Kezdőlap  
ENGLISH VERSION
 
A MŰI
Évkönyvek
Dokumentumok


A Magyar Űrkutatási Iroda
elérhetőségei

Cím:
1011 Budapest, Iskola u. 13.

Telefon:
06-1-795-6237

 
 
 

Kutatóintézetek

  Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Biokémiai Intézet
 

 

6720 Szeged, Dóm tér 9.
Tel: 62/545 096
Fax: 62/545 097
Intézeti honlap: www.biochem.szote.u-szeged.hu

Intézetvezető: Dux László (témavezető)
e-mail: dux@biochem.szote.u-szeged.hu

Az eddigi űrkutatási programokban résztvevő fő kutatók:
dr Csonka Csaba
dr Csont Tamás
dr Ferdinandy Péter (szívadaptációs program témafelelőse)
dr Görbe Anikó
dr Keresztes Margit (jelenlegi, stresszkutatási program témafelelőse)
dr Mendler Luca vdr Zádor Ernő (vázizomregenerációs program témafelelőse)

Űrkutatási tevékenység

Intézetünk közel harminc éve vesz részt űrélettani kutatási programokban a Magyar Űrkutatási Iroda támogatásával. Az elmúlt időszakban ezek a kutatások elsősorban a vázizom alkalmazkodását vizsgálták immobilizációt követően, majd regeneráció és differenciálódás során in vivo állatkísérletekben, másrészt a szívizom oxigénhiányos körülmények közötti adaptációjára irányultak szívperfúziós modellkísérletekben. Három éve beindult új űrkutatási programunkban a neutrofil granulociták adhéziós készségét tanulmányoztuk/tanulmányozzuk in vitro (2001-2002) és in vivo (2003) stresszállapotban.

Űrhajózási és emellett népegészségügyi szempontból is kiemelkedő jelentősége van a stresszkutatásoknak. Ide tartoznak az elmúlt évek kardiovaszkuláris kutatásai, melyek a csökkent, majd újra beinduló szívérkeringéshez való szívizomalkalmazkodás biokémiai, molekuláris szintű mechanizmusát vizsgálták. E prekondicionálással kapcsolatos kutatások alapvető fontosságúak annak megértéséhez, hogy hogyan alkalmazkodhat a szív a stresszreakció okozta hipoxiához, a később megjelenő reperfúziós oxidatív stresszhez, milyen tényezők szabják meg az alkalmazkodás mértékét, határait. Szívperfúziós modelljeinkben az NO, szuperoxid és a peroxinitrit szerepét tanulmányozzuk, kiegészítve az adaptációban résztvevő gének kifejeződésének vizsgálatával és az érelmeszesedés kialakulásáért nagymértékben felelős, igen gyakori hiperkoleszterinémia adaptációt módosító hatásának vizsgálatával. (E kísérleteinkhez a jelenleg legkorszerűbb DNS-chip technológiát is alkalmazzuk.) Ezek a kutatások egyúttal azért nagy közegészségügyi jelentőségűek is, mert hazánkban (mint más fejlettebb országban is) a vezető halálok a koszorúsér-elmeszesedés talaján kialakuló iszkémiás szívbetegség.

Az elmúlt pár évben stresszvizsgálatainkat kiegészítettük a neutrofil granulociták (kis falósejtek, mikrofágok) adhéziós készségére irányuló kutatásokkal. E fehérvérsejtek különösen nagy jelentőségűek a stresszválaszban, mivel ekkor a limfociták működése visszaszorul, és elsősorban a szervezet érpályájában „őrjáratot” tartó neutrofil granulociták biztosítják a szervezet védelmét az idegen sejtekkel szemben. E fehérvérsejteknek az érfalhoz való letapadási készsége elengedhetetlen funkciójuk ellátásához, melyhez molekuláris szinten adhéziós receptorokra van feltétlenül szükség. A granulociták sejtfelszíni adhéziós receptorainak mintázatából nemcsak az adhéziós készségükre, hanem e sejtek aktíváltsági állapotára és a stresszválasz mértékére is következtethetünk.

Jelenleg a korábban megkezdett in vitro granulocita vizsgálatainkat folytatva humán, in vivo stresszkutatásokat végzünk, melyek során adhéziós receptorok (L-szelektin, β2 integrin) és egy aktívációs marker (laktoferrin) sejtfelszíni kimutatását (indirekt immun-fluoreszcenciás módszer, lézeres áramlási citometriás technika) pszichológiai és pszichofiziológiai vizsgálatokkal egészítjük ki napjaink korszerű, integráló szemléletének jegyében. Programunkban stresszállapotú betegek stressz szintjét szorongás-teszttel, felszíni EMG-vel, a neutrofil granulociták említett sejtfelszíni fehérjéinek vizsgálatával és kiegészítő rutin klinikai mérésekkel (vérnyomás, pulzus) mérjük fel a vizsgálat elején, majd három relaxációs-imaginációs pszichoterápia (hipnózis) után. Célunk egyrészt az, hogy megállapítsuk, mennyire alkalmasak az említett granulocita jellemzők a humán stresszállapot leírására, másrészt pedig az, hogy tanulmányozzuk, milyen mértékben befolyásolható a stressz-szint és a granulocita aktíválódás az alkalmazott pszichológiai technikával.

A kutatóintézet honlapja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Űrtudomány
Földmegfigyelés
Mikrogravitáció
Navigáció és távközlés