Kezdőlap  
ENGLISH VERSION
 
A MŰI
Évkönyvek
Dokumentumok


A Magyar Űrkutatási Iroda
elérhetőségei

Cím:
1011 Budapest, Iskola u. 13.

Telefon:
06-1-795-6237

 
  A hazai aktív GPS hálózat méréseinek analízise
 

 

Európában az 1996-ban kb. 50 állomással indult EUREF Permanens Állomáshálózat (EPN) ma már több mint 170 GPS állomást foglal magába (részletek az EPN-ről a www.epncb.oma.be weboldalon találhatók). A GPS méréseket 16 Analízis Központ koordináltan dolgozza fel, az egyik ilyen Központ 2001 óta a FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatóriumában (KGO) a MÜI támogatásával működik. A KGO Analízis Központ ma már több mint 40 permanens állomás méréseit dolgozza fel, ennek már közel fele a magyar aktív hálózat pontja!A FÖMI KGO által analizált EPN állomásokA magyar aktív GPS hálózat – GPSnet.hu – állomásai (FUZE és PUSP még nem működik)

A mérések rutin analízise az 1143. GPS héttől (2001 december) kezdődött el, hazánkból azonban még két éven keresztül csak PENC, majd OROS és NYÍR állomások szolgáltattak adatokat. Az állomások száma az elmúlt két év során, de különösen a legutóbbi évben nőtt meg, így ma már 17 hazai permanens GPS állomás észlel, amelyek adatait a KGO dolgozza fel. Az analízis a Bernese szoftverrel történik az EUREF követelményeinek megfelelően. A munka elsődleges terméke heti felbontásban minden állomásra előállított koordináta idősor, amely alapját képezi a további kutató/fejlesztő munkáknak.Az egyes állomások eddigi ‘élettartama’ hetekben mérve.

A koordináta idősorok alapján vizsgálható az egyes állomások fizikai viselkedése, minősége és elegendően hosszú észlelési sorozat alapján térbeli mozgásuk sebessége is meghatározható. A permanens állomásoknak így egyre nagyobb szerepe lesz pl. a tektonikai célú mozgásvizsgálati analízisben is. Ehhez azonban ténylegesen hosszú mérési sorozat (legalább 3 év) és az idősorok körültekintő vizsgálata szükséges. Ezeket a vizsgálatokat a MÜI támogatásával több éve végezzük valamennyi EPN állomásra és rövidesen kiterjesztjük a hazai állomásokra is. Az analízis eddigi eredményeiből három példát szeretnénk bemutatni.


PENC a legrégebben üzemelő hazai permanens állomás, 2006 márciusában lesz 10 éves! Mindössze egyszer történt műszercsere, ami szükségszerűen ugráshoz vezetett idősorában (a magasági komponensben 15 mm!), ezt az ábrán piros vonal jelzi. PENC sebessége ma már nagy megbízhatósággal meghatározható, az egyes koordináta komponensekre (vN-észak, vE-kelet, vU-magasság) vonatkozó értékek az ábra alján találhatók. Hasonló ábrák a teljes EPN hálózatra a www.epncb.oma.be/_dataproducts/timeseries oldalakon megtalálhatók. A sebességekhez megadott hibaérték statisztikai módszerekkel (maximum likelyhood becslés) számított, a tényleges zajszintet tükröző adat. Hasonló sebességbecslést PENC-en kívül csak OROS és NYIR állomásokra lehetett számítani:
OROS vN=1.51 +-0.34 vE=0.45+-0.36 vU=3.09+-0.87 mm/év
NYIR vN=2.47 +-0.55 vE=1.36+-0.48 vU=2.18+-1.13 mm/év E sebességek középhibája a rövidebb észlelési idő (4 ill. 3 év) miatt jóval nagyobb! A többi 14 állomás észlelési sorozata még 2 évnél is rövidebb, ezekhez megbízható sebességek még nem számíthatók.


Tanulságos példa BUTE pont (Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem). Észleléseinek feldolgozása 2003 végén megkezdődött, de a pont csak 2004 végén vált hivatalos EPN állomássá. 2004 elején volt egy műszercsere, hatása jól látható különösen a magassági komponens esetében (kb. 15 mm-es ugrás tapasztalható). 2004 folyamán BUTE adatminőségével problémák voltak (erre utal a heti koordináták nagyobb zaja). A KGO spektrum analizátorával sikerült kimutatni egy interferenciát okozó helyi rádióforrást, amely megszüntetésével az adatminőség ugrásszerűen megjavult. A rövid idősor miatt reális sebességbecslésre nincs még lehetőség, ezért 0 mm/év sebességet tüntettünk fel.


KAPO (Kaposvár) idősora még rövidebb, alig két év, de nagyon szépen kirajzolódik a keleti komponensben egy éves periodikus jel.

Általánosságban megállapíthatjuk, hogy a hazai hálózat állomásai a 24 órás mérések analízise alapján kiválóan szerepelnek. A vízszintes koordináta komponensek hosszútávú stabilitása 1-2 mm és a magasság esetében is jóval 5 mm alatti. Ezek jobb értékek, mint amit az EPN hálózatban megszoktunk, ennek elsődleges oka, hogy nálunk az állomások távolsága kisebb. Minden feltétel adott tehát ahhoz, hogy a hazai permanens állomások is fokozatosan (3 éves észlelési sorozattal) bekerülhessenek a mozgásvizsgálati analízisbe is.

Dr Kenyeres Ambrus
FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Űrtudomány
Földmegfigyelés
Mikrogravitáció
Navigáció és távközlés