Kezdőlap  
ENGLISH VERSION
 
A MŰI
Évkönyvek
Dokumentumok


A Magyar Űrkutatási Iroda
elérhetőségei

Cím:
1011 Budapest, Iskola u. 13.

Telefon:
06-1-795-6237

 
 
 

Az Európai Űrügynökség
Európai Unió
Egyéb
UN COPUOS

  A COPUOS jelenlegi feladatai, tárgyalt témái
 

 
Az ülésszakok munkája az előre megadott napirend szerint folyik. A COPUOS 2006-ban tartott, 49. ülésszakán az alábbi témakörök szerepeltek a napirenden: általános véleménycsere, a világűr fenntartása a békés célú felhasználás számára, a UNISPACE III konferencia ajánlásainak végrehajtása, az Albizottságok jelentéseinek megtárgyalása, az űrtechnika másodlagos hasznosítása (spin-off), világűr és társadalom (ezen belül különös tekintettel az oktatás kérdéseire), világűr és víz, az információs társadalom csúcstalálkozó ajánlásai és egyéb ügyek. A Bizottság ülésein a különböző napirendi pontokhoz kapcsolódóan rendszeresen szakmai előadások is elhangzanak, emellett a küldöttek szakmai tájékoztatása érdekében az OOSA rendszeresen szervez különféle szimpóziumokat is az ülésszak keretében. Az ez évi szakmai szimpózium témája az űrtechnika szerepe az erdészetben, erdőgazdálkodásban volt.

A témák egy része éveken keresztül szerepel az ülésszakok napirendjén. Az általános véleménycsere keretében például a felszólaló államok minden évben tájékoztatják egymást az előző évben az űrtevékenység, az űrpolitika, a nemzetközi kapcsolatok és a világűrjog területén elért legfontosabb eredményeikről.

A Jogi Albizottság a 2006-ban tartott, 45. ülésszakán a következő napirendi pontokat tárgyalta: általános véleménycsere, az öt ENSZ világűregyezmény helyzete és alkalmazása, a világűr légtértől történő elhatárolásának problémái, a geostacionárius pálya problémái, a nukleáris energiaforrások használata a világűrben, valamint az államok az űrobjektumok regisztrációjával kapcsolatos gyakorlata. Az ülésszak keretében rendezték meg a "A katasztrófahelyzetek kezelésének jogi vonatkozásai és a világűrjog szerepe" témájú szakmai konferenciát.

A Tudományos és Technikai Albizottság a 2006-ban tartott, 43. ülésszakán a következő napirendi pontokat tárgyalta: általános véleménycsere, az ENSZ világűr-alkalmazási programja és a UNISPACE III konferencia ajánlásainak végrehajtása, műholdas távérzékelés problémái, az űrszemét kérdése, a nukleáris energiaforrások használata a világűrben, űreszközök használatán alapuló távgyógyászat, földközeli égitestek (NEO) problémája, az űrtechnika szerepe a katasztrófahelyzetek kezelésében, a geoszinkron pálya problémája, a 2007-es Nemzetközi Napfizikai Év előkészületei.

Az üléssel párhuzamosan rendezték meg a "Nukleáris erőforrások a világűrben" témájú szakmai konferenciát, valamint az ülésszak keretében került sor a szintetikus apertúrájú radarok műholdas távérzékelésben történő alkalmazásáról, valamint a távközlési és meteorológiai műholdak katasztrófahelyzetekben történő alkalmazásáról szóló szimpóziumokat. Emellett számos szakmai előadás is elhangzott, amelyek elsősorban az űrszemét, távgyógyászat, a NEO és a katasztrófahelyzetek kezelése napirendi pontokhoz kapcsolódtak.

 • Története
 • Működése
 • Tevékenységének eddig elért, főbb eredményei
 • Jelenlegi feladatok, tárgyalt témák
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Űrtudomány
  Földmegfigyelés
  Mikrogravitáció
  Navigáció és távközlés