Kezdőlap  
ENGLISH VERSION
 
A MŰI
Évkönyvek
Dokumentumok


A Magyar Űrkutatási Iroda
elérhetőségei

Cím:
1011 Budapest, Iskola u. 13.

Telefon:
06-1-795-6237

 
  Az EGNOS műholdas helymeghatározó rendszer megbízhatóságának vizsgálata a BME-n létesített monitorállomás mérései alapján
 

 

Elsősorban a korlátozott hozzáférés felfüggesztésének következtében az utóbbi néhány évben egyre nagyobb igény jelentkezik a GPS alapú helymeghatározás iránt. Ismert azonban, hogy a GPS még mindig nem alkalmazható kellő biztonsággal bizonyos navigációs feladatokhoz, ennek egyik legfontosabb oka, hogy a rendszer önellenőrző képessége (integritása) egyelőre elmarad a szigorú közlekedésbiztonsági előírásokhoz képest. Elsősorban ezért hozták létre az ún. kiegészítő rendszereket (Augmentation System).

A kiegészítő rendszerek két típusát különböztetjük meg aszerint, hogy a szolgáltatások elérése geostacionárius műholdakon keresztül (Satellite Based Augmentation System, SBAS) vagy valamilyen földi kommunikációs csatornán (Ground Based Augmentation System, GBAS) valósul meg. A kiegészítő rendszerek alapvetően két szolgáltatást nyújtanak, egyrészt fokozzák a GPS-szel elérhető abszolút helymeghatározás pontosságát, másrészt információkat szolgáltatnak a rendszer megbízhatóságáról.

Több ilyen rendszer kezdte meg működését az elmúlt években. A WAAS (Wide Area Augmentation System) rendszer Észak-Amerika, míg az EGNOS (European Geostaionary Navigation Overlay Service) Európa területére biztosítja a fent említett szolgáltatásokat.

Az EGNOS rendszer 2000. februárjában kezdte a korrekciós jelek szolgáltatását, először csak teszt jelek sugárzásával (ESTB, EGNOS System Testbed). 2003. decemberében a már tényleges EGNOS jelek sugárzását is megkezdték, azonban még ez a rendszer is még csak kísérleti céllal működik, a rendszer teljes kiépítettségét egyelőre nem sikerült elérni.

A 31 európai tagországot számláló Eurocontrol egyik legfontosabb feladata az egységes európai polgári légi közlekedésirányítási rendszer kidolgozása. Ennek részeként az Eurocontrol felelős annak a tevékenységnek koordinálásáért, amely azt vizsgálja, hogy a kiépítés alatt álló EGNOS mikor lesz alkalmazható a polgári repülés területén. Ennek érdekében az Eurocontrol 2002-től az EGNOS (pontosabban akkor még csak a teszt rendszerének, az ESTB) teljesítményének vizsgálatára egységes adatgyűjtő állomásokat telepített. Ezek és a későbbiekben telepített állomások alkotják az Eurocontrol monitor hálózatát. Az Eurocontrol monitorhálózatának egyik állomását a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Általános- és Felsőgeodézia Tanszéke üzemelteteti.

Az állomás 2003. november közepén kezdte meg működését. A BME-n létesített állomás a nap 24 órájában folyamatosan gyűjti a GPS és EGNOS műholdakra vonatkozó adatokat. Az adatokat (a légi navigációs mérésekkel szemben támasztott követelmények szerint) másodpercenként rögzíti az állomás vevője.

Az állomás folyamatosan rögzíti a látható GPS-műholdakra vonatkozó nyers mérési adatokat, azaz a kódmérésből és fázismérésből származó műhold-vevő távolságokat, a GPS-műholdak által sugárzott navigációs üzeneteket, valamint a geostacionárius műholdakról az EGNOS korrekciós és egyéb adatokat. Ezeket az adatokat az Eurocontrol által kifejlesztett feldolgozó szoftverrel (Pegasus) feldolgozzák, azaz másodpercenként meghatározzák az antenna koordinátáit, a koordináták becsült pontosságára vonatkozó ún. védelmi szinteket (protection level). A hálózatban kapott eredmények alapján jellemzik a rendszer hatékonyságát, kiszűrik a rendellenességeket. A projekt célja továbbá, hogy kidolgozzák a műholdas kiegészítő rendszerek korrekciós adatinak feldolgozására alkalmas, szabványként is használható eszközöket.

A feldolgozás végeredménye egy jelentés, amelyet az állomás automatikusan tölt fel naponta az Eurocontrol párizsi központjában található ftp szerverre. Ezen túl a nyers mérési adatok és a jelentések letölthetők a BME EGNOS monitor állomás honlapjáról is. Egyelőre a letöltéshez egy jelszó szükséges, amelyet az ESA igen határozott kérésére csak a projektben résztvevő intézmények, szakemberek számára adnak meg. Sajnos az EGNOS teljesítménye egyelőre jelentősen elmarad a tervezettől, ezért az ESA szeretné elkerülni, hogy a teljesítmény nem túl kedvező jellemzői a széles nyilvánosság számára is elérhetően legyenek dokumentálva.

Dr. Takács Bence, BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Űrtudomány
Földmegfigyelés
Mikrogravitáció
Navigáció és távközlés