Kezdőlap  
ENGLISH VERSION
 
A MŰI
Évkönyvek
Dokumentumok


A Magyar Űrkutatási Iroda
elérhetőségei

Cím:
1011 Budapest, Iskola u. 13.

Telefon:
06-1-795-6237

 
 
 

Kutatóintézetek

  “Johan Béla” Országos Epidemiológiai Központ
 

 
Mikrobiológiai Kutatócsoport
1529 Budapest, Pihenő út 1.
T: (1) 394-5044
F: (1) 394-5409

Témavezető:
Bátkai László (e-mail: l.batkai@freemail.hu)

Munkatársak:
Bakos Ágnes (e-mail: bakos@microbi.hu)
Jókai István
Minárovits János
Várkonyi Andrea

Munkacsoportunk célja a humán sejtek szimulált mikrogravitáció (súlytalanság) körülményeire adott válaszreakciójának molekulárbiológiai módszerekkel történő megismerése.

Korábbi űrkísérleteink során a humán perifériás vérből szeparált mononukleáris sejtek (PBMC) citokintermelését vizsgáltuk. Kimutattuk, hogy egyes citokinek termelődése fokozódik a súlytalanság körülményei között.

A kapott eredményeink további analíziséhez szükségessé vált a mikrogravitáció földi modellezése. Ennek érdekében csoportunk megépített egy speciális szerkezetet, a clinostatot, amely képes szimulálni a mikrogravitációt. Laboratóriumunkban a mikrogravitáció szimulációját ma már egy nagyobb kapacitású - a NASA által, hasonló elv szerint kifejlesztett - ún. Rotary Cell Culture System (RCCS) berendezés segítségével hozzuk létre.

Kimutattuk, hogy az RCCS által szimulált mikrogravitációban szignifikánsan megemelkedik számos, az in vitro tenyésztett PBMC által termelt és az immunrendszer működésében fontos szerepet játszó jelmolekula termelési szintje. Kutatási programunk fő célkitűzése a funkcionálisan kapcsolatban álló citokinek termelődésének vizsgálata.

A kutatási munkánkhoz nagy mértékben hozzájárul a sejtszeparáló műszeregyüttesünk, a NASA által 4 férőhelyesre továbbfejlesztett RCCS berendezésünk, valamint az áramlási citométerre kidolgozott analitikai módszerünk. Ezen új, modern berendezéseink segítségével lehetőség nyílik annak meghatározására, hogy mely sejtek és citokinek vesznek részt a mikrogravitáció hatására bekövetkező immunológiai változásokban.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Űrtudomány
Földmegfigyelés
Mikrogravitáció
Navigáció és távközlés