Kezdőlap  
ENGLISH VERSION
 
A MŰI
Évkönyvek
Dokumentumok


A Magyar Űrkutatási Iroda
elérhetőségei

Cím:
1011 Budapest, Iskola u. 13.

Telefon:
06-1-795-6237

 
  Asztroszeizmológia a COROT űrtávcsővel
 

 

A COROT (COnvection, ROtation and planetary Transits (magyar megfelelője: konvekció, forgás és bolygóátvonulás) űrprojekt a Francia Nemzeti Űrügynökség (CNES) vezetésével kerül megvalósításra a PROTEUS program keretében. Számos ország (Spanyolország, Németország, Ausztria, Belgium és Brazília) közvetlen anyagi támogatása és az ESA 2000-ben történt csatlakozása nemzetközi összefogássá emelte az űrprojektet. A 30 cm átmérőjű űrtávcsövet a közeli csillagok fényében megfigyelhető kicsiny változások detektálására tervezték. Az érzékelő berendezés 4 (egyenként 2048 x 2048 pixel méretű) CCD-chip lesz, amely képátcsúsztató (frame transfer) üzemmódban dolgozik a színkép látható tartományában. A teljes látómező 2.8˚ x 2.8˚, melynek egyik felét asztroszeizmológiai mérésekre, míg a másikat bolygókeresésre használják. Poláris pályán repül a Föld körül és a pályasíkra merőlegesen mér.

A COROT projekt alapvető célja olyan nagypontosságú (a légkör zavaró hatását elkerülő), folyamatos (az éjszaka-nappal változásának következményeit kizáró) fotometriai adatsor leszármaztatása (5 területen, összesen 60 000 csillagra), amely a csillagok belső szerkezetének részletes asztroszeizmológiai feltárásához és a fejlődésüket meghatározó fizikai folyamatok jobb megértéséhez szükséges. A széleskörű kutatási program keretében a szeizmológiai kutatás számára fontos globális paramétereket (tömeg, kor, kémiai összetétel, tengelyforgás) határoz meg jelentős számú, különböző típusú csillagra. A fő program a csillagok konvektív zónájában meghatározó fizikai folyamatokat, a konvektív mag méretét és a belső rotációs profilt határozza meg néhány előre kiválasztott csillagban (5 területen, összesen 50 csillagban). A csillagok előzetes válogatását a telemetriai kapacitás véges lehetősége teszi szükségessé.

A tudományos előkészítő munka fotometriai feladataiba kapcsolódtunk be a hazai távcsövekkel. A nagylátószögű Schmidt távcsővel ellenőriztünk néhány területet, hogy vannak-e eddig fel nem fedezett változócsillagok millimagnitúdó változással. Új, eddig nem ismert fedési változócsillagot fedeztünk fel. Fotoelektromos mérésekkel (Cassagrain távcső) vizsgáltuk az egyik fő célpont, a HD181555 jelű Delta Scuti típusú csillag, illetve néhány másodlagos célpont (Beta Cephei típusú és emissziós B csillag) fényváltozásának periodicitását. A Ritchey-Chrétien távcsőre szerelt CCD kamerával a V920 jelű, gyaníthatóan Blazsko-effektusos csillag vizsgálatát is elkezdtük.

A pályázatban vállalt feladatunk, hogy a kutatóközösséget és elsősorban a fiatal generációt bekapcsoljuk a közös európai erőfeszítést jelentő COROT űrprojektbe, amely az asztroszeizmológiai kutatásokban vitathatatlanul meghatározó eredményeket ígér. A csatlakozás előkészíti a jövő kutatógárdáját, akik meghatározóak lehetnek a kanadai (MOST, már működő), a francia (COROT, előkészített) és a dán (MONS, tervezett) űrprojektekhez hasonló reménybeli magyar űrprojekteknél.

Munkánkat a 2004-ben beadott pályázat alapján az ESA PECS programja keretében kívánjuk folytatni.

Eredményeinkről a közeljövőben részletesebb cikk jelenik meg az
Élet és Tudományban.

Dr Paparó Margit
MTA Csillagászati Kutatóintézet
A MŰI/TP206 témapályázat témavezetője

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Űrtudomány
Földmegfigyelés
Mikrogravitáció
Navigáció és távközlés