Kezdőlap  
ENGLISH VERSION
 
A MŰI
Évkönyvek
Dokumentumok


A Magyar Űrkutatási Iroda
elérhetőségei

Cím:
1011 Budapest, Iskola u. 13.

Telefon:
06-1-795-6237

 
  Az EU 6 K+F Keretprogramja és az űrkutatás
 

 
A programról általában

Az EU a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenység támogatását több évig tartó, úgynevezett keretprogramokon keresztül valósítja meg. A 6. Keretprogram a 2002-től 2006-ig tartó időszakot foglalja magában, és 17.5 milliárd euro költségvetéssel rendelkezik. A 6. Keretprogram az Európai Kutatási Térség megvalósításának egyik fontos eszköze, célja az európai K+F integrálása és koncentrálása, és egy európai innovációs rendszer kifejlesztése.

Az EU 6. Keretprogramjának szerkezete a következő:
• Az európai kutatás integrálása és koncentrálása;
• Az Európai Kutatási Térség strukturálása;
• Az Európai Kutatási Térség alapjainak megerősítése;

Az első nagy fejezetben, amely az összköltségvetésnek kereken négyötödével gazdálkodik, hét, úgynevezett tematikus prioritás jelöli ki a 6. Keretprogram tartalmi súlypontjait. Ezek azok a szakterületek, ahol az EU középtávon át akarja venni a vezetést a világpiacon. A tematikus prioritások a következők:

1.1 Genomika és biotechnológia az egészség szolgálatában;
1.2 Az információs társadalom technológiái;
1.3 Nanotechnológia és nanotudományok;
1.4 Repüléstechnika és űrkutatás;
1.5 Élelmiszerminőség és –biztonság;
1.6 Fenntartható fejlődés, globális változás és ökoszisztémák;
1.7 Állampolgárok és kormányzás a tudásalapú társadalomban;

Az űrkutatás, mint kifejezetten megnevezett tematikus prioritás, elsőként a 6. Keretprogramban jelenik meg. Minden egyes tematikus prioritás rendelkezik egy munkaprogrammal (Workprogram), amely az egyes pályázati felhívások (Call for Proposal) alapját jelenti. A pályázatok nem egyéni jellegűek, tehát különböző konzorciumi formában (IP, NoE, STREP, SSA) való részvétellel lehet pályázatot beadni. A preferált pályázati forma minden kiírásban szerepel. Az EU 6 K+F pályázatok társfinanszírozásban valósulnak meg, vagyis a hazai pályázóknak a kiírástól függően a pályázat 50-20%-át fedezni kell. A konzorciumépítés finanszírozására az Oktatási Minisztérium biztosít keretet, pályázati formában.

A Keretprogramhoz kacsolódó szervezetrendszert a Program Bizottság (PC), és a nemzeti összekötők (NCP) hálózata jelenti. A Program Bizottság dönt a munkaprogram tartalmáról. A nemzeti összekötő feladata a hazai pályázók informálása. Az űrkutatás prioritás PC és NCP feladatit a Magyar Űrkutatási Iroda látja el. Az ún. kapcsolattartó irodák a pályázókat segítik a pályázatok megírásában, partnerkeresésben. A brüsszeli Hunor iroda az EU Bizottságának illetékeseivel való hatékony kapcsolattartást és információszerzést teszi lehetővé.

Az űrkutatás tematikus prioritás pályázati felhívásai:

Az űrkutatási terület munkaprogramja három témát jelöl meg, amelyben pályázati kiírást tehet közzé a Bizottság:
- GMES (Global Monitoring for Environment and Security)
- SATCOM (satellite telecommunication)
- Galileo Satellite Navigation System

A 2002-es év pályázati felhívásait 2002. december 17-én tette közzé a Bizottság (www.cordis.lu). A pályázatok beadási határideje 2002. április 27-e volt. A következő kiírások 2003. november vége – december elejére várhatóak, hasonlóan áprilisi beadási határidővel.

Az űrkutatás tematikus prioritás költségvetési kerete a négy évre összesen 235 M Euro, amelyből az első évi felhívásokra 60 M Euro-t különített el az EU Bizottsága (45 M GMES, 15 M SATCOM). A 2003. decemberében megjelenő kiírások, amelyek beadási határideje 2004. márciusa lesz, 40 M euro GMES, és 20 M euro SATCOM költségvetési kerettel rendelkeznek.

A GMES kiírások a következő területekre vonatkoznak:
- water resources (IP formában);
- risk management (IP formában);
- atmosphere (IP formában);
- all GMES application fields and their management (STREP, SSA formában);
- data harmonisation (SSA formában);

A Satellite Telecommunication területen a következő témákban lehet pályázni:
- end-to-end satellite telecommunications systems for mobility applications (IP);
- convergence and integration of satellite telecommunications with GMES (IP);
- convergence and integration of satellite telecommunications with Galileo (IP);
- end-to-end satellite telecommunications systems for tele-medicine applications (IP);
- above topic (STREP, SSA);
- market assessment and cost benefits (SSA);

A Galileo program részvételre vonatkozó kiírások kivételt jelentenek, ugyanis azokat nem az EU Bizottság, hanem az ESA és az EU Bizottság által létrehozott un. Galileo Joint Undertaking írja ki és bírálja el. Ennek indoka, hogy a Galileo program 50-50%-os részesedésben finanszírozott a két szervezet által, és a közös vállalkozás kivitelezésére egy önálló jogi személyiséget kellett létrehozni. A Galileo programra vonatkozó részletes információkat a Galileo JU honlapon, illetve az ESA honlapon és az Europa honlapon oldalakon lehet megtalálni. A Galileo program első pályázati kiírásai 2003. július 28-án jelentek meg, októberi beadási határidővel. A második pályázati kiírásokra 2004. júliusában lehet számítani.

Az EU 6 K+F Keretprogramban való pályázáshoz a következő dokumentumokat feltétlenül ismerni kell:

Általános információk:
http://fp6.cordis.lu/fp6/home.cfm
http://www.hunoriroda.hu/StepByStep/sbs_frame.htm

Űrkutatási Munkaprogram (Workprogram):
ftp://ftpnl.cordis.lu/pub/fp6_wp/sp1/d_wp_200201_en.pdf
Cordis információs oldal:
http://www.cordis.lu/fp6/find-doc.htm

Konzorciumi formák:
http://www.cordis.lu/fp6/find-doc.htm#instruments

Szerződés minták:
http://www.cordis.lu/fp6/find-doc.htm#modelcontracts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Űrtudomány
Földmegfigyelés
Mikrogravitáció
Navigáció és távközlés