Kezdőlap  
ENGLISH VERSION
 
A MŰI
Évkönyvek
Dokumentumok


A Magyar Űrkutatási Iroda
elérhetőségei

Cím:
1011 Budapest, Iskola u. 13.

Telefon:
06-1-795-6237

 
 
 

Felhívások listázása

  Pályázati felhívás és pályázati feltételek
 

 
Pályázati felhívás és pályázati feltételek a 2005. évi alkalmazott űrtevékenységi pályázatokra

A Magyar Űrkutatási Iroda (MŰI) pályázatot hirdet 2005. évre, alkalmazott űrtevékenységi témákra.
Pályázhatnak cégjogú kutatóhelyek, intézmények, vállalatok.
Benyújtási határidő: 2005. március 10.
Elbírálás és döntés: 2005. április 20.

A pályázatok célja: a 2005. évi alkalmazott űrtevékenységi eredmények és hasznosítások elősegítése.

Pályázati témakörök:
- távérzékelés (mezőgazdasági alkalmazások, általában a földfelszíni tényezők a környezetvédelem, az erőforrások, a termelés és a közigazgatás vonatkozásaiban, stb.)
- GNSS (nemzetközileg az űrtávközlés részeként bekapcsolódás az európai GNSS rendszerbe, a helymeghatározás felhasználásai, stb.)
- űrfizika (különös tekintettel az ionoszféra és a magnetoszféra kutatásaira űrtávközlési vonatkozásokban is, geomágneses kutatások, a Naprendszer és hatásai kutatásai)
- űrelektronikai és műszertechnikai berendezések (nemzetközi nagy projektekben való részvétel fedélzeti berendezésekkel, kísérletekkel, részegységek készítésével, tudományos munkával)
- űrélettani kutatások (funkciók, cselekvőképesség, pszichológia, károsodások, adaptációk, rehabilitáció és sejtélettan, különös tekintettel az eredmények általános társadalmi egészségügyi hasznosítására is)
- űranyagtudományok (űrkohászat, űrtechnikai anyagtechnológiák, anyagvizsgálatok)
- általános fejlesztési témakörök (nemzetközi együttműködés, alkalmazástechnológiák, űrkutatási-oktatási és ismeretterjesztő tevékenység, informatikai fejlesztések stb.)

A kért támogatási érték nem haladhatja meg a 8 MFt-ot. A feladattervben beruházás jellegű kiadás szerepeltetésére nincs lehetőség. A pályázatokat 3 példányban, cégszerűen aláírva kell benyújtani.

Kizáró okok:
- a kiírásnak nem megfelelő, hiányos és elbírálhatatlan pályázatot a MŰI értesítéssel visszaküldi és ezek nem kerülhetnek zsűrizésre.
- lejárt határidejű szerződéses kötelezettség teljesítésének hiánya az IHM-mel, ill. a MŰI-vel szemben,
- lejárt határidejű, teljesítetlen tartozási kötelezettség az IHM-mel, ill. MŰI-vel szemben,

A pályázat jellege lehetőleg felhasználásköri témájú legyen, de lehet a pályázat tárgya tudományos, vagy egyéb társadalmi hasznosításra alkalmas űrtevékenységi témakörből is. A pályázatokat olyan részletességgel és adatszerűséggel kell kidolgozni, hogy pontos elbírálható és értékelhető alapot adjon:
- a pályázat pontos tárgyára és címére, adataira,
- a pályázó adataira,
- a pályázat előzményeire, céljára és hasznosítására, *
- a pályázat tartalmi anyagának más pályázatokhoz való viszonyára,
- a pályázat 2005 utáni összefüggéseire, adataira,
- a 2005-ben elvégzendő munka konkrét megjelölésére, megadva a teljesítés ellenőrizhetőségének pontos kritériumait is, **
- a teljesítés biztosításának feltételeire és körülményeire,
- a saját ráfordítás és a kért támogatás értékelhető, kalkulált adataira,
- a min. két darab közpublikáció teljesítésének konkrét elképzelésére, ***

Feltétlenül ismertetni kell a várható hasznosulást, ill. a tervezett és javasolt hasznosítást.

A határidőre benyújtott és befogadott pályázatokat a MŰI bírálatra bocsátja, majd az Űrkutatási Tudományos Tanács (ŰTT) zsűrizi az elbírálási szempontsor szerint és mindezek figyelembevételével az elfogadásról a MŰI igazgatója dönt.

Az elbírálási szempontsor:
- a pályázat tartalmának és eredményeinek jelentősége és hatása a gyakorlati alkalmazás, hasznosítás, ill. a tudományos eredmények szempontjából,
- a pályázat tartalmának és eredményeinek összefüggései a hazai kutatás-fejlesztési országos prioritásokkal, ill. a magyar űrtevékenységi hazai és nemzetközi prioritásokkal, különös tekintettel a nemzetközi együttműködések szélesítését célzó témákra,
- elsőbbséget élveznek az alkalmazott űrtevékenységben tapasztalattal és kapacitással rendelkező kutatóhelyek,
- a hasznosítás és felhasználás realitása, ill. összefüggések a további űrtevékenységi fejlesztésekkel,
- a pályázat teljesítési feltételeinek garanciája,
- a pályázat megvalósításának gazdasági feltételeiben a pályázó saját ráfordításának aránya,

A döntésről a pályázó értesítést kap.
Az elfogadott pályázatokra, (a 2005. évi szakaszra) a MŰI a pályázó kutatóhellyel megvalósítási, illetve támogatási szerződést köt. A MŰI kormányfelügyelője az IHM minisztere, ennek megfelelően a kutatás-fejlesztési szerződés az IHM előírásai és eljárási rendje szerint történik, ill. valósul meg.

Dr. Both Előd igazgató
Magyar Űrkutatási Iroda

______________________
* A pályázat célja ismertetésénél kifejezetten meg kell adni azt, ha NASA, vagy orosz együttműködési témáról van szó, ill. ha a pályázat ilyen téma előkészítését szolgálja. Ha a pályázat többéves projekt 2005-re vonatkozó része, akkor különösen pontosan kell megadni az eddig elvégzett munkát és eredményeit, - a 2005. évi szakasz indokoltságát, célját, feladatait és várt eredményeit, valamint ismertetni kell az esetleges folytatási tervet is.
** A 2005-ben elvégzendő feladatokat úgy kell megadni, hogy az szó szerint kerülhessen a megvalósítási szerződés 1. sz. mellékleti lapjára.
*** A két darab közpublikációs tájékoztatási kötelezettség igazolt teljesítése, a megjelent publikációk másolatai mellékelésével kifizetési feltétel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Űrtudomány
Földmegfigyelés
Mikrogravitáció
Navigáció és távközlés