Kezdőlap  
ENGLISH VERSION
 
A MŰI
Évkönyvek
Dokumentumok


A Magyar Űrkutatási Iroda
elérhetőségei

Cím:
1011 Budapest, Iskola u. 13.

Telefon:
06-1-795-6237

 
  Elkészült Magyarország 2000-2006 közötti felszínborítás-változás térképe
 

 
Közel kétéves munka eredményeképpen 2009 szeptemberétől az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) honlapján a szakemberek és minden érdeklődő rendelkezésére áll Magyarország 2006-ra vonatkozó felszínborítás térképe és a 2000 és 2006 között történt felszínborítás- / földhasználat-változások térképe.

Ezzel hazánk is rákerült arra, a befejezett állapotában Európa 39 országát lefedő térképre, mely egységes és összehasonlítható módon ábrázolja a kontinens tájainak állapotát a 2006-os évben, valamint képet ad annak 2000 és 2006 között végbement változásairól. 2009 decemberére a 39-ből 36 ország térképe készült el, Norvégiától Máltáig, Izlandtól Törökországig.

„A felszínborítást, illetve az annak megváltozását tükröző megbízható információ megszerzése alapvető fontosságú a környezetünkben zajló folyamatok – erdőirtások, elsivatagosodás, urbanizáció, táj-degradáció, a biodiverzitás csökkenése, az ökoszisztéma működésének zavarai, víz és energiagazdálkodás – monitorozásában. Elsőrendű fontosságú, hogy:
I. Megértsük a klímaváltozás folyamatait és csökkentsük annak hatásait,
II. Fenntartható fejlődési modellt alakítsunk ki,
III. Helyesen gazdálkodjunk a természeti erőforrásainkkal,
IV. Megőrizzük a biodiverzitást,
V. Megértsük az ökoszisztémában zajló folyamatokat.”


(GTOS, ECV T9: Felszínborítás jelentés, 2009 január)

A felszínborítás térképezés során a földfelszín azon elemeit ábrázoljuk, melyek egy évesnél hosszabb ciklusban változnak és távérzékelési adatok alapján felismerhetők. A CORINE Land Cover (CLC) osztályozás a földfelszín jellegzetességeit 44 osztályba sorolja, melyek 5 fő csoportra (mesterséges felszínek, mezőgazdaság, erdők és természet-közeli területek, vizenyős területek, vizek) oszlanak. Az állapot-térképek e 44 osztály által lefedett, legalább 25 ha méretű foltokat tartalmazzák. A változás térképezés során azokat a területeket határoljuk le, ahol legalább 5 hektáron és legalább100 méter szélességben megváltozott egy földrészlet CLC nómenklatúra szerinti besorolása. A változásokat képernyőn, az űrfelvételeket összevetve, távérzékelési adatok értelmezésében képzett szakemberek határolják le. Eredményeképpen legalább 5 hektáros poligonokból álló, „2000-es állapot” – „2006-os állapot” kódpárral ellátott térképi leltár készül a megváltozott felszínborítású foltokról. A 2006-os állapot térképe a 2000-es térkép és a változás adatbázis összeadásával készül.

Az ősszel befejezett, CLC2006 elnevezésű projekt az EEA, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) társfinanszírozásával a Földmérési és Távérzékelési Intézet Távérzékelési Központjában (FÖMI TK) került végrehajtásra.

A térképezés az EEA által rendelkezésre bocsátott, az országot 2005-2007-ben több-időpontúan lefedő 57 darab SPOT és IRS űrfelvétel mellett a 2000-es CLC projekt (CLC2000) 10 Landsat TM felvételére támaszkodott. Ezen kívül 1:50.000 méretarányú topográfiai térképek, a teljes országot lefedő légifénykép - (ortofotó) borítás, valamint a FÖMI archívumából származó számos további űrfelvétel állt a munkát végző három fotóinterpretátor rendelkezésére. Az adatbázisok tematikus minőségét teljes körű belső felülvizsgálat és két független külső ellenőrzés biztosítja. Az adatok pontosságvizsgálatára 2010 folyamán kerül sor.

Az elkészült leltár szerint a 2000 és 2006 közötti időszakban Magyarország területének 2,68 %-án változott meg a földfelszín borítása, ami évente 443 km2 változást jelent. Ezek szerint évente körülbelül egy átlagos méretű magyar megye egytizedének megfelelő területen történt táj szinten is jelentős változás.

Milyen jellegű, milyen irányú változásokról van szó? A változással érintett terület közel 53 %-án erdőgazdálkodási tevékenységet találunk, erdőkitermelést és erdőnövekedést. Jelentős, több mint 21%-os részt képviselnek a mezőgazdaságon belüli változások, például a szántóvá alakított legelők és az új gyümölcsös-telepítések. Érdekes módon a harmadik legnagyobb részt a korábbi mezőgazdasági területekre telepített új erdők jelentik, ezek az összes változás területének 17 %-át fedik le. A mindennapok során leginkább szembetűnő változás, a települések, iparterületek és bányák terjeszkedése az összes változott terület bő 7 %-át teszi ki.

Anélkül, hogy az okokat vizsgálnánk, a legnagyobb összterületű változásokon kívül tanulságos felsorolnunk azokat a felszínborítás-típusokat, melyek 2000-es területükhöz képest a legnagyobb növekedést mutatták. Legnagyobb arányú, mintegy 3,5-szörös növekedést az építési területek mutatták. 40%-kal nőtt a bányák területe, míg az utak és útkereszteződések1 23%-kal nagyobb területet foglaltak el 2006-ban, mint 2000-ben. Míg a felsoroltak csak arányukban mutatnak drámai növekedést, az átmeneti erdős-cserjés területek (erdőirtások és fiatal erdők) területének 22%-os növekedése, közel 183 ezer hektáros új területet jelent a vizsgált 6 évben.

Az utóbbi, első pillantásra az erdőterület rohamos csökkenését sejtető adat rávilágít arra, mennyire óvatosan kell bánni a nyers adatok önmagukban való értelmezésével. Mielőtt messzemenő következtetéseket levonva megkongatnánk a vészharangot erdőink fölött, egyfelől érdemes megvizsgálni, hogy vajon a korábbi, 1990-2000 változás-periódusban volt-e szokatlanul kevés az erdőkitermelés (aminek következtében sok erdő nőtt fel, így csökkent az erdőirtás-terület) vagy mostanában tényleg aggasztó ütemben termelik ki a hazai erdőket. Másfelől, a részletes statisztikát megvizsgálva az is kiderül, hogy közel 30 ezer hektáron korábbi mezőgazdasági területek változtak fiatal erdővé, ami éppen ellentétes folyamatot, az erdők terjeszkedését jelenti.

Az adatsorok értékelése és a folyamatok értelmezése tehát az elkövetkezendő idők és az ágazatok szakembereinek feladata. Természetesen az adatsorok és a térképek nem csupán ágazati vizsgálatok alapjául szolgálhatnak. A CLC térképek jellemző felhasználási területe többek között a tájgazdálkodás, vízgyűjtő-modellezés, agrár-környezetvédelmi indikátorok számítása, élőhely-modellezés, de háttéradatként tematikus vagy akár autóstérképeken és egyszerű szemléltetőanyagként is találkozhatunk velük.

Az európai környezeti politika célkitűzéseinek megfelelően az adatok bárki számára szabadon, térítésmentesen hozzáférhetőek és korlátozás nélkül felhasználhatóak. Tekintettel arra, hogy még nem minden résztvevő ország készült el az adatbázissal, még nem áll rendelkezésre olyan, felhasználó-barát felület a letöltésre, mint a 2000-es CLC adatbázisra és az 1990-2000 közötti változásokra.


A 2006-os állapottérkép és a 2000-2006 közötti változások térképe jelenleg raszteres formátumban érhető el az EEA honlapján. A térképek térképe a közeljövőben várhatóan magyar honlapról is letölthető lesz vektoros csakúgy, mint raszteres formátumban. A hazai letöltő-felület kialakításáig az adatokkal kapcsolatban bővebb információval a FÖMI szakemberei szolgálnak (maucha.gergely@fomi.hu).

A térképezéshez szükséges űrfelvételeket a GMES program keretében az EEA, a térképezési munka anyagi hátterét és a kiegészítő adatok egy részét a KvVM „Magyar Űrkutatás Fejlesztése” programja, a szakembereket és az infrastrukturális hátteret pedig a FÖMI biztosította.

Kosztra Barbara, Büttner György, FÖMI

Kapcsolódó anyagok:

2006-os állapot-térkép (CLC2006) raszteres formában http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/corine-land-cover-2006-clc2006-100-m-version-12-2009

A 2000 és 2006 közötti változások (CLC-Változás2000-2006) raszteres térképe http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/corine-land-cover-changes-clc2000-clc2006-100-m-version-12-2009

A nemzetközi CLC2006 projektről általános információ, valamint az elkészült országok listája http://etc-lusi.eionet.europa.eu/CLC2006

1 A CLC térképek 100 méternél keskenyebb elemeket nem ábrázolnak, így csak nagyobb kereszteződések és bizonyos autópálya-szakaszok szerepelnek bennük.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Űrtudomány
Földmegfigyelés
Mikrogravitáció
Navigáció és távközlés