Kezdőlap  
ENGLISH VERSION
 
A MŰI
Évkönyvek
Dokumentumok


A Magyar Űrkutatási Iroda
elérhetőségei

Cím:
1011 Budapest, Iskola u. 13.

Telefon:
06-1-795-6237

 
 
 

Szervezeti rendszer
A magyar űrkutatás története 1992-ig

  A hetvenes évek - az első magyar műszerek a világűrben
 

 

Ez az első olyan évtized, amikor az űrkutatás számos fontos ága egyidejűleg virágzott Magyarországon. Sok intézményben kezdődött Interkozmosz tevékenység, és felépültek az első olyan, szakosodott obszervatóriumok is, amelyek kapcsolatot jelentettek a különféle műhold rendszerek és Magyarország között. Nehéz lenne a magyar űrtevékenység valamennyi ekkoriban művelt típusáról teljes képet nyújtani, e helyett a továbbiakban csak a legkiemelkedőbb eredményeket és eseményeket említjük.
Az első magyar műszert, amely a világűrbe jutott, az MTA Központi Fizikai Kutató Intézete (KFKI) készítette. Az egyszerű műanyag-fóliás mikrometeorit csapdák a kozmikus anyag befogására szolgáltak; az első 1970-ben a Vertyikál1 geofizikai kutatórakéta, társai később a Vertyikál2 és az IK6 hold segítségével jutottak a világűrbe. Nemzetközi együttműködésben készültek az IK12, 14 és 17 holdak kombinált mikrometeorit érzékelői, amelyekhez a jelfeldolgozó elektronikát ugyancsak a KFKI készítette.
A magyar fél szintén az adatok előzetes értékelését végző elektronika elkészítésével járult hozzá az 1977-ben felbocsátott Prognoz7 hold komplex plazmadetektorának működéséhez. Ez volt az első berendezés az Interkozmosz történetében, amely mikroprocesszort használt az ellenőrzésre.
Ezekben az években a Budapesti Műszaki Egyetem Űrkutató Csoportja részt vett az IK-holdak Egységes Telemetriai Rendszerének (ETMSZ) elkészítésében, továbbá más fedélzeti berendezéseket is épített az IK18 és 19 holdakra. Ugyanez a csoport megoldotta a telemetriai adatok közvetlen számítógépes fogadását, valamint parancsok továbbítását műholdak felé.
Ebben az évtizedben létesültek a Magyarországot az űrtevékenységhez kapcsoló, specializált obszervatóriumok. Az Észak-Magyarországon, Penc község mellett felépült Kozmikus Geodéziai Obszervatóriumot (KGO) 1976-ban avatták fel. A KGO csatlakozott az Interkozmosz geodéziai programjaihoz, és pontos fotografikus, lézeres és Doppler megfigyeléseket hajtott végre geodéziai műholdakra azzal a céllal, hogy létrejöjjön egy e méréseken alapuló geodéziai alaphálózat.
Magyarország egyetlen űrtávközlési földi állomása 1977-ben épült Taliándörögdön, a Balaton mellett; kezdetben a szovjet geostacionárius és Orbita típusú távközlési holdak földi állomásaként működött. Többféle hullámterjedési kísér-letet is végeztek ebben az obszervatóriumban. 1971 után a távközlési együttműködés egy új szervezet, az Interszputnyik keretében folytatódott.
Az évtized második felében az űrtávközlés, a geodézia és a meteorológia területén megkezdődött az új, tudományos eredmények folyamatos, gyakorlati hasznosítása. A Magyar Meteorológiai Szolgálaton belül a meteorológiai holdak adatait rendszeresen felhasználták már előrejelzések készítésére. A meteorológiai holdak adatai alapján légköri kutatások is kezdődtek. Itt említhető az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézetének sikeres tevékenysége, mind a kozmikus geodézia mind az ionoszféra- és magnetoszféra kutatás területén.
Ezzel egyidejűleg jelent meg a Föld felszínének műholdas távérzékelése, mint az űrkutatás egyik igen ígéretes alkalmazási területe. Az első magyar csoport, amely kizárólag ennek az új területnek a művelésére alakult, 1979-ben a budapesti Földmérési Intézetben (FÖMI) jött létre. Később más intézetek és tanszékek is csatlakoztak ezen alkalmazáshoz. 1979-ben kezdődött Magyarország egyes területeinek komplex megfigyelése űreszközökről (Landsat, Meteor, Szaljut), valamint speciális repülőgépekről és a Föld felszínéről egyidejűleg.
Egy évvel később a magyar űrhajós is részt vett e programban. (Részletes leírása e kötet II./6. fejezetében található.)
Még két másik szakterület is jelentősen fejlődött a tervezett szovjet-magyar űrrepülés előkészítő munkái során. Az űrbiológiai és űrorvostani kutatások ugyan már korábban elkezdődtek, de nagy lendületet az egyhetes űrrepülés által kínált lehetőségek révén kaptak. A sugárbiológiai kutatások Magyarországon az ún. homogén szövet-ekvivalens fantomok készítésével kezdődtek a Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugár-egészségügyi Kutató Intézetben.
A hazai űrorvostan fejlődését is jelentősen előmozdították a magyar űrhajós kiválasztásának és felkészítésének feladatai. Sokoldalúan vizsgálták az űrrepülés fiziológiai tényezőit, valamint a szellemi munkavégző képesség alakulását a világűrben. A kecskeméti ROVKI orvosai a Medicor Művek szakembereinek közreműködésével egyedülálló műszert dolgoztak ki az űrhajósok információ- feldolgozó képességének fedélzeti megfigyelésére (Balaton műszer); később a berendezés továbbfejlesztett változatainak földi alkalmazásaira is sor került.
A másik szakterület, amely ezt a lehetőséget felhasználva fejlődésnek indult a magyar űrkutatáson belül: a mikrogravitációs környezetben végzett anyagtudományi kutatások területe. Az első három magyar kísérletet Farkas Bertalan hajtotta végre űrrepülése során (Interferon, Bealuca, Ötvös). Később a tökéletes kristályok növesztése súlytalanságban fontos témává vált a magyar űrkutatáson belül is.
1978-tól kezdve az MTA Interkozmosz Tanácsa vette át az Űrkutatási Kormánybizottság szerepét, mint a magyar űrtevékenység szervezője. Titkársága az akadémia szervezetén belül működve rendszeres támogatást nyújtott mindazon magyar intézményeknek, amelyek jóváhagyott űrprogrammal rendelkeztek. Az Interkozmosz Tanács volt felelős a nemzetközi kapcsolatokért is, amelyek ebben az évtizedben természetesen túlnyomórészt az ún. szocialista országokra korlátozódtak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Űrtudomány
Földmegfigyelés
Mikrogravitáció
Navigáció és távközlés