Kezdőlap  
ENGLISH VERSION
 
A MŰI
Évkönyvek
Dokumentumok


A Magyar Űrkutatási Iroda
elérhetőségei

Cím:
1011 Budapest, Iskola u. 13.

Telefon:
06-1-795-6237

 
 
 

Oklevelek, kitüntetések
Űrnap
Régebbi híreink
Aktuális híreink

  2009. II. negyedév
 

 

2009. VI. 30. - SpaceLand Expo-Congress 2009 - A SpaceLand a "Year of Creativity and Innovation" keretében megrendezi első Expo-Kongresszusát, melyre Olaszországban kerül sor szeptember 21-22 között olyan témákkal, mint a Material and Fluid-Sciences, SMEs involvement and Technology Transfer, Educational & Cultural Tourism, vagy a Bioengineering and Physiology. Információ a részvétel feltételeiről és a részletes programról az Olasz Űrügynökség honlapján olvasható.

2009. VI. 30. - EURISY Konferencia novemberben - Az EURISY konferenciát rendez "Facilitating Concrete Partnerships between Ukrainian and European Actors in the Space Sector" címmel, az ESA támogatásával, az Ukrán Űrügynökséggel együttműködve. Az EURISY célja a konferenciával, hogy kiszélesítse az együttműködést és a kapcsolatrendszert az európai és ukrán űrszektor szereplői között. A rendezvényen Űrtudomány; Földmegfigyelés és GNSS; Technológia; és Alkalmazás témakörben lehet tematikus beszélgetéseket folytatni. Az ukrajnai konferenciáról bővebb tájékoztatás az EURISY honlapján olvasható.

2009. VI. 29. - EURISY Közgyűlés - 2009. június 26-án Párizsban az EURISY megtartotta éves Közgyűlését, melyen a Magyar Űrkutatási Irodát Simon Gábor képviselte. A Közgyűlésen elfogadták az elmúlt két év pénzügyi beszámolóját, az EURISY új stratégiáját és meghosszabbították a tisztségviselők mandátumát. A Közgyűlés egyik legfontosabb napirendi pontjaként megszavazták az éves tagdíj 5.000 eurora történő emelését is.

2009. VI. 26. - Űrkutatási pályázatok 2010-re (indiai-magyar) - 260 millió Ft támogatás nyerhető az NKTH és az indiai Department of Science and Technology által közösen kiírt pályázaton a 2010-es évre. A pályázók egyenként legfeljebb 60 millió Ft-ra pályázhatnak, többek között űrkutatási témában is (pontosabban "optika és elektronika az űrkutatási alkalmazásokban"). Az NKTH június 12-én tette közzé felhívását, a benyújtási határidő 2009. október 30. Pályázni lehet alapkutatásra, alkalmazott kutatásra vagy kísérleti fejlesztésekre. A magyar-indiai együttműködés elősegítésére kiírt pályázatra kutatóhelyek, űripari cégek és non-profit szervezetek egyaránt pályázhatnak. További részletes információ és pályázati űrlapok az NKTH oldalán érhetők el. Felhívjuk a figyelmet, hogy ezekben a témákban 2011-ben és 2012-ben szintén 260-260 millió Ft-os össztámogatásra lehet majd pályázni. (Az űrkutatás mellett zöld kémia és biomedicína területeken.)

2009. VI. 25. - 115 éve született Hermann Oberth - 1894. június 25-én született Nagyszebenben (ma Románia) Hermann Oberth erdélyi szász mérnök, a rakétatechnológia egyik úttörője. Oberth 1922-ben a rakétatudományról írta doktori értekezését, de - mint túl utopisztikus művet - azt akkor visszautasították. A doktori címet ezért nem Németországban, hanem négy évvel később Kolozsvárott szerezte meg, ugyanazzal a dolgozattal. Rakétakísérleteiben tanítványai segítették, közülük a leghíresebb Wernher von Braun, a V2 német hadászati ballisztikus rakéta későbbi fejlesztőmérnöke, illetve az amerikai hordozórakéták, űrhajók főmérnöke (köztük az Apollo-program ötletgazdája). Hermann Oberth utoljára 1983-ban járt Magyarországon, akkor a Budapesten megrendezett IAF konferencia alkalmával.


Hermann Oberth Budapesten 1983-ban, Kármán Tódor szobrának megkoszorúzásakor (balról a második)

2009. VI. 25. - Fantasztikus képpel kezdett a Herschel - A május 14-én indított Herschel európai infravörös űrteleszkóp június 14-én elkészítette első felvételeit. Az M51 számú galaxisról (Örvény-köd) készített képek minősége messze jobb a vártnál, a Spitzer amerikai űrtávcső felvételeivel összehasonlítva egyértelmű, hogy a Herschel korunk legjobb infravörös űrtávcsöve. A Herschel programjában (annak PACS optikájának fejlesztésében és az eredmények kiértékelésében) komoly rész vállalt az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet. Az intézeten belül megalakult Infravörös Űrcsillagászati Csoport vezetője Ábrahám Péter, az intézet igazgatóhelyettese. A Herschel programjában való részvételt az ESA PECS programja teszi lehetővé. További információk angolul a Herschel Tudományos Központ oldalán, az Örvény-ködről készített kép részletes leírása magyarul többek között az Űrvilág beszámolójában olvasható.


A Spitzer amerikai és a Herschel európai űrtávcső felvétele az Örvény-ködről - a spirálgalaxistól feljebb az M51 kísérőgalaxisát láthatjuk

2009. VI. 25. - GPS vevőt lehet nyerni az Űrvilág pályázatán - A műholdas helymeghatározás szerepe mindennapjainkban címmel pályázatot hirdet az Űrvilág internetes űrkutatási hírportál. A részletes pályázati kiírásban leírtak szerint csoportosan vagy egyénileg, korra való tekintet nélkül bárki pályázhat, a feladat egy legfeljebb 12 oldalas, A5-ös méretű képregény megrajzolása. Több más díj mellett a korcsoportonként legjobb helyezést elért pályázó egy GPS vevő készülékkel lesz gazdagabb. A pályázat benyújtási határideje: 2009. november 20.

2009. VI. 25. - Tisztújítás a MANT-ban - 2009. június 16-án tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Asztronautikai Társaság. A tisztújításra az alapszabály értelmében volt szükség, arra ugyanis háromévente kell, hogy sor kerüljön. A MANT új vezetői: Solymosi János (elnök); Bacsárdi László (főtitkár); Both Előd, Grósz Andor és Horváth András (alelnökök), valamint Bérczi Szaniszló, Frey Sándor és Sik András (főtitkárhelyettesek). Az 1956-ban alapított MANT a MŰI legfőbb civil partnere az űrkutatási ismeretterjesztés terén, legfőbb rendezvényeinket (Űrnap, Ifjúsági Fórum) az egyesülettel közösen rendezzük meg.


Solymosi János - még elnökjelöltként - előadást tart a közgyűlésen tavalyi súlytalansági repüléséről

2009. VI. 25. - Lengyel diákok beszámolója az ENSZ-ben - 2009. június 10-én, az ENSZ Világűrbizottságának idei ülése során lengyel diákok mutatták be saját eredményeiket az űrkutatásban. A lengyel egyetemisták - a magyarokhoz hasonlóan - részt vesznek az ESEO műhold építésében, saját cubesat műholdat építenek (amely PW-Sat néven már el is készült, várhatóan idén el is indul), ezen túlmenően ballonkísérleteket folytatnak, valamint a Mars Society Lengyel Tagozatával együttműködve - Európából elsőként - részt vettek az amerikai Mars-rover versenyen. A lengyel hallgatók munkájuk során szorosan együttműködnek a Lengyel Asztronautikai Társasággal. Horvai Ferenc a hallgatókkal megbeszélést folytatott egy közeljövőben megrendezésre kerülő II. Lengyel-magyar Űrkutatási Diákkonferencia lehetőségeiről, valamint lengyel-magyar roververseny szervezéséről. A hallgatók előadása letölthető a COPUOS honlapjáról.


Lengyel egyetemisták az ENSZ-ben (középen Piotr Wolansky professzor, a Lengyel Tudományos Akadémia Űrkutatási Bizottsága részéről)

2009. VI. 25. - Csillagászati konferencia az ENSZ-ben - Az ENSZ Világűrbizottságának ülése során az Olasz Képviselet és az Olasz Űrügynökség konferenciát rendezett "Astrophysics and Cosmology 400 years after Galileo" címmel. A résztvevők Galileiről, a csillagászat elmúlt 400 éves fejlődéséről, az ESA jelenlegi legfontosabb űrtávcső-programjairól, továbbá a közeljövőben indítani tervezett amerikai és európai csillagászati műholdakról hallgathattak meg egy-egy előadást. A rendezvényen a MŰI részéről Horvai Ferenc volt jelen.

2009. VI. 25. - Az ENSZ Világűrbizottságának 52. ülése - 2009. június 3-12. között Az ENSZ Világűrbizottsága (UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space) megtartotta 52. ülését. A COPUOS áttekintette az elmúlt esztendőben a tagállamok és megfigyelők űrtevékenységében elért új eredményeket, foglalkozott a legfontosabb technológiai és űrjogi előrelépésekkel (pl. űrturizmus, földközeli kisbolygók kérdése), továbbá az űralkalmazások különböző területeivel. A résztvevők mindemellett számos előadást hallgathattak meg úgy az egyes országok űrkutatásáról, mint a különböző űrprogramokról. Ezek a technikai előadások letölthetők a COPUOS honlapjáról. Magyarországot a MŰI részéről Both Előd és Horvai Ferenc képviselte. Both Előd az ülésen több felszólalást mondott, így általánosan ismertette az űrkutatásban az elmúlt egy év során történt előrelépéseket és még megoldandó hazai feladatokat; a Csillagászat Nemzetközi Éve alkalmából megrendezett hazai rendezvényekről, tematikus kiadványokról, pályázatokról adott részletes tájékoztatást; szólt a hazai téradat-infrastruktúra kiépítésével kapcsolatos legújabb fejleményekről; továbbá röviden ismertette a magyar diákok részvételét az ESA ESEO, ill. lehetséges részvételét az ESA ESMO programjában.

2009. VI. 25. - Új hazai lehetőségek a Nemzetközi Űrállomás-programban - Az ESA május 14-én tette közzé új pályázati felhívását, mely az európai emberes űrrepülési programmal (ISS-kutatások, új műszerek, parabolarepülés, ejtőtorony, egyéb fejlesztések, stb.) kapcsolatos új projektekkel kapcsolatosak. A programban a PECS Megállapodás révén - annak szabályai szerint - magyar egyetemek, kutatóhelyek és cégek is részt vehetnek. A letter of interest megküldési határideje június 15. volt (ezért a pályázatot már korábban kiküldtük az érdekelteknek honlapunk leállása miatt), de a pályázatok benyújtási határideje szeptember 14. Kérjük, az esetleges további érdeklődők mielőbb tanulmányozzák a felhívást, és a fenti linken megadott felelősöknek előzetesen jelezzék részvételi szándékukat. A PECS országok közül Magyarország vesz részt a legtöbb kísérlettel az űrállomáson, és a hazai pályázók rendelkeznek a legtöbb tapasztalattal.

2009. VI. 25. - A PECS Bizottság ülésén elhangzott előadások - A PECS Bizottság 2009. május 25-én megtartott, 5. ülésén két, a nagyobb érdeklődésre számot tartó előadás is elhangzott. Ezeket a MŰI a bizottság ülését követően megkapta, s most Olvasóink számára is közzétesszük.

 • Nicolas Bobrinsky: The European SSA Preparatory Programme
 • Giuseppe Reibaldi: Human Spaceflight Programmes
 • 2009. VI. 25. - PECS beszámolók májusban - 2009. május 14-15-én került sor az idei év első PECS beszámolójára. A "PECS Technical Review" fontos eleme az ESA-magyar együttműködésnek, hiszen a hazai ESA-partnereknek ekkor nyílik lehetőségük az ESA-val folytatott együttműködésük bemutatására, az elmúlt évben elvégzett feladatok teljesítésének beszámolójára; ugyanakkor az ESA is ekkor ellenőrizheti a szerződések teljesítését. Az NKTH-ban tartott beszámolón Magyarországot Both Előd és Horvai Ferenc, az ESA-t a PECS Iroda vezetője, Bernard Zufferey képviselte. A következő alkalommal várhatóan novemberben kerül sor hasonló beszámolóra.

  2009. VI. 24. - Moszkvába érkezett az újabb magyar űreszköz - Május 22-én megérkezett a Moszkvai Űrkutató Intézetbe (IKI) a Nemzetközi Űrállomáson beépítésre kerülő plazmahullám-detektorok (PWC) adatgyűjtő rendszerének repülő példánya. A fedélzeti integrálásra hamarosan sor kerülhet. A rendszer három számítógépből áll, melyek az adatok összegyűjtéséért és a vezérlésért felelősek. A rendszert az MTA KFKI RMKI és az SGF Kft. fejlesztette.


  Az RMKI és az SGF Kft. által közösen fejlesztett PWC adatgyűjtő rendszer

  2009. VI. 24. - Újabb LPI-konferenciák - Jelezzük az érdeklődők számára, hogy a Lunar and Planetary Institute által 2009. augusztus 27-29. között Koppenhágában megrendezendő nemzetközi konferenciájára ("Workshop on the Microstructure of the Martian Surface") az abstractok leadási határideje közeleg, 2009. július 7. További részletek a rendezvény honlapján olvashatók.

  Már most hirdetjük továbbá, hogy 2010. február 2-áig adhatják le abstractjaikat a 2010. április 19-21. között Texas államban megrendezésre kerülő "International Field Workshop on Mars Sedimentology and Stratigraphy" konferenciára, melyet egy kétnapos "terepgyakorlat" követ Új-Mexikóban. A részletekről a konferencia honlapján olvashatnak bővebben.

  2009. VI. 24. - Jövő évi LPSC - A Lunar and Planetary Institute már meghirdette a jövő évi, 41. Lunar and Planetary Science Conference rendezvényt. A konferencián rendszeresen vesznek részt magyarok előadásokkal, poszterrel, ezért is jelezzük, hogy a 2010. március 1-5. közötti rendezvényre 2009. december 10-e az abstractok benyújtási határideje. A rendezvény honlapja: www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2010.

  2009. VI. 24. - III. MPEB Konferencia - 2009. július 21-24. között rendezik meg a "The Third International Workshop on Mars Polar Energy Balance and the CO2 Cycle" című konferenciát az Egyesült Államokban. A több szekcióból álló nemzetközi rendezvényen a Marsról és a széndioxid-ciklusról értekeznek a kutatók. Hazánkban több kutatóhely, illetve egyetem is foglalkozik - elsősorban ESA-együttműködés keretében - a Mars kutatásával. A rendezvény honlapja: www.lpi.usra.edu/meetings/mpeb2009.

  2009. VI. 24. - GEOSS konferencia Sinaiában - "GEOSS Summer School: Advancing Earth Observation Data Understanding" címmel rendez konferenciát a Földmegfigyelési Csoportban tag Románia űrkutatását irányító Román Űrügynökség. A 2009. szeptember 3-5. között megrendezésre kerülő nyári iskola résztvevői amerikai, európai és román szakemberektől hallgathatnak előadásokat a földmegfigyelés jelenlegi helyzetéről, a különböző alkalmazási lehetőségekről. A rendezvény egyúttal jó alkalmat kínál a témában való együttműködés kiépítésére is. Az érdeklődők a konferencia honlapján olvashatnak további részleteket. Részvételi díj nincs.

  2009. VI. 24. - Az első magyar SURE-kíséret megérkezett az ISS-re - A SURE program (általában és hazai szempontból is) első kísérleteként 2009. május 27-én, a Szojuz TMA-15 űrhajó fedélzetén, Bajkonurból elindult a NeuroSpat belga-magyar űrkísérlet. Hogy spóroljanak az űrhajósok idejével, a belga (NeuroCog-2) és a magyar (PreSpat) kísérleteket összevonták. Az űrhajóval érkezett meg a Nemzetközi Űrállomásra Frank De Winne belga ESA-űrhajós. Az ISS alaplegénysége ezzel az eddigi háromról hat főre bővült, De Winne az első európai parancsnokként teljesít majd szolgálatot.

  A Balázs László által vezetett kutatócsoport (MTA Pszichológiai Kutatóintézet Űrkutató Csoportja) által megtervezett PreSpat-mérések (a rövidítés eredete: Prefrontal brain functions and spatial cognition) során a szakemberek az űrhajósok agyműködését, az agyműködésben a súlytalanság hatására bekövetkező változásokat vizsgálják. A gravitáció észlelésének hiánya a térbeli tájékozódást jelentősen zavarja, illetve nehéz hozzászokni. Az Európai Fiziológiai Modulban (a Columbus modul része) elhelyezett 128 csatornás EEG készülékkel a kutatók azt vizsgálják, hogyan változik az agyműködés (azon belül is elsősorban a prefrontális kéreg, vagyis a homloklebeny elülső részének aktivitása), kiemelve a térbeli tájékozódás és a kognitív teljesítőképesség vizsgálatát. Az elemzés érdekében földi, az űrállomásra érkezést követő és már a súlytalanság körülményeihez „adaptálódott” időszakban is le kell folytatni a méréssorozatot, így összehasonlító elemzésre is mód nyílik. A teljesség több űrhajós részvételét kívánja meg. A prefrontális területek működésében alvásmegvonás, oxigénhiány vagy túlterhelés esetén zavarok lépnek fel: a keveset alvó, de sokat dolgozó űrhajósok tehát jó „kísérleti alanyok”.


  Frank De Winne űrhajós az EEG készülékkel - a mérésben Robert Thirsk kanadai űrhajós segít neki (De Winne fölött lebeg) - Forrás: Kanadai Űrügynökség

  Június 3-án már végre is hajtották az első kísérletet – az alany a Szojuz TMA-15 érkezésével hatfősre emelkedett legénység tagjai közül Robert Thirsk kanadai űrhajós volt, másnap pedig már az ISS parancsnoki tisztét hamarosan átvevő Frank De Winne belga űrhajós EEG-eredményeit várták a magyar agykutatók. Nekik az űrállomáson és a Földön is meg kell majd még ismételniük méréseiket. A kísérletben a tervek szerint összesen öt űrhajós vesz majd részt. (A programról további részleteket olvashatnak az MTA Pszichológiai Kutatóintézet Űrkutató Csoportjának honlapján olvashatnak.)

  A SURE program következő kísérlete, az Admatis Kft. által épített, anyagtudományi kutatást végző FOCUS várhatóan jövőre indul az űrállomásra.

  2009. VI. 24. - India és Európa űrkutatása - "Euro-India Transportation Systems" címmel 2009. november 17-19. között konferenciát rendeznek a franciaországi Metzben. Az egyik legfőbb téma az űrszállító-rendszerekben való együttműködés, de emellett számos más szállítási területen várható együttműködést megvitatnak az indiai cégek és delegáltak az európai résztvevőkkel. További részleteket a konferencia felhívásában olvashatnak.

  2009. VI. 24. - Ukrajna és Európa űrkutatása - Magyar kutatóhelyek és űripari cégek számára is komoly lehetőséget jelent a 2009. november 12-13. között, Kijevben megrendezett EURISY-konferencia. A rendezvény címe: "Facilitating Concrete Partnerships between Ukrainian and European Actors in the Space Sector". A konferencia mellett kiállításra is sor kerül, így a magyar résztvevők nem csak előadásokat hallgathatnak Ukrajna és Európa űrkutatásának kapcsolatáról, de saját termékeiket, fejlesztéseiket bemutatva, a magyar űrkutatásban rejlő lehetőségekre is felhívhatják a figyelmet. További részleteket a konferencia felhívásában olvashatnak.

  2009. VI. 24. - FP7-szabadegyetem a Balatonnál - Valamennyi FP7-pályázó számára javasoljuk, hogy vegyen részt július 6-10. között az Európai Bizottság által Balatonfüreden rendezett "FP7 - Summer Academy" című nyári szabadegyetemen. A résztvevők megismerhetik az EU különböző pályázati rendszereit, elsajátíthatják a pályázatok kitöltésének, megírásának gyakorlati tudnivalóit. A program nem ér véget a részvétellel, a balatonfüredi képzést négyhetes interaktív e-képzés követi. A részvételi ár a rendezvény honlapja szerint 2050 euró + 20% ÁFA, de a korán jelentkezőknek az összeg kevesebb, 1690 euró + ÁFA.

  2009. VI. 22. - Ülésezett az Űrtanács - 2009. május 29-én hatodik alkalommal ülésezett az EU és ESA tagállamainak űrtevékenységet felügyelő minisztereiből álló Űrtanács. Az ülésen a miniszterek elfogadták azt a dokumentumot, amely megerősíti, hogy az űrkutatásra fordított pénzek a gazdasági válság idején is megtérülnek, s ezért az űrköltségvetést nem csökkentenék. Sőt, az Űrtanács határozata szerint épp az űrkutatás az egyik olyan terület, amely segíthet kilábalni a válságból. Az ülés levezető elnöke Miroslava Kopicová cseh oktatási miniszter, az EU Versenyképességi Tanácsának elnöke, és Mariastella Gelmini, az ESA Miniszteri Tanácsának elnöke volt. A magyar delegációt Varga István, az űrkutatást is felügyelő nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter vezette. Az Űrtanácsról részletesen az ESA sajtóközleményében olvashatnak.


  A 6. Űrtanácson résztvevő miniszterek csoportképe

  2009. VI. 22. - Az első magyar SURE-kísérlet az ISS-en - A Szojuz TMA-15 űrhajó fedélzetén megérkezett a Nemzetközi Űrállomásra Frank De Winne, az ESA első űrállomás-parancsnoka. A történelmi pillanattal a Nemzetközi Űrállomás legénysége egyúttal hatfősre bővült. Magyar szempontból igen fontos esemény, hogy az EU 6. Kutatás-Fejlesztési Keretprogramjából (FP6) támogatott, s az ESA által elbírált SURE program első kísérlete, az MTA Pszichológiai Kutatóintézetének Űrkutató Csoportja által tervezett és épített Neurocog-2 (mely része a NeuroSpat magyar-belga kísérletegyüttesnek) is ekkor érkezett. Néhány nappal később, június 3-án az űrhajósok már végre is hajtották az első kísérletet az új műszerrel. További híreket ezzel kapcsolatban az Űrvilág cikkében olvashatnak.

  2009. VI. 22. - Ülésezett az ESA Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága - A Róma melletti Frascatiban (ESRIN) tartotta meg 66. ülését az ESA Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága (IRC). A május 26-27-ei találkozón a bizottság szerepének megújításáról, az ENSZ Világűrbizottsághoz való viszonyáról és az ESA külkapcsolatainak fejlődéséről esett szó. A PECS országokat érintő téma volt egyebek mellett, hogy Észtország és Szlovénia hamarosan aláírják a PECS Megállapodást, továbbá, hogy 2009 márciusában Románia megkezdte csatlakozási tárgyalásait az Európai Űrügynökséggel. Magyarországot az ülésen Horvai Ferenc (MŰI) képviselte.

  2009. VI. 22. - Ülésezett a PECS Bizottság - 2009. május 25-én a Frascatiban felépített ESRIN ESA-központban (Távérzékelési Központ) tartotta ötödik ülését a PECS Bizottság. A jelenleg Csehországot, Romániát és Magyarországot tömörítő bizottság ülésén az ESA a PECS országok részvételi lehetőségeiről adott részletes tájékoztatást (ezen belül kiemelten az oktatási projektekről, a Space Situational Awareness-ről és az űrrepülési programről). Az oktatás tekintetében fontos kiemelni, hogy a BME Űrkutató Csoportjának hallgatói és az AEKI összesen három műszerrel (a tápegység-rendszerrel és két tudományos kísérlettel) vesznek részt az európai diákműhold, az ESEO programjában, míg a magyar ESMO-részvételről jelenleg is folynak a tárgyalások. Az ESA az űrrepülési programban kiemelte az eddig elért magyar eredményeket, melyek elsősorban a SURE programban való sikeres részvételünknek köszönhető. Az SSA-programban való hazai részvétel is ígéretesnek tűnik. Magyarországot Lichtenberger János (szakértő, ELTE) és Horvai Ferenc (delegációvezető, MŰI) képviselte.

  2009. VI. 18. - A MŰI honlapjának elérhetőségéről - Tisztelt Olvasóink! Mint bizonyára tapasztalták, az elmúlt hónapokban a Magyar Űrkutatási Iroda honlapja (és elektronikus levelezőrendszere) nem volt elérhető. Ennek költözésünkkel kapcsolatos adminisztratív okai voltak. A következő napokban - mint alább már láthatták - igyekszünk bepótolni lemaradásunkat, így az elmúlt hónapokban a magyar űrkutatást érintő főbb eseményekről mindenképpen beszámolunk. Remélhetőleg e hét végére valamennyi elmaradásunkat sikerül bepótolni. Tisztelettel, a MŰI munkatársai.

  2009. VI. 15. - Áttörés a magyar űriparban - A miskolci ADMATIS nagy sikere - Két éve jött az első hír arról, hogy az EC és az ESA közösen valósítja meg a GMES programot, amelynek részeként egy Sentinel elnevezésű, (nyolc tagból álló) műholdsorozat készül el. Az EC kikötötte, hogy e projektben minden EC tagállam résztvehet, a nem ESA tagok is. Ilyen módon - most először - lehetőség kínálkozott magyar tenderek benyújtására is. Nos, az ADMATIS Kft. élt a lehetőséggel, pályázott és nyert a Sentinel-2-MSI-MMTH tenderen az EC-ESA-EADS Astrium nemzetközi pályázatán. A döntés értelmében az ADMATIS fogja tervezni, gyártani és tesztelni a Sentinel-2 műhold Multispektrális Berendezésének (MSI) 16 különböző, fémes mechanikus termikus alkatrészét (Metallic Mechanical Thermal Hardware, MMTH). A munkához tartozik először egy protoflight model, majd két repülő modell elkészítése. Az első két készlet elkészítésére 12 hónap áll rendelkezésre. A modelleknek földi körülmények között tizenkét, űrkörülmények között pedig nyolc évig kell működőképes állapotúnak lenniük. A Sentinel-2 maga egy 1,5 x 1,5 x 3 méteres, 1,5 tonna tömegű remekmű, a XXI. század egyik technikai csúcsának fog számítani. Az ADMATIS ilyen módon szoros munkakapcsolatba került az EADS Astrium SAS vállalattal, amely Toulouse-ban működik és a műholdfejlesztés legsikeresebb vállalata Európában. Az Astrium, illetve az ESA követelményeihez való alkalmazkodás nagy kihívás, mind technikai, mind dokumentációs, illetve minőségbiztosítási téren is. A management számára az ESA szabványok sokasága, a kommunikáció, és a teljes átláthatóság biztosítása jelenti a legnagyobb gondot.

  Ez a munka tekinthető a Magyar Űripari Klaszter első igazi nagy nemzetközi sikerének. A Klaszter két éve alakult, és célul tűzte ki az európai űriparba való bekapcsolódást. Az ADMATIS űrtechnikai gyakorlata mellett a Klaszter teljesítőképessége és kooperativitása tette lehetővé ezt az áttörést. Bízunk abban, hogy a klaszter további tenderei is sikeresek lesznek (két újabb tender van előkészületben) és akkor megvalósulhat valamennyiünk álma a magyar űripar és a várva várt ESA tagság.

  2009. VI. 12. - Summer School - A DLR több más egyetemmel együttműködve nyári egyetemet hirdet Németországban 2009. augusztus 24-28. között "Living with a star: Basics in Space Life Sciences" címmel. Az asztrobiológiai kutatásokon kívül űrorvostanról, illetve a kozmikus környezet életre gyakorolt hatásairól is lesz szó, akár csak az ezzel kapcsolatos technológiai fejlesztésekről. A programmal kapcsolatos további információk a DLR honlapján olvashatók.

  2009. VI. 11. - Sajtótájékoztató a marsi élet lehetőségéről - A Mars Asztrobiológiai Csoport a jelenlegi marsfelszíni élet lehetőségét, és ezzel kapcsolatos földi analógiákat vizsgálja az Európai Űrügynökség és a Magyar Űrkutatási Iroda által koordinált PECS együttműködés keretében. A kutatók 2009. április 29-én tartottak sajtótájékoztatót a Collegium Budapest Institute for Advanced Study intézetben. A prezentációkon az Astrobiology és az Icarus folyóiratokban idén megjelent cikkeik, valamint a Cambridge University Press által kiadott könyvfejezetük új eredményeit mutatták be. A rendezvényen egy poszter kiállítást is megnyitottak a vörös bolygó és az élet témakörében. További információk a honlapjukon olvashatók, ahol képek is megtekinthetők a rendezvényről.


  Az MRO szonda HiRISE detektorának négy egymás után készült képe az északi féltekén, a helyi tavasszal növekvő lefolyásos alakzatokról egy marsi dűne oldalán (NASA, JPL, COLBUDMAG)

  2009. IV. 28. - Újabb magyar műszerek az ISS-en - Michael Fincke és Jurij Loncsakov űrhajósok március 11-én űrséta során a Columbus modul külső platformjára rögzítették az EXPOSE-R kísérletet. Az asztrobiológiai kutatásokat célzó kísérletben, európai együttműködéssel, a Semmelweis Egyetem kutatói is részt vesznek. A berendezést a 2008. november 26-án indított Progressz-M01M teherűrhajó juttatta fel a Nemzetközi Űrállomásra. Az EXPOSE-R kísérletről bővebben az ESA 2008 novemberi és 2009 márciusi híranyagában olvashatnak részletesen.


  Az EXPOSE-R kísérlet berendezése


  Az EXPOSE-R a Columbus modul külső platformján rögzítve

  2009. IV. 28. - Újra Zero-G repülés - Az ESA „Fly Your Thesis” – An Astronaut Experience címmel parabolarepülést hirdet minden európai egyetemi diákcsoport számára. A program lényege egy tudományos kísérlet mikrogravitációs közegben való bemutatása, melyre egy A300-as Airbus fedélzetén kerül sor, miután egy felügyelő bizottság, azt arra érdemesnek tartja. A repülésre Bordeaux-ban kerül majd sor 2010 második felében. A jelentkezés beadásának határideje 2009. június 22. A programról bővebben az ESA felhívásában és az Űrvilágban olvashatnak. Az ESA felhívása külön megemlíti, hogy a PECS országokból - így Magyarországról - is várják a jelentkezéseket.

  2009. IV. 17. - Simonyi a Puskás Technikumban - Simonyi Károly űrturista 2009. április 16-án a Puskás Tivadar Távközlési Technikumba látogatott feleségével, Lisa Persdotterrel. Az esemény alkalmával találkozott a vele űrutazása során rádiókapcsolatot létesítő rádióamatőrökkel, illetve a neki kérdéseket feltevő diákokkal. A Simonyi-házaspár programja ünnepélyes zászlófelvonással kezdődött, majd a technikum tornacsarnokában folytatódott, ahol a Puskás Technikum nevében Horváth László igazgató, a MŰI nevében Horvai Ferenc, a MŰI munkatársa köszöntötte őt. Simonyi Apáthy Istvántól megkapta a Pille sugárdózismérő egy földi, nevével gravírozott példányát, Horváth Andrástól és Kelemen Jánostól a Magyar Asztronautikai Társaság elnökétől, illetve főtitkárától átvehette a MANT Nagy Ernő Emlékplakettjét, míg Simonyi egy Szojuz hordozórakétát szimbolizáló tortával lepte meg a Természet Világa fennállásának 140. évfordulója alkalmából Stahl Gyulát, a folyóirat főszerkesztőjét. (Simonyi a Természet Világa Szerkesztőbizottságának tagja.) Simonyi egyébként az eseményen először találkozott Magyari Béla kiképzett űrhajóssal, a MŰI volt munkatársával. A Puskásban tartott rendezvényt megelőzően az űrturista találkozott Habsburg Györggyel, a Magyar Vöröskereszt elnökével (a szervezet zászlóját Simonyi magával vitte repülésére). További részleteket olvashatnak, illetve képeket találhatnak az Űrvilág beszámolójában.


  Simonyi Károly és neje, Lisa Persdotter, az ünnepélyes zászlófelvonás alatt


  Szojuz rakétát formázó torta a Természet Világa számára - 140 éves a folyóirat


  Simonyi Károly és Kovács Kálmán, a Magyar Űrkutatási Tanács elnöke a sajtó és az érdeklődők gyűrűjében


  Gschwindt András, a BME Űrkutató Csoportjának vezetője, Horvai Ferenc, a MŰI munkatársa, Simonyi Károly és neje, Lisa Persdotter

  2009. IV. 17. - Új miniszter az űrkutatás élén - A társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 88/2009. (IV. 13.) Korm. rendelet 12. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 103/2008. (IV. 29.) Korm. rendeletet, s ezzel ez a miniszteri poszt megszűnt. Feladatait - beleértve az űrkutatást - a fenti Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése szerint a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter veszi át. A rendelet az új Kormány megalakulásával, vagyis április 16-tal lépett hatályba. Mivel jelenleg a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszteri poszt betöltetlen, feladatait teljes hatáskörben az új miniszter kinevezéséig, a miniszterelnök 3/2009. (IV. 14.) ME rendelete szerint, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter látja el. Április 16-tól tehát az űrkutatásért felelős miniszter a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, akit jelenleg a köztársasági elnöknek a miniszterek kinevezéséről szóló 51/2009. (IV. 16.) KE határozata értelmében Hónig Péter közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter helyettesít. Dr. Molnár Károly 2009. január 1. óta felelt a hazai űrtevékenységért.

  2009. IV. 14. - Digitális Föld konferencia - A 6. Digitális Föld szimpózium (ISDE-6) 2009. szeptember 9-12. között kerül megrendezésre Kínában. A rendezvény tradíciói alapján a cél összehívni azon tudósokat, mérnököket és oktatókat, akik a földmegfigyeléssel, geo-informatikával foglalkoznak. A szimpóziumon többek között olyan témákat érintenek, mint a Digitális Föld Alkalmazások, a Digitális Föld Oktatás, vagy a Digitális Föld és a Globális Környezetváltozás. A konferenciával kapcsolatos - Remetey-Fülöpp Gábor által készített - magyar vonatkozású anyagot itt tekinthetik meg, az ISDE honlapjáról pedig itt tájékozódhatnak.

  2009. IV. 9. - Újjáalakult a Magyar Űrkutatási Tanács - 2009. április 9-én megtartotta első ülését az új összetételű Magyar Űrkutatási Tanács, stratégiai kérdésekben az űrkutatást felügyelő miniszter véleményező és tanácsadó testülete. A MŰT elnöke Kovács Kálmán, aki 1994-1998 között már betöltötte ezt a funkciót, 2002 óta pedig folyamatosan MŰT-elnök. Az ülésen megjelentek a MŰT további tagjai: dr. Almár Iván, az Űrkutatási Tudományos Tanács korábbi elnöke, dr. Bárczy Pál, a Magyar Űripari Klaszter elnöke, dr. Bozó László, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke, dr. Csapodi Csaba, Magyarország brüsszeli EU Állandó Képviseletének volt szakattaséja, dr. Faragó Tibor, a KvVM Stratégiai Főosztályának vezetője, Farkas Bertalan űrhajós, dr. Ferencz Csaba, az ELTE Geofizikai Tanszék Űrkutató Csoportjának vezetője, dr. Kocsis István, a BKV vezérigazgatója, Maradi István, a T-Mobile informatikai vezérigazgató-helyettese, dr. Mihály Szabolcs, a Földmérési és Távérzékelési Intézet főigazgatója, dr. Ráth Tamás, a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség Technikai Igazgatóságának igazgatója, dr. Remetey-Fülöpp Gábor, a HUNAGI főtitkára, Solymosi János, a Hungarian Aerospace Platform társelnöke és dr. Szegő Károly, az MTA Kutatásfejlesztési és Innovációs Főosztályának vezetője. További állandó tag dr. Csopaki Gyula, az NKTH elnöke, dr. Pap László, az ŰTT elnöke és dr. Both Előd, a MŰI igazgatója. A MŰT állandó meghívottja Simon Tamás, az Origo munkatársa. A 2009. évi I. ülésen dr. Molnár Károly kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter ismertette a MŰT szerepét, feladatait, valamint az ESA-val való kapcsolatok alakulását.


  2009. évi első ülését, új összetételben tartja meg a MŰT


  A magyar űrkutatás vezetői (balról jobbra: dr. Both Előd, a MŰI vezetője, Kovács Kálmán, a MŰT elnöke, dr. Molnár Károly, az űrtevékenységet felügyelő miniszter és dr. Pap László, az ŰTT elnöke)

  2009. IV. 6. - Diákok rádiókapcsolata Simonyival - A Magyar Űrkutatási Iroda, a Magyar Asztronautikai Társaság és a Természet Világa közreműködésével, a Puskás Tivadar Távközlési Technikum szervezésében április 5-én rádiókapcsolat létesült a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén tartózkodó Simonyi Károly és a Puskás Tivadar Távközlési Technikum Rádióklubja között. A rádióklubban kilenc magyarországi és határon túli diák tehetett fel kérdést az űrturistának, aki meg is válaszolta azokat. A kérdező diákok és iskoláik: Braun Ferenc (Békéscsaba, Trefort Ágoston Műszaki Tagiskola), Hallgat Ágnes (Gyöngyös, Vak Bottyán János Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiuma), Kapócs János (Szeged, Gábor Dénes Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola), Konkoly-Thege Géza (Eger, Neumann János Gimnázium), Kovács Gábor Imre (Sopron, Széchenyi István Gimnázium), Maxim Orsolya (Nagyenyed, Bethlen Gábor Kollégium), Szedelényi János (Budapest, Puskás Tivadar Távközlési Technikum), Terebessy Balázs (Dunaszerdahely, Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola), valamint Ruszu Andor (Csíkszereda, Márton Áron Gimnázium). A kérdéseket és válaszokat, valamint a sikeres rádiókapcsolat során rögzített hangfelvételt a www.termeszetvilaga.hu/radiokapcsolat oldalon tekinthetik/hallgathatják meg. A szervezésben a Puskás Tivadar Távközlési Technikum hallgatói mellett óriási szerepe volt dr. Horváth László igazgató úrnak, Bacsárdi László sajtófelelősnek (és a vasárnapi nap egyik fő szervezőjének), valamint a szervezési munkálatokat 2008 novemberétől összefogó Horváth Márknak, aki a kapcsolat technikai létrejöttéről még előadást is tartott a rendezvényen.


  A rádiókapcsolat előtt dr. Both Előd az űrturizmusról tartott előadást


  A kilenc diák, akiknek megadatott, hogy rövid időre beszélhessenek a Nemzetközi Űrállomáson tartózkodó Simonyi Károllyal - fölöttük a kivetítőn Bacsárdi László beszél


  Csoportkép a diákokkal és a sikeres kapcsolatfelvételt követően

  2009. IV. 3. - Új helyen a MŰI - Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a Magyar Űrkutatási Iroda a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal osztályaként folytatja működését. A költözéssel járó munkálatok lezárultak, a MŰI a mai naptól újra teljes mértékben elérhető.

  Új elérhetőségeink a következők:

  Cím: 1117 Budapest, Neumann János u. 1/c.
  Postacím: NKTH - Magyar Űrkutatási Iroda 1519 Budapest, Pf.: 506.

  Központi telefon (Simon Gábor): 484-2538
  dr. Both Előd: 484-2913
  Hartai András: 484-2928
  Horvai Ferenc: 484-2518
  Eisemann Emőke: 484-2550
  fax: 317-5135
  Az e-mail elérhetőségeink változatlanul maradtak a @hso.hu végűek.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Űrtudomány
  Földmegfigyelés
  Mikrogravitáció
  Navigáció és távközlés