Kezdőlap  
ENGLISH VERSION
 
A MŰI
Évkönyvek
Dokumentumok


A Magyar Űrkutatási Iroda
elérhetőségei

Cím:
1011 Budapest, Iskola u. 13.

Telefon:
06-1-795-6237

 
 
 

Az Európai Űrügynökség
Európai Unió
Egyéb
UN COPUOS

  A Világűrbizottság működése
 

 
A COPUOS két állandó Albizottságot működtet, a Tudományos és Technikai Albizottságot (COPUOS STS, Scientific and Technical Subcommittee) és a Jogi Albizottságot (COPUOS LS, Legal Subcommittee), amelyek 1962. május 28-ával kezdődően, egymással párhuzamosan, Genfben tartották első ülésszakukat. A Bizottságon és a két Albizottságon belül egyes kérdések megtárgyalására esetileg, egy vagy több évre létrehozott munkacsoportok dolgoznak.

A Bizottság és két Albizottsága évente egyszer, általában 2 hétig (8–10 munkanap) ülésezik. A Tudományos és Technikai Albizottság február végén, a Jogi Albizottság áprilisban, a COPUOS pedig júniusban tartja üléseit. 2006-ban a Tudományos és Technikai Albizottság 43., a Jogi Albizottság 45., a COPUOS pedig 49. ülésszakát tartotta. A két Albizottság a COPUOS-nak, a COPUOS pedig az ENSZ Közgyűlésnek jelentésben számol be az ülésszakon végzett munkájáról. Az ülésszakokról készült jelentések nyilvánosak, azok a www.unoosa.org honlapon az ENSZ hat hivatalos nyelvének mindegyikén elérhetők (technikai okokból csak addig visszamenőleg, amióta a dokumentumok elektronikus formában már rendelkezésre állnak).

A Világűrbizottságnak öt tisztségviselője van, ezek a COPUOS elnöke és két alelnöke, továbbá a két Albizottság elnökei. Az évtized elején kidolgozott rotációs rendszer értelmében az ENSZ öt földrajzi régiója jelöli a tisztségviselőket, akiket a Bizottság kétéves periódusra választ meg. A rotációs rendszer biztosítja, hogy öt ciklus (tíz év) leforgása alatt minden egyes régió az öt tisztség mindegyikére egy-egy jelöltet állíthasson. A 2006–2008 időszakra a COPUOS elnöke a nyugat-európai régió jelölése alapján Gérard Brachet (Franciaország). A Világűrbizottság első alelnöke a kelet-európai régió jelölése alapján Both Előd (Magyarország), második alelnöke pedig Afrika jelöltje, Paul R. Tiendrebeogo (Burkina Faso). A Jogi Albizottság ugyanezen időszakra Latin-Amerika jelölése alapján Raimundo González Aninatot (Chile) választotta elnökévé. Végül az ázsiai régió a kétéves periódust megosztva, két jelöltet állított a Tudományos és Technikai Albizottság elnöki posztjára. Eszerint a 2006. évi, 43. ülésszakon B. N. Suresh (India), a 2007. évi, 44. ülésszakon pedig Mazlan Othman (Malajzia) az Albizottság elnöke.

A COPUOS titkársági feladatait az ENSZ Világűriroda (UN OOSA, Office for Outer Space Affairs) látja el, amelynek feladatai azonban az utóbbi évtizedekben jelentősen kibővültek. Az OOSA felelős az ENSZ Közgyűlés űrkutatási témájú határozatainak, valamint a COPUOS döntéseinek végrehajtásáért. Biztosítja a COPUOS és két Albizottsága működésének technikai feltételeit, elsősorban a dokumentumok előkészítését, megszövegezését és az ülések utáni további gondozását. Fontos feladat annak elősegítése, hogy a fejlődő országok minél szélesebb körben felhasználhassák az űrtechnika eredményeit. Figyelemmel kíséri az űrkutatással, űrtechnikával és alkalmazásaival kapcsolatos jogi, tudományos és technikai fejlődést, hogy ezekről információt adhasson a tagállamoknak és a nemzetközi szervezeteknek és más ENSZ szerveknek.

A fő feladatoknak megfelelően a Világűriroda két részlege az űralkalmazási részleg (Space Applications Section) és a konferenciatitkárság (Committee Services and Research Section). A Bécsben működő Világűrirodát 2002 júliusa óta a mexikói Sergio Camacho-Lara vezeti.

Az OOSA feladata emellett a világűrbe felbocsátott mesterséges égitestek nyilvántartása. Az űralkalmazási részleg 1971-ben történt létrehozása óta már több mint 150 konferenciát, munkaülést, továbbképző tanfolyamot szervezett, amelyeken összesen már több mint 7500 szakember vett részt.

A Világűriroda honlapján bővebb információk találhatók az Iroda munkájáról, továbbá innen érhető el az ENSZ számos, a világűr békés célú hasznosításával kapcsolatos dokumentuma, joganyaga, a világűrbe felbocsátott objektumok több szempont szerint kereshető adatbázisa, valamint a COPUOS működésével kapcsolatos számos további dokumentum.

 • Története
 • Működése
 • Tevékenységének eddig elért, főbb eredményei
 • Jelenlegi feladatok, tárgyalt témák
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Űrtudomány
  Földmegfigyelés
  Mikrogravitáció
  Navigáció és távközlés