Kezdőlap  
ENGLISH VERSION
 
A MŰI
Évkönyvek
Dokumentumok


A Magyar Űrkutatási Iroda
elérhetőségei

Cím:
1011 Budapest, Iskola u. 13.

Telefon:
06-1-795-6237

 
  Korábbi kormányrendeletek, határozatok
 

 
A Magyar Népköztársaság Kormánya több jogszabályt hozott, melyek az akkori "űrhivatal", az Űrkutatási Kormánybizottság működését érintették. Találunk ezek között a magyar űrhajósok kiképzésével kapcsolatos határozatot is.

A kormányhatározatokat olvasni szándékozók számára megjegyezzük, hogy a 3015/1966. Korm. rendelettel létrehozott 'Űrkutatási Kormánybizottság' neve a 3194/1967. Korm. rendelettel 'Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány Űrkutatással Kapcsolatos Állandó Bizottságává (Űrkutatási Bizottság)' változott. 1978-ban a Bizottság megszűnt, s feladatait szovjet mintára a Magyar Tudományos Akadémia Interkozmosz Tanácsa vette át. 1991. december 31-ével az Interkozmosz Tanács megszűnt, ahogy Magyarország is kilépett az Interkozmosz Egyezményből. Az Antall-kormány egy, az új követelményeknek megfelelő struktúrát alkotott a 3/1992. (I. 6.) Korm. rendelettel, mely tartalmazta a Magyar Űrkutatási Tanács (MŰT), a Magyar Űrkutatási Iroda (MŰI) és az Űrkutatási Tudományos Tanács (ŰTT) felállítását. Ma a MŰT, a MŰI és az ŰTT a 300/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján folytatja működését.

A közölt jogszabályok meghozatalukkor titkosak voltak, ennélfogva soha nem hirdették ki őket, mégis jogerősnek számítottak. A titkos kormányhatározatok száma mindig 3-assal kezdődött, ezért ezeket "háromezres határozatoknak" nevezték. Az államtitokról és szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény értelmében ezen jogszabályok ma már nyilvánosak, bárki számára kutathatók.

A kormányhatározatok akkoriban írógéppel készültek, ezért sokszor van bennük ékezetes és egyéb nyelvtani hiba. Ezeket csak olyan mértékben javítottuk, hogy a javítás az eredeti szó, mondat jelentésén egyáltalán ne változtasson.

 • Az űrkutatással kapcsolatos tudományos és ipari tevékenységben való részvételről szóló 3015/1966. sz. Korm. határozat
 • A szocialista országoknak a világűr kutatásában történő együttműködésére vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról szóló 3322/1966. sz. Korm. határozat

 • Az űrkutatással kapcsolatos együttműködés moszkvai konferenciájára delegáció kiküldetéséről szóló 3013/1967. sz. Korm. határozat
 • Az Űrkutatási Bizottság átszervezéséről szóló 3194/1967. sz. Korm. határozat

 • Az űrkutatás békés célú felhasználásával foglalkozó Bécsi ENSZ Konferencián való részvételről szóló 3265/1968. sz. Korm. határozat

 • Az Űrkutatási Kormánybizottság elnökének kinevezéséről szóló 3364/1970. sz. Korm. határozat

 • Az Űrkutatási Kormánybizottság elnökhelyettesének kinevezéséről szóló 3372/1970. sz. Korm. határozat

 • Az INTERSZPUTNYIK űrtávközlési megállapodáshoz történő csatlakozásról szóló 3109/1971. sz. Korm. határozat
 • Kivonat a Minisztertanács 1971. II. félévi munkatervéről szóló 3239/1971. sz. Korm. határozatból

 • Az Interszputnyik űrtávközlési megállapodás aláírásáról szóló 3406/1971. sz. Korm. határozatból

 • Az INTERSZPUTNYIK űrtávközlési megállapodás jóváhagyásáról szóló 3071/1972. sz. Korm. határozat
 • Az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Rendszer és Szervezet létrehozását követő feladatokról szóló 3194/1973. sz. Korm. határozat

 • Az INTERSZPUTNYIK földi állomás építésében való együttműködésről szóló egyezmény aláírásáról szóló 3487/1973. sz. Korm. határozat

 • Kivonat a Minisztertanács 1974. I. félévi munkatervéről szóló 3561/1973. sz. Korm. határozatból

 • Az Űrkutatási Kormánybizottság elnökének felmentéséről, illetve kinevezéséről szóló 3107/1974. sz. Korm. határozat
 • Kivonat a Minisztertanács elnöke és elnökhelyettesei közötti munkaköri megosztásról és a Minisztertanácsnak közvetlenül alárendelt országos hatáskörű szervek beosztásáról szóló 3139/1974. sz. Korm. határozatból
 • Kivonat a Minisztertanács 1974. II. félévi munkatervéről szóló 3323/1974. sz. Korm. határozatból
 • A kozmikus eszközökkel készített felvételek népgazdasági célú hasznosításáról szóló 3292/1976. sz. Korm. határozat

 • Az űrkutatásban történő együttműködés továbbfejlesztéséről szóló 3315/1976. sz. Korm. határozat

 • A magyar állampolgároknak az űrutazásokban történő részvételéről szóló 3446/1976. sz. Korm. határozat

 • A magyar űrhajós-jelöltek kiválogatásáról és kiképzéséről szóló 3094/1978. sz. Korm. határozat
 • Az Űrkutatási Bizottság megszűntetéséről és az Interkozmosz Tanács létrehozásáról szóló 3464/1978. sz. Korm. határozat
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Űrtudomány
  Földmegfigyelés
  Mikrogravitáció
  Navigáció és távközlés