Kezdőlap  
ENGLISH VERSION
 
A MŰI
Évkönyvek
Dokumentumok


A Magyar Űrkutatási Iroda
elérhetőségei

Cím:
1011 Budapest, Iskola u. 13.

Telefon:
06-1-795-6237

 
  A Nemzetközi GNSS Bizottság (ICG) alakuló ülése Bécsben
 

 
Az ENSZ Világűr Irodája (OOSA) 2005. december elején zártkörű találkozót szervezett Bécsben a Nemzetközi GNSS Bizottság (International Committee on Global Navigation Satellite Systems (ICG)) létrehozására. A megbeszélésre meghívták a jelenlegi nagy amerikai GPS és orosz GLONASS műholdas szolgáltatókon kívül az európai, indiai, kínai és japán űrkutatás képviselőit is, mint ahol újabb GNSS komponensek fellövését készítik elő. A felhasználókat nagy nemzetközi szervezeteik képviselték, mint az IAG, az IGS, a FIG, ICA stb. Térségünket a meghívottak között az EUPOS képviselte jellegzetes kettős szerepben, mint felhasználó, és mint regionális földi szolgáltató egyben.

Az ICG célja, hogy globális szinten keretet biztosítson a GNSS szolgáltatók és felhasználók közötti párbeszédre koordináló fórumot biztosítson a szolgáltatók közötti problémák megvitatására, megoldására és elősegítse a GNSS alkalmazások elterjedését.Ken Hodgkins (USA) az előkészítő csoport vezetője és Sergio Camacho, a UN OOSA igazgatója

Előzetes munkaprogramjában egyebek között szerepel:
- a különböző tervezett és meglévő rendszerek közötti kompatibilitás és interoperabilitás biztosítása, erre vonatkozó ajánlások kidolgozása,
- felhasználói fórumok, workshopok szervezése,
- internetes információs portál létrehozása és fenntartása,
- kapcsolatok létrehozása nemzeti és regionális hatóságokkal, szervezetekkel, amelyek során a működést veszélyeztető rádiófrekvenciás zavarok detektálására, illetve elhárítására vonatkozó eljárásokat dolgoznak ki.

Az ülés során vita alakult ki az ICG tervezett alapszabályának egyes pontjaival kapcsolatban illetve arról, mit kellene még az alapszabályban szerepeltetni. Az eredeti koncepcióval szemben az orosz és a kínai képviselők azon a véleményen voltak, hogy az alapszabályt ki kell bizonyos pontokkal egészíteni, és csak kormányzati szervek kapjanak tagsági jogosultságot. Ez utóbbi azonban ellentmondásban áll például a GALILEO koncepcióval, ahol a tulajdonos nem állami szerv. A vitás pontok tisztázására munkacsoportot hoznak létre, amelynek feladata mindenki által elfogadható kompromisszum kidolgozása. Az ICG munkabizottságban az EUPOS képviselője is résztvesz.

Dr. Fejes István
FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Űrtudomány
Földmegfigyelés
Mikrogravitáció
Navigáció és távközlés