Kezdőlap  
ENGLISH VERSION
 
A MŰI
Évkönyvek
Dokumentumok


A Magyar Űrkutatási Iroda
elérhetőségei

Cím:
1011 Budapest, Iskola u. 13.

Telefon:
06-1-795-6237

 
  Alkalmazott távérzékelés: környezeti indikátorok számítása CORINE felszínborítási adatokból
 

 
Az Európai Tanács 2000-től kezdődően kidolgozott egy ajánlás rendszert a környezet, a fenntartható fejlődés szmpontjainak a közösségi politikákba való integrálására (COM(2000) 20). Ehhez elsősorban megbízható, pontos agrár-környezetvédelmi indikátorok szükségesek, hogy átfogó információt nyerjünk a mezőgazdaság és a környezet közötti aktuális folyamatokról. Az Európai Unióhoz való csatlakozást követően hazánkban is bevezetésre került a KAP (Közös Agrárpolitikák), melynek hangsúlyos eleme a környezeti szempontok figyelembe vétele a mezőgazdaságot érintő döntések meghozatalakor. Az e feltétel teljesülésének mérésére kidolgozott agrár-környezetvédelmi indikátorok hazai megvalósíthatóságának vizsgálata ezért különösen időszerű. Az agrár-környezetvédelemhez hasonlóan, az Európai Bizottság és az Európai Környezeti Ügynökség kiemelt jelentőségűként kezeli a városi területeket jellemző összehasonlítható információkat, amelyekből egységes európai áttekintés készülhet. A városi, elővárosi életminőség jellemzése fontos mind a lakosság, mind a helyi és európai szintű döntéshozók számára. Ennek főbb elemei a városok növekedése, valamint a városi, városkörnyéki zöldterületek és erdők területének változása, melyek térképezése előfeltétele a városi életminőséget jellemző indikátorok kialakításának. A Földmérési és Távérzékelési Intézet Környezetvédelmi Távérzékelési Osztálya 1993-tól foglakozik a CORINE felszínborítási adatbázisokkal. 1996-ban elkészült a felszínborítás 1: 100 000 méretarányú térképe (1990-92 évi űrfelvételek alapján). 2003 közepére készült el az 1: 50 000 méretarányú felszínborítás adatbázis (1998-99 évi űrfelvételekkel), 2004 közepére pedig létrehoztuk az 1: 100 000 adatbázis felújítását (2000-2001 évi űrfelvételek alapján). Ezekre a felszínborítás adatbázisokra épült a fenti indikátorok számítása. A pályázat eredményeképpen megteremtődik egy, az európai ajánlásrendszernek megfelelő, országos indikátor adatbázis meghatározásának a lehetősége a már rendelkezésre álló, nagyrészt távérzékeléssel nyert adatbázisok felhasználásával. A vizsgálatra kiválasztott 100 000 lakosnál nagyobb népességű város (Győr) indikátorai: (a beépített területek köré pufferzónát határoztunk meg, amely átlagosan 110m)

A város növekedését jellemző indikátorok

A beépített terület változása (1990-2000)


Talajvesztés (1990-2000)
Az ábrán látható, hogy 1990 és 2000 között 177.66 hektárral növekedett Győr területe. Eközben káros változásként elveszett 37,67 hektár erdő és 22,39 hektár kiváló minőségű termőföld.
Az ábrán Győr 1, 25, 50 km-es körzetében található (4 ha-nál nagyobb) erdőfoltok és arányuk a teljes (magyarországi) területhez látható.

A városi, elővárosi életminőség indikátorai: városi zöldterület


Az ábrán Győr városi zöldterülete látható. A zöldterület meghatározása vizuális ellenőrzés mellett a VEGETÁCIÓS és a BEÉPÍTETTSÉGI INDEX (NDVI, NDBI) felhasználásával történt. Ezen indexeknek akkor lesz jelentősége, ha további városokra is elkészül: ekkor lehet összehasonlításokat tenni. További lehetőség, ha idősorba illesztjük: a 2000 állapot mellett a korábbi időpontokra ill. a jövőbeli időpontokra is elkészíthető, így a változások jellege meghatározható lehet.

Petrik Ottó
FÖMI Környezetvédelmi Távérzékelési Osztály
A MŰI/TP229 témavezetője

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Űrtudomány
Földmegfigyelés
Mikrogravitáció
Navigáció és távközlés