Kezdőlap  
ENGLISH VERSION
 
A MŰI
Évkönyvek
Dokumentumok


A Magyar Űrkutatási Iroda
elérhetőségei

Cím:
1011 Budapest, Iskola u. 13.

Telefon:
06-1-795-6237

 
  Az ENSZ és az USA kormánya által szervezett GNSS szakértői konferencia Bécsben
 

 

A globális navigációs műholdrendszerek (GNSS) alkalmazásaival foglalkozó konferenciát 2003 decemberében rendezték az ENSZ bécsi központjában. A tanácskozáson 29 ország és 9 nemzetközi szervezet összesen 75 képviselője vett rész. Képviseltette magát többek között az ESA, az IAG, az ICA, az IGS és a FIG is. Magyarországról dr. Both Előd (a MŰI igazgatója), dr. Fejes István és dr. Frey Sándor (FÖMI, KGO) voltak jelen.
Elsőnek a meglevő (GPS, GLONASS) és fejlesztés alatt álló (Galileo) navigációs műholdrendszerekről, különböző földi és űr-kiegészítő rendszerekről hangzottak el átfogó jellegű előadások. Magyar vonatkozásban külön említésre érdemes az EUPOS kezdeményezés jelenlegi állását ismertető előadás (G. Milev, Bulgária). Szóba kerültek emellet az alkalmazások különböző eredményei, pl. az utóbbi év magyarországi fejleményeinek ismertetése (Both E.).
A konferencia egyik fő feladata volt áttekinteni a korábban megfogalmazott ajánlások nyomán történt intézkedéseket, új ajánlásokat kidolgozni, valamint megadni azokat a prioritásokat, melyeket az ENSZ anyagi és egyéb támogatásainál figyelembe kell venni. Ehhez öt tematikus munkacsoportot alakítottak a geodézia, a környezetvédelem, a természeti erőforrások, a szállítás valamint az oktatás és képzés témakörökben.
A legnagyobb létszámú a geodéziai, térképészeti és földtudományi alkalmazásokkal foglalkozó munkacsoport volt, melynek vezetésére dr. Fejes Istvánt kérték fel. A munkacsoportban 15 ország és 4 nemzetközi szervezet szakértői vettek részt. Végül három csoportban (projektek, szabványok és általános szakmapolitika) 12 ajánlás került megfogalmazásra és elfogadásra A szakértők hangsúlyozták a GPS alapú földi geodéziai infrastrukturák kiépítésének fontosságát, mert ezek képezik egy sor más alkalmazás gerincét, többek között a szállítás, a környezetvédelem, a mezőgazdaság területén. Ezért a munkacsoport kiemelt támogatásra ajánlotta azokat a regionális projekteket, amelyek ilyen infrastruktúra kiépítését célozzák. Ilyenek Afrikában az AFREF, Közép- és Kelet-Európában az EUPOS, Dél-Amerikában a SIRGAS és az ázsiai és csendes-óceáni térségben az APRGP. Az ajánlások között szerepelt továbbá a GNSS frekvencia sávok védelme és a precíz geoid modellek fejlesztésének támogatása a szintezési hálózatok egységesítése céljából. A szabványosítás kapcsán hangsúlyt kapott a Nemzetközi Földi Referencia Rendszer (ITRF) fontossága, amihez minden más geodéziai hálózatot precízen kapcsolni kell. A térbeli infrastruktúra fejlesztéseket tágabb értelemben is GNSS konform referencia rendszerben kell elhelyezni. Szakmapolitikai vonatkozásban a munkacsoport ajánlja nemzeti és regionális GNSS koordinációs testületek felállítását, GNSS infrastruktúra és alkalmazási fejlesztési tervek kidolgozását, ezek koordinációját regionális és globális szinteken. Végül ajánlja a GNSS nemzeti infrastruktúra fejlesztés és fenntartás kormányzati támogatását.
A GNSS szakértői konferencia elfogadott ajánlásai közül számunkra talán a legfontosabb az integrált többfunkciós GNSS állomáshálózat európai kiépítésére (EUPOS) vonatkozó. Szintén fontosak egy országos GNSS koordináló szerv létrehozására továbbá a GNSS frekvenciák zavarvédelmére illetve monitorozásukra vonatkozó ajánlások. Javaslatok születtek szakmai konferenciák, továbbképzések, valamint anyanyelvi GPS szakirodalom támogatására is.
Az esemény egyúttal a UNISPACE III. Konferenciája által javasolt, a GNSS alkalmazásaival foglalkozó 10. nemzetközi munkacsoport ülésével is egybeesett. A 10. munkacsoportban Magyar-országot Dr. Frey Sándor képviseli. A fő napirendi pontok a következők voltak:
- az ENSZ Világűrbizottsága (Committee on Peaceful Uses of Outer Space, COPUOS) Tudományos és Technikai Albizottsága számára 2004 februárjában adandó, több mint száz oldalas jelentés szövegének véglegesítése
- a jelentés rövidített, 2004-ben az ENSZ Közgyűlés elé kerülő változatának véglegesítése
- a 10. munkabizottság által felállítani javasolt nemzetközi GNSS koordináló szervezet (International Committee for GNSS, ICG) ügyrendi tervezetének megvitatása
A 10. munkabizottság jelentésében a közép-európai régióval foglalkozó fejezetet Dr. Frey Sándor készítette. A jelentés ajánlásai között megtalálhatók a szakértői konferenciák során kidolgozott ajánlások is, így pl. az EUPOS hálózat kiépítésére, és a nemzeti GNSS koordináló testületek megalakítására vonatkozó javaslatok is. A nemzetközi GNSS koordináló szervezet (ICG) a jelenlegi tervek szerint az ENSZ segítségével jönne létre. A konzultatív testület fő célja a GNSS alkalmazások elősegítése, elterjesztése (különös tekintettel a fejlődő országokra), a rendszerek minél nagyobb fokú kompatibilitásának biztosítása lenne. Tagjai a GNSS műholdrendszer üzemeltetők (USA, Oroszország, EU), a műholdas kiegészítő rendszerek üzemeltetői, illetve a felhasználók legjelentősebb szervezetei.

Dr. Fejes István, Dr. Frey Sándor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Űrtudomány
Földmegfigyelés
Mikrogravitáció
Navigáció és távközlés