Kezdőlap  
ENGLISH VERSION
 
A MŰI
Évkönyvek
Dokumentumok


A Magyar Űrkutatási Iroda
elérhetőségei

Cím:
1011 Budapest, Iskola u. 13.

Telefon:
06-1-795-6237

 
  Üdvözöljük a magyar űrkutatás hírei között!
 

 

Híreink

2012. X. 27. - Húsz éve hunyt el Bay Zoltán - Húsz éve, 1992. október 4-én halt meg Bay Zoltán fizikus, sok más mellett az első holdradar kidolgozója. Áttörő kísérletétől számítható a magyar űrkutatás kezdete. 1900. július 24-én született Gyulaváriban. Az egyetemet a Pázmány Péter Tudományegyetem matematika-fizika szakán végezte el. 1926-ban ösztöndíjjal Berlinben dolgozott, ekkor fedezte fel, hogy az aktív nitrogéngáz szabad nitrogénatomokat foglal magában. Hazatérése után, harmincévesen az ország legfiatalabb tanszékvezető professzora lett a Szegedi Egyetem elméleti fizikai tanszékén. Munkatársaival kifejlesztett egy újfajta elektrokardiográf-készüléket, s közel járt a pacemaker megvalósításához is. 1936-ban Magyarország egyik legjobban felszerelt tudományos műhelye, az Egyesült Izzó kutatólaboratóriumának élére hívták meg, ezzel egy időben a Műegyetemen atomfizikai tanszéket hozott létre. A tanszéken a fotonáram mérésére használt ipari célú elektronsokszorozót a fotonszámlálás leggyorsabb eszközévé fejlesztette, ma is ez az elv képezi alapját minden gyors atomszámláló eljárásnak. Később, már az Egyesült Államokban eszközével bebizonyította, hogy elektron-foton ütközések során az energia megmaradásának törvénye nemcsak statisztikus átlagban, hanem 0,00000000001 pontossággal teljesül.

A második világháború alatt a honvédség őt bízta meg a rádiólokátor, azaz a radar kifejlesztésére alakult tudóscsoport munkájának irányításával. Vezetésével 1943-ra sikerült olyan készüléket szerkeszteni, amely már 18 kilométer távolságból észlelte a tárgyakat. Bayban ekkor fogant meg az ötlet, hogy "küldjünk jeleket a Holdra, és nézzük meg, miként érkeznek vissza".


Budapest ostroma után berendezései nagy részét a Szovjetunióba vitték, és bár képesek voltak új berendezést összeállítani, ez - kényszerből - hosszabb hullámon működött, rosszabb volt jel/zaj viszonya. A rendelkezésükre álló energia is kevés volt, a zavaró zaj tízszeresen múlhatta felül a várható visszaérkező jeleket. Bay ezért a visszaérkező jelek összegzését javasolta, és a kísérletek sikerre vezettek. Az eredményeket 1946. február 6-án hozták nyilvánosságra. A kísérlettől függetlenül az amerikaiak szintén végrehajtottak egy hasonló, technológiai megoldásaiban a kedvezőbb feltételek ellenére kezdetlegesebb kísérletet. A kísérletével a radarcsillagászat tudományát megalapozó Bay - aki 1936-tól a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt - 1945-ben az MTA rendes tagja és az Elektrotechnikai Egyesület elnöke lett. A politikai helyzet alakulása azonban egyre reménytelenebbé tette helyzetét, végül egy készülő koncepciós per elől 1948-ban Amerikába emigrált.

Kísérleteit a George Washington Egyetem professzoraként folytatta, 1955-től 1972-ig az Amerikai Méréstudományi Intézet osztályvezetője volt. A fény sebességét vizsgálva kimutatta, hogy az légüres térben független a fényforrástól, a fény erősségétől, frekvenciájától és irányától, a mérő személytől. Bay a lézerfény frekvenciáját és a sokszorta kisebb mikrohullámú generátor frekvenciáját kapcsolta össze, és megalkotta a "fényre szabott métert". A Nemzetközi Méterbizottság 1983-ban fogadta el az általa javasolt definíciót, amely szerint 1 méter az az út, amelyet a fény légüres térben a másodperc 1/229792458-ad része alatt megtesz. Eredményéért megkapta a - harmadszor kiosztott - Boyden-díjat. Amikor 1981-ben az MTA tiszteletbeli taggá választották, erről tartotta harmadik székfoglaló előadását. (Rendes tagságát nem lehetett visszaállítani, mert annak feltétele a magyar állampolgárság, és attól az ötvenes években megfosztották...)

A világhírű tudós emigrációjában is "jó hazafi és a humanista eszmék harcosa" maradt. 1973-ban engedélyezték először, hogy hazalátogasson, ettől kezdve még hajlott korában is rendszeresen megfordult itthon. Szülővárosa, Gyula kitüntetéssel ismerte el érdemeit, tagja volt a Kulturális Alapítvány Erdélyért vezetőségének és az Alföld Alapítvány kuratóriumának. Kilencvenedik születésnapján Washingtonban Göncz Árpád államfő adta át neki a Magyar Köztársaság Rubinokkal Ékesített Zászlórendjét. (Forrás: MTI)

1992. október 4-én Washingtonban hunyt el, hamvait kívánságának megfelelően szülőföldjén helyezték végső nyugalomra.


Bay Zoltán a washingtoni Magyar Nagykövetség épületében, 1990. szeptember 15-én Göncz Árpád köztársasági elnöktől átveszi a Magyar Köztársaság Rubinokkal Ékesített Zászlórend kitüntetését

2012. X. 27. - Október 4-11. között zajlott a Világűrhét - Az 1999-ben megtartott, ENSZ által Bécsben megrendezett UNISPACE III konferencia ajánlásainak megfelelően világszerte minden év október 4-11. között emlékeznek meg az űrtevékenység szereplőiről, eredményeiről, az űrkutatás történetéről és vívmányairól. Magyarország a kezdetek óta részt vesz a programokban. Noha idén a szokásos "központi" űrkutatási rendezvényekre nem ekkor került sor (Űrnap és Ifjúsági Fórum), a héten számos programot tartottak helyi egyesületi, iskolai, művelődési házi szinten.

2012. X. 27. - Együttes ülést tartott a MŰT és az ŰTT - A Magyar Űrkutatási Tanács és az Űrkutatási Tudományos Tanács 2012. október 3-án együttes ülést tartott a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1011 Budapest, Iskola u. 13. alatti címében, immár új összetételében. A tárcaképviselők és szakértők részvételével lezajlott megbeszélés két legfontosabb témája az Európai Űrügynökséggel fennálló kapcsolatok, valamint a magyar-orosz kormányközi űrkutatási együttműködés helyzete volt. Az együttes ülést követően az ŰTT folytatta ülését, a PECS pályázatok szakmai értékelése volt a fő programpont.

2012. X. 27. - Pro Urbe díj a MaSat-1 csapatának - Október 3-i ülésén a Fővárosi Közgyűlés döntést hozott a Pro Urbe Budapest-díj 2012-es díjazottairól. A díjazottak között találjuk a MaSat-1 fejlesztőcsapatát. A díjat előreláthatólag novemberben veszik át a csapattagok. Az elismeréshez gratulálunk, ahogyan ahhoz is, hogy a MaSat-1 a Vega hordozórakétával február 13-án felbocsátott 7 cubesat közül egyetlenként, máig sugározza jeleit a világűrből.

2012. X. 27. - A MŰT és az ŰTT új összetétele - A nemzeti fejlesztési miniszter két, űrkutatási ügyekben tanácsadó/véleményező/javaslattevő testülete, a szakmai kérdéseket tárgyaló Űrkutatási Tudományos Tanács és a stratégiai kérdésekkel foglalkozó Magyar Űrkutatási Tanács megújítására 2012 szeptemberében került sor. Németh Lászlóné miniszter asszony augusztus 16-án kérte fel az érintetteket a tagság elfogadására, illetve tagok kijelölésére.

A Magyar Űrkutatási Tanács tagjai:

 • dr. Ferencz Csaba, a MŰT elnöke
 • Szabó István L. főosztályvezető (NFM)
 • dr. Tóth Ferenc tűzoltó dandártábornok (BM)
 • dr. Hajdú Ferenc mérnök alezredes (HM)
 • dr. Mihalovics Péter miniszteri biztos, kabinetfőnök (KIM)
 • dr. Keskeny Ernő miniszteri biztos, főosztályvezető (KüM)
 • dr. Kardon Béla főosztályvezető (EMMI)
 • Gerendás János helyettes államtitkár (NGM)
 • Zboray Zoltán igazgató (VM)
 • dr. Szegő Károly tudományos tanácsadó (MTA)
 • dr. Kaiser Tamás elnöki tanácsadó (NFÜ)
 • dr. Lorencz Kinga főtanácsos (NIH)
 • dr. Puss Tamás tanácsos (NMHH)
 • dr. Kerényi Judit csoportvezető (OMSZ)
 • Solymosi János elnök (HATP)
 • dr. Bárczy Pál elnök (HUNSPACE)
 • dr. Szalai Sándor elnökségi tag (MANT)
 • dr. Almár Iván csillagász, az ŰTT volt elnöke
 • Bodnár László villamosmérnök
 • dr. Csapodi Csaba villamosmérnök
 • Farkas Bertalan űrhajós
 • dr. Kovács Kálmán matematikus, a MŰT volt elnöke
 • dr. Pap László, az ŰTT elnöke
 • dr. Both Előd, a MŰI vezetője
 • Az Űrkutatási Tudományos Tanács tagjai:

 • dr. Pap László elnök
 • dr. Almár Iván csillagász, az ŰTT volt elnöke
 • Apáthy István villamosmérnök
 • dr. Ábrahám György gépészmérnök
 • dr. Frey Sándor csillagász
 • dr. Kántor Csaba villamosmérnök
 • dr. Lichtenberger János fizikus
 • dr. Mika János éghajlatkutató
 • dr. Nagy Elemér űrorvos
 • dr. Rontó Györgyi kutató orvos
 • dr. Roósz András kohómérnök
 • Solymosi János villamosmérnök
 • dr. Szegő Károly fizikus
 • dr. Timár Gábor geofizikus
 • 2012. X. 27. - Magyar nyelvű interjú a ROSA munkatársával - A TVR1 román televízió magyar adásának Tantusz című műsorán a Goliat román cubesatról is szó esett. Az interjú során Irina Ştefănescu, a Román Űrügynökség (ROSA) munkatársa arról beszélt, hogy a műhold fejlesztésekor szerzett tapasztalatokat miképpen tervezik integrálni az egyetemi oktatásba. A Goliatot a MaSat-1-gyel közösen, február 13-án állították Föld körüli pályára. Az interjú a Román Televízió Magyar Adásának honlapján is megtekinthető.


  A Goliat, Románia első műholdja

  2012. X. 27. - Szervezeti változások - A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal "Magyar Űrkutatási Iroda" nevű osztályának három munkatársa: Both Előd, Horvai Ferenc és Simon Gábor (és két szerződéses munkatársa: Hartai András és Molnár Emőke) a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz. Ekkor már a nemzeti fejlesztési miniszter volt a hazai űrkutatás felügyelő minisztere, illetve a miniszter feladat- és hatáskörét szabályozó Korm. rendelet már az ő irányítása alá sorolta a Magyar Űrkutatási Irodát. A MŰI de facto az NFM osztályaként működött ("Űrkutatási Osztály") az Elektronikus Hírközlés, Posta és Információs Társadalom-fejlesztési Főosztályon belül, a minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának ennek megfelelő előkészítése ekkor megkezdődött. Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a de facto önálló Űrkutatási Osztály 2012. szeptember 19-étől a volt Nemzetközi Osztállyal egyesülve: Űrkutatási és Nemzetközi Osztályként működik tovább. Az osztály vezetője Lengyel Péter, a MŰI vezetői feladatait továbbra is Both Előd látja el. Az új SZMSZ szerint az államtitkárság is némi átalakításra került, a korábbi főosztály helyett az "Infokommunikációs Projektmenedzsment Főosztály" (vezetője Lucza Vilmos) látja el az űrkutatási feladatokat. A fenti változások adminisztratívak, a munkában fennakadást nem okoznak, a változásokra megfelelő felkészülési idő állt rendelkezésre.

  2012. X. 27. - A honlap ideiglenes leállása - Az elmúlt valamivel több mint egy hónapban honlapunkra semmilyen új anyag nem került fel, amiért a szerkesztők ezúton kérnek elnézést. Lemaradásunk - több lépcsőben - megpróbáljuk pótolni, s az elmúlt időszakban a hazai űrkutatást érintő legfontosabb eseményekről így utólag, beszámolni. Tisztelettel: a szerkesztők.

  Fontosabb régebbi híreink

  Régebbi híreink

  Utolsó frissítés: 2015.03.06

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Űrtudomány
  Földmegfigyelés
  Mikrogravitáció
  Navigáció és távközlés