Kezdőlap  
ENGLISH VERSION
 
A MŰI
Évkönyvek
Dokumentumok


A Magyar Űrkutatási Iroda
elérhetőségei

Cím:
1011 Budapest, Iskola u. 13.

Telefon:
06-1-795-6237

 
  CERGOP vezetőségi ülés Graz-ban – a kibővített hálózat
 

 

A Graz-ban megrendezett CERGOP-2/Environment EU projekt meeting keretében 2006. július 14.-én külön szekcióban ülésezett a Közép-európai GPS Geodinamikai Referencia Hálózat – a CEGRN Konzorcium vezetőségi testülete. A magyar vezetésű WP-2 munkacsoport (Site quality assessment and upgrade) javaslatára10 új állomás elfogadására került sor. Ezzel a CEGRN hálózat pontjainak száma 88-ra bővült Közép-Európában. A jelöltlistán további 3 állomás szerepel.

Újdonság, hogy Szerbia a konzorcium teljes jogú tagja lett és 5 állomással vesz részt a geodinamikai GPS mérésekben. Ezzel a Balkánon kibővült a hálózatunk, ami a térség tektonikai folyamatainak feltérképezéséhez fontos hozzájárulás.

Megállapodás született az 1994 – 2006 között nyert eredményeink egységes szempontok alapján történő közös publikációjára, ami a hivatalos közép-európai „CEGRN sebességmező” –nek lesz tekinthető.

Új projektkezdeményezések is szóba kerültek. Az EU 7. Keretprogramjában Matthias Becker professzor (Technical University Darmastadt) vezetésével elsősorban a GALILEO tématerületre fordítunk figyelmet. Az igen komplex GMES program- ban való részvételünk lehetőségeit Dr. Francesco Vespe (ASI – Olasz Űrügynökség) vállalta felderíteni. Dr. Grenerczy Gyula (KGO) javaslatára egy COST kezdeményezés is körvonalazódik, amit feltehetőleg osztrák kollégák fognak benyújtani. Mindezen kezdeményezések alapja a CEGRN hálózatban immár 12 éve felhalmozott, Európában egyedülálló GPS mérési adat, ami bár különböző mértékben, de hasznosítható egy sor földtudományi, környezetvédelmi és veszélyeztetettségi vizsgálatban.

Bár a CERGOP-2/Environment EU projekt 2006-ban befejeződik, a konzorcium vezetősége egyhangúlag elfogadta a WP-2 (Virág Gábor – KGO) javaslatát a CEGRN’07 GPS mérési kampány végrehajtására 2007. június 18-23-ig. Ezzel a monitoring időbázisa eléri a 13 évet, ami tovább növeli a közép-európai sebességmező megbízhatóságát és pontosságát.

Dr. Fejes István
elnök, CEGRN Konzorcium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Űrtudomány
Földmegfigyelés
Mikrogravitáció
Navigáció és távközlés