Kezdőlap  
ENGLISH VERSION
 
A MŰI
Évkönyvek
Dokumentumok


A Magyar Űrkutatási Iroda
elérhetőségei

Cím:
1011 Budapest, Iskola u. 13.

Telefon:
06-1-795-6237

 
  Űrfelvételek bevezetése a középiskolai földrajzoktatásba (oktatócsomag)
 

 
Az elmúlt négy évtized űrkutatási eredményei között kitüntetett helyet foglalnak el a műholdakról, űrállomásokról és egyéb űrjárművekről ember által vagy automatikus felvevő berendezésekkel készített űrfelvételek.
Az űrfelvételek a Föld globális állapotára, felszínére vagy felszín alatti kincseire vonatkozóan adtak új ismereteket. Ma már a földtudományok művelése nem képzelhető el a világűrből készült felvételek segítsége nélkül.
Az űrfelvételek különösen fontos alkalmazási területei az időjárás-előrejelzés, a mezőgazdasági (termés)előrejelzések, a természeti katasztrófák (árvíz, földrengés, vulkánkitörés, tűzvész stb.) térbeli és időbeli nyomon követése, az ásványkutatás (különösen a kőolajkutatás), a felszíni környezeti változások nyomon követése (erdőpusztulások, és –pusztítások, szikesedés vizsgálata, az egyes művelési ágak változásának a vizsgálata stb.), környezetvédelmi vizsgálatok (szennyező források felderítése és a szennyezés területi és időbeli terjedése, élőhelyek térképezése stb.).
Egyetemeink természeti földrajzi tanszékein jelentős erőfeszítéseket tesznek a környezet és egyes földrajzi jelenségek vizsgálatának oktatásában az űrfelvételek alkalmazása és az oktatásba történő bevitele területén. A középiskolai földrajz oktatásában és környezeti nevelésben azonban szinte teljes egészében hiányoznak az űrfelvételek.
Az általános- és középiskolai atlaszok elvétve tartalmaznak egy-egy űrfelvételt, de ezek a statikus képek nem alkalmasak annak bemutatására, hogy hogyan is használhatjuk tanulmányaink és gyakorlati munkánk során azokat.
Az űrfelvételek oktatásba történő bevonásának több akadálya is volt/van. Az egyik legnehezebben megoldható probléma, amivel az eddigi próbálkozások kapcsán találkoztunk, az adatok eljuttatása az iskolába (az órára, a tanárnak). Ez a probléma mára nagyrészt megoldódott az Internet általános elterjedésével. Az iskolák rendelkeznek megfelelő számítógépi felszereltséggel és Internet kapcsolattal is, tehát a képek megjeleníthetők a számítógép képernyőjén, tetszés szerint nagyíthatók, kicsinyíthetők a megfelelő részletesség elérésére érdekében.
A másik probléma, ami nagyon akadályozza az űrfelvételek elterjedését a középiskolákban, a megfelelő tanári segédlet hiánya, amely útmutatást adna a képek magyarázatához és felhasználásához. Egy tanári segédlet összeállítása az űrfelvételek használatához elengedhetetlen, ha azt kívánjuk elérni, hogy a középiskolák használják is az Internet segítségével megjelenített képeket. A képek és a hozzá fűzött magyarázatok természetesen nem önmagukban jelentenek oktatási anyagot, hanem különböző földrajzi és környezeti kérdések illusztrációjaként.
A Földmérési és Távérzékelési Intézetben (FÖMI) két oktatócsomag valamint a használatukhoz szükséges tanári segédlet összeállítását tűztük ki célul és valósítottuk meg.
Az első oktatócsomag a középiskolai földrajz oktatását hivatott segíteni magyarországi űrfelvétel részletek bemutatásával.
A bemutatott képek segítségével jól illusztrálhatók az egyes természeti tájak közötti különbségek. Kihasználva a különböző felbontású (részletességű) űrfelvételek spektrális tulajdonságait olyan összefüggések bemutatására használhatók, melyek szemléltetése térképek vagy egyéb segédeszközökkel nem lehetséges.
Az űrfelvételek nagyobb térségek bemutatására alkalmasak, ezért hazánk jellegzetes természeti tájainak (alföldek, dombságok, középhegységek, stb.) űrfelvételeit vettük be az oktatócsomagba. A nagy időkülönbséggel készült felvételek lehetőséget adnak a változások észrevételére, azok magyarázatára.
A második oktatócsomag a különböző típusú űrfelvételekből kivonható információkra helyezi a hangsúlyt. Ez a csomag mutatja be, hogy milyen szerteágazó az űrfelvételek felhasználása.


A következő tematikus feldolgozásokat mutatjuk be:
1. Mezőgazdasági alkalmazás (növénytérképezés, fő haszonnövények területi változása egy kiválasztott jellegzetesen mezőgazdasági területre);
2. Felszínborítási (földhasználati) térképezés (a felszínt előre meghatározott földhasználati kategóriába soroljuk) kiválasztott területre, összetett földrajzi tájra;
3. Katasztrófa elhárítás – árvízi helyzet bemutatása (legnagyobb kiterjedésű elöntés, az elöntés visszahúzódása, belvízi helyzet, stb.);
4. Épített környezet változása, térképfelújítás (beépített területek, utak Székesfehérvár körzetében);
5. A bősi vízerőmű megépítésének következményei (a természetes állapottól a jelenlegi helyzetig);
6. A Kis-Balaton, mint a Balaton vízminőségét védeni hivatott szűrő terület változásai.


Az oktatócsomagokban szereplő űrfelvételek használatához tanári kézikönyvet készítettünk.
A tanári kézikönyv tartalmazza az űrfelvételek készítésére, tulajdonságaira vonatkozó az alapvető információkat. Az oktatócsomagokban található képek és tematikus feldolgozások vonatkozásában azokat az ismereteket, melynek birtokában a tanár könnyen kapcsolni tudja a látottakat a tananyaghoz és az érdeklődő diákok számára új témákat tud javasolni diákköri dolgozatok megírásához, kutatási témák választásához.
Az oktatócsomag a Földmérési és Távérzékelési Intézetben található Nemzeti Űrfelvétel Archívum űrfelvételeit használtuk fel. Ezen adatok szerzői jogi védelem alá esnek, az esedékes szerzői jogdíjakat azonban a terjesztők – az oktatás színvonalának korszerűsítésére való hivatkozással – elengedték.
Terveink szerint az oktatási csomagot az Interneten fogjuk megjelentetni, így ahhoz minden érdeklődő szabadon és ingyenesen hozzáférhet, elősegítve a tanulmány széles körű elterjedését.
Az oktatócsomagot a középiskolai földrajz tanárok számára készítjük, azzal a céllal, hogy építsék be a földrajzoktatás tananyagába az űrfelvételekre, mint korszerű adatforrásokra és hasznosítási lehetőségeikre vonatkozó alapvető ismereteket. Nem titkolt cél, hogy a középiskolai diákok közül az igazán érdeklődőket a mind inkább fontossá váló környezetei vizsgálatok és változások fontosságának megértésén keresztül környezetünk megóvására ösztönözzük.
Az ismertetett oktatócsomag kidolgozása a Magyar Űrkutatási Iroda témapályázatának a keretében történt. Az oktatócsomagot a Földmérési és Távérzékelési Intézet készítette. 2002-ben az oktatócsomag tematikus váza készült el, 2003-ban pedig a teljes szöveges és képi kidolgozás megtörtént. A továbbiakban az oktatócsomagot alkalmazó pedagógusokkal való konzultációkat és az ezek nyomán kialakuló végleges tartalom elkészítését tekintjük feladatunknak.
Az oktatócsomag teljes, illusztrált változata rövidesen a FÖMI honlapján www.fomi.hu lesz olvasható.


Összeállította:
Dr. Csató Éva témavezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Űrtudomány
Földmegfigyelés
Mikrogravitáció
Navigáció és távközlés