Kezdőlap  
ENGLISH VERSION
 
A MŰI
Évkönyvek
Dokumentumok


A Magyar Űrkutatási Iroda
elérhetőségei

Cím:
1011 Budapest, Iskola u. 13.

Telefon:
06-1-795-6237

 
 
 

Oklevelek, kitüntetések
Űrnap
Régebbi híreink
Aktuális híreink

  Oklevelek, kitüntetések
 

 

2009. I. 5. - Gábor Dénes-díjat kapott Apáthy István - 2008. december 18-án került sor a Novofer Alapítvány által alapított Gábor Dénes-díj 2008-as kitüntetettjeinek köszöntésére és a díjak átadására. Az Országház Főrendiházi termében tartott ünnepség résztvevőit dr. Molnár Károly kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter és dr. Pálinkás József, az MTA elnöke köszöntötte. Gábor Dénes-díjat kaptak: Apáthy István villamosmérnök, Bársony István villamosmérnök, Duschanek Valéria élelmiszertechnológus-mikrobiológus, Friedler Ferenc matematikus, Kisbán Sándor építőmérnök, Tulassay Tivadar orvos, és Vámos Zoltán villamosmérnök. In Memoriam Gábor Dénes oklevelet kapott: Nyiri Lajos villamosmérnök és Detrekői Ákos akadémikus. Gábor Dénes Tudományos Diákköri Ösztöndíjat kapott Polgár Beáta, a BME harmadéves hallgatója. A díjat az érdekelt tárcák és intézmények vezetői adták át.


Apáthy István bemutatja a Gábor Dénes-díjat

Apáthy István, az Űrkutatási Tudományos Tanács tagja, az egyik legismertebb hazai űrmérnök, az általa (és kutatócsoportja által) fejlesztett műszerek évtizedek óta sikerrel bizonyítanak a világűrben űrállomásokon, műholdakon és űrszondákon. Az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet főtanácsosa kitüntetését az új generációs Pille sugárzásmérő rendszer, az SPM plazmadetektor és a DIM pordetektor kifejlesztésében vállalt meghatározó szerepéért, amely rendszereket az amerikai, orosz, európai és más nemzetközi űrkutatási szervezetek használnak, továbbá a Pille rendszeren alapuló, kifejezetten földfelszíni alkalmazásra szánt - a sugárvédelemben, a nukleáris iparban (például a Paksi Atomerőműben) és a gyógyászatban, kutatásra és környezeti állapot felmérésre egyaránt alkalmazott - PorTL hordozható dózismérő és részegységeinek kifejlesztése terén elért eredményeiért, a magyar űreszköz fejlesztés nemzetközi tekintélyének növeléséért, az űrkutatási eredmények mindennapi alkalmazhatóságának megteremtéséért kapta, a Magyar Asztronautikai Társaság felterjesztésére. Apáthy Istvánnak a díjat az űrkutatásért is felelős Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter adta át. A miniszter az átadáskor hosszan méltatta az űrmérnök munkásságát. Elmondta: környezetünket csak úgy lehet megóvni, ha tudjuk, hogy milyen állapotban van, ennek érdekében folyamatosan fejleszteni kell a környezetterhelést mérő eszközöket, az észlelés rendszerét és módját, majd hozzátette, külön büszkeségünk, hogy a magyar fejlesztésű műszert az űrkutatásban is sikerrel alkalmazzák. A miniszter szerint valahol a mérnöki fejlesztés igazi csúcsa és kihívása lehet az, amikor egy Földön fejlesztett műszernek a világűrben, akár több százmillió kilométer és többéves utazás megtétele után is kifogástalanul kell működnie - Apáthy István ilyen műszereket alkot és alkotott. Kitüntetéséhez a Magyar Űrkutatási Iroda valamennyi munkatársa nevében gratulálunk!

2008. XI. 25. - Ezek történtek az idei Űrnapon - A Magyar Asztronautikai Társasággal közösen november 20-án a BME K épületének Dísztermében tartotta szokásos éves rendezvényét, az idei Űrnapot a Magyar Űrkutatási Iroda. (Az Űrnapot - immár hagyományosan - még az ENSZ Világűrhetének alkalmából hirdettük meg.) Az Űrnap levezető elnöke dr. Pap László akadémikus, az Űrkutatási Tudományos Tanács elnöke volt.


Az ŰTT elnöke köszönti a megjelenteket (mellette a képen balra Kovács Kálmán MŰT-elnök, jobbra dr. Molnár Károly K+F miniszter, valamint dr. Both Előd, a MŰI igazgatója

A konferenciát dr. Péceli Gábor műegyetemi rektor köszöntője után dr. Molnár Károly kutatás-felesztésért felelős tárca nélküli miniszter nyitotta meg. Beszédében dr. Molnár Károly hangsúlyozta, K+F miniszterként hamarosan ő lesz a Kormány űrkutatásért felelős tagja, de már eddig is részt vett nemzetközi űrkutatási miniszteri találkozókon, illetve néhány héttel az Űrnapot megelőzően aláírta a PECS Megállapodás meghosszabbításáról szóló megállapodást. A PECS első öt évét értékelve rávilágított arra is, hogy az űripari és egyetemi részesedés növelése lesz a következő PECS-ciklus legfőbb feladata.


Dr. Molnár Károly megnyitja az Űrnapot


A résztvevők egy csoportja

Az előadásokat megelőzően dr. Horváth András és Kovács Kálmán átadták a MANT idei űrkutatási díjait. A Fonó Albert-díjat idén Apáthy István, a Nagy Ernő-díjat Sik András kapta. "A Magyar Asztronautikai Társaságért" Oklevelet vehetett át a nyári ESA-táborral kapcsolatos munkájáért Kristóf Dániel, illetve a MANT alapszabalya módosításának előkészítésével kapcsolatos munkájáért dr. Tari Fruzsina. Kitüntetéseikhez ezúton gratulálunk!


Dr. Horváth András, a MANT elnöke átadja a Nagy Ernő-díjat Sik Andrásnak - a kitüntetéshez Kovács Kálmán is gratulál

A díjátadást követően Kovács Kálmán, a Magyar Űrkutatási Tanács elnöke is köszöntötte a konferencia résztvevőit.


A MŰT elnökének köszöntője

Az előadások sorát dr. Chris de Cooker úr, az Európai Űrügynökség Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának vezetője nyitotta. Az "ESA bővítése - különleges kapcsolatok a közép- és kelet-európai országokkal" címmel megtartott előadás az Űrnapok történetében először nyújtott betekintést az ESA bővítési politikájába. De Cooker úr 2007-ben tagja volt az ESA-Magyarország csatlakozási tárgyalások európai delegációjának, a PECS Bizottság munkáját pedig elsőkézből ismeri. Előadásában beszámolt arról, hogy Magyarország először írta alá a térségből az Általános Megállapodást, és a PECS Megállapodás aláírásával először vált Európai Együttműködő Állammá. Ugyanakkor Csehország ma már az Európai Űrügynökség tagja. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a PECS Megállapodás meghosszabbításával a magyar űrkutatás és űripar további fejlődésre kap lehetőséget, így végső soron Magyarország felkészültebben lehet majd a szervezet tagja. Emellett bejelentette, hogy néhány héttel az Űrnapot megelőzően Jean-Jacques Dordain, az ESA főigazgatója levelet kapott Călin Popescu-Tăriceanu román miniszterelnöktől, melyben Románia hivatalosan is kéri ESA-ba történő felvételét, a csatlakozási tárgyalások megkezdését.


Dr. Chris de Cooker az ESA bővítésének lehetséges jövőjéről is szól

Második előadóként dr. Both Előd a magyar űrtevékenység elmúlt egy évét értékelte. A MŰI igazgatója szólt a PECS Megállapodás meghosszabbításáról, az EU 7. K+F Keretprogramját értékelve pedig elmondta, hogy a hazai pályázók ugyan az űrtudomány különböző területein a várakozásokon felül teljesítettek, ám a Kopernikus (GMES) földmegfigyelési programról ugyanez már nem mondható el.


Az Űrnap közönsége (a képen dr. Both Előd tartja meg előadását)

A szünetet követően az elmúlt esztendő legfontosabb eseményeiről, terveiről hallhattak egy-egy előadást a résztvevők. Lábó Eszter, az Országos Meteorológiai Szolgálat Távérzékelési Osztályának munkatársa Magyarország és az EUMETSAT kapcsolatát mutatta be, emellett felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar űripar is komoly lehetőségekhez jut az ország EUMETSAT-hoz történt csatlakozásával, hiszen így akár a geostacionárius vagy alacsony Föld körüli pályán keringő holdak építésében, tervezésében, kiszolgálásában is részt vehetnek a sikeresen pályázók. A MICAST-Hungary programot, a programban végzett anyagtudományi kísérleteket mutatta be dr. Roósz András, a Miskolci Egyetem Anyagtudományi Intézetének igazgatója. Dr. Erdős Géza, az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet Kozmikus Fizikai Főosztályának vezetője a Voyager-1,-2 és az Ulysses űrszondák mérési eredményeinek kiértékeléséről szólt részletesen. A máig működő Voyager-ikrek a Napot körülvevő "mágneses burok" (a helioszféra - pontosabban "szuperszonikus napszélbuborék") áttörésével kerültek be a hírekbe az elmúlt években. Dr. Balázs László, az MTA Pszichológiai Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa a SURE program keretében végrehajtandó magyar ISS-kísérletről tartott előadást "Agyi aktivitás vizsgálata a Nemzetközi Űrállomáson" címmel. A magyar diákok által (is) fejlesztett ESEO (European Student Earth Orbiter) és ESMO (European Student Moon Orbiter) űreszközöket és az azok megépítéséhez való hazai hozzájárulást mutatta be előadásában Kocsis Gábor, a BME Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék doktorandusza. Mint azt a MŰI honlapján korábban már olvashatták, Simonyi Károly 2009-ben várhatóan ismét meglátogatja a Nemzetközi Űrállomást - űrturistaként 2007-ben már részt vett egy küldetésen. 2007-es űrdozimetriai méréseiről dr. Pázmándi Tamás, az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet Űrdozimetriai Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa. Az idei Űrnapot a sajtóban az elmúlt hónapokban rendre megjelenő magyar űrtesztközpont (Aerospace City) terve és önálló magyar műhold építése miatt az érdeklődés homlokterébe kerülő hazai űripar egyik legfőbb képviselője, Solymosi János, a Bonn-Magyarország Elektronikai Kft. űrügyekért felelős igazgatójának (az ŰTT és a MŰT tagja) előadása zárta. Előadásában a hazai műholdépítési lehetőségek mellett az elmúlt hónapokban a nyugat-európai társcégekkel folytatott tárgyalásokról is beszámolt.

A sok visszajelzés szerint az Űrnap igen jól sikerült, az előadások érdekesek voltak. A rendezvényen kb. 200 érdeklődő vett részt. A BME az idén 7. alkalommal látta vendégül a rendezvényt, amit ezúton is külön köszönünk.

2008. X. 7. - Állami kitüntetések - Az augusztus 20-i ünnepek alkalmából dr. Székely Tamás egészségügyi miniszter a köztársasági elnök nevében a Magyar Honvédség egészségügyi szolgálata érdekében végzett kiemelkedő orvosi munkája elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (katonai tagozata) kitüntetést adta át dr. Grósz Andor orvos-dandártábornoknak, az Állami Egészségügyi Központ katonai főigazgató-helyettesének, egyben a Magyar Asztronautikai Társaság alelnökének. Szűcs Erika szociális és munkaügyi miniszter előterjesztésére dr. Sólyom László köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend Arany Érdemkeresztjét adományozta dr. Horváth Lászlónak, a Puskás Tivadar Távközlési Technikum igazgatójának, a Magyar Asztronautikai Társaság elnökségi tagjának. Kitüntetéseikhez ezúton is gratulálunk.

2008. VI. 7. - A MANT pályázatának nyertesei - 2008. május 17-én az MTA Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézetében kihirdették a Magyar Asztronautiaki Társaság 2007-ben meghirdetett "A jövő űrhajózása" c. esszépályázatának győzteseit. Az általános iskolás kategóriában dobogósok lettek: Varga Márton (I.), Polák Péter (II.) és Szalai Dániel (III.). A középiskolás korosztályban dobogósok lettek: Magyari Dóra (I.), Hujber Áron (II.) és Keszthelyi Zsolt (III.). Magyari Dóra és Hujber Áron nyáron részt vehet a NASA Huntsvilleban megrendezendő Nemzetközi Űrtáborában, ahol kísérőtanáruk Bacsárdi László lesz.

2008. III. 27. - Kitüntetések az ŰTT ülésén - (A hír a honlap elérhetetlensége miatt csak 2009-ben került fel - a szerk.) Az Űrkutatási Tudományos Tanács 2008. március 27-i ülésén Kovács Kálmán, a KvVM államtitkára dr. Fodor Gábor környezetvédelmi és vízügyi miniszter nevében az ŰTT elnökévé nevezte ki dr. Pap László akadémikust. (Dr. Almár Iván még 2007-ben mondott le az ŰTT vezetéséről, határozatlan hatállyal.) Az ŰTT ülésén átadták a KvVM 2008-as űrkutatási kitüntetéseit is. Bay Zoltán Díjat kapott: az űrkutatás területén kifejtett több évtizedes mérnöki és oktatói tevékenységéért dr. Gschwindt András (BME Űrkutató Csoport), az űrkutatás terén kifejtett több évtizedes oktatói tevékenységéért, valamint a hazai űripar sikerének előmozdításában játszott kiemelkedő szerepéért dr. Bárczy Pál (Miskolci Egyetem, Admatis Kft.), a Magyar Űrkutatásért Emlékplakettet vehetett át a 2007-ben a Nemzetközi Űrállomást meglátogató dr. Simonyi Károllyal való amatőr rádiókapcsolat sikeres létrehozásában játszott kiemelkedő szervezői és mérnöki teljesítményéért Muhari István (Puskás Tivadar Távközlési Technikum), dr. Horváth László (Puskás Technikum) és Bacsárdi László (BME hallgatója). Kitüntetéseikhez ezúton is gratulálunk!

2007. X. 29. - A 2007-es Űrnapról - A Magyar Asztronautikai Társasággal közösen október 27-én az ELTE TTK Konferencia-termében tartotta szokásos éves rendezvényét, az idei Űrnapot a Magyar Űrkutatási Iroda. Az Almár Iván, majd a szünetet követően Both Előd levezető elnöksége mellett lezajlott Űrnapon Nemes-Nagy József tudományos és egyetemközi kapcsolatokért felelős dékánhelyettes, mint házigazda köszöntője után Kovács Kálmán KvVM államtitkár, a Magyar Űrkutatási Tanács elnöke nyitotta meg a rendezvényt, amit ezután Almár Iván, az Űrkutatási Tudományos Tanács elnöke is köszöntött. Kovács Kálmán az űrkorszak kezdetéről beszélve kiemelte, hogy a kezdetben tapasztalható gyors fejlődés csak látszólag lassult le, hiszen helyét az űralkalmazások fejlődése vette át, melyben az űriparnak, így a hazai kis- és középvállalkozásoknak is hatalmas szerep jut. Az előadásokat megelőzően Both Előd, a MŰI igazgatója és Horváth András, a MANT elnöke átadták az idei űrkutatási díjakat, kitüntetéseket. A MŰI igazgatója a Magyar Űrkutatásért elismerő oklevelet adományozta a Kompasz-2 orosz műhold SAS-2 műszerének megépítéséért Bodnár Lászlónak és Szegedi Péternek (BL Electronics Kft.), a Foton-M3 visszatérő műhold Biopan-6 európai műszercsomagjának magyar fejlesztésű eszközeinek megépítéséért Dudás Beátának, Szabó Juliannának, Detréné Németh Ingeborgnak és Csikós Józsefnek (mindannyian a KFKI Atomenergia Kutatóintézet munkatársai). A MANT elnöke a Társaság éves elismerései közül „A Magyar Asztronautikai Társaságért Oklevelet” adta át Mike Andrásnak és Somosvári Bélának az űrtábor rendezésében nyújtott segítségükért, valamint Muhari Istvánnak és Gschwindt Andrásnak a Nemzetközi Űrállomáson tartózkodó Simonyi Károllyal teremtett rádiókapcsolat megszervezéséért és lebonyolításáért. A MANT Fonó Albert-díját kapta Grósz Andor orvos-dandártábornok, az ÁEK katonai főigazgató-helyettese, míg a Nagy Ernő-díjat Horváth Lászlónak, a Puskás Tivadar Távközlési Technikum igazgatója. Tiszteleti tagságot nyert Hideg János nyugalmazott tábornoknak. Kitüntetéseikhez ezúton gratulálunk.

Az előadások sorát Roboz András úr, az Európai Bizottság Űrpolitikai osztályának vezetője nyitotta. Az "Európa űrpolitikája, az Európai Űrprogram" címmel megtartott előadás az Űrnapok történetében először nyújtott betekintést az Európai Bizottság űrtevékenységgel kapcsolatos munkájába. Ezután Both Előd a magyar űrtevékenység elmúlt egy évét értékelte. A MŰI igazgatója szólt az ESA-csatlakozási tárgyalások megkezdéséről, ugyanakkor azt is elmondta, valószínűleg a PECS-államok közül Magyarország csak a 2., 3. csatlakozó ország lesz. A szünetet követően az űrkorszak elmúlt 50 évére emlékeztek az előadók. Almár Ivánnak "Az elmúlt 50 év tanulságai" című bevezető, gondolatébresztő előadását követően Ferencz Csaba (ELTE), Winkler Péter (FÖMI), Putsay Mária (OMSZ) és Frey Sándor (FÖMI KGO) az űralkalmazások egyes területeinek, így az űrtávközlés, a távérzékelés, a műholdas meteorológia és a műholdas navigáció fejlődését mutatták be.

Az Űrnapon kb. 150-200 érdeklődő vett részt. Az Űrnap után a Közlekedési Múzeumban Államtitkár úr megnyitotta "Az űrkorszak 50 éve" c. időszaki kiállítást is. Az alábbiakban válogatást közlünk az Űrnapon készített felvételeinkből.


Nemes-Nagy József dékánhelyettes úr köszönti az Űrnap résztvevőit


Kovács Kálmán, a MŰT elnöke, megnyitja a 2007. évi Űrnapot


Grósz Andor átveszi a Fonó Albert-díjat


Roboz András az Európai Bizottság űrpolitikáját mutatja be


Both Előd bemutatta a hazai űrtevékenység helyzetét


Az űrtávközlés fél évszázados fejlődéséről Ferencz Csaba tartott előadást


Frey Sándor a műholdas navigáció fejlődését mutatta be

2007. V. 4. - Simonyi magyarországi látogatása - Dr. Simonyi Károly informatikus-űrturista április 30-án szülőhazájába, Magyarországra látogatott. Simonyi Károly Habsburg György főherceg, a Magyar Vöröskereszt elnöke, Magyarország utazó nagykövete meghívására a Magyar Vöröskeresztnél tett látogatást, ahol találkozott azokkal a gyerekekkel is, akiknek rajzait magával vitte a Nemzetközi Űrállomásra. Simonyi Károly látogatást tett a Köztársasági Elnöki Hivtalban is. A Sándor-palotában fogadta őt Sólyom László köztársasági elnök, aki Miniszterelnök úr előterjesztésére a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje kitüntetést adományozta Simonyinak. Köztársasági elnök úr laudációjában hangsúlyozta: "A másik, ami különös örömünkre szolgál, hogy mégis visszajutott az eredeti választási ponthoz, és eljutott mégiscsak az űrbe. Nagyon-nagy örömünkre szolgál, hogy onnan magyarul szólt hozzánk, hogy kapcsolatot létesített a rádióamatőr szakkörrel, többször hangsúlyozta magyar voltát - mindezekért én külön köszönetet mondok." A laudáció teljes szövege a Köztársasági Elnöki Hivatal honlapján olvasható.


Sólyom László köztársasági elnök úr átadja Simonyi Károlynak a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjét (Forrás: KEH)

Simonyi délután 17 órától a Puskás Tivadar Távközlési Technikumban tartott élménybeszámolót. A Magyar Asztronautikai Társaság, a Természet ilága és a Puskás Tivadar Távközlési Technikum által közösen rendezett eseményen Kovács Kálmán környezetvédelmi és vízügyi államtitkár, a Magyar Űrkutatási Tanács elnöke átadta Simonyinak az űrtevékenységért felelős Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter úr által még április 12-én, az Űrhajózás Napján adományozott Magyar a Világűrben Emlékplakettet Simonyi úrnak. Dr. Horváth András, a MANT elnöke Fonó Albert-díjat adományozott Simonyinak, egyben felkérte a MANT tiszteletbeli tagságára és az egyesület űrkutatási vetélkedőjének védnökségére. Emellett sok más ajándékot, elismerést kapott a magyar születésű informatikus-űrturista, aki a rendezvény végén megválaszolta a diákok által neki feltett kérdéseket, majd megtekintette a Technikum rádióklubját.


Óriási tömeg volt kíváncsi Simonyira a Puskás Technikumban


Csoportkép a Puskásból: Farkas Bertalan űrhajós, Horváth László, a Puskás Tivadar Távközlési Technikum igazgatója, Simonyi Károly informatikus-űrturista, Kovács Kálmán környezetvédelmi és vízügyi államtitkár, valamint Habsburg György, a Magyar Köztársaság utazó nagykövete (Forrás: Origó)

Simonyi Károly urat kora este az Országház épületében kötetlen találkozón fogadta Gyurcsány Ferenc úr és felesége. A miniszterelnök Simonyit egy 1938-ban kiadott Radnóti-kötettel ajándékozta meg. A találkozó után a miniszterelnök az Országház Gobelin termében vacsorán látta vendégül az űrturistát.

2007. IV. 13. - Bay Zoltán Díj - Az Űrhajózás Napja alkalmából dr. Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter Bay Zoltán Díjakat adományozott dr. Ferencz Csaba egyetemi magántanárnak, az ELTE TTK Űrkutató Csoport vezetőjének és dr. Szegő Károlynak, az MTA főosztályvezetőjének. A kitüntetéssel mindkettejük több évtizedes kutató-, oktató- és tudományszervező munkásságát ismerte el a miniszter. A kitüntetéseket az Űrkutatási Tudományos Tanács április 13-án tartott, 103. ülésén Kovács Kálmán környezetvédelmi és vízügyi államtitkár, a Magyar Űrkutatási Tanács elnöke adta át. A kitüntetteknek ezúton is gratulálunk!


Dr. Ferencz Csaba átveszi a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által adományozott Bay Zoltán Díjat Kovács Kálmán államtitkártól az ŰTT ülésén


Dr. Szegő Károly is átveszi a Bay Zoltán Díjat a MŰT elnökétől

2007. III. 19. - Major György kitüntetése - 2007. március 15-én a Parlamentben átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat. Ilyen kiemelkedő állami elismerést az kaphat, aki kivételesen magas színvonalú, példaértékű, nemzetközileg is elismert eredményt ért el a tudományok, a műszaki alkotások, a kutatás, a gyógyítás, az oktatás-nevelés, a művészet és a kultúra területén. A meteorológia területén hosszú időn át végzett kiemelkedő szakmai és tudományos munkássága, különösen meteorológiai sugárzástani, illetve műholdas meteorológiai kutatásai, valamint oktatói tevékenysége elismeréseként Széchenyi-díjban részesült Major György meteorológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Országos Meteorológiai Szolgálat nyugalmazott munkatársa, nyugalmazott kutatóprofesszor. Major György korábban a Magyar Asztronautikai Társaság elnökeként is dolgozott. Kitüntetéséhez a Magyar Űrkutatási Iroda ezúton gratulálunk! (Az Űrvilág cikke nyomán)

2006. XI. 13. - Egy éve indult a Venus Express - 2006. november 9-e két okból kerülhet be a Venus Express történetét és működését kutató majdani űrtörténészek látóterébe. Ekkor emlékeztek meg az űrszonda indításának egy évvel korábbi indításáról, s ekkor kapták magyar szakemberek a Venus Expressben való közreműködésük folytán a "Magyar Űrkutatásért Oklevelet". A MŰI honlapján épp ezt szeretnénk kiemelni: az Európai Űrügynökség történetében indított harmadik bolygókutató űrszonda (a Holdat nem számítva, a Huygens Titan- és a Mars Express Mars-szonda után) fejlesztésében a MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézetének munkatársai is részt vettek. Az ASPERA-4 (Analyser of Space Plasmas and Energetic Atoms) nevet viselő műszer az elmúlt egy év során az elvártnak megfelelően működött, feladata a Vénusz közelében a plazma és a semleges gázok mérése, vizsgálata. A fejlesztésben résztvett kutatók közül Balajthy Kálmán, Gödri Botond, Peske Jánosné, Sulyán János, Szalai Lajos és Vizi Pál Gábor a november 9-én megrendezett hazai Űrnap konferencián a MŰI igazgatójától átvehették a "Magyar Űrkutatásért Oklevelet", melyhez Kovács Kálmán környezetvédelmi és vízügyi államtitkár is gratulált. A műszerről és a magyar részvételről az RMKI 2003-as beszámolójában, honlapunkon is olvashatnak. A műszerről az ESA honlapján is részletes leírás jelent meg.

2006. XI. 10. - Kitüntetések az Űrnapon - Az idei Űrnapon is sor került díjak, kitüntetések átadására. Idén az európai Venus Express űrszonda ASPERA-4 fedélzeti tudományos berendezésén dolgozó magyar szakemberek kapták a "Magyar Űrkutatásért Oklevelet", név szerint: Balajthy Kálmán, Gödri Botond, Peske Jánosné, Sulyán János, Szalai Lajos és Vizi Pál Gábor. Ők a KFKI RMKI, illetve az SGF Technológiai Kft. munkatársaiként dolgoztak a műszerfejlesztésen. A MANT az idei Fonó- és Nagy emlékérmeket a december 8-án szintén a Jövő Házában megrendezendő "50 éves a MANT" emlékülésen adja át. A "Magyar Asztronautikai Társaságért Oklevelet" idén Kővágó Csaba az Ifjúsági Űrtáborok szervezéséért és a GEMMA - Első Magyar Űrmisszió Szimulátor építésében való részvételéért, Hudoba György a Hunveyor egyetemi gyakorlószonda fejlesztéséért, rajtuk kívül pedig Hegyi Sándor kapta.


A "Magyar Űrkutatásért Oklevél" átadása

2006. III. 21. - Kitüntetés - A Magyar Tudományos Akadémia elnökének előterjesztésére március 15-e, az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe alkalmából a Magyar Köztársaság elnöke a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta dr. Balázs Andrásnak, az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet tudományos munkatársának, az űrkutatási műszerfejlesztések terén kifejtett, nemzetközileg is kiemelkedő színvonalú, eredményes kutatás-fejlesztési munkája elismeréseként. A kitüntetéshez gratulálunk!

2006. III. 14. - Kitüntetés - A köztársasági elnök Nemzeti Ünnepünk alkalmából a hazai űrkutatásban végzett kiemelkedő tevékenységéért és a magyar űrkutatás eredményes nemzetközi képviseletéért a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta dr. Both Elődnek, a Magyar Űrkutatási Iroda igazgatójának. A kitüntetést az IHM március 15-i ünnepélyén Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter adta át. Gratulálunk!

2006. II. 15. - Dr. Almár Iván Bay Zoltán-díja - Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter az Űrkutatási Tudományos Tanács 2006. február 13-i ülésén Bay Zoltán-díjat adott át dr. Almár Ivánnak, az ŰTT elnökének eddigi, az űrtevékenység területén végzett eddigi kimagasló tevékenységéért.


Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter Bay Zoltán-díjat ad át dr. Almár Ivánnak, az ŰTT elnökének. Előtérben Lotz Károly korábbi űrtevékenységet felügyelő miniszter.

Az átadáson, az ŰTT 100. ülése alkalmából jelen voltak az ŰTT tagjain kívül prof. Pungor Ernő és dr. Lotz Károly korábbi, űrtevékenységet felügyelő miniszterek. A Bay Zoltán-díj az űrkutatás érdekében végzett kimagasló tevékenységért, illetve életmű elismeréséért adományozható. Dr. Almár Iván kitüntetéséhez ezúton is gratulálunk.

2006. I. 19. - Jeffrey A. Hoffman az eMagyarország Szakmai Napon - Jeffrey A. Hoffman űrhajós 2006. január 13-án az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által szervezett IV. eMagyarország Szakmai Napon tartott előadást az űrkutatásról, az űrtechnológia fejlődéséről. Hoffman beszélt napjaink Mars-kutatásáról, a jövőbeli amerikai tervekről. A Millenáris Parkban, a Teátrumban tartott rendezvényen az információtechnológia jelenlegi helyzete és a futó fejlesztések, a jövőbeli irányzatok voltak a főbb témák.


A szakmai napon beszédet tartott Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter, valamint Alun Michael, az Egyesült Királyság ipari és regionális minisztere is. A szakmai nap lezárásaként eMagyarország Díjakat adott át Kovács Kálmán. Ilyen díjban részesült többek mellett Sik András a Jövő Háza Mars installációjának létrehozásáért, összehasonlító planetológiai munkásságáért. Elismeréséhez gratulálunk!


2006. I. 10. - ESA-elismerés a Rosettáért - Az ESA ezúttal a Rosetta programban való részvételért adott oklevelet magyar kutatóknak. Az Európai Űrügynökség 24 magyar kutatónak adott elismerő oklevelet a Rosetta üstökös- (és kisbolygó-) kutató űrszonda programjában való részvételért. A kutatók a KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet, illetve az SGF (Space and Ground Facilities) Technológiai Fejlesztő Kft. munkatársaiként vesznek részt az európai űrprogramban.Az 1993 novemberében jóváhagyott Rosetta eredetileg a Wirtanen-üstököst tanulmányozta volna. Az űrszondát némi halasztást követően 2004. március 2-án egy Ariane-5 hordozórakéta emelte magasba. Végső célpontját több hintamanőver révén éri el: 2005. március 4-én a Föld mellett haladt el (lásd a kis képen), 2007 márciusában a Marsot közelíti meg, 2007 és 2009 novemberében ismét a Föld gravitációját használja ki. 2008 szeptemberében kb. 1700 km-re közelíti meg a 2867 Steins, 2010 júliusában kb. 3000 km-re a 21 Lutetia kisbolygót. Végső célját, a 67P/Csurjomov-Geraszimenkó-üstököst 2014 májusában éri el, hogy a történelemben először pályára álljon egy üstökös körül. Míg az anyaszonda méréseket végez pályájáról, a jelentős magyar részvétellel épített Philae leszállóegység a felszínről végez vizsgálatokat.A Philae leszállóegység

A Rosetta programjával kapcsolatos magyar részvételről részletesen olvashatnak egy korábbi cikkünkben.

2006. I. 3. - ESA elismerés magyar kutatóknak - Az ESA a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézete hat munkatársának oklevélben ismerte el a Cluster űrprogramban végzett munkáját. Az elismerésben Erdős Géza, Facskó Gábor, Kecskeméty Károly, Németh Zoltán, Szegő Károly és Tátrallyay Mariella részesült. Elismerésükhöz gratulálunk!


2005. XI. 22. - Elismerés a magyar űr-VLBI-részvételért - A FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatóriuma részt vesz a japán űr-VLBI kutatásokban, a világűrbeli rádiócsillagászat lehetőségeinek felmérésében. A Nemzetközi Asztronautikai Akadémia (IAA) Fukuokában, az 56. Nemzetközi Asztronautikai Kongresszuson elismerésben részesítette az űr-VLBI kísérletet. Hisashi Hirabayashi professzor októberben az USRI (Nemzetközi Rádiótudományi Unió) októberi kongresszusán személyesen is megköszönte a magyar részvételt. A magyar részvételről és a programról részletesen olvashatnak alábbi cikkünkben.

2005. XI. 8. - ESA-elismerés magyar kutatóknak - Az Európai Űrügynökség oklevéllel ismerte el dr. Erdős Géza és dr. Király Péter eddigi, az ESA Ulysses programjában nyújtott teljesítményét. Mindketten az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet főmunkatársaként vesznek részt a 15 éve indított Nap-kutató űrszonda eredményeinek kiértékelésében. Elismerésükhöz gratulálunk!


2005. X. 21. - Bay Zoltán díj - Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter az 1956. október 23-i forradalom ünnepe alkalmából „Bay Zoltán díjat” adományozott a Föld kozmikus környezete, elsősorban az ionoszféra és az űridőjárás területetén fél évszázadon keresztül végzett eredményes kutatómunkája és széles körű egyetemi oktató tevékenysége elismeréséül dr. Bencze Pálnak, a Magyar Tudományos Akadémia Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet nyugalmazott tudományos tanácsadójának. A díjat a kihelyezett kormányülésen tartózkodó miniszter nevében dr. Csepeli György, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium politikai államtitkára adta át október 21-én, az IHM-ben tartott 1956-os megemlékezésen. Dr. Bencze Pál az Űrkutatási Tudományos Tanácsnak 10 éven keresztül (1992-es megalakulásától 2001-ig) aktív tagja volt, azóta a magyar űrkutatás Tiszteletbeli Tanácsadója. A kutató – a Magyar Űrkutatási Irodához benyújtott sikeres pályázatainak köszönhetően – nyugdíjasként még ma is részmunkaidejű tudományos tanácsadóként dolgozik az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézetben. A kitüntetéshez gratulálunk, további sikereket és egészséget kívánunk!

2005. X. 19. - Kitüntetések az Űrnapon - A 2005. évi Űrnapon a szokásoknak megfelelően sor került díjak, kitüntetések átadására. Mindez 2005-ben Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter, egyben a Magyar Űrkutatási Tanács elnökének miniszteri megnyitója után következett. Először Nagy Krisztián és Tálas András vehették át Kovács Kálmán miniszter úrtól és Both Előd MŰI-igazgatótól jutalmukat, egy-egy Neumann Jánosról szóló könyvet és Farkas Bertalan repülésének 25. évfordulójára kiadott bélyeget, a MANT által készített emléklappal, elsőnapos bélyegzővel. Ezután a MŰI igazgatója átadta a Magyar Űrkutatásért elismerõ oklevelet a KFKI AEKI Sugárvédelmi Kutatócsoportja azon technikai munkatársainak, akik a ESA Roszkozmosz együttműködésével készített Foton-M2 műhold fedélzetén a világűrbe vitt BIOPAN-5 nevű műszercsomag magyar kísérleteinek elkészítésében részt vettek: Detréné Németh Ingeborgnak, Dudás Beátának, Szabó Juliannának és Csikós Józsefnek. Utána a MANT kitüntetettjei következtek: a MANT tiszteleti tagjának választotta dr. Bencze Pált, a Föld kozmikus környezete, elsősorban az ionoszféra és az űridőjárás területén fél évszázadon keresztül végzett eredményes kutatómunkája és széles körű egyetemi oktató tevékenysége elismeréséül. Dr. Pozsgai Attila ny. orvos-ezredes, a Kecskeméti Repülőkórház ny. főigazgatója az űrélettan területén több évtizeden át végzett eredményes kutató és kutatásirányító munkájáért Fonó Albert-díjat, dr. Frey Sándor, a FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium munkatársa, a MANT főtitkárhelyettese, eredményes szakmai és az űrkutatás eredményeit népszerűsítő munkájáért, valamint a MANT esszépályázatok bírálatában sok éves aktív közreműködéséért Nagy Ernő-díjat kapott. Csengeri Tímea, Endrédi Dávid Gábor, Horváth Márk, Sándor Ferenc és Várhelyi Zsolt "a Magyar Asztronautikai Társaságért Oklevelet" kapott az IAA konferencia technikai lebonyolításában, az Árkád Üzletközpont űrkutatási kiállításán, valamint az Űrtábor szervezésében és lebonyolításában való aktív közreműködésükért, Bardi Béla, Gyulaháza polgármestere az űrtábor helyszínének rendelkezésre bocsátásáért. Nagy Krisztián és Tálas András esszéíró munkáját a MANT oklevéllel díjazta. Gratulálunk mindnyájuknak!

2005. X. 7. - Almár Iván elismerése - A Természet Világa Szerkesztőségétől október 6-án Szily Kálmán Emlékérmet kapott dr. Almár Iván csillagász, az Űrkutatási Tudományos Tanács elnöke abból az alkalomból, hogy immár ötven éve (pontosabban 1952-ben) jelent meg első cikke a tudományos ismeretterjesztő lapban. Elismeréséhez gratulálunk!

2005. VIII. 21. - Kitüntetés! - A Magyar Köztársaság elnöke - a miniszterelnök előterjesztésére - augusztus 20-a, az államalapító Szent István király ünnepe alkalmából, több évtizedes kimagasló szakmai és nemzetközi tudományos, oktatói munkája elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta dr. Pap Lászlónak, az MTA levelező tagjának, a BMGE tanszékvezető egyetemi tanárának, a Magyar Űrkutatási Tanács szakértőjének, a magyar űrkutatás tiszteletbeli tanácsadójának. Kitüntetéséhez gratulálunk!

2005. VIII. 21. - Gál Gyula kitüntetése - A Magyar Köztársaság elnöke - Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter előterjesztésére - augusztus 20-a alkalmából, közel ötven éven át végzett tudományos tevékenysége, különösen a világűrjogi tudomány megalapozásában, művelésében és oktatásában elért, nemzetközi eredményei elismeréséül, több évtizedes kimagasló szakmai és nemzetközi tudományos, oktatói munkája elismeréseként dr. Gál Gyulának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar egyetemi docensének, a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta. Kitüntetéséhez gratulálunk!

2005. V. 27. - Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter a magyar űrkutatás területén kifejtett, kimagaslóan eredményes szakmai tevékenysége elismeréseképpen a magyar űrkutatás területén odaítélhető legmagasabb elismerést, a „Bay Zoltán-díjat” adományozta Apáthy Istvánnak, a KFKI Atomenergia Kutató Intézet űrelektronikai csoportvezetőjének, az űrhajózásban használatos Pille személyi dózismérő berendezés kifejlesztésében való közreműködéséért, valamint a műszer folyamatos továbbfejlesztésének és több sikeres űrrepülésre történő előkészítésének irányításáért. Az űrkutatást felügyelő miniszter, a Magyar Űrkutatási Tanács elnöke a díjat a magyar űrrepülés 25. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen adta át. A tavaly alapított Bay Zoltán-díj átadására most került sor második alkalommal, a díj első kitüntetettje dr. Ill Márton csillagász volt (lásd tavaly október 21-i hírünket). Apáthy Istvánnak ezúton is gratulálunk a magas kitüntetéshez.

2005. V. 27. - Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter a magyar űrrepülés 25. évfordulója alkalmából a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban tartott emlékülés és tudományos konferencián a 2005-ben alapított „Magyar a Világűrben” emlékérmet adományozta Farkas Bertalan nyugállományú dandártábonok űrhajósnak, a magyar űrrepülés 25 évvel ezelőtti sikeres végrehajtásáért. Ezen kívül a magyar űrkutatást felügyelő miniszter „A Magyar Űrkutatásért” szakmai érmet adományozta dr. Hideg János nyugállományú orvos-tábornoknak, a magyar űrhajósjelöltek kiválogatásának szakmai irányításáért és az űrrepülés során végrehajtott orvos-biológiai kutatási program irányításáért; dr. Magyari Béla nyugállományú mérnök ezredesnek, kiképzett űrhajósnak, az űrrepülési programban kiképzett űrhajósként való részvételéért, és az űrkutatás-űrhajózás népszerűsítése területén végzett eredményes munkájáért; és dr. Szabó József nyugállományú honvédtábornoknak, a magyar űrrepülés előkészítéséért, a sikeres tudományos program összeállításáért és eredményes egyetemi űrkutatási oktatómunkájáért. Gratulálunk!

2005. III. 11. - Március 15-e alkalmából a Magyar Köztársaság Elnöke a magyar űrkutatás fejlesztésében és nemzetközi képviseletében végzett tevékenységéért, a csillagászati-űrkutatási eredményeket bemutató ismeretterjesztő munkásságáért a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozta dr. Horváth Andrásnak, a Budapesti Planetárium igazgatójának. Gratulálunk!

2004. XI. 10. - Magyar űrkutatók elismerése! A NASA "Group Achievement Award" kitüntetésben részesítette a KFKI RMKI-ban dolgozó CLUSTER űrkutató csoportot.
A munkacsoport tagjai: Szegő Károly, Erdős Géza, Tátrallyay Mariella, Kecskeméti Károly. Gratulálunk!

2004. XI. 10. - Dr. Babcsán Norbert a „Magyar Tudomány Napja 2004” alkalmából eddigi kiemelkedő eredményei elismeréseként tudományos díjban részesült. A díjat az MTA Miskolci Területi Bizottsága (MAB) adományozta, átadására a „Magyar Tudomány Napja 2004” ünnepi rendezvényén került sor, Miskolcon. Gratulálunk!

2004. X. 21. - Az Informatikai és Hírközlési Minisztériumban az 1956. október 23-i Forradalom 48. évfordulója alkalmából rendezett ünnepélyen Kovács Kálmán miniszter dr. Ill Márton csillagászt, az Űrkutatási Tudományos Tanács alapító tagját, az űrkutatásban végzett kimagasló munkájáért, valamint életműve elismeréseként Bay Zoltán díjban részesítette. A Miniszter Úr által 2004-ben alapított díj adományozására első alkalommal került sor. A kitüntéshez gratulálunk, további sikereket és egészséget kívánunk.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Űrtudomány
Földmegfigyelés
Mikrogravitáció
Navigáció és távközlés