Kezdőlap  
ENGLISH VERSION
 
A MŰI
Évkönyvek
Dokumentumok


A Magyar Űrkutatási Iroda
elérhetőségei

Cím:
1011 Budapest, Iskola u. 13.

Telefon:
06-1-795-6237

 
 
 

Oklevelek, kitüntetések
Űrnap
Régebbi híreink
Aktuális híreink

  2006. IV. negyedév
 

 

2006. XII. 28. - Az első EU űrkutatási pályázati felhívások - December 22-én Brüsszel közzétette a 7. Keretprogram első pályázati felhívásait. A 2007-2013 pályázati ciklusban először szerepel a Világűr mint külön fejezet. Az egyes pályázatok a CORDIS Információs Portálon érhetők el. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az űrtevékenység szélesebb körű, mint a pályázatokban felsorolt témák, ezért javasoljuk a kutatóhelyeknek és az érintett cégeknek, hogy a többi (Egészség, Energia, Közlekedés, stb.) fejezet pályázatait is tekintsék át. További részletekkel a honlapunkon folyamatosan feltöltés alatt lévő Európai Unió menüpontban, hamarosan olvashatnak.

2006. XII. 28. - Föld körüli pályán a COROT - December 27-én Bajkonurból egy Szojuz hordozórakéta segítségével Föld körüli pályára állt a COROT (Convection Rotation and planetary Transits) űrteleszkóp. Az ESA együttműködésben francia vezetéssel épülő csillagászati műhold feladata a kis amplitúdójú ingadozások megfigyelése a csillag fényében, illetve ezáltal asztroszeizmológiai és exobolygó-kutatások elvégzése. A COROT programjában a PECS együttműködés keretében az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézetének Magyar Asztroszeizmológiai Csoportja is részt vesz. Az űrtávcső feladatáról részletesen az Űrvilág cikkében olvashatnak. A COROT-ról az Asztroszeizmológiai Csoport tagja, Sódorné Bognár Zsófia a 2006-os Ifjúsági Fórumon részletesen beszámolt, mely előadás honlapunkról is letölthető.

2006. XII. 21. - Kellemes Ünnepeket! - Ezúton kívánunk minden kedves Olvasónknak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és a 2007-os esztendőre egészségben, sikerekben gazdag Boldog Új Évet!
2006. XII. 21. - NCP ülés Brüsszelben - 2006. december 19-20-án tartották Brüsszelben az EU 2007-2013 közötti időszakra szóló 7. Keretprogramja (Framework Programme 7 - FP7) országos kapcsolattartóinak (National Contact Point - NCP) tájékoztató konferenciáját. Keretprogramban az űrkutatás most szerepel először önálló fejezetként, 1,43 milliárd eurós előirányzattal. Ennek kb. 85 %-a GMES lesz. Az űrtevékenység nem "Space" fejezetbe besorolható területei, mint pl. az űrfizika és élettudományok, más fejezetekben lesznek pályázhatók. Magyarország "Space NCP" összekötőjeként Horvai Ferenc, a MŰI munkatársa is részt vett az ülésen. Honlapunkon az Európai Uniós pályázatokban való eligazodást megkönnyítendő, létrehoztunk egy "Európai Unió" menüpontot, melyet heteken belül részletes útmutatással és EU-s pályázati felhívásokkal töltünk fel.

2006. XII. 21. - HSPG-ülés Párizsban - 2006. december 14-én, Párizsban tartotta 12. ülését a Magasszintű Űrpolitikai Munkacsoport (High-level Space Policy Working Group - HSPG). Az ülésen megjelent delegáltak (az EU, illetve az ESA tagállamainak képviselői) a 2007-ben elfogadandó Európai Űrpolitikáról szóló dokumentum (European Space Policy - ESP) előzetes, teljes verzióját tekintették át. Bár a határidő szorít, az ESA Tanácsa által megfogalmazott kívánság szerint a dokumentumot még jelentősen át kell dolgozni, le kell rövidíteni. Mindez nem veszélyezteti a határidő betartását, ha kell, újabb üléseket iktatnak be. Magyarországot dr. Both Előd, a MŰI igazgatója képviselte.

2006. XII. 16. - Kiadvány a MANT történetéről - Elkészült a Magyar Asztronautikai Társaság két elődszervezetének történetét bemutató kiadvány, melynek díszbemutatójára a MANT 50 éves története alkalmából rendezett jubileumi közgyűlésen került sor. A könyvet a tervek szerint jövőre követi egy újabb kötet, mely a jelenlegi néven 1986-ban megalakult MANT történetét mutatja be, illetve tartalmazza azokat a hibaigazításokat, kiegészítéseket, melyek az első kötetből kimaradtak. A kiadvánnyal foglalkozik az Űrvilág, a kötet teljes egészében letölthető a MANT honlapjáról. Aki lapozni is szeretné a kiadványt, az a (06-1) 201-8443-as telefonszámon érdeklődhet ennek lehetősége felől. A jubileumi kötetet a MANT tagjai illetményként kapják.

2006. XII. 13. - Kis műholdak az oktatásban konferencia - Dr. Klaus Schilling, a Würzburg Egyetem professzora bemutatta a hallgatóik által épített 1 köbdeciméter térfogatú CubeSat "típusú" műholdat, s bejelentette, szívesen venné, ha a BME is bekapcsolódna abba a nemzetközi hálózatba, mely újabb műholdak építését tervezi. Ez volt a fő eredménye a 2006. december 12-én "Kis műholdak az oktatásban" címmel a BME Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszékének Űrkutató Csoportja által szervezett konferenciának. Schilling úr előtt Horvai Ferenc (MŰI) a magyar űrkutatás jelenéről és jövőjéről, Horváth Márk (BME) pedig a fiatalok hazai és nemzetközi lehetőségeiről tartott előadást.


Dr. Klaus Schilling az általuk épített picoműholddal (Horváth Márk felvétele)

2006. XII. 11. - Kis műholdak az oktatásban - December 12-én "Kis műholdak az oktatásban" címmel szervez konferenciát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Budapest XI., Goldmann tér 3., V2 épület, 6. emelet 627.). A délelőtt 10 órakor kezdődő előadásokat követően egy diákok által épített műholdat is bemutat Klaus Schilling professzor, a Würzburgi Egyetem tanszékvezetője. Az előadások az alábbiak szerint alakulnak:

 • Dr. Zombory László (BME): Megnyitó
 • Horvai Ferenc (MŰI): A magyar űrkutatás jelene és jövője
 • Horváth Márk (BME): A magyar űrkutatás és a fiatal tudósgeneráció
 • Dr. Klaus Schilling (Würzburgi Egyetem): Kis műholdak az oktatásban (angol nyelvű előadás)
 • 2006. XII. 11. - EP állásfoglalás a Galileóért - Az európai műholdas navigációs rendszer, a Galileo késlekedéseinek megszüntetését sürgette az Európai Parlament abban az állásfoglalásban, amelyet mások mellett a parlamenti témafelelős, Barsiné Pataky Etelka kezdeményezésére fogadtak el a strasbourgi plenáris ülésen. Az állásfoglalás szerint "a Galileo az első olyan európai infrastruktúra, amelyet a közösség kezel, ezért új kihívásokat jelent mind szabályozási, mind finanszírozási szempontból". A Galileo a képviselők szerint stratégiai projekt, és nagy lehetőségeket kínál a kis és közepes vállalatok számára. Az EP úgy véli, hogy "az első kísérleti műhold, a Giove-A már teljesítette legfőbb küldetését", az európai űrügynökség és az űrkutatás területén dolgozó európai mérnökök és fejlesztők pedig remek munkát végeztek. A parlament arra szólítja fel az Európai Bizottságot, vizsgálja meg, hogyan lehet - adott esetben kreatívabb, megfelelőbb jogi és eljárási megoldásokkal - támogatni a projekt előrehaladását. A képviselők a Tanácstól is azt várják, biztosítsa, hogy a Galileo megvalósítása ne szenvedjen további késedelmet. A teljes cikk a Galileo honlapon olvasható.

  2006. XII. 11. - Horváth András a MANT új elnöke - és egy emlékülés pillanatképei - A Magyar Asztronautikai Társaság december 8-án rendezte rendkívüli részleges tisztújító közgyűlését a Jövő Házában. A 10:30-ra összehívott közgyűlés határozatképtelen volt, így azt 11 órára ismét össze kellett hívni. A köztes időben dr. Both Előd, a MANT alelnöke és a MŰI igazgatója "Az űrrepülés jövője: az űrturizmus" címmel tartott előadást. Az augusztus 7-i hatállyal posztjáról lemondó dr. Magyari Béla kiképzett űrhajós helyére a tagok dr. Horváth Andrást, a Collegium Budapest Mars Asztrobiológiai Csoportjának tagját, a Planetárium korábbi igazgatóját választották. Helyére, a megüresedett posztra a Közgyűlés dr. Grósz Andort, az így megüresedett elnökségi helyre pedig Solymosi János MŰT- és ŰTT-tagot választotta. A rendkívüli közgyűlést követően, 14 órától került sor a MANT jogelődjének, a Társadalom és Természettudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati és Matematikai Szakosztálya Asztronautikai Bizottságának (AB) 50 évvel ezelőtti megalakulásának alkalmából rendezett ünnepi jubileumi közgyűlésre. Ezen Fonó Albert Emlékérmet kapott dr. Magyari Béla és dr. Szabó József, a Fonó-plakettet dr. Almár Iván örökös tiszteletbeli elnök, Nagy Ernő Emlékérmet pedig Neizer Zita főtitkárhelyettes. December 8-án a tagok személyesen is átvehették a már elkészült "Egyesületünk 50 éves története" című könyv első kötetét és a 2005-ös év űrkutatási eseményeit összefoglaló Űrtan évkönyv 2005 (Asztronautikai Tájékoztató) című kiadványokat. A december 8-i közgyűlésekről részletesen az Űrvilág beszámolójában olvashatnak.


  dr. Almár Iván, a MANT örökös tiszteletbeli elnöke, egyben a volt Asztronautikai Bizottság titkára, "Epizódok a MANT életéből" címmel megtartja előadását a jubileumi közgyűlésen


  dr. Gál Gyula, a világűrjog egyik hazai "atyja" az 1983-as budapesti Világűrkongresszusra emlékezik vissza

  2006. XII. 7. - ESA honlap KKV-k számára - Az Európai Űrügynökség elindította kis- és középvállalkozások (KKV, SME) számára készített honlapját. A honlapon megtaláljuk a KKV definícióját, a legújabb KKV lehetőségeket más vállalkozásokkal történő, az ESA-val történő együttműködésre, pályázati lehetőségeket. Emellett a honlapon elolvashatóak a meghirdetett, vállalkozás-orientált konferenciák. A tapasztalatok szerint az ilyen konferenciák óriási sikert jelenthetnek a magyar KKV-k számára, különösen igaz ez az űriparra. Az ESA SME-honlapjának címe: www.esa.int/sme

  2006. XII. 7. - Jubileumi MANT Közgyűlés - 2006. december 8-án, a Magyar Asztronautikai Társaság rendkívüli elnökválasztó közgyűlését követően egy újabb, jubileumi közgyűlésre kerül sor. Ötven évvel ezelőtt, 1956-ban, az első szputnyik indítása előtt több mint egy évvel alakult ugyanis a MANT első jogelődje, a Társadalom- és Természettudományos Ismeretterjesztő Társulat Csillagászati és Matematikai Szakosztályának Asztronautikai Bizottsága. Az alkalomból tartott ünnepi jubileumi közgyűlés helyszíne a Jövő Háza (1024 Budapest, Fény u. 20-22.; Csodák Palotája D előadó), a rendezvényre 14-16h között kerül sor. A rendezvény levezető elnöke a délelőtti közgyűlésen megválasztandó elnök lesz, a program az alábbiak szerint alakul:

 • Elnöki megnyitó
 • Köszöntő (a MTESZ elnökének képviselője)
 • Díjak átadása
 • Almár Iván: Epizódok a MANT életéből
 • Abonyi Ivánné (felvételről): A MANT ifjúsági munkájának múltjáról
 • Gál Gyula: Egy emlékezetes IAF Kongresszus 1983-ból
 • Horvai Ferenc: A jubileumi kiadvány bemutatása
 • Visszaemlékezések
 • A rendezvényre a MANT mindenkit szeretettel vár, a férőhelyek véges száma miatt előzetes jelentkezés szükséges a mant@freemail.hu e-mail-címen vagy a (06-1) 201-8443 telefonszámon.

  2006. XII. 6. - PECS Review a MŰI-ben - 2006. december 5-6-án került sor az idei második PECS Reviewra, melyen az ESA részéről Bernard Zufferey hallgatta meg a PECS pályázatok 2006-os eseményeit az érintettektől. Zufferey úr valamennyi beszámolót elfogadta. A következő PECS Reviewt a MŰI előreláthatólag 2007 májusában rendezi meg.

  2006. XII. 5. - "Űrhajósképzés" tanárok számára - A "Honeywell Educators at Space Academy" program keretében 200, általános iskola felső tagozatában tanító tanár vehet részt a világ minden tájáról egy űrhajós-képzésben az egyesült államokbeli U.S. Space & Rocket Center-ben. Az ösztöndíjra 10-15 éves korosztályt tanító, természettudományos vagy matematika szakos tanárok pályázhatnak. A tréningek 2007. június 18-25., illetve 2007. június 22-29. között lesznek. A "Honeywell Hometown Solutions scholarship" címen meghirdetett pályázaton elnyerhető program keretében 40 órás intenzív osztálytermi, laboratóriumi és szimulátoros felkészítésre kerül sor, az űrkutatásra és űrtudományokra fókuszálva. A program részeként a valódi űrhajósokéhoz hasonló szimulátorokban gyakorolhatnak. Az élethosszig tartó tanulás jegyében új tanítási módszereket tanulhatnak a pályázatot elnyerők. A Honeywell ösztöndíj a következő költségeket fedezi: Az öt napos Space Academy program árát, a repülőjegyet, étkezést és elszállásolást, valamint a munkafüzeteket, tananyagokat. További információt a pályázati felhívásban olvashatnak. A jelentkezéshez online jelentkezési lapot kell kitölteni. További információk e-mailben a szervező Honeywell Hometown Solutionstől kérhető.

  Emlékeztetünk egyúttal arra is, hogy a Magyar Asztronautikai Társaság 2007. március 1-jei leadási határidővel meghirdette éves esszépályázatát "Az űrkorszak első 50 éve" címmel. A pályázat fődíja a huntsvillei Nemzetközi Űrtáborban való részvétel.

  2006. XII. 4. - Bioastronomy 2007 konferencia - 2007. július 16-20. között Puerto Ricóban, San Juanban rendezik a Bioastronomy 2007 - Molecules, Microbes and Extraterrestrial Life című konferenciát. A földönkívüli intelligencia rádióhullámokkal történő kutatásának fellegvárában megrendezendő nemzetközi rendezvényt a Hawaii Egyetem Asztrobiológiai Intézete szervezi. A programról és a jelentkezés módjairól részletesen a Bioastronomy 2007 honlapján olvashatnak.

  2006. XII. 4. - EUROAVIA Információs Nap - Az EUROAVIA Magyarország Egyesület 2006. december 7-én, 17:15 óra kezdettel információs napot tart a Műegyetemen. A BME J épület 5. emeletén rendezendő találkozón a hallgatók az EUROAVIA (European Association of Aerospace Students) szervezetét ismerhetik meg, emellett meghallgatjatják Bóna József WizzAir kapitány beszámolóját a repülésről és az oda vezető útról, illetve a BME repüléshez kapcsolódó projektjei is szóba kerülnek. Az EUROAVIA 17 országot tömörítő nemzetközi egyesület, melynek elsődleges célja a repülés területén, illetve az űretvékenység bármely ágában tanuló hallgatók támogatása, nemzetközi konferenciákra történő kiutazásainak megkönnyítése, pályázati lehetőségeik feltárása.

  2006. XII. 3. - Véget ért az Ifjúsági Fórum - Az idén megrendezett VI. Ifjúsági Fórum volt az egyik legsikeresebb az elmúlt években már rendszeresen az ENSZ Világűrhét alkalmából meghirdetett Ifjúsági Fórumok sorozatában. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld Galériájában rendezett és az MTV által is nyomon követett esemény résztvevői a magyar űrkutatás elmúlt évének legnagyobb sikereit elérő hallgatói, fiatal kutatói voltak. A hallgatók beszámoltak egymásnak kutatási tevékenységükről. Nem volt könnyű kiválasztani az előadásokat, összeállítani a programot, hiszen 2006-ban indult a sikeres diákműhold-program, ekkor történt az első magyar-ESA súlytalansági repülés, bekapcsolódtunk a COROT űrtávcső programjába, továbbra is sikeres a különböző honlapok "hét műholdképe" rovata, stb. Ennek megfelelően az elmúlt éveknél hosszabbra nyúlt, igen érdekes Ifjúsági Fórumára került sor 2006-ben. A rendezvénnyel kapcsolatos további részletekről az Űrvilágon olvashatnak részletes beszámolót.


  A VI. Ifjúsági Fórumon részt vevők egy csoportja


  Sódorné Bognár Zsófia előadása a COROT űrteleszkópról és a programjában való magyar részvételről

  2006. XII. 3. - A 300/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról - A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium december 1-jén honlapján közzétette az űrkutatással és űrtevékenységgel kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló, 300/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló előterjesztés tervezetét. A rendelet elfogadásával befejeződik a MŰI KvVM-be történő integrálódásának folyamata. Az újabb hírekről honlapunkon folyamatosan tájékoztatjuk Olvasóinkat.

  2006. XI. 24. - Ismét a VI. Ifjúsági Fórumról - Továbbra is várjuk az érdeklődők jelentkezését a VI. Ifjúsági Fórumon való részvételre. A rendezvényen az aktuális űrkutatási eredmények mellett a résztvevők megismerhetik a legújabb nyugati pályázati lehetőségeket is. Emlékeztetünk rá, hogy az elmúlt napok során véglegessé vált a Világűrhét alkalmából a MŰI és a MANT által rendezendő esemény programja. Eszerint, a levezető elnök dr. Both Előd, a MŰI igazgatója lesz. A Fórum
  helyszíne: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Székháza - Zöld Galéria (1011 Bp., Fő u. 44-50., földszint),
  ideje: 2006. december 1. (péntek), reggel 9 óra (előreláthatólag 12:30-kor végződik)

  Program:

 • Köszöntő: dr. Almár Iván, az ŰTT elnöke, a MANT örökös tiszteletbeli elnöke
 • Megnyitó: dr. Both Előd, a MŰI igazgatója
 • Csengeri Tímea: Magyar részvétel az ESA SSETI programjában
 • Játékos Balázs, Kocsis Gábor: Műholdat építünk – az SSETI ESEO műhold műszereinek készítése
 • Horvai Ferenc: Az elmúlt év ifjúsági sikerei – pályázati lehetőségek Magyarországon és a világban
 • Sódorné Bognár Zsófia: Magyar részvétel a COROT űrtávcső programjában
 • Szünet

 • Sódor Bálint: A Rosetta Lander szimulátor
 • Dianiska Balázs, Vincze Miklós: Lebegés háromezer méteren
 • Kern Anikó: A hét műholdképe
 • Botos István Csaba: Az Alpbachi Nyári Iskola
 • Bacsárdi László, Csengeri Tímea: Űrkongresszus Valenciában
 • A részvétel ingyenes, de a létszám felmérése miatt előzetes jelentkezés szükséges a horvai@hso.hu e-mail címen. A program pdf formátumban honlapunkról le is tölthető.

  2006. XI. 23. - Álláslehetőség Párizsban - 2006. december 7-i jelentkezési határidővel pályázatot hirdet az EURISY Szövetség, project administratori munkakörben. A jelentkezési feltételeknek megfelelő EU-polgárok (vagy érvényes munkavállalási engedéllyel rendelkezők) közül választják ki azt, akit alkalmaznak. Ezekről a feltételekről a honlapunkról elérhető pályázati felhívásban olvashatnak.

  2006. XI. 23. - HSPG-ülés Brüsszelben - 2006. november 22-én, Brüsszelben ülésezett a 11. Magasszintű Űrpolitikai Munkacsoport (High-level Space Policy Working Group - HSPG). Az ülésen a küldöttek először láthatták és kommentálhatták a tervezett új, az ESA és az EU által közösen megalkotandó Európai Űrpolitika (European Space Policy - ESP) című dokumentumot, mely tartalmazza egy később megalkotandó Európai Űrprogram (European Space Program - ESP) szükségességét. Az ülésre hivatalos 29 országból (EU és az ESA tagállamai, valamint Románia és Bulgária) főként a frissen csatlakozottak közül maradtak távol. Hazánkat Horvai Ferenc, a MŰI munkatársa képviselte. A HSPG ülések során kialakuló végleges dokumentumot az ESA és az EU űrkutatási felügyeletet ellátó minisztereiből álló Európai Űrtanács várhatóan jövő év májusában fogadja el. Ezt követően, várhatóan 2008. január 1-jén lép életbe a dokumentum. Az Európai Űrpolitika végleges szövege természetesen elkészülte után, honlapunkról is elérhető lesz.

  2006. XI. 21. - A VI. Ifjúsági Fórum végleges programja - Az elmúlt napok során véglegessé vált a Világűrhét alkalmából a MŰI és a MANT által rendezendő, VI. Ifjúsági Fórum programja. A levezető elnök dr. Both Előd, a MŰI igazgatója lesz. A Fórum
  helyszíne: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Székháza - Zöld Galéria (1011 Bp., Fő u. 44-50., földszint),
  ideje: 2006. december 1. (péntek), reggel 9 óra (előreláthatólag 12:30-kor végződik)

  Program:

 • Köszöntő: dr. Almár Iván, az ŰTT elnöke, a MANT örökös tiszteletbeli elnöke
 • Megnyitó: dr. Both Előd, a MŰI igazgatója
 • Csengeri Tímea: Magyar részvétel az ESA SSETI programjában
 • Játékos Balázs, Kocsis Gábor: Műholdat építünk – az SSETI ESEO műhold műszereinek készítése
 • Horvai Ferenc: Az elmúlt év ifjúsági sikerei – pályázati lehetőségek Magyarországon és a világban
 • Sódorné Bognár Zsófia: Magyar részvétel a COROT űrtávcső programjában
 • Szünet

 • Sódor Bálint: A Rosetta Lander szimulátor
 • Dianiska Balázs, Vincze Miklós: Lebegés háromezer méteren
 • Kern Anikó: A hét műholdképe
 • Botos István Csaba: Az Alpbachi Nyári Iskola
 • Bacsárdi László, Csengeri Tímea: Űrkongresszus Valenciában
 • A részvétel ingyenes, de a létszám felmérése miatt előzetes jelentkezés szükséges a horvai@hso.hu e-mail címen. A program pdf formátumban honlapunkról le is tölthető.

  2006. XI. 21. - Az ESA legújabb pályázatai!!! - Az ESA Young Graduate Trainee programja keretében ismét meghirdette pályázatait (több tucat pályáaztról van szó), melynek elnyerése esetén gyakornoki állás tölthető be az Európai Űrügynökségnél. Az ESA tagállamok és Kanada társult tag mellett ECS (European Cooperating State) státuszából adódva Magyarország és Csehország, illetve PECS államként (Plan for ECS) Románia fiatal pályázói is elnyerhetik a lehetőséget, hogy a Galileo állomáson, a parabolarepülés koordinátoraként vagy akár planetológusként dolgozzanak. A pályázatokra a jelentkezési határidő: 2006. december 15. További információ az ESA honlap "karrier" rovatában olvashatók, a részletes pályázati kiírások az ESA Young Graduate Trainee honlapján.

  2006. XI. 20. - Tudományos és Környezetvédelmi Újságíró Stúdió - A Magyar Újságírók Országos Szövetsége minden évben meghirdeti tudományos újságíró stúdióját. A honlapunkról is letölthető felhívásában a MÚOSZ közzéteszi, hogy a 80 ezer forintos képzés 2007 februárjában indul, heti 2x2 órán át tart. A kurzus során megismerkedhetnek a hallgatók a nap mint nap felvetődő környezeti problémák tudományos hátterével, a sajtóműfajokkal, a tudományos és környezetvédelmi újságírás módszertani alapjaival, milyen a tényfeltáró újságírás a környezetvédelemben stb. Az oktatás tematikájának része az is, hogyan tárható egy adott téma a közvélemény elé. A kihelyezett foglalkozásokon (rádióban, televízióban, napi- és hetilapoknál) a hallgatók ízelítőt kaphatnak arról, hogy a média szakembereinek milyen napi feladatokat kell ellátniuk a szerkesztőségekben. A stúdió elvégzésével a résztvevők alapismereteket szerezhetnek ahhoz, hogyan válhatnak a tudomány és a környezet szakavatott ismeretközlőivé és médiaszakembereivé, és hogyan fejleszthetik kutatómunkájukban, illetve munkahelyükön is kommunikációs képességüket. Jelentkezési határidő: 2007. január 15.

  2006. XI. 20. - Konferencia a BMF-en - 2006. november 17-18-án került sor a mások mellett a Magyar Űrkutatási Irodával együttműködésben, a Budapesti Műszaki Főiskola és az Institute of Intercultural Communication által szervezett Intercultural Competences in High Tech Industries - Aeronautics, Space and Defence című workshopra. A rendezvényt Walter Haβmann miniszteri tanácsadó (Német Nagykövetség), Manherz Károly szakállamtitkár (Oktatási és Kulturális Minisztérium), Rudas Imre rektor (Budapesti Műszaki Főiskola) és Dr. Ulrich H. Langanke igazgató (Kulturák közti Kommunikációt Kutató Intézet, BMF) nyitották meg. Az űrkutatási témák közül kiemelendő Jochen Klein Overview of IABG's Space Activities as an Independent Service Provider c., Thorsten Möllmann Intercultural Competences at EADS c., dr. Both Előd Hungary's Relation with the European Space Agency (ESA) c., Frank Zeppenfeld ESA Telecommunications Programmes in 2007 c., Solymosi János Overview of the Emerging Hungarian Space Industry c. előadása.


  Jochen Klein az Ottobrunnban felépített űripari tesztközpont sikerét mutatja be


  A MŰI igazgatója a magyar-ESA kapcsolatok fejlődéséről ad elő

  2006. XI. 16. - VI. Ifjúsági Fórum - Véglegessé vált a VI. Ifjúsági Fórum programja. Az ENSZ Világűrhét alkalmából a MŰI és a MANT által közös rendezvényét 2006. december 1-jén (pénteken) tartjuk 9 órai kezdettel a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium székházában, a Zöld Galériában (1011 Bp., Fő u. 44-50.). Kérjük, hogy részvételi szándékukat előzetesen, lehetőség szerint november 27-ig jelezzék Horvai Ferencnél a horvai@hso.hu e-mail címen (akár több nevet is egy e-mailben). A VI. Ifjúsági Fórum levezető elnöke dr. Both Előd, a MŰI igazgatója lesz. A résztvevőket dr. Almár Iván, a MANT örökös tiszteletbeli elnöke, az ŰTT elnöke köszönti, megnyitót dr. Both Előd mond. Az előadásokról részletesen még írunk, előljáróban annyit, hogy a fiatalok, elsősorban egyetemisták mutatják majd be saját kutatási eredményeiket. Ennek megfelelően két előadásban is hallhatunk majd az európai diákműholdban, az SSETI ESEO-ban való kiemelkedően nagy részarányú magyar részvételről, a COROT űrtávcső terveiről, a Rosetta Landerrel kapcsolatos friss hírekről, a súlytalansági repülésről, a "hét műholdképéről", az Alpbachi Nyári Iskoláról és a valenciai Világűrkongresszusról. Reméljük, minél többen eljönnek, s az előadások végeztével a rendezvény címének megfelelően a kérdések és válaszok révén valóban fórummá alakulhat az esemény.

  2006. XI. 16. - Két konferencia KKV-k számára - Két, kutatással és fejlesztéssel foglalkozó cégek, tanszékek számára rendezett budapesti kinferenciáról tájékoztatjuk Olvasóinkat. Az Eureka Factory és a Gyártás-2006 címeket viselő rendezvényeken való részvétel a cégek számára a hazai partnerépítést és a nemzetközi lehetőségek megismerését segíti elő.

 • Eureka Factory - 2006. november 27. - NKTH (Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal - Bp. XI. Neumann János u. 1/C, földszint)
 • A rendezvényen való részvétel ingyenes, a szervezők várják mindazokat a Kis-és Közép-vállalkozásokat, kutatással, fejlesztéssel foglalkozó cégeket, tanszékeket, stb., akik műszaki fejlesztés terén szívesen társulnának európai partnerek fejlesztési projektjeihez, vagy saját témáikban keresnek külföldi K+F üzlettársakat. November 27-én ugyanis az NKTH-ban értekezik az Eureka Factory csoport több mint 20 országának képviselője, akik csatlakozási lehetőségeket kínálnak fel a magyar felek számára és magyar ötletekhez keresnek országukból kapcsolható partnereket.

 • Gyártás-2006 - 2006. november 28-29. - MTA SZTAKI (Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet - Bp. XI. Kende utca 13-17.)
 • A Gépipari Tudományos Egyesület által november 28-29-ára szervezett Gyártás-2006 konferencián magyar és angol előadások keretében a jelenlevők előadhatják tudományos-, műszaki-, gazdasági elgondolásaikat, fejlesztési eredményeiket, kutatási sikereiket vagy ilyen igényeiket. Az eddigi bejelentett előadásokban hallhatnak új gyártási technológiákról, szerszámgép- és járműgyártási magyar tapasztalatokról, nano- és mikromegmunkálási módszerekről, újrahasznosítási technológiákról, verzérlési-, irányítástechnikai új megoldásokról, folyó FP6 kutatási projektekről, robotos lemezmegmunkálásról, induló, tervezett FP7 projekt-ötletekről, valamint EU-s és magyar pályázási technikákról, lehetőségekről. Megemlékezünk Hatvany Józsefről, a magyar NC technika és integrált (és intelligens) gyártási rendszerek kezdeményezőjéről, születésének 80. évfordulóján. A szervezők külön felhívják a figyelmet arra, hogy a most terjedő nanotechnológiai ismeretek milyen nagymértékben teszik lehetővé, hogy már kisvállalkozások is alkalmazzák azokat mikromegmunkálási, mechatronikai gyártási feladataiknál.

  A közönség által legjobbnak megszavazott előadás(ok) kiutazást nyerhetnek a 2007. március 14-16. között, Bécsben megtartandó 2nd Vienna International Conference on Micro- and Nano-Technology (Viennano'07) Konferenciára. Az aktualizált program letölthető a GTE honlapján, a Rendezvények menüpontból a Gyártás-2006 Konferenciára kattintva. Ott egy lista is olvasható a folyó Eureka Factory projektekről. A szervezők kérik, hogy a jelentkezéseket lehetőség szerint a penzugy.gte@mtesz.hu emailen jelezzék.

  2006. XI. 14. - Letölthetők az Űrnap előadásai - Űrnapon elhangzott ígéretünknek megefelelően, pdf formátumban mától letölthetők honlapunkról az idei Űrnap előadásai. Felhívjuk Olvasóink figyelmét, hogy a nagy fájlméretek miatt csökkentettük az előadások méretét, ezért bizonyos képek, ábrák, az eredeti előadástól eltérően, kis felbontásban jelennek meg.

 • Dr. Both Előd: A magyar űrkutatás helyzete
 • Dr. Büttner György: A GMES keretében végrehajtandó első európai földmegfigyelési program
 • Dr. Bartholy Judit, dr. Mika János: Nagyvárosaink időjárása – makacs tendenciák, új kockázatok
 • Dr. Ferencz Csaba: Katasztrófavédelem és űrkutatás
 • Marc Heppener: International Space Station: a Unique Research Infrastructure – and a Unique ESA program
 • Apáthy István: Újabb dózismérési eredmények
 • Dr. Mucsi László: Olajvezetékek vizsgálata hőkamerás légifelvételekkel
 • 2006. XI. 14. - Az ŰTT 102. ülése - Ma tartotta 102. ülését az Űrkutatási Tudományos Tanács a KvVM Fő utcai székházában. Az ülést dr. Almár Iván, az ŰTT elnöke nyitotta meg. A Tanács tagjai megvitatták a MŰI-vel kapcsolatos szervezeti átalakulásokat, a magyar űrkutatás nemzetközi kapcsolatait (kiemelve az ESA-val és az ESA-csatlakozással kapcsolatos ügyeket), valamint az egyéb témákat, mint a rendezvények és kiadványok ügye. Az ŰTT legutóbbi ülését április 12-én tartotta.

  2006. XI. 13. - Egy éve indult a Venus Express - 2006. november 9-e két okból kerülhet be a Venus Express történetét és működését kutató majdani űrtörténészek látóterébe. Ekkor emlékeztek meg az űrszonda indításának egy évvel korábbi indításáról, s ekkor kapták magyar szakemberek a Venus Expressben való közreműködésük folytán a "Magyar Űrkutatásért Oklevelet". A MŰI honlapján épp ezt szeretnénk kiemelni: az Európai Űrügynökség történetében indított harmadik bolygókutató űrszonda (a Holdat nem számítva, a Huygens Titan- és a Mars Express Mars-szonda után) fejlesztésében a MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézetének munkatársai is részt vettek. Az ASPERA-4 (Analyser of Space Plasmas and Energetic Atoms) nevet viselő műszer az elmúlt egy év során az elvártnak megfelelően működött, feladata a Vénusz közelében a plazma és a semleges gázok mérése, vizsgálata. A fejlesztésben résztvett kutatók közül Balajthy Kálmán, Gödri Botond, Peske Jánosné, Sulyán János, Szalai Lajos és Vizi Pál Gábor a november 9-én megrendezett hazai Űrnap konferencián a MŰI igazgatójától átvehették a "Magyar Űrkutatásért Oklevelet", melyhez Kovács Kálmán környezetvédelmi és vízügyi államtitkár is gratulált. A műszerről és a magyar részvételről az RMKI 2003-as beszámolójában, honlapunkon is olvashatnak. A műszerről az ESA honlapján is részletes leírás jelent meg.

  2006. XI. 13. - Catch a Star! - pályázat diákoknak - Az ESO (Európai Déli Obszervatórium) nemzetközi csillagászati szervezet idén is, immár ötödik alkalommal meghirdette Catch a Star! című pályázatát. A Catch a Star! valójában három különböző pályázatot tartalmaz: Catch a Star Researchers, Catch a Star Adventurers és Catch a Star Artists. A fiatal, csillagászat iránt érdeklődő legsikeresebb diákok értékes díjakat nyerhetnek, így utat az ESO Chilében található obszervatóriumaihoz, pl. a VLT-hez, melynek négy távcsövének effektív átmérője egy 16 méter átmérőjű teleszkópnak felel meg. Az eddigi pályázatokon a magyar diákok kiemelkedően jól szerepeltek, így pl. 2006-ban a fődíjat magyar középsikolások (Budai Edina, Szabó Andrea és Szulágyi Judit) nyerték el. A pályázattal kapcsolatban további részleteket az ESO felhívásában olvashatnak.

  2006. XI. 10. - SURE tárgyalások a MŰI-ben - Az Űrnapra Magyarországra látogató Marc Heppener, az Európai Űrügynökség SURE programjának vezetője és Marie Diop, a SURE koordinátora a program magyar nyerteseivel rövid megbeszélést folytattak a Magyar Űrkutatási Irodában. A megbeszélésen részt vett dr. Both Előd, a MŰI igazgatója is. Mint emlékezetes, az EU 6-os Keretprogramjából finanszírozott ESA-program lehetőséget adott az új EU-tagállamoknak, illetve Romániának és Bulgáriának, hogy saját kísérletekkel részt vegyenek a Nemzetközi Űrállomáson folyó európai kutatóprogramjában. A pályázók közül 11 nyertest hirdettek, melyből első helyen négy-négy nyertes csoporttal Bulgária és Magyarország szerepel.


  A megbeszélésen az ESA-t képviselő Marc Heppener (balra) és Marie Diop (jobbra)

  2006. XI. 10. - Kitüntetések az Űrnapon - Az idei Űrnapon is sor került díjak, kitüntetések átadására. Idén az európai Venus Express űrszonda ASPERA-4 fedélzeti tudományos berendezésén dolgozó magyar szakemberek kapták a "Magyar Űrkutatásért Oklevelet", név szerint: Balajthy Kálmán, Gödri Botond, Peske Jánosné, Sulyán János, Szalai Lajos és Vizi Pál Gábor. Ők a KFKI RMKI, illetve az SGF Technológiai Kft. munkatársaiként dolgoztak a műszerfejlesztésen. A MANT az idei Fonó- és Nagy emlékérmeket a december 8-án szintén a Jövő Házában megrendezendő "50 éves a MANT" emlékülésen adja át. A "Magyar Asztronautikai Társaságért Oklevelet" idén Kővágó Csaba az Ifjúsági Űrtáborok szervezéséért és a GEMMA - Első Magyar Űrmisszió Szimulátor építésében való részvételéért, Hudoba György a Hunveyor egyetemi gyakorlószonda fejlesztéséért, rajtuk kívül pedig Hegyi Sándor kapta.


  A "Magyar Űrkutatásért Oklevél" átadása

  2006. XI. 10. - Tegnap lezajlott az Űrnap - Sikeres volt a tegnap megrendezett Űrnap 2006 konferencia, ahol a magyar űrkutatók a hazai űrtevékenység környezetvédelmi vonatkozásairól számoltak be. A témát a MŰI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumba történt integrálódása és a hazai és európai űrtevékenység jelentős környezetvédelmi alkalmazásai nyújtották. Az Űrnapon megjelenteket Almár Iván, az Űrkutatási Tudományos Tanács elnöke, egyben a Magyar Asztronautikai Társaság örökös tiszteletbeli elnöke köszöntötte. A rendezvényt Kovács Kálmán környezetvédelmi és vízügyi államtitkár, a magyar űrtevékenységet korábban felügyelő informatikai és hírközlési miniszter nyitotta meg. A szakmai előadások mellett nem maradhatott el Both Előd igazgató évértékelő beszámolója sem, de idén is volt külföldi előadónk: Marc Heppener a SURE program vezetőjeként tartott előadást. További részletek az Űrvilágon olvashatók.


  Kovács Kálmán környezetvédelmi és vízügyi államtitkár megnyitja az Űrnapot (balról jobbra: Both Előd - a MŰI igazgatója, Kovács Kálmán - a KvVM államtitkára, Almár Iván - az ŰTT elnöke és a MANT örökös tiszteletbeli elnöke, valamint Horváth András - a MANT mb. elnöke)


  Kovács Kálmán megnyitójában hangsúlyozta a SURE programban elért kiváló magyar eredményeket, s külön is gratulált a SURE nyerteseinek


  Az Űrnapot először tartottuk a Jövő Házában, az előadások teltházasok voltak. A Jövő Háza segítségét ezúton is köszönjük.

  2006. XI. 6. - Újabb űrverseny? - Ezzel a címmel jelent meg egy átfogó tanulmány az Européer - Külpolitikai elemzések honlapján. A cikk írói Oroszország, az Egyesült Államok, Kína és az Európai Unió űrkutatásáról mutatnak be egy-egy rövid összefoglalót. A cikk és a leírtakból levont következtetés nem tükrözi a MŰI álláspontját, ettől eltekintve jó összefoglaló munka, amit ajánlunk Olvasóinknak.

  2006. XI. 6. - Az Űrnap részletes programja - frissítve - Az Űrnap programját korrigáltuk, az előadók maradnak, a sorrend változik. A program frissített változatát az alábbiakban olvashatják.

  Az Űrnapot november 9-én a Jövő Házában (Budapest, II., Fény utca 20-22., Csodák Palotája D előadó) tartjuk, 9 és 13 óra között!

  Elnököl: Dr. Almár Iván, a Magyar Asztronautikai Társaság örökös tiszteletbeli elnöke, az Űrkutatási Tudományos Tanács elnöke
  Köszöntő: Dr. Almár Iván
  Megnyitó: Kovács Kálmán környezetvédelmi és vízügyi államtitkár, a Magyar Űrkutatási Tanács elnöke

  Díjak, kitüntetések átadása
  Előadások:

  Dr. Both Előd (Magyar Űrkutatási Iroda): A magyar űrkutatás helyzete
  Dr. Büttner György (FÖMI Környezetvédelmi és Távérzékelési Osztály): A GMES keretében végrehajtandó első európai földmegfigyelési program
  Dr. Bartholy Judit (ELTE Meteorológiai Tanszék), dr. Mika János (Országos Meteorológiai Szolgálat): Nagyvárosaink időjárása – makacs tendenciák, új kockázatok
  Dr. Ferencz Csaba (ELTE Geofizikai Tanszék Űrkutató Csoport): Katasztrófavédelem és űrkutatás

  Szünet

  Marc Heppener (Európai Űrügynökség): International Space Station: a Unique Research Infrastructure – and a Unique ESA program (angol nyelvű előadás)
  Apáthy István (MTA KFKI AEKI Űrdozimetriai Kutatócsoport): Újabb dózismérési eredmények
  Dr. Mucsi László (Szegedi Tudományegyetem TTK): Olajvezetékek vizsgálata hőkamerás légifelvételekkel

  Az Űrnapra minden érdeklődőt szeretettel várnak a rendezők: a Magyar Űrkutatási Iroda és a Magyar Asztronautikai Társaság
  A korábbi Űrnapokról itt olvashatnak.

  2006. X. 26. - Közép-európai idő szerint ma hajnali 2 óra 52 perckor a NASA Kennedy Űrközpontjából Delta II 7925-10L típusú rakétával sikeresen felbocsátották a STEREO (Solar Terrestrial Relations Observatory) űrszondapárost. A STEREO szondák magyar részvétellel zajló tudományos programjáról Űrtudomány rovatunkban olvashatnak részletesen.

  2006. X. 26. - A Magyar Aeronautikai Kutatási Platform 2006. november 27-28-án workshop-ot rendez "Részvétel az FP7 Repülőipari Projektjeiben" címmel, ahol a magyar kutatóintézetek, cégek, és kutatók megismerkedhetnek az EU FP7 kutatási keretprogram célkitűzéseivel. A mellékelt előzetes program lehetőséget ad az aeronautikai kutatásban tapasztalatot szerzett hazai cégeknek, kutatócsoportoknak egy rövid 10 perces angol nyelvű előadásban egy bemutatkozásra is, melynek során ismertethetik elért eredményeiket. Kérjük azokat a cégeket, melyek bemutatkozó előadást is szeretnének tartani a Regisztrációs lapot november 5-ig sziveskedjenek visszaküldeni.

  2006. X. 25. - Az Űrnap részletes programja - Immár véglegesnek tekinthető a 2006-os Űrnap programja, amit az alábbiakban közlünk a MŰI honlapján.

  Az Űrnapot november 9-én a Jövő Házában (Budapest, II., Fény utca 20-22., Csodák Palotája D előadó) tartjuk, 9 és 13 óra között!

  Elnököl: Dr. Almár Iván, a Magyar Asztronautikai Társaság örökös tiszteletbeli elnöke, az Űrkutatási Tudományos Tanács elnöke
  Köszöntő: Dr. Almár Iván
  Megnyitó: Kovács Kálmán környezetvédelmi és vízügyi államtitkár, a Magyar Űrkutatási Tanács elnöke

  Díjak, kitüntetések átadása
  Előadások:

  Marc Heppener (Európai Űrügynökség): International Space Station: a Unique Research Infrastructure – and a Unique ESA program (angol nyelvű előadás)
  Dr. Both Előd (Magyar Űrkutatási Iroda): A magyar űrkutatás helyzete

  Szünet

  Dr. Bartholy Judit (ELTE Meteorológiai Tanszék), Mika János (Országos Meteorológiai Szolgálat): Nagyvárosaink időjárása – makacs tendenciák, új kockázatok
  Dr. Ferencz Csaba (ELTE Geofizikai Tanszék Űrkutató Csoport): Katasztrófavédelem és űrkutatás
  Büttner György (FÖMI Környezetvédelmi és Távérzékelési Osztály): Régiók környezetvédelmi monitoringja
  Apáthy István (MTA KFKI AEKI Űrdozimetriai Kutatócsoport): Újabb dózismérési eredmények
  Dr. Mucsi László (Szegedi Tudományegyetem TTK): Olajvezetékek vizsgálata hőkamerás légifelvételekkel

  Az Űrnapra minden érdeklődőt szeretettel várnak a rendezők: a Magyar Űrkutatási Iroda és a Magyar Asztronautikai Társaság
  A korábbi Űrnapokról itt olvashatnak.

  2006. X. 25. - Kiemelkedő magyar eredmény a SURE pályázatban! - Örömmel tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy az EU 6. Keretprogramjából finanszírozott és az ESA által működtetett SURE programban Magyarország kiemelkedően jól szerepelt. A SURE (The International Space Station: a Unique Research Infrastructure) programban az EU 25 jelenlegi tagállamának, valamint Románia és Bulgária kutatóhelyei, űripari cégei nyújthattak be pályázatot az ESA-hoz abból a célból, hogy kísérletüket az ESA feljuttassa a Nemzetközi Űrállomásra, s ott biztosítsa a kísérlet elvégzésének feltételeit. A legtöbb pályázat (9 db) Magyarországról érkezett, az első 10-ből (a biztosan megvalósulókból) pedig 4 esetben is magyar a pályázó, miközben a két pályázó űripari cégből a sikeresebb az Admatis Kft. volt. A másik legjobban szereplő Bulgária a 10-ből szintén négy esetben nyert. A SURE program megvalósulásának előzetes áttekintése végett Bernard Zufferey, az Európai Űrügynökség ESTEC központjának munkatársa, a PECS pályázatok felügyelője, 2006. október 24-én a Magyar Űrkutatási Irodában tájékozódott a nyertes pályázatok részletei felől. A SURE programban várható magyar részvétellel kapcsolatban honlapunkon hamarosan részletes elemzést olvashatnak. A SURE programmal az Űrnapon külön előadás foglalkozik majd.


  Bernard Zufferey (jobbra elől) és a SURE nyertesei a MŰI-ben tartott munkamegbeszélés alatt

  2006. X. 25. - marvin.elte.hu - Tájékoztatjuk elsősorban a csillagászat iránt érdeklődő egyetemista Olvasóinkat, hogy a marvin.elte.hu weboldalon csillagászati, asztrofizikai pályázatokat, meghirdetett PhD-helyeket, illetve csillagászati, űrkutatási konferenciákat találnak. Az angol nyelvű honlap folyamatosan frissül, szakszerű információkat tartalmaz, ezért az érdeklődők figyelmébe ajánljuk.

  2006. X. 24. - Űrnap 2006 - Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy a Magyar Űrkutatási Iroda és a Magyar Asztronautikai Társaság szokásos közös éves nagyrendezvénye, az idei Űrnap az eddigi évektől eltérően október helyett november 9-én lesz a Jövő Házában. Az Űrnap 2006 központi témája az űrkutatás környezetvédelmi alkalmazása lesz, de emellett számos egyéb hazai űrkutatási sikerről is beszámolunk, s nem maradhat el a külföldi előadás sem. A részletes programot hamarosan olvashatják a MŰI honlapján.

  2006. X. 19. - Újabb SINEQUANET konferencia - A SINEQUANET az Európai Űrügynökség kezdeményezésére életre hívott űripari hálózat, melynek célja az európai kis- és középvállalkozások (KKV) űrtevékenységben betöltött szerepének növelése. A SINEQUANET (Space Intelligence Engeenering & Quality Network) azt szeretné elősegíteni, hogy a KKV-k könyebben, egyszerűbben, gyorsabban juthassanak a megfelelő, profiljukhoz illő megrendelésekhez a nagyobb űripari cégektől, űrhivataloktól vagy más természetű vállalkozásoktól. Mindezért a SINEQUANET konferenciákat szervez elsősorban az üzleti világ képviselőinek, illetve speciális internetes portált működtet. A konferenciákon az űripari cégek bemutatkozhatnak, kapcsolatot köthetnek más cégekkel, potenciális megrendelőkkel. Az ebben rejlő lehetőségek kiaknázása végezz és a magyar űripar versenyképességének további növelése érdekében a Magyar Űrkutatási Iroda javasolja az űrtevékenységben már szerepet vállaló vagy ezt fontolgató cégek számára a konferenciára való bejelentkezést. Javasoljuk továbbá, hogy a cégek regisztrálják magukat a SINEQUANET Adatbázisában, hogy ne csak a hasonló összejöveteleken, hanem egész évben partnereket találjanak és megtalálják őket a partnerek. A következő SINEQUANET konferencia helye és ideje: London, 2006. december 8. Kérjük, az eseményekről folyamatosan tájékozódjanak az érdekeltek a SINEQUANET honlapján.

  2006. X. 18. - A BIOPAN-6 kísérlet előkészületei - Az MTA KFKI AEKI Sugárvédelmi Kutatócsoportja 2006-ban igen sok feladatot teljesített. Ezek közül több a Nemzetközi Űrállomáson végzett kísérletekkel van összefüggésben. S már készülnek az újabb programok: a Matroshka fantomot most készítik repülésre a Progressz-M58 fedélzetén, de hamarosan indul a BIOPAN-6 is, melybe exobiológusok is bekapcsolódnak. További részletekről dr. Pálfalvi József beszámolójában olvashatnak.

  2006. X. 17. - PhD-lehetőség csillagászatból - Az International Max Planck Research School for Radio and Infrared Astronomy at the Universities of Bonn and Cologne november 15-i jelentkezési határidővel csillagász szakosok számára PhD ösztöndíjat hirdet. Az ösztöndíjat elnyert hallgatók több földi és űrteleszkóppal végezhetnek megfigyeléseket, köztük a 100 méter átmérőjű német rádiótávcsővel. A program 2007 közepén kezdődik. További információk a pályázati felhívásban, illetve az IMPRS honlapján olvashatók.

  2006. X. 17. - Európai navigációs rendszer - álláslehetőségek - Az Európai GNSS Felügyelő Hatóság (GSA) két újabb állásajánlatot tett közzé procurement officer és communications officer munkakörök betöltésére. A pályázatok benyújtási határideje: 2006. november 13., illetve november 15. Ezekről és a további pályázati lehetőségekről bővebben a magyar Galileo portálon olvashatnak. A Galileo Felügyelő Hatóság gyakran hirdet meg újabb álláslehetőségeket, javasoljuk ezek figyelemmel kísérését a Hatóság honlapján.

  2006. X. 17. - A súlytalansági repülésről mégegyszer - Mint azt előzetesen jeleztük, tegnap a Professzorok Házában az ESA Student Parabolic Flight programjának első, súlytalansági repülést végrehajtó magyar hallgatói számoltak be élményeikről, a kísérletről, amelyet szerettek volna elvégezni, s arról is, melyre végül sor került. A Professzorok Házában először dr. Babcsán Norbert témavezető tanár számolt be a "küldetésről", majd Dianiska Balázs és Vincze Miklós súlytalansági repülők és Kornyik Miklós "habmester" (a tervezett kísérlet specialistája) beszélt az eseményekről, melyekről részletesebben Mikrogravitáció rovatunkban olvashatnak. A repülésről készült videó honlapunkról letölthető.


  A beszámolót tartották (balról jobbra): Kornyik Miklós mérnök-fizikus szakos, Vincze Miklós fizikus szakos és Dianiska Balázs szintén fizikus szakos hallgatók.

  2006. X. 12. - Programajánló: a súlytalansági repülés beszámolója - A Kutató Diákok Országos Szövetségének rendezésében 2006. október 16-án, 16 órától a Professzorok Házában (1146 Bp., Ajtósi Dürer sor 16-21.) az Űrsör csapat tagjai sajtótájékoztató keretében számolnak be felkészülésükről, a tervezett és a végül végrehajtott kísérletről, a súlytalanság élményéről. A meghívó letölthető a MŰI honlapjáról.

  2006. X. 12. - (Részben) magyar kísérlet a súlytalanságban - Mint arról már olvashattak honlapunkon, a SpaceBeer (Űrsör) csapat tagjai nem végezhették el az eredetileg tervezett kísérletet a súlytalanságban, a fémhabosító berendezést ugyanis biztonsági okokból nem engedték a repülőgép fedélzetére. Ennek ellenére azért egy nemzetközi kísérletbe bekapcsolódhattak a magyarok is, a repülésen így Dianiska Balázs és Vincze Miklós részt vehettek. Az általuk végzett kísérlet részletesen Mikrogravitáció rovatunkban olvashatják.

  2006. X. 9. - Magyar részvétel az idei IAF Kongresszuson - Több magyar résztvevője, köztük az ESA támogatásával négy magyar hallgató, vett részt a Nemzetközi Asztronautikai Szövetség Valenciában megrendezett, idei, 57. Kongresszusán. Az ESA által támogatott magyar hallgatókon (Bacsárdi László - BME, Csengeri Tímea - ELTE, Hirn Attila - BME, Krista Larisza - ELTE) kívül dr. Almár Iván, az Űrkutatási Tudományos Tanács elnöke, Mihálka György (SZTE), dr. Szalai Sándor (RMKI) és dr. Troznai Gábor vett részt hazánk képviseletében a kongresszuson, külhoni magyarokként jelen volt dr. Bálint Tibor (Egyesült Államok), dr. Bertényi Elemér (Kanada) és dr. Pacher Tibor (Németország). Dr. Almár Iván a Magyar Asztronautikai Társaság tiszteletbeli elnökeként a MANT-ot, mint az IAF tagegyesületét is képviselte annak közgyűlésén. Részletesebben az Űrvilágon, Bacsárdi László beszámolójában olvashatnak.


  Magyarok az IAF Kongresszusán, Valenciában (balról jobbra): Mihálka György, Csengeri Tímea, Bacsárdi László, dr. Almár Iván és Hirn Attila (az ESA által támogatott hallgatók között még Krista Larisza jutott ki)

  2006. X. 6. - A világűrt ünnepli a világ! - Október 4-10-ig tart az ENSZ által meghirdetett Világűrhét, melyet minden évben az első szputnyik felbocsátásának napjától egy héten át ünnepelnek. A Világűrhét sok ország, elsősorban a fejlődő államok számára az egyetlen lehetőség a csillagászat és az űrkutatás népszerűsítésére, a fejlett országoknak pedig alkalom a témában meghirdetett rendezvénysorozatok lebonyolítására. A Világűrhét eseményeiről minden évben kiadványt jelentet meg az ENSZ, ezért várjuk a hazai szervezők lehetőleg képes beszámolóit a megemlékezés bármilyen módjáról (a beszámolókat Horvai Ferencnek küldhetik meg). Azok, akik technikai okokból kicsit később tudnak csak csillagászati, űrkutatási, de a Világűrhétre is emlékező rendezvényt szervezni, a beszámolót akkor is küldhetik. Világűrhét-poszterek térítésmentesen beszerezhetők a MŰI-től, de az alábbi linken nagy felbontásban is letölthető. A Világűrhét nemzetközi eseményeiről a www.spaceweek.org oldalon olvashatnak.

  2006. X. 4. - UNSDI Magyarországi Koordinációs Testület - Az UNSDI Magyarországi Koordinációs Testületének alakuló ülésére szeptember 28-án került sor a Földmérési és Távérzékelési Intézet Székházában. Az ülésen Jelle Hielkema holland szakember az ENSZ GeoNetworks térinformatikai hálózasítási koncepciójáról tartott előadását követően a delegált magyar intézmények képviselői egy-egy szóban bemutatták szervezetüket. Az érdekelt minisztériumok (KvVM, HM, FVM, GKM), továbbá az MTA, az NKTH, a FÖMI, stb. ezen intézmények sorában vettek részt a munkában. A rendezvényen külön előadás keretében dr. Both Előd, a MŰI igazgatója mutatta be a Magyar Űrkutatási Iroda működésének, tevékenységének legfontosabb elemeit. A MŰI-t az alakuló ülésen dr. Both Előd mellett Horvai Ferenc képviselte.


  A Magyarországi Koordinációs Testület alakuló ülése

  Az ENSZ 2000-ben állította fel térinformatikai munkacsoportját mintegy 30 szakosított ENSZ szervezet hatékonyabb működésének elősegítésére. 2005 óta a munkacsoport társelnökei, a FAO és az ENSZ Élelmezésügyi Világprogramjának irányításával fogalmazták meg az ENSZ Téradat Infrastruktúra kezdeményezést, amelynek megvalósítása várhatóan 2007-ben kezdődik meg. Magyarország azon országok szűk csoportjába tartozik, melyek már idén, egyfajta előkészítő időszakban csatlakozhatnak a kezdeményezéshez, amennyiben (holland és cseh példák nyomán) létrehozza az UNSDI magyarországi koordinációs irodáját. Az ülés végeztével a jelenlévők megszavazták azt a kezdeményezést, hogy a HUNAGI lássa el a Magyar Koordinációs Testület ügyintézési feladatkörét. Az alakuló ülésről és Hielkema úr látogatásáról további részleteket olvashatnak a HUNAGI hírei között.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Űrtudomány
  Földmegfigyelés
  Mikrogravitáció
  Navigáció és távközlés