Kezdőlap  
ENGLISH VERSION
 
A MŰI
Évkönyvek
Dokumentumok


A Magyar Űrkutatási Iroda
elérhetőségei

Cím:
1011 Budapest, Iskola u. 13.

Telefon:
06-1-795-6237

 
  A GPS-technika alkalmazása hidak mozgásvizsgálata és mozgásvizsgálati hálózatok területén
 

 

Az elmúlt évtizedek bebizonyították, hogy a GPS (Global Positioning System), az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma által üzemeltetett globális navigációs műholdrendszer a geodézia számos területén sikerrel alkalmazható. A GPS-technika folyamatos fejlődésének köszönhetően egyre bővül az alkalmazások köre. Elsősorban a valós idejű, centiméter pontos technológia (RTK, Real-Time Kinematic) elterjedésének köszönhetően a GPS alkalmassá vált nagyméretű, rugalmas mérnöki szerkezetek (pl. kábelhidak) időben gyorsan lejátszódó mozgásainak kimutatására is.

Függesztett pályaszerkezetű hidak és más rugalmas szerkezetek tervezésekor nagyon fontos szempont a várható mozgások előzetes ismerete. A már megépített szerkezetek célzott vizsgálata ezeknek a mozgásoknak a meghatározásához nyújt segítséget. A vizsgálatokat elvileg hagyományos geodéziai módszerekkel is meg lehet oldani, azonban ezek korlátai közismertek: szintezésnél a 30-50 m-es megengedett legnagyobb műszerléc távolság, más módszereknél a távolság növekedésével gyorsan romló pontosság, a kötött geometriai elrendezés, az összelátások szükségessége. Időbeli korlátot jelent, hogy egy-egy mérés időszükséglete nem csökkenthető 5-10 másodperc alá a pontosság veszélyeztetése nélkül.

Ezzel szemben a GPS-méréseknek gyakorlatilag nincs távolságkorlátja, a pontosság szinte független a geometriai elrendezéstől és összelátás helyett csupán a zavartalan és minél teljesebb égboltra látást kell biztosítani. Az egymást követő mérések között eltelt idő akár tizedmásodpercre rövidíthető. Az egyetlen, de annál sarkalatosabb kérdés a GPS-mérésekkel elérhető pontosság.

A BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszékén 2003. tavaszán egy átfogó kutatási program keretében a mérnökgeodéziai alkalmazások területén, nevezetesen hidak mozgásvizsgálata és mozgásvizsgálati hálózatokban végzett mérések tapasztalatai alapján tervezünk választ adni arra a kérdésre, hogy milyen körülmények között, milyen feltételek biztosításával és milyen mérési, feldolgozási előírások betartásával érhető el a feladat által megkívánt pontosság a GPS-mérésektől.

A kutatási program keretében rendszeresen méréseket végzünk a téma szempontjából legalkalmasabbnak ítélt hídon, a budapesti Erzsébet hídon. A következő kérdésekre keressük a választ:
1. Az évszakos hőmérsékletváltozás hatására hogyan változik a híd jellemző pontjainak magassága?
2. A forgalom hatására a hídszerkezet milyen mozgásokat végez?
Az előzetes információk, valamint az eddig rendelkezésre álló mérések tapasztalatai alapján, a híd közepén elhelyezett pontok (itt várhatók a legjelentősebb elmozdulá-sok) magassági elmozdulása az évszakos hőmérsékletváltozás hatására eléri a 25-30 cm-t is.
Ismereteink szerint ennek kimutatására eddig még nem vállalkozott senki.

A mérések szabatosságát alapvetően megkérdőjelezi, hogy a méréseket a forgalom mellett kellett végezni, így a hőmérsékletváltozás és a dinamikus terhelés hatása együtt jelentkezik. A valós idejű cm pontos méréseknek köszönhetően a forgalom hatása kimutatható, illetve ellenőrizhető. Az RTK mérések látványos bizonyítékát adták a korábbi tapasztalatoknak: egy-egy autóbusz áthaladása a pályaszerkezet egy-két percig tartó, több centiméteres lehajlását okozza.

A műholdas helymeghatározás alkalmazási területei között a mozgásvizsgálati mérések pontossági igényei a legszigorúbbak. A BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszéke nemzetközi tudományos együttműködés keretében a Karlsruhei Egyetem Geodéziai Intézetével évtizedek óta végez szabatos mozgásvizsgálati méréseket a tanszék sóskúti geodinamikai hálózatában. A hálózat 3-3 pillérét egy feltételezett tektonikai törésvonal két oldalán létesítették a 80-as évek elején. A pillérek magasságkülönbsége ismételt szintezésekből pontosan ismert, a terület részletes gravimetriai felmérését is elvégezték.

A hálózat pontjai egymáshoz képest mozdulatlannak tekinthetők: tektonikai eredetű mozgás 95%-os konfidenciaszinten eddig még nem volt kimutatható. A hálózat ebben az állapotában viszont ideális lehetőséget biztosít a szabatos műszervizsgálatokhoz. A 2003. évben tervezett vizsgálatok célja a korábbiaknál sokkal részletesebb GPS-mérések. A mérések célja a lehetséges szélső pontosság elérése, illetve az elérhető pontosság és a mérés körülményei közötti összefüggések vizsgálata. Ezek közül különös figyelmet érdemel a különböző feldolgozó szoftverekkel (a mérnöki gyakorlatban alkalmazott ún. kereskedelmi szoftverekkel és a tudományos céllal fejlesztett szélső pontosságú szoftverekkel) elérhető eredmények összehasonlítása. Ez a vizsgálat régóta várat magára.

A projekt keretében kidolgozzuk a GPS-technika alkalmazásának módszertanát hidak mozgásvizsgálata és mozgásvizsgálati hálózatokban végzett mérések területén. A mérések elvégzésében és feldolgozásában hallgatók is részt vesznek, az eredmények PhD kutatások, diplomamunkák, TDK dolgozatok alapját is képezik.

dr. Ádám József,
Takács Bence,
dr. Rózsa Szabolcs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Űrtudomány
Földmegfigyelés
Mikrogravitáció
Navigáció és távközlés