Kezdőlap  
ENGLISH VERSION
 
A MŰI
Évkönyvek
Dokumentumok


A Magyar Űrkutatási Iroda
elérhetőségei

Cím:
1011 Budapest, Iskola u. 13.

Telefon:
06-1-795-6237

 
  Műholdképeken alapuló csapadékbecslő eljárások fejlesztése és tesztelése radaros és felszíni mérésekkel
 

 

Két éve már operatívan működik a második generációs európai meteorológiai műhold, a METEOSAT-8. Ez a fejlett műszerekkel ellátott műhold térben, időben és spektrálisan is jobb felbontású képeket állít elő, mint a korábbi műhold: félóra helyett negyedóránként, 5 ill. 2.5 km helyett 3 és 1 km-es térbeli felbontásban, 3 sáv helyett 12 sávban készíti a felvételeket. Az európai operatív meteorológiai műholdakat üzemeltető szervezet, az EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites) több nemzetközi munkacsoportot hozott létre, azzal a céllal, hogy az új típusú műholdak adatainak egységes feldolgozására módszereket, programcsomagokat dolgozzanak ki. Az egyik ilyen munkacsoport a NWC SAF, mely nowcastingot (az időjárás analízise és néhányórás előrejelzése) segítő produktumokat állít elő. A NWC SAF project a kezdeti operatív fázisban van: az általuk előállítandó programcsomagnak már operatívan használhatónak kell lennie, de a verifikáció még nem teljes és számos modult módszertanilag is fejlesztenek még.

Az EUMETSAT-tól, a NWC SAF munkájában való részvételre ‘vendég kutató’-ként megbízást kaptunk a csapadék produktumok magyarországi radar és felszíni adatokkal való összehasonlítására. Ezt a munkánkat a Magyar Űrkutatási Iroda is támogatta 2005 évi témapályázat keretében. A NWC SAF munkájában már előzőleg is részt vettünk több EUMETSAT megbízás keretében: 1998-ban egy módszer kidolgozásban, majd 2003-ban és 2004-ben a programcsomag bétatesztelésében, ezt követően a produktumok tudományos tesztelésében. Az Magyar Űrkutatási Iroda témapályázata két korábbi szakaszának is részben ez volt a témája.

Az Országos Meteorológiai Szolgálatnál (OMSZ) a SAFNWC programcsomag két csapadék modulját verifikáltuk:
A csapadékot adó felhő produktumot (PC), mely a csapadékhullás valószínűségét adja,
A konvektív felhőzetből (zivatarfelhőkből) hulló csapadék intenzitás (CRR) modult.

A két modul verifikálását Magyarországon mért radar és felszíni csapadék adatokkal végeztük el. Felszíni 10 perces csapadék adatok felhasználásával mindkét produktumot verifikáltuk 4 hónapos időszakra, programmal gyűjtöttük az összetartozó adatokat és statisztikákat számoltunk. Nem csak az eredményeket, hanem az felszíni csapadék-mérés adatokat is a fejlesztők (Svéd Hidrometeorológiai Szolgálat és Spanyol Meteorológia Intézet) rendelkezésére bocsátottuk. Ők ezek felhasználásával és a verifikálásunk eredményének ismeretében, fejlesztették az algoritmusukat, a statisztikai alapú közelítések hangolására használták adatainkat. Két szakaszban adtunk adatokat és verifikáltuk a produktumokat. Az első verifikálási periódus után részben a magyar adatok felhasználásával fejlesztették az algoritmust és a MŰI témapályázat jelen szakasza keretében a továbbfejlesztett produktumokat verifikáltuk egy újabb időszakra. Összesen 13 hónapnyi 10 perces csapadék-mérés adatokat adtunk át.
Megvizsgáltuk, hogy ha a műholdas csapadék valószínűség 0, 10, 20, stb. 100 százaléknak adódik, akkor a felszíni mérések alapján a műholdkép készítés időpontját tartalmazó 10 illetve 30 perc alatt az esetek hány százalékában esett valójában a csapadék. Ezt a kiértékelést külön végeztük el nappali és éjszakai képekre, mivel különböző algoritmusok becslik a csapadék valószínűséget nappal és éjjel – nappal több spektrális sávban áll rendelkezésre mérés.

A konvektív felhőből hulló csapadék intenzitásra kapott műholdas értékeket összehasonlítottuk a felszíni 10, illetve 30 perces mérésekből számolt tényleges csapadék intenzitásokkal. Mivel a műholdas értékek csak a konvektív csapadékot tartalmazzák, így csak azokat az eseteket tudtuk összehasonlítani, mikor a műholdas becslés csapadékot ad. A statisztikai számítások eredményeképpen a mért és számolt csapadék intenzitások közti átlagos eltérés -0.5 -1mm/óra, míg a átlagos abszolút hiba 3mm/óra körüli értéknek adódott. Összefoglalva a műholdas algoritmus a csapadék területet felül, míg az intenzitását alul becsülte.

Független vizsgálatként radar-mérésekkel is összehasonlítottuk a műholdas csapadék valószínűség és a konvektív csapadék intenzitás képeket. A radaradatokkal való összehasonlításra esettanulmányokat készítettünk különböző időjárási helyzetekben. Magyarországi és közép-európai radar hálózat radar képeit használtuk fel. A radar képeket, az eredeti műholdképet és a műholdképekből számolt két produktumot: a csapadék valószínűséget és a konvektív csapadék intenzitás képeket együttesen megjelenítettük (kb. 100 esetben) és a hasonlóságot szubjektíve értékeltük.

Annak ellenőrzésére, hogy a konvektív csapadék intenzitás becslés valóban csak konvektív esetekre ad-e csapadék becslést egy további SAFNWC produktumot is felhasználtunk. Ez a Gyorsan Fejlődő Zivatarfelhő produktum, mely kijelöli a konvektív felhőket. Még egy SAFNWC produktumot megjelenítettük meg, az Automatikus Műholdkép Kiértékelés produktumot, az időjárási helyzet azonosítását segítendő. A hasonlóságok kiértékelését külön végeztük nappalra és éjszakára.

Az összehasonlítás eredményeképpen azt kaptuk, hogy a csapadékvalószínűség becslés a nyári zivataros és gyenge frontális időjárási helyzetekben a leghasználhatóbb. Erős frontos esetén kicsi az információtartalma, és éjjel is kevésbé használható. A konvektív csapadék intenzitása produktumnál azt találtuk, hogy jól detektálja a fejlődő zivatarfelhőket, még éjszaka is, viszont néhány esetben frontális felhőzetet is konvektívként kezelt.


2. ábra. 2005. augusztus 3. 20:45 UTC
A METEOSAT-8 műholdkép feldolgozás és a radar kép összehasonlítása:
balra fent: radarral mért csapadék intenzitás,
balra lenn: METEOSAT-8 éjszakai kompozit kép, a jobboldali két kép a SAFNWC programcsomag eredménye:
jobbra fent: a csapadékhullás valószínűsége,
jobbra lent: a konvektív felhőből (zivatarfelhőből) hulló csapadék intenzitása.

A csapadék produktumok verifikálására kapott eredményeket poszteren mutattuk be az EUMETSAT konferencián, és a konferencia kiadványban cikk jelent meg az eredményekről. A NWC SAF workshop-ján szóbeli előadás hangzott el a témakörben. Az EUMETYSAT megbízás, ‘vendég kutató’ munka záró beszámolója a NWC SAF honlapján elérhető.

A témapályázat részét képezte még a következő nagy projektünkre való felkészülés is. Az EUMETSAT szervezte Hidrológia SAF 2005 szeptemberében indult, melyben, mint fejlesztő kutató mi is részt veszünk. A Hidrológia SAF célja műholdas adatok alapján olyan paraméterek meghatározása, mely a hidrológia területén nyújtanak segítséget, pl. az árvíz vagy az aszály detektálásában. A Hidrológia SAF négy fő csoportot foglal magába:
- csapadék meghatározása,
- hó detektálás,
- párolgás számolása,
- ezen produktumok hidrológiai alkalmazása.

Az OMSZ az első csoport munkájában fog részt venni. Feladatunk a csapadékproduktumok verifikálása Magyarország területére. A projekt keretében kidolgozott csapadék produktumokat a következő adatokkal fogjuk összehasonlítani:
- felszíni csapadékmérő állomások adatai
- radar által mért csapadékintenzitás mezők

A Hidrológia SAF első feladata az alkalmazott módszerek, felhasználásra kerülő adatok meghatározása, összegyűjtése. Ezért minden résztvevő országnak írásos formában nyilatkoznia kellett, hogy milyen módszert, milyen adatokat kíván felhasználni. E célból feladatunk volt:
- a szakmai cikkek áttekintése
- a felhasználásra kerülő adatok alkalmazhatóságának, pontosságának megismerése.

Dr. Putsay Mária (témavezető), dr. Kerényi Judit és Gróbné Szenyán Ildikó

Országos Meteorológiai Szolgálat
Távérzékelési Osztály
Műholdmeteorológiai Kutató Laboratórium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Űrtudomány
Földmegfigyelés
Mikrogravitáció
Navigáció és távközlés