Kezdőlap  
ENGLISH VERSION
 
A MŰI
Évkönyvek
Dokumentumok


A Magyar Űrkutatási Iroda
elérhetőségei

Cím:
1011 Budapest, Iskola u. 13.

Telefon:
06-1-795-6237

 
 
 

Oklevelek, kitüntetések
Űrnap
Régebbi híreink
Aktuális híreink

  2007. I. negyedév
 

 

2007. III. 27. - Újabb partnerek - Marton Gábor, az EU 7. Keretprogramjának hazai energia- és környezetvédelmi kapcsolattartója (NCP) tájékoztatta a MŰI-t arról, hogy elkészült egy, a témákban érintett partnerkereső cégeket, kutatóhelyeket tartalmazó dokumentum. A BME honlapjáról letölthető táblázatból könnyen kiválaszthatjuk azt a partnert, amelyikkel közös projektet kezdeményeznénk. Javasoljuk az űrkutatásban érintett cégeknek, kutatóhelyeknek a táblázat áttekintését, hiszen a 7. Keretprogramban a pályázatok feltétele a konzorciumalakítás.

2007. III. 27. - Simonyi Bajkonurban - A Charles Simonyi űrrepülésével foglalkozó honlapon, a www.charlesinspace.com weblapon (Simonyi saját honlapján) olvasható információk szerint a Magyarországon született űrturista várhatóan a mai nap folyamán, 2007. március 27-én Bajkonurba érkezik. Április 7-én innen indul április 20-áig tartó útjára, mely idő alatt a Nemzetközi Űrállomáson több magyar tudományos kísérlet végez majd el.

2007. III. 26. - Ülésezik a Világűrbizottság Jogi Albizottsága - 2007. március 26-április 5. között tartja idei, megalakulásától számítva 46. ülésszakát az ENSZ Világűrbizottságának Jogi Albizottsága. A világűrjog nemzetközileg fontos, aktuális kérdései között az albizottság foglalkozik a légkör és világűr definíciójának és elhatárolásának jogi vonatkozásaival, a geostacionárius pálya használatának szabályaival. (Előbbi kérdés érintheti az űrturizmus kérdését is.) Magyarországot dr. Both Előd, a MŰI igazgatója, egyben az ENSZ Világűrbizottságának első alelnöke képviseli.

2007. III. 26. - Űrkutatási díjak a KvVM-ben - A környezetvédelmi és vízügyi miniszter a Magyar Közlönyben 2007. március 23-án megjelenő, s attól a naptól hatályba lépő 8/2007. (III. 23.) KvVM rendelettel módosította a környezet- és természetvédelem, a vízügy, továbbá a meteorológia területén adományozható miniszteri elismerésekről szóló 6/2003. (IV. 28.) KvVM rendeletet. Ezzel a módosítással a korábban az informatikai és hírközlési miniszter által adományozott három űrkutatási díj adományozásának joga a környezetvédelmi és vízügyi minisztert illeti meg. Ezek a díjak: a Bay Zoltán Díj, az A Magyar Űrkutatásért Emlékplakett, továbbá a Magyar a Világűrben Emlékplakett.

2007. III. 23. - Űrkutatási együttműködés lengyel egyetemistákkal - Magyarország és Lengyelország együttműködő önkormányzatainak kezdeményezésére március 23. ezentúl a Lengyel-Magyar Barátság Napja lesz. Ennek kapcsán is örömmel tájékoztatjuk Olvasóinkat arról, hogy március 14-én előzetes megbeszélésre került sor egy lengyel és magyar egyetemi hallgatók közötti, lehetséges űrkutatási együttműködésről. A magyar delegáció tagjai Dianiska Balázs egyetemi hallgató (ELTE) és Horvai Ferenc (MŰI) voltak. (Dianiska Balázs az "Űrsör" csapat tagjaként korábban résztvett az ESA diák parabolarepülési programjában.) A találkozót személyesen üdvözölte Piotr Wolanski professzor akadémikus, a diákok alkotta űrkutató csoport vezetője. A megbeszélések eredményeként előreláthatólag szeptemberben, Budapesten, egy közös lengyel-magyar ifjúsági fórumra kerül sor, amikor a két ország hallgatói megismerhetik egymás kutatási területeit, felvázolhatják a lehetséges együttműködési lehetőségeket. A lengyel űrkutató diákok tevékenységéről készült előadás letölthető a MŰI honlapjáról.


A lengyel diákok egy csoportja, valamint Dianiska Balázs és Horvai Ferenc (ők ketten balra) a PW-Sat diákműhold terveiről folytatnak megbeszélést (fotó: Dianiska Balázs)

2007. III. 23. - Hamarosan zárul a Zöld Könyv - Emlékeztetjük Olvasóinkat arra, hogy április 6-án lejár az Európai Bizottság által adott határidő, amíg a Galileo európai műholdas navigációs rendszert és a működésével, működtetésével kapcsolatos ún. Zöld Könyvet véleményezni, formálni lehet. Igen kevés javaslat érkezett eddig, ezért arra bíztatunk mindenkit, vegye ki a részét a Galileo jövőjéből. Ugyanakkor a Zöld Könyvben konkrét kérdések is olvashatók egy-egy fejezetben, melyben a izottság az Olvasó véleményére, javaslatára kíváncsi. A Galileo-rendszer elindításával új lendületet kap a műholdas navigációs, hely- és időmeghatározó szolgáltatások világpiaca. Ezek a szolgáltatások új távlatokat nyitnak meg számos kereskedelmi ágazat számára, és világszerte javulást hoznak a polgárok mindennapi életébe. A Galileo új alkalmazások fejlesztésére ösztönzi az európai iparágakat, emellett pedig új munkahelyeket teremt az Európai Unióban. E lehetőségek maximális kihasználása és a gazdasági fejlődés ösztönzése érdekében fogadta el az Európai Bizottság a műholdas navigációs alkalmazásokról szóló Zöld Könyvet (mely a Zöld Könyv weboldalán szintén elérhető). A dokumentum minden érdekeltnek lehetőséget kínál a véleménynyilvánításra a műholdas navigációs alkalmazásokkal, valamint azzal kapcsolatban, hogy a közszektor milyen szerepet játszhat az ilyen alkalmazásokat szabályozó keret létrehozásában és a konkrét célok meghatározásában. A Zöld Könyv a műholdas navigációs alkalmazások fejlesztésének keretét határozza meg. Elsősorban az a célja, hogy vitát kezdeményezzen az érdekelt felek között, és a közszektor lehetséges feladataival kapcsolatos új ötleteket vár, hogy az ilyen alkalmazások fejlesztését támogassa. Az Európai Bizottság a Galileoval kapcsolatos véleményekre is kíváncsi, mely online formában küldhető el.

2007. III. 22. - 7. Keretprogram - űrkutatási partnerek - A luxembourgi székhelyű EuroTeleServ Initiative megkeresése alapján tájékoztatjuk az EU-pályázatokban érdekelteket, hogy a cég nagyon szívesen működne partnerként együtt a magyarországi intézményekkel, elsősorban cégekkel, kis- és középvállalkozásokkal. Tájékoztatásul az érdeklődők honlapunkról is letölthetik az EuroTeleServ (non-profit szervezet) bemutatkozó anyagát és diasorozatát.

2007. III. 21. - Űrkutatási hírek az RMKI-ból - Dr. Szalai Sándor, a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutató Intézetének munkatársa a MŰI-t az RMKI-ban történt legújabb űrkutatási fejleményekről küldött honlapunk számára tájékoztatást. Március 12-én és 13-án a Nemzetközi Űrállomásra kerülő plazma mérőrendszerrel (Plasma Wave Complex PWC, vagy orosz nevén Obsztanovka) kapcsolatos munkamegbeszélésre került sor, hat ország mérnökeivel. Ennek során tisztázásra kerültek a szállítási határidők, a szükséges dokumentumok, azok tartalma. Sikerült megoldást találni a régóta húzódó hiteles idő biztosítására, amely az ELTE-n fejlesztett SAS3 kísérlet számára nélkülözhetetlen, ez a KFKI RMKI beltéri fedélzeti adatgyűjtő és vezérlő számítógépe áramkörének és szoftverének módosítását igényli. Ezt megelőzően adatátviteli protokoll teszt zajlott a KFKI RMKI-ban, március 8-10 között. Az első két nap a bulgáriai fejlesztésű Langmuir Probe (LP) és potential sensor (DP) valamint a KFKI RMKI fejlesztésű kültéri adatgyűjtő és vezérlő számítógép (DACU) közti adatátvitel tesztelésére került sor. Sem az LP sem a DP tesztelése nem volt teljes körű a készülékek hiányos felépítése miatt. A harmadik nap az ukrán fejlesztésű Combined Wave Sensor (CWZ) érzékelő összemérése folyt, amelyet szintén meg kell ismételni a CWZ-ben szükséges áramköri megoldás módosítása után. Véglegesítésre kerültek a CWZ teszt módjainak a vezérlése, amelyek érintették a DACU szoftverét és az SGF Kft. által fejlesztett földi ellenőrző-berendezés vezérlő szoftverét és a felhasználói kezelő felületét is. Ezek a szükséges módosítások még a tesztek alatt megvalósítak.

Ezúton is kérjük a többi kutatóhelyet, űripari céget, ha friss kutatásaikról, mérési eredményeikről, konferenciáikról szeretnének tájékoztatást adni, úgy azt írják meg a MŰI-nek, Horvai Ferencnek címezve azt. A honlapon - a szerkesztés jogát fenntartva - a beszámolót közzétesszük.

2007. III. 21. - FP7 Space Info Day - előadások - A március 15-én megrendezett "New Member States in FP7 Space Theme" című nemzetközi regionális konferencia előadásai már megtekinthetők az interneten. Javasoljuk, hogy akit a téma érint, mindenképp nézzék meg az előadásokat, hiszen amellett, hogy az FP7-ről olvashatnak összefoglaló jellegű prezentációkat, több új EU-tagállam küldöttének előadásaiban találhatnak pályázó partnert. Az előadások letölthetők a konferencia honlapjáról.

2007. III. 21. - Security fejezet - információs nap az NKTH-ban - Holnap, március 22-én a 7. Keretprogram Security (Biztonság) fejezetének hazai információs napját szervezik meg az NKTH-ban. Címe: 1117 Budapest, Neumann János u. 1/c, Irinyi János terem; Időpont: 8:30-14:00. További részletek az NKTH felhívásában olvashatók. A részvételt az űrkutatásban érdekeltek számára is javasoljuk, hiszen a Biztonság fejezeten belül több felhívást is találhatunk, melyek kapcsolatba hozhatók a világűrrel, a két témát korábban egy fejezeten belül kezelték.

2007. III. 20. - 7. Keretprogram - találjon partnerre! - Ahhoz, hogy a 7. Keretprogramban sikeresen szerepeljen cége, kutatóhelye, konzorciumot kell alakítani, s ez alól csak néhány, speciális kivétel van. A konzorcium megalakításához legalább három résztvevőre van szükség három különböző országból. Gyakran a régi, tradicionális partnereket megkeresve kiderül, hogy ők nem kívánnak indulni az EU pályázatain. Ilyenkor új partnereket kell keresni. Mindehhez segítséget nyújt az Európai Bizottság CORDIS információs oldala, mely lehetőséget ad arra, hogy önmagát regisztrálva, kutatóhelye, cége partnert találjon az adott projektre, illetve kereshetővé váljon a külföldi cégek, kutatóhelyek számára. A sikerhez a regisztráció nem elengedhetetlen, de azt jelentősen megkönnyíti, ezért a MŰI ismét felhívja a figyelmet a CORDIS használatának fontosságára.

2007. III. 20. - 7. Keretprogram - űrkutatási partnerek - A MŰI-nél már több űrkutatással (is) foglalkozó kutatóhely, űripari cég jelentkezett be azzal a kéréssel, hogy segítsünk nekik partnert találni a 7. Keretprogramba konzorcium-alakítás végett. Emlékeztetünk arra, hogy az EU űrkutatási pályázatot legközelebb két év múlva, 2009-ben hirdet meg a 7. Keretprogramon belül, ezért igen fontos, hogy a magyarok még a június 19-én leadandó, idei pályázathoz partnereket találjanak. A bejelentkezett partnerek adatai, elérhetőségei a következők: (Természetesen konzorciumot alakítani bármely partnerintézménnyel lehet, a felsorolás mindössze a megjelenést kérőket jelenti. További részletekért lásd az Európai Unió menüpontot.)

- Polish Space Technology Platform (Lengyelország)
- EuroTeleServ (Luxemburg)
- SURREY Satellite Technology Ltd. (Surrey Space Centre, UK)
- EADS Astrium (Európa)
- Hydrazine China (Kína)
- Mediterranean Agency for remote Sensing and Environmental Control (Olaszország)

2007. III. 19. - 7. Keretprogram partnerkereső - Az EU 7. Keretprogramjának egyes fejezetei az űrkutatás interdiszciplináris jellege miatt számos űrkutatással (is) foglalkozó cég, kutatóhely érdeklődésére tarthatnak számot. Az NKTH által környezetvédelem és energia témákban összegyűjtött megkereséseket mindezek okán a Magyar Űrkutatási Iroda honlapján is közzétesszük. A partnerkereső intézmények megkeresései - tömörített formátumban - honlapunkról letölthetők.

2007. III. 19. - Major György kitüntetése - 2007. március 15-én a Parlamentben átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat. Ilyen kiemelkedő állami elismerést az kaphat, aki kivételesen magas színvonalú, példaértékű, nemzetközileg is elismert eredményt ért el a tudományok, a műszaki alkotások, a kutatás, a gyógyítás, az oktatás-nevelés, a művészet és a kultúra területén. A meteorológia területén hosszú időn át végzett kiemelkedő szakmai és tudományos munkássága, különösen meteorológiai sugárzástani, illetve műholdas meteorológiai kutatásai, valamint oktatói tevékenysége elismeréseként Széchenyi-díjban részesült Major György meteorológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Országos Meteorológiai Szolgálat nyugalmazott munkatársa, nyugalmazott kutatóprofesszor. Major György korábban a Magyar Asztronautikai Társaság elnökeként is dolgozott. Kitüntetéséhez a Magyar Űrkutatási Iroda ezúton gratulál! (Az Űrvilág cikke nyomán)

2007. III. 19. - AZ ESA újabb Ariadna-pályázatot hirdetett! - Az Európai Űrügynökségben a jövő technológiájának kifejlesztésén dolgozó szakemberek a jelentkezők számának növekedését elősegítendő, ezentúl évi egy nagyobb felhívás helyett két kisebb Ariadna-pályázatot hirdetnek. Az Advanced Concepts Team honlapján a 2007. évi első Ariadna-pályázatok már letölthetők. Az adott időszakra (2-6 hónap) űrkutatói munkát, gyakorlatot biztosító megbízás elnyerésére (15-35 ezer euró) a magyar PhD-hallgatóknak is lehetősége van, ahogy az a 2007. márciusi Ariadna folyóiratban is olvasható. A pályázati felhívások tömörített formátumban honlapunkról is letölthetők. A jelentkezést minél több hallgatónak javasoljuk.

2007. III. 19. - COROT-nap a Csillagászati Kutatóintézetben - A Magyar Űrkutatási Iroda társrendezésében március 12-én egynapos tudományos konferenciát szervezett az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete a 2006. december 27-én Föld körüli pályára állított, európai közreműködéssel épített francia COROT (Convection, Rotation and Planetary Transit, Corot) űrtávcső programjával, illetve a programhoz történt magyar hozzájárulással kapcsolatban. A tudományos napon dr. Paparó Margit, a Magyar Asztroszeizmológiai Csoport vezetője, dr. Ennio Poretti, dr. Philippe Mathias külföldi szakértők, valamint dr. Kolláth Zoltán, dr. Szabados László, dr. Benkő József, Csubry Zoltán, Sódorné Bognár Zsófia, Molnár László, Plachy Emese, Kerekes Gyöngyi és Pápics Péter adtak elő. A rendezvényt dr. Both Előd, a Magyar Űrkutatási Iroda igazgatója nyitotta meg.


Dr. Philippe Mathias a Gamma Doradus csillagokról tart előadást a COROT-napon

2007. III. 13. - Idén is lesz Világűrhét - Érdemes már most készülni az október 4-én kezdődő Világűrhétre. Az idei év egyébként is különleges, hiszen idén ünnepeljük az űrkorszak első ötven évét, a Szputnyik-1 indításának ötvenedik évfordulóját. Az év során, illetve a Világűrhét alatt rendezett eseményekről, kérjük, tájékoztassák Horvai Ferencet, a Magyar Űrkutatási Iroda munkatársát (horvai@hso.hu). Akik ezt jelzik, rendezvényeiken használhatják a Világűrhét logóját, illetve Világűrhét-posztert is küldünk nekik. Az ENSZ által életre hívott Világűrhét Szervezet honlapján további dokumentumok tölthetők le az idei év eseményeivel kapcsolatban.

2007. III. 13. - Alpbachi Nyári Iskola 2007 - 2007-ben ismét lesz Alpbachi Nyári Iskola, melyről az elmúlt években nem hiányozhattak a magyar résztvevők sem. Az idén július 17-25 között megrendezésre kerülő iskola programja az asztrobiológia témája köré csoportosul. A Magyar Űrkutatási Iroda javasolja a téma iránt érdeklődő egyetemistáknak, minél többen vegyenek részt a táboron, nyári iskolán, hiszen az komoly elismerést jelenthet hazánk fiatal űrkutatói számára külföldön. A nyári iskolát az Európai Űrügynökség évről évre kiemelt figyelemmel kíséri. A nyári iskola idei címe: "Astrobiology: Life Detection in and from Space". További részleteket olvashatnak az iskola új honlapján: www.summerschoolalpbach.at. A jelentkezési határidő: 2007. március 31.

2007. III. 13. - A jövő űrszondáinak tervezéséről - Felhívjuk az érintett kutatóhelyek, űripari cégek figyelmét, hogy az Európai Űrügynökség 2007. március 30-ig várja azokat a terveket, melyek az ESA Cosmic Vision (2015-2025) programja keretében, annak elején induló űreszközökkel vannak kapcsolatban. Az ESA tehát keresi azon ötleteket, melyekkel a 2015-2025 közötti évtized első felére felvázolt célokat el lehet érni. A pályázatokat tehát 2007. március 30-ig küldhetik meg elektronikus formában az ESA-nak. A Cosmic Vision programról és a pályázati felhívással kapcsolatos részletekről bővebben tájékozódhatnak a felhívás oldalán, ahol a csatlakozó dokumentumok is letölthetők. Jelezzük, hogy a program idején Magyarország várhatóan már az ESA teljes jogú tagállama lesz, így különösen fontos a hazai érintettek jó szereplése.

2007. III. 13. - Az erdőkárosítás és a távérzékelés - Az erdőkárosítás mértékét sokféle módon megmérhetjük. Meg is kell mérnünk, hiszen környezetünk védelmének egyik kiemelten kezelt területéről van szó. Ha az erdők pusztulnak, akkor az adott területen (bizonyos esetekben pedig globálisan) szennyezettebbé válik a levegő, a talaj, elköltöznek vagy végveszélybe kerülnek állatok, állatfajok. Az erdőkárosítás mértékét műholdak segítségével is felmérik, hazai kutatók is. Ennek egy különleges módjáról ír Nádor Gizella (FÖMI) honlapunkon megjelent cikkében. Következtetéseit a gyapjaslepke kártétele nyomán vonja le. Minderről további részleteket Földmegfigyelés rovatunkban olvashatnak.

2007. III. 13. - Ismét a Rosetta elrepüléséről - A Rosetta üstökösszonda leszállóegységének kifejlesztésében (Philae) több területen is részt vettek a magyar kutatók. Az SGF Kft. az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutató Intézettel együttműködésben a leszállóegység számítógépére olyan programot fejlesztettek, melyek a Mars melletti elhaladáskor vezérlik a szondát. Minderről bővebben Űrtudomány rovatunkban olvashatnak.

2007. III. 12. - Március 20-ig még jelentkezhetnek a SINEQUANET konferenciára - A SINEQUANET az Európai Űrügynökség kezdeményezésére életre hívott űripari hálózat, melynek célja az európai kis- és középvállalkozások (KKV) űrtevékenységben betöltött szerepének növelése. A SINEQUANET (Space Intelligence Engineering & Quality Network) azt szeretné elősegíteni, hogy a KKV-k könyebben, egyszerűbben, gyorsabban juthassanak a megfelelő, profiljukhoz illő megrendelésekhez a nagyobb űripari cégektől, űrhivataloktól vagy más természetű vállalkozásoktól. Mindezért a SINEQUANET konferenciákat szervez elsősorban az üzleti világ képviselőinek, illetve speciális internetes portált működtet. A konferenciákon az űripari cégek bemutatkozhatnak, kapcsolatot köthetnek más cégekkel, potenciális megrendelőkkel. A következő SINEQUANET konferencia helye és ideje: Frascati - ESRIN, Olaszország, 2007. március 28. Kérjük, az eseményekről folyamatosan tájékozódjanak az érdekeltek a SINEQUANET honlapján. A végső jelentkezési határidő: március 20.

2007. III. 2. - A Rosetta a Mars mellett - A Rosetta üstökösszonda leszállóegységének (Philae) magyar közreműködéssel készült, mágneses tér- és plazma-paramétereket mérő műszere (ROMAP) egyedülálló méréseket végzett a Mars melletti elhaladás során. Az eseményről bővebben az Űrtudomány rovatban olvashatnak.

2007. III. 1. - COROT-nap március 12-én - Az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete 2007. március 12-én egésznapos előadás-sorozatot szentel a COROT űrteleszkóp programjának. A 2005 januárja óta magyar részvétellel, francia vezetés mellett folytatódó európai kutatás vezető szakemberei is előadást tartanak a konferencián. A magyar részvételt dr. Paparó Margit irányítja. A konferenciáról, illetve a COROT űrtávcsőről Sódorné Bognár Zsófia, a Magyar Asztroszeizmológiai Csoport tagja 2006-ban, a VI. Ifjúsági Fórumon tartott előadást. A szakember részletesen is beszámolt a tervezett COROT-napról honlapunk számára írt cikkében, melyet az Űrtudomány menüpontban olvashatnak.

2007. II. 28. - Ülésezett a Magyar Űrkutatási Tanács - 2007. február 28-án tartotta idei első ülését a hazai űrtevékenységet irányító Magyar Űrkutatási Tanács. Egyebek mellett a MŰT határozatban gratulált a SURE programban sikeresen pályázó hazai kutatóhelyeknek, illetve űripari cégnek. Az általuk összeállított kísérletet a Nemzetközi Űrállomás Columbus moduljában végzik majd el az Európai Űrügynökség űrhajósai. A MŰT a SURE programban elért sikereiért elismerését fejezte ki Balázs Lászlónak (aki kitűnő minősítéssel pályázott űrélettan témakörben az MTA Pszichológiai Intézetéből), Bérces Attilának (kitűnő, űrélettan, MTA-SE Biofizikai Kutatócsoport), Pázmándi Tamásnak (nagyon jó, űrélettan, MTA KFKI AEKI) és Bárczy Pálnak (nagyon jó, űrfizika, Admatis Kft.), valamint munkatársaiknak.

2007. II. 28. - Az EU űrkutatása és Kelet-Európa - "New Member States in FP7 Space Theme" címmel rendeznek egynapos konferenciát 2007. március 15-én Varsóban. A konferencián résztvevők megismerkedhetnek az EU 7. Keretprogramjában meghirdetett űrkutatási pályázati kiírásokkal, a magukat képviselő közép-és kelet-európai országok kutatóhelyeivel és űripari cégeivel. A konferencia nem titkolt célja, hogy egymást megismerve már helyben a pályázatokon indulni képes konzorciumok jöhessenek létre. Különös hangsúllyal kerül bemutatásra az űrtudományok és a GMES területe. A jó magyar szereplés érdekében kérjük az érdeklődőket, kutatóhelyeket és űripari cégeket, minél nagyobb számban képviseltessék magukat a rendezvényen, melyre a jelentkezési lapot a konferencia honlapján érhetik el. A konferencia szervezőjétől lehet érdeklődni az utazási visszatérítésről, mivel a konferenciát az EU finanszírozza.

2007. II. 28. - Megkezdődött a Nemzetközi Heliofizikai Év - Az ENSZ a 2007-es esztendőt a Nemzetközi Geofizikai Év meghirdetésének 50. évében Nemzetközi Heliofizikai Évvé (IHY) nyilvánította. A világszerte, így Magyarországon is, tudományos kutatóhelyek, intézetek, ismeretterjesztő társaságok bevonásával zajló események hivatalos megnyitására 2007. február 19-én került sor. Mindezt a bécsi ENSZ székházban rendezett kiállítással ünnepelték, melyen dr. Kecskeméty Károly, az IHY hazai koordinátora, poszteren mutatta be a tervezett magyarországi részvételt. A kutatások időigényéből adódóan a Heliofizikai Év érdekessége, hogy az 2009. február 28-ig tart. A hazai eseményekkel kapcsolatban további információkat a magyarországi IHY oldalon olvashatnak. A bécsi kiállításon szereplő magyar poszter honlapunkról szintén letölthető.


A Nemzetközi Heliofizikai Év február 20-i kezdete alkalmából rendezett kiállítás február 19-i, hivatalos megnyitója az ENSZ-ben

2007. II. 28. - Lengyel egyetemisták bemutatkozása az ENSZ-ben - Az ENSZ Világűrbizottsága Tudományos és Technikai Albizottságának 44. ülésszakának február 15-i ülésén a lengyel delegáció tagjaiként a Varsói Műszaki Egyetem hallgatói technikai előadás keretében mutatták be azt, Lengyelországban milyen lehetőségek állnak az egyetemisták előtt az űrtevékenység keretében. A csak a leglényegesebb lengyel hallgatói részvételre szorítkozó előadásban kitértek arra, a lengyel diákok eddig már mintegy öt alkalommal vettek részt az ESA által szervezett súlytalansági repülésen, résztvesznek a YES-2 visszatérő műholdprogramban, építik első Cubesat mikroműholdjukat, részt vesznek az első lengyel tudományos műhold építésének előkészületeiben, továbbá a kezdetektől, azaz 2001-től tagjai az SSETI európai diákműhold-programnak, melynek keretében az Express, az építés alatt lévő ESEO és a még tervezés alatt álló ESMO holdszonda számára is több műszert építenek. Az ezzel kapcsolatos lengyel előadás letölthető a MŰI honlapjáról.


A lengyel diákok tanárukkal, a lengyel delegáció vezetőjével, dr. Piotr Wolanskival

2007. II. 27. - Románia aláírta a PECS Chartert - A Világűrbizottság Tudományos és Technikai Albizottságának ülése idején, 2007. február 14-én Románia aláírta a PECS Chartert. A Román Köztársaság bécsi ENSZ-képviseletének épületében tartott ünnepi eseményen Románia részéről Marius-Ioan Piso, a Román Űrügynökség elnöke, az Európai Űrügynökség részéről pedig Chris de Cooker, az ESA nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője voltak az aláíró felek. A Charter aláírásával Románia aktiválta a PECS Megállapodást, s vállalta legalább évi egymillió euró befizetését az ESA költségvetésébe, mely összeg több mint 90 %-a a román kutatóhelyek és űripari cégek által lesz visszapályázható. A PECS Chartert először Magyarország 2003-ban írta alá, majd Csehország 2004-ben, s most Románia 2007-ben. Az aláírás szükséges feltétele volt, hogy 1/2007-es határozatával a román parlament ratifikálja a megállapodást. A következő ECS (European Cooperating State - Európai Együttműködő Állam) ország várhatóan Lengyelország lesz, erre az ESA Tanács tavaly decemberben már áldását adta. Magyarország PECS-programban való részvétele 2007 végéig szól.


Marius-Ioan Piso és Chris de Cooker aláírják a PECS Chartert


Románia (Magyarország és Csehország után) a harmadik befizető Európai Együttműködő Állama az ESA-nak

2007. II. 16. - Kollokvium a Galileo tudományos alkalmazási lehetőségeiről - A Galileo európai műholdas navigációs rendszer kiépítése lassan halad, még csak egy műhold kering Föld körüli pályán. A rendszer által biztosított adatok azonban nem csak navigációra, hanem tudományos kutatásokra is felhasználhatók. Hogy pontosan milyen kutatásokról van szó? Erről rendez konferenciát a franciaországi Toulouse-ban 2007. október 1-4. között az Európai Űrügynökség, az Académie de l’Air et de l’Espace, a Bureau des Longitudes és az Académie de Marine. A tudományos kutatásra mindenki elküldheti saját terveit, elgondolásait. Az abstractok beküldési határideje 2007. április 15. Azon szakemberek, akiknek javaslatait a programbizottság kiválasztja, július 15-ig küldhetik be cikkeiket. További információt az ESA űnavigációs oldalának felhívásában olvashatnak. A Galileóban egyelőre csak az EU-n keresztül részt vevő Magyarország számára igen fontos lenne, hogy minél több kutató nyújtsa be javaslatát, hiszen nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy Magyarország is a Galileo műholdas navigációs rendszer tulajdonosa.

2007. II. 15. - Charles Simonyi az AEKI-ben - Charles Simonyi, a következő űrturista ma délelőtt látogatást tett a KFKI Atomenergia Kutató Intézetben. Megtekintette édesapja, Simonyi Károly professzor emléktábláját, majd dr. Deme Sándor (AEKI) részletesen tájékoztatta a Pille doziméter működéséről, a készülék működésének alapjául szolgáló dozimetriai alapfogalmakról és a Pillével a korábban a világűrben végzett mérések eredményeiről. Az áprilisban űrutazásra induló Charles Simonyi azért látogatott a KFKI-ba, mert az Űrkutatási Tudományos Tanács kezdeményezésére a Magyar Űrkutatási Irodának sikerült egyetértésre jutnia az Orosz Űrügynökséggel, az űr-turistautakat szervező Space Adventures képviselőjével és a leginkább érintett Charles Simonyival arról, hogy űrrepülése során magyarságát azzal is hangsúlyozni szeretné, hogy az ISS fedélzetén működő, magyar gyártmányú Pille dózismérővel végrehajt egy rövid mérési programot. A mérés további részleteiről és eredményeiről a későbbiekben tájékoztatjuk Olvasóinkat.


2007. II. 15. - Thai űrkutatási kiállítás az ENSZ-ülésen - Az ENSZ Világűrbizottság Tudományos és Technikai Albizottságának 44. ülésszakán Thaiföld kiállításon mutatta be saját űrtevékenységét. A kiállítást Thaiföld az ENSZ-hez delegált bécsi nagykövete, valamint prof. dr. Jongjut Jutalongsz (Yonyuth Yuthalongs) a Thaiföldi Királyság tudományos és technológiai minisztere nyitotta meg. A megnyitón beszédet mondott Mazlan Othman, az Albizottság elnöke, valamint dr. Sergio Camacho-Lara, az ENSZ Világűrirodájának (UN Office for Outer Space Affairs) igazgatója is. A thai űrhivatalként működő GISTDA-t (Geo-Informatics and Space Technology Development Agency) dr. Szuvit Vibulsvest (Suvit Vibulsvesth) képviselte. A kiállítás megmutatta, Thaiföld a nemzetközi együttműködés során egyre több űralkalmazási programban vesz részt, elsősorban a katasztrófavédelem, oktatás, távközlés területén. Emellett Thaiföld jelenleg is dolgozik új műholdja, a tudományos feladatokat ellátó THEOS (Thailand Earth Observation System) fejlesztésén. A Thaiföldi Királyság 2004 óta tagja az ENSZ Világűrbizottságának.


prof. dr. Jongjut Jutalongsz thai tudományos és technológiai miniszter megnyitja a kiállítást


A thai űrkiállítás a bécsi ENSZ Székház kerengőjében

2007. II. 14. - SINEQUANET konferencia Olaszországban - A SINEQUANET az Európai Űrügynökség kezdeményezésére életre hívott űripari hálózat, melynek célja az európai kis- és középvállalkozások (KKV) űrtevékenységben betöltött szerepének növelése. A SINEQUANET (Space Intelligence Engineering & Quality Network) azt szeretné elősegíteni, hogy a KKV-k könyebben, egyszerűbben, gyorsabban juthassanak a megfelelő, profiljukhoz illő megrendelésekhez a nagyobb űripari cégektől, űrhivataloktól vagy más természetű vállalkozásoktól. Mindezért a SINEQUANET konferenciákat szervez elsősorban az üzleti világ képviselőinek, illetve speciális internetes portált működtet. A konferenciákon az űripari cégek bemutatkozhatnak, kapcsolatot köthetnek más cégekkel, potenciális megrendelőkkel. Az ebben rejlő lehetőségek kiaknázása végett és a magyar űripar versenyképességének további növelése érdekében a Magyar Űrkutatási Iroda javasolja az űrtevékenységben már szerepet vállaló vagy ezt fontolgató cégek számára a konferenciára való bejelentkezést. Javasoljuk továbbá, hogy a cégek regisztrálják magukat a SINEQUANET Adatbázisában, hogy ne csak a hasonló összejöveteleken, hanem egész évben partnereket találjanak és megtalálják őket a partnerek. A következő SINEQUANET konferencia helye és ideje: Frascati - ESRIN, Olaszország, 2007. március 28. Kérjük, az eseményekről folyamatosan tájékozódjanak az érdekeltek a SINEQUANET honlapján.

2007. II. 12. - Ülésezik az ENSZ Világűrbizottsága - Megkezdte idei ülésszakát (összességében pedig a 44.-et) az ENSZ Világűrbizottságának Tudományos és Technikai Albizottsága (Scientific and Technical Subcommittee of the UN Committe on the Peaceful Uses of Outer Space). A 2007. február 12-23. között sorra kerülő ülésen az egyes tagállamok és megfigyelő szervezetek beszámolnak az elmúlt évben történt fejlődésről a világűr békés célú felhasználása terén. A témák között várhatóan kiemelt helyen szerepel a 2007-es esztendő két különleges vonatkozása: 50 éve a Szputnyik-1 indításával vette kezdetét az űrkorszak, illetve a szintén fél évszázaddal ezelőtti Nemzetközi Geofizikai Év mintájára 2007-et az ENSZ Nemzetközi Heliofizikai Évvé nyilvánította. Hazánkat az ülésen dr. Both Előd, a MŰI igazgatója (az ENSZ Világűrbizottság első alelnöke) és Horvai Ferenc képviseli.

2007. II. 8. - EU FP7 Nyitókonferencia - "A jövő kérdéseire ma keressük a választ" címmel február 8-án rendezte az EU 7. Keretprogram Nyitókonferenciáját az NKTH, a TéT Alapítvány és a GKM. Ezúton hívjuk fel ismét az érdeklődők figyelmét Európai Unió menüpontunkra, továbbá arra, hogy a Magyar Tudományos Akadémia honlapján megjelent az MTA által kiadott 100-oldalas keretprogram-segédlet, melyben a kihirdetett pályázatok egybekötve olvashatóak. Kérdéseikkel a 7. Keretprogram magyarországi kapcsolattartójához, Horvai Ferenchez fordulhatnak a horvai@hso.hu.

2007. II. 6. - 16. IAA "Humans in Space" Szimpózium - 2007. május 20-24. között Pekingben rendezik az IAA 16. "Humans in Space" Szimpóziumát. Az előadóknak február 15-éig kell elektromikusan elküldeniük az absztraktokat. A részvételi lehetőségekről, a szimpózium programjáról és elérhetőségéről annak honlapján olvashatnak részletesen.

2007. II. 1. - Új elérhetőségeink - A Magyar Űrkutatási Iroda elérhetőségei a költözés miatt megváltoztak. Új címünk: Magyar Űrkutatási Iroda - 1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1., telefon (MŰI Titkárság): 346-4887. Elektronikus elérhetőségeink változatlanok maradtak.


2007. II. 1. - NCP-k találkozója az NKTH-ban - A TÉT Alapítvány "Hungary for FP6" címmel információt rendezett az NKTH Infoparkban található épületében. A rendezvényen bemutatkoztak az EU 7. Keretprogram NCP-i (országos összekötői) is. Ennek kapcsán ismét felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a 7. Keretprogram az első, melyben külön is szerepel az űrkutatás, a "Space" fejezetben hét év alatt 1,43 milliárd euró támogatást ítélnének oda a sikeresen pályázóknak. A magyar kutatóhelyek, űripari cégek számára azonban a többi fejezet is érdekes lehet. Kérjük, ezügyben olvassák el figyelmesen Európai Unió menüpontunkat, illetve keressék a Világűr fejezet NCP-jét, Horvai Ferencet a 346-4885-ös közvetlen számon vagy a horvai@hso.hu e-mail címen.

2007. I. 25. - Elköltözött a MŰI - A Magyar Űrkutatási Iroda 2007. január 25-én elköltözött a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Dob utcai épületéből (korábbi IHM Székház). A MŰI címe ezért január 26-ával megváltozik. Új címünk: Magyar Űrkutatási Iroda, 1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1. (Az épület az Országos Meteorológiai Szolgálat Székháza.) Telefonos elérhetőségünkről - amint az új számok ismertek lesznek - hamarosan tájékoztatunk. Elektronikus elérhetőségünk változatlan marad.

2007. I. 23. - Videópályázat a Galileóra - Az Európai Bizottság Közlekedési és Energiaügyi Főigazgatósága versenyt hirdet 15 és 25 év közötti fiatalok, csoportok számára. A műholdas navigációs alkalmazásokról készült Zöld Könyv nyilvános vitájával párhuzamosan meghirdetett verseny célja, hogy teret kapjanak az európai fiatalok által a műholdas navigációs technológiák és szolgáltatások használatával kapcsolatos olyan új ötletek, melyek komoly hatással bírnak az európai állampolgárok jelenére és jövőjére. A videók beküldésének határideje 2007. április 6. További információk az Európai Bizottság kiírásában olvashatók. (Forrás: magyar Galileo-portál)

2007. I. 23. - Pályázat a NASA Academyn való részvételre - Az Európai Űrügynökség, az Amerikai Űrkutatási Hivatal, a Kanadai Űrügynökség, a Japán Űrügynökség és a Francia Űrügynökség közösen felállították a Nemzetközi Űroktatási Tanácsot (International Space Education Board), melynek célja a fiatalok űrkutatás területén való speciális képzésének elősegítése. E program részeként az ESA vállalta, hogy egy európai hallgatónak a NASA Academy 2007 nevet viselő "nyári egyetemen" való részvételét finanszírozza. Az Európai Együttműködő Állam státuszban álló Magyarország hallgatói szintén jelentkezhetnek az ESA támogatására.

A NASA Academy egy tízhetes, intenzív, kutatás-orientált rendezvény. Azok a hallgatók, akik megfelelnek a jelentkezési követelményeknek, automatikusan esélyt kapnak a részvételre. Minden egyes jelentkezést egy ESA és NASA szakértőkből álló bizottság bírál majd el. Ilyen kritériumok többek között: a NASA Academy ideje alatt a hallgató életkora 18-28 év közötti, a hallgató ESA tagállam vagy Európai Együttműködő Állam állampolgára (ez Magyarország esetében teljesül), a jelentkező egyetemi hallgató vagy PhD valamely ESA tagállam vagy Európai Együttműködő Állam egyetemén, s ott olyan kutatási területen tevékenykedik, mely megfelel a NASA által adott lehetőségeknek, végül hogy a hallgató az űrszektorhoz valamilyen módon kapcsolható tudományban (földtudomány, fizika, kémia, genetika, stb.) legyen jártas.

Kérjük az érdeklődőket, mindenképpen fontolják meg a jelentkezést, és az ESA kiírásának megfelelően, február 19-ig nyújtsák be jelentkezésüket. A jelentkezés a jelentkezési lap kitöltését és elküldését jelenti, a részvétel elnyerése pedig megadhatja az űrkutatás területén való elhelyezkedés lehetőségét a hallgató számára, mellyel a nyertes hazájának is elismerést szerez.


Korábbi NASA Academy hallgatói

2007. I. 22. - A MŰI a KvVM-ben - módosították az űrkutatásról szóló kormányrendeletet - A Kormány 2007. január 10-i ülésén módosította az űrkutatással és űrtevékenységgel kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 300/2005. (XII. 23.) Korm. rendeletet. A rendelet módosításáról szóló 3/2007. (I. 18.) Korm. rendelet értelmében az űrtevékenységért felelős miniszter 2007. január 26-ától a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, a Magyar Űrkutatási Tanács elnöke a miniszter vagy az általa kijelölt személy, a Magyar Űrkutatási Iroda pedig a KvVM szervezeti egységeként működik tovább. (A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló, 2006. augusztus 1-jétől hatályos Korm. rendelet értelmében 2006. augusztus 1-jétől már a miniszter feladatai között szerepel az űrkutatás. A jelenlegi módosítás ezt erősíti meg.) A korábbi és a módosított rendeletek honlapunk Dokumentumok menüpontjában olvashatóak.

2007. I. 19. - Államtitkári látogatás a BME-n - Kovács Kálmán környezetvédelmi és vízügyi államtitkár, a Magyar Űrkutatási Tanács elnöke, 2007. január 18-án meglátogatta a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszékének Űrkutató Csoportját. A Csoport az SSETI program keretében az ESEO európai diákműhold tápellátó rendszerének fejlesztésén dolgozik, mely munka elkezdéséhez a KvVM 3 millió Ft támogatást nyújtott. Államtitkár úr a látogatás alkalmával tárgyalt dr. Zombory László tanszékvezető úrral és dr. Gschwindt Andrással, az Űrkutató Csoport vezetőjével. Ezt követően megtekintette a Csoport által rendezett alkalmi kiállítást, mely a Tanszéken végzett űrmérnöki munka történetébe nyújtott betekintést. Ezután három előadásra került sor, melyeket az ESEO műholdhoz építendő 3 magyar műszer, a tápegység-rendszer, a TriTel doziméter és a Langmuir-detektor vezető fejlesztő hallgatói, Kocsis Gábor, Hirn Attila és Játékos Balázs tartottak. A látogatás végeztével a MŰT elnöke hangsúlyozta, fontosnak és lehetségesnek tartja a magántőke bevonását az igen jelentős magyar részvétellel építendő diákműhold költségeinek finanszírozásába.


A MŰT elnöke az Űrkutató Csoport vezetőjével és a tanszékvezetővel tárgyal. Balról jobbra: Kovács Kálmán KvVM államtitkár, dr. Both Előd, a MŰI igazgatója, dr. Gschwindt András, az Űrkutató Csoport vezetője és dr. Zombory László tanszékvezető


Kovács Kálmán dr. Gschwindt András kíséretében megtekinti az Űrkutató Csoport eddigi működését bemutató kiállítást.


Hirn Attila PhD hallgató az ESEO műhold tudományos műszerei között helyet kapó TriTel doziméterről tart előadást

2007. I. 18. - Pályázati felhívás - Űrtudomány - A berni Nemzetközi Űrtudományi Intézet pályázati felhívást tett közzé honlapján, űrtudományi területen. A tudományos kutatás támogatására kiírt pályázat részletes leírása az Intézet honlapján olvasható. A pályázatra előzetesen február 19-éig kell jelentkezni, de a részletes pályázat végső leadási határideje 2007. március 27. A június közepére várható eredményhirdetést követően, az első kutatások már 2007. július 1-jével megkezdődhetnek. A svájci Intézet a jelentkezést nem tette állampolgárságtól vagy nemzetiségtől függővé, a magyar kutatóknak a MŰI kifejezetten javasolja a pályázaton való részvételt.

2007. I. 17. - Cydonia Régió Lovagjai - Ezzel a címmel új űrkutatási honlap indult Magyarországon. Az angolul Knights of Cydonia Region címet viselő oldalon hosszabb és rövidebb űrkutatási híreket olvashatunk. A Dianiska Balázs által gondozott honlap napi rendszerességgel frissül.

2007. I. 16. - Asztrobiológiai konferencia az Egyesült Királyságban - Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a Leeds Egyetemen 2007. február 15-17. között rendezik meg az "Astrobiology and the Search for Lifernin Extreme Mars Analogue Environments" című konferenciát. A magyar űrkutatók által is jól ismert témakörben tartandó rendezvényre a honlapunkról letölthető részvételi felhívás alapján lehet. A regisztráció határideje 2007. január 31. A részvétel díj 70 L, hallgatóknak 45 L.

2007. I. 12. - Olvasható a Grant Agreement - A MŰI honlapjára feltöltöttük az EU pályázatok elnyerése esetén kötendő támogatási szerződés tervezetét. Természetesen ez nem a beadandó pályázat - arról részletes leírást már korábban közöltük az Európai Unió menüpont alatt. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 7. Keretprogram (FP7) Világűr fejezete elsősorban a GMES és az Űrtudományok témaköröket tartalmazza. Az egyéb területeken kutatók számára (űrélettan, anyagkutatás, stb.) az adott terület fejezeteinek pályázati felhívásait javasoljuk (pl. Health, Agriculture, Energy, stb.). A többi fejezet pályázati kiírásait is hamarosan olvashatják a MŰI honlapján, az EU CORDIS Információs Portálján azonban már elérhetőek. Jelezzük, hogy a különböző fejezetek pályázatainak beadási határideje különbözhet, a legtöbb fejezet májusi beadásával szemben pl. a Világűr témakör pályázatainak leadási határideje június.

2007. I. 12. - Az FP7 pályázatok honlapunkról is elérhetők - "Európai Unió" menüpontunk feltöltése folyamatos. Immár a MŰI oldalairól is elérhető a 7. Keretprogram "Space" fejezetének első pályázati kiírása (elsősorban GMES és Űrtudományok). Emellett igen részletes pályázati segítséget is olvashatnak, illetve általános áttekintést is a 7. Keretprogramról. Hamarosan a szerződő felek között kötendő "Grant Agreement" tervezetét is olvashatják az Európai Unió menüpontban.

2007. I. 11. - Konferencia az európai emberes űrkutatás stratégiai kérdéseiről - Több mint 170 résztvevővel zajlott az az Edinburgh-ban (Skóciában) tartott konferencia, amely az ESA Exploration porgramjával, elsősorban az emberes expedíciókat a jövőben keretbe foglaló Aurora-programmal foglalkozott. Az egyes, a programban résztvevő államok bemutatták már létező és tervezett tevékenységüket a program keretében: az űrszondás kutatásokat éppúgy, mint az emberes expedíciók előkészítését. A résztvevők megvitatták a Nemzetközi Űrállomásban való európai részvételt (melynek kiváltképp a SURE programban való sikeres hazai részvételnek köszönhetően komoly magyar vonatkozásai is vannak) is. A konferencián részt vettek az egyre több ország részvételével működő Aurora-program iránt még csak érdeklődő ESA tagállamok delegáltjai is, de a 170 fő között megtalálhatók az Egyesült Államok, Japán, Kanada vagy éppen Ukrajna küldöttei. Magyarország nem képviseltette magát.

2007. I. 9. - SINEQUANET konferencia februárban - A SINEQUANET az Európai Űrügynökség kezdeményezésére életre hívott űripari hálózat, melynek célja az európai kis- és középvállalkozások (KKV) űrtevékenységben betöltött szerepének növelése. A SINEQUANET (Space Intelligence Engeenering & Quality Network) azt szeretné elősegíteni, hogy a KKV-k könyebben, egyszerűbben, gyorsabban juthassanak a megfelelő, profiljukhoz illő megrendelésekhez a nagyobb űripari cégektől, űrhivataloktól vagy más természetű vállalkozásoktól. Mindezért a SINEQUANET konferenciákat szervez elsősorban az üzleti világ képviselőinek, illetve speciális internetes portált működtet. A konferenciákon az űripari cégek bemutatkozhatnak, kapcsolatot köthetnek más cégekkel, potenciális megrendelőkkel. Az ebben rejlő lehetőségek kiaknázása végezz és a magyar űripar versenyképességének további növelése érdekében a Magyar Űrkutatási Iroda javasolja az űrtevékenységben már szerepet vállaló vagy ezt fontolgató cégek számára a konferenciára való bejelentkezést. Javasoljuk továbbá, hogy a cégek regisztrálják magukat a SINEQUANET Adatbázisában, hogy ne csak a hasonló összejöveteleken, hanem egész évben partnereket találjanak és megtalálják őket a partnerek. A következő SINEQUANET konferencia helye és ideje: Darmstadt - ESOC, Németország, 2007. február 8. Kérjük, az eseményekről folyamatosan tájékozódjanak az érdekeltek a SINEQUANET honlapján.

2007. I. 9. - Működik a Kompasz-2 - Örömmel tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a Hz-kHz tartományba eső elektromágneses jelek, az ún. whistlerek tanulmányozására épített SAS-2 műszer révén magyar részvétellel épített Kompasz-2 orosz tudományos műholddal való kapcsolat több hónappal a 2006. május 26-i felbocsátást követően, 2006 novemberében helyreállt. A műszertesztek azt mutatták, hogy a magyar műszer állapota kielégítő, a SAS-2 megkezdte tudományos méréseit. Az első mérési adatok megtekinthetők az Oroszországi Tudományos Akadémia IZMIRAN intézetének honlapján.

2007. I. 6. - Űrkutatás az m2 műsorában - A Magyar Televízió több interjút készített a december 1-jén a MŰI és a MANT által rendezett VI. Ifjúsági Fórum (lásd hírarchívumunkban) előadóival. A riportokból összeállított adást a Membrán című műsorban fogják sugározni, január 8-án, hétfőn 18:35-kor az m2-n.

2007. I. 5. - Tudományos és Környezetvédelmi Újságíró Stúdió - Emlékeztetünk arra, hogy a 2006. november 20-án a MŰI honlapján is meghirdetett, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége által rendezett tudományos újságírói tanfolyam jelentkezési határideje 2007. január 15-én lejár. A honlapunkról is letölthető felhívásában a MÚOSZ közzéteszi, hogy a februárban induló, 80 ezer forintos, heti 2x2 órás kurzus során a hallgatók olyan témákkal ismerkedhetnek meg, mint a környezeti problémák tudományos háttere, a sajtóműfajok, a tudományos és környezetvédelmi újságírás módszertani alapjai vagy a tényfeltáró újságírás a környezetvédelemben stb.

2007. I. 2. - Napfizika és az űrkorszak 50 éve - A 2007-es esztendő az űrkutatás szempontjából két szempontból is igen fontos év lesz. 2007-2008-ra a napfizikusok, csillagászok a Nemzetközi Heliofizikai Évként emlékeznek majd. Az ehhez kapcsolódó nemzetközi munkába a hazai kutatóhelyek is bekapcsolódnak. A döntés azért született, mert 50 évvel ezelőtt, 1957-1958-ban (1957. július 1-jétől 1958. december 31-ig) rendezték a Nemzetközi Geofizikai Évet, melynek kétségkívül legsikeresebb pillanata 1957. október 4-e, az első szputnyik elindítása volt. Ezért 2007-ben ünnepeljük az űrkorszak első ötven évét is. A hazai űrkutatási ismeretterjesztéssel foglalkozó Magyar Asztronautikai Társaság vetélkedő-sorozatot, illetve további rendezvényeket tervez az űrkorszak méltó megünneplésére.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Űrtudomány
Földmegfigyelés
Mikrogravitáció
Navigáció és távközlés