Kezdőlap  
ENGLISH VERSION
 
A MŰI
Évkönyvek
Dokumentumok


A Magyar Űrkutatási Iroda
elérhetőségei

Cím:
1011 Budapest, Iskola u. 13.

Telefon:
06-1-795-6237

 
 
 

Kutatóintézetek

  ELTE Geofiziaki Tanszék, Űrkutató Csoport
 

 

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Telefon: 372 2906 E-mail: spacerg@sas.elte.hu
Fax: 272 2927 Honlap: http://sas2.elte.hu

A csoport fő kutatási területei:
1)VLF hullámterjedés
A földkörüli térség - ezen belül is a magnetoszféra - vizsgálatának egyik hatásos, olcsó és természetes eszköze a villámok által keltett, VLF tartományba (Hz, kHz) eső elektromágneses jelek, az ún. whistlerek tanulmányozása.
A csoport a kutatást az alábbi fő irányokban végzi:
- műholdas és földi whistlermérés és értékelés, tömeges whistlerfeldolgozás
- whistleranalízis (finomszerkezeti kutatások, a terjedés irány vizsgálata stb.)
- elméleti hullámterjedési modellek
Új kutatási területet jelent a felsőlégköri - közvetve villámok által indukált - megnövekedett ionizációjú tartományok vizsgálata. Ezek hatása távoli (navigációs) VLF adók jelén - amplitudóban és fázisban egyaránt megjelenő - perturbációként, ún. Trimpi effektusként jelentkezik.
A Maxwell-egyenletek valódi whistler-megoldását tovább finomítva sikerült kidolgoznunk a többkomponensű plazmában megjelenő ion-whistlereket leíró megoldást. Ennek segítségével számítógéppel szimuláltunk proton-, hélium- és oxigén-whistlereket, amelyek jó egyezést mutatnak a műholdon mért hasonló jelekkel.
Ezenkívül részletesen elemeztük a műholdon vehető töredékwhistlerek hullámalakjának és dinamikus spektrumának kialakulását. Először sikerült pontos leírást adnunk az inhomogén közegben terjedő jelekre.

2) Műholdas távérzékelés
A műholdfelvételek alkalmazása lehetővé teszi nagyobb területek, megyék, országrészek, sőt országok vizsgálatát. A használt műholdas érzékelők (Landsat MSS és TM, NOAA AVHRR, Fengyun CHRPT stb.) által készített képeken pontosan követhető a mezőgazdasági haszonnövények fejlődése, észrevehetők a károsodások is. Olyan módszert fejlesztettünk ki, amely lehetővé teszi már a növény fejlődési szakaszában a várható maximális terméshozam becslését, illetve a betakarítás előtt a terméshozam megadását. A módszer kísérleti, illetve operatív alkalmazásra is alkalmas.
Általános távérzékelési, és különösen növénytakaró-vizsgálati célra az űrfelvételeken meglévő légköri terjedési hatások és a felszínt jellemző értékek szétválasztását biztosító korrekciós programokat fejlesztettünk ki és használunk sikeresen (Landsat MSS képekre az ATMOYE, Landsat TM képekre az ACABA, NOAA AVHRR felvételekre pedig az ATMAVHRR algoritmust). Sikeresen alkalmaztuk operatív jellegűnek tekinthető körülmények között az új ACABA algoritmust a Landsat TM képek légköri korrigálására. Sikerült megoldani a műholdas adatok nagypontosságú térképi illesztését s a régi térképészeti felmérések integrálását. ezen adatbázisba.

3) Geoinformatika
A különböző forrásokból származó térbeli adatok geokódolásához és egységes rendszerbe illesztéséhez szükséges paraméterek meghatározásának elméleti módszerei, és azok gyakorlati alkalmazása.

4) Folyódinamika
A csoport 1997 óta foglalkozik folyódinamikai kutatásokkal, elsősorban a Tisza és vízrendszere vizsgálatával.

A kutatóintézet honlapja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Űrtudomány
Földmegfigyelés
Mikrogravitáció
Navigáció és távközlés