Kezdőlap  
ENGLISH VERSION
 
A MŰI
Évkönyvek
Dokumentumok


A Magyar Űrkutatási Iroda
elérhetőségei

Cím:
1011 Budapest, Iskola u. 13.

Telefon:
06-1-795-6237

 
 
 

Oklevelek, kitüntetések
Űrnap
Régebbi híreink
Aktuális híreink

  2011. III. negyedév
 

 

2011. IX. 29. - Ülésezett az ŰTT - Szeptember 28-án megtartotta 116. ülését az Űrkutatási Tudományos Tanács. Az űrtevékenységet felügyelő nemzeti fejlesztési miniszter űrkutatási ügyekben tanácsadó testület az aktuális ügyek megvitatása mellett az újonnan beadott PECS pályázatokat, hosszabbítási kérelmeket bírálta el.

2011. IX. 28. - Sikeresen lezajlott a CoCoRAD kísérlet - A kísérlet magyar résztvevőitől kapott értesítés szerint a ballon (lásd előző hírünket) IX. 27-én este sikeresen felszállt, majd nem sokkal éjfél előtt Finnországban földet ért. A kísérlet sikeres volt! A kommunikáció a ballonnal az ereszkedés végső fázisáig élt, minden adatot megkaptak. A mérési adatok az előzetes vizsgálatok alapján reálisak. Gratulálunk a sikeres kísérlethez!

2011. IX. 27. - Hamarosan indul a CoCoRAD kísérlet - Űrtechnológiában kétségkívül van keresnivalónk a világ űrkutatási porondján. Ezt bizonyítja a svédországi Esrange Űrközpontból hamarosan induló Bexus-12 kísérlet. A svédek az Európai Űrügynökség számára kutatási céllal magaslégköri ballonkísérletek végrehajtását teszik lehetővé. A KFKI Atomenergiai Kutatóintézet fiatal űrkutatói sikerrel pályázták meg az ESA-részvételt, s a költségekre szerződést kötöttek az Európai Űrügynökséggel. Az AEKI célja annak vizsgálata, hogy a magaslégkörben hogyan alakulnak a sugárzási viszonyok. A kísérlet témája nem okoz meglepetést, hiszen az intézet évtizedekre visszamenően az űrdozimetria egyik vezető kutatóhelye a világon. Űrdozimétereink megjárták a Szaljut-6,-7, a Mir és a Nemzetközi Űrállomást, de utaztak a Challenger, a Discovery és az Atlantis űrrepülőgépeken is. (Az űrállomásra hamarosan egy új fejlesztésű doziméter indul.) Épp az adatkiértékelés és a tudományos következtetések levonása miatt fontos, hogy ne "csak" űrbeli és földfelszíni mérésekkel, hanem magaslégköri adatokkal is rendelkezzenek a szakemberek. Jelenleg a kutatócsoport tagjai közül a helyszínen várják az indítást: Goldschmidt Gergely, Váradi Zsolt és Zábori Balázs. Hirn Attila csoportvezető arról tájékoztatott (15:23 órakor), hogy a ballont már megtöltötték teljesen héliummal; a koordinátákat már a ballon GPS vevője adja; Váradi Zsolt, a csapat villamosmérnöke 20 percen belül megy ki a gondolához bekapcsolni a kísérletet; ezt követően lesz egy utolsó e-link teszt (kommunikáció tesztje); utána jön egy "decision meeting", ahol elválik, hogy lesz-e indítás vagy törölve lesz (az időjárás nem a legjobb). A szél miatt végül kisebb halasztásra került sor, de a lényeg: minden rendben, a magyar "légi űrkísérlet" hamarosan kezdetét veszi. Az előkészületekről az Űrvilág cikkében is olvashatnak, ahol számos kép is illusztrálja az előkészületeket. A diákcsapat honlapján sok részletet megismerhetnek a fejlesztésről és a dózismérés hátteréről: cocorad.kfki.hu

2011. IX. 12. - Átalakul a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - Feladatait megtartva, de némiképp más szerkezetben működik tovább a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Az űrtevékenység eddig az Infokommunikációért felelős Államtitkársághoz tartozott, ami azonban a jövőben helyettes államtitkárságként, közvetlenül a miniszter irányítása alatt működik tovább. A Magyar Űrkutatási Iroda továbbra is az Elektronikus Hírközlés, Posta és Információs Társadalom-fejlesztési Főosztály osztálya. Nyitrai Zsolt infokommunikációs államtitkár szeptember 13-ától a Miniszterelnökségen dolgozik tovább.

2011. VIII. 25. - Új bolygók, érdekes csillagok a CoRoT szemével - A Magyar Tudományos Akadémia Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete már a francia-európai CoRoT-űrtávcső indítását megelőzően - az ESA PECS programjának köszönhetően - csatlakozott az elsősorban asztroszeizmológiai (csillagok belső felépítését vizsgáló) és exobolygókkal kapcsolatos kutatásokat végző űreszköz programjához. A csoport júniusban részt vett a Marseille-ben rendezett 2. CoRoT szimpóziumon. Ennek kapcsán a hazai eredményekről Benkő József számolt be honlapunk számára. A teljes cikket az Űrtudomány rovatban olvashatják.

2011. VII. 28. - Új FP7 Space pályázati felhívás - Az EU 7. keretprogramjában közzétették az űrtevékenység fejezet legújabb pályázati felhívását (FP7-SPACE-2012-1). A pályázatok beadási határideje 2011. november 23. A pályázati kiírás 84 millió euróról szól. A részletes kiírás, további információk és a különböző letölthető anyagok az EU Participant Portal weboldalán találhatók.

2011. VII. 5. - A MŰI új elérhetősége - A Magyar Űrkutatási Irodának a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba történő integrálódása következtében új címe és telefonos elérhetősége van. Címünk: 1011 Budapest, Iskola u. 13. A postai küldeményeket a következő címre kell küldeni: "Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - Magyar Űrkutatási Iroda, 1011 Budapest, Fő u. 44-50." A MŰI munkatársainak telefonos elérhetősége: Dr. Both Előd igazgató (795-6228), Horvai Ferenc munkatárs (795-6237). Emailes elérhetőségünk változatlan: both@hso.hu és horvai@hso.hu.

2011. VII. 5. - Sikeres volt a magyar EU Elnökség - Az űrpolitika terén is sikeres volt hazánk EU Elnökségi szerepvállalása. 2011 első félévében számos EU-konferenciára és ülésre került sor a magyar Elnökség társszervezésében. Európai űrpolitika terén az Elnökség kiemelt feladata volt a Lisszaboni Szerződésben foglaltak gyakorlatba ültetése. A Szerződés megteremti az EU űrkutatásának jogi alapjait. Ennek alapján a magyar Elnökség alatt megalakult az EU Űrpolitikai Munkacsoportja (Space Working Party), melynek üléseit Erényi István (NFM) vezette. Számos vitás kérdésben sikerült az ellentéteket feloldani, konszenzusra jutni a különböző EU tagállamok között.

2011. VII. 5. - Összevont ülést tartott a MŰT és az ŰTT - Június 30-án együttes ülést tartott a Magyar Űrkutatási Tanács és az Űrkutatási Tudományos Tanács. Az ülést Kovács Kálmán MŰT- és Pap László ŰTT-elnök vezette le. Az ülés kezdetén a megjelentek néma felállással emlékeztek meg Fejes István ŰTT-tagról. A megbeszélés fő témái a magyar EU Elnökség értékelése és a hazai űrtevékenység középtávú jövőképéről szóló szakmai álláspont kidolgozása voltak.

2011. VII. 5. - Elhunyt Fejes István - Szomorú szívvel tudatjuk, hogy röviddel 72. születésnapja előtt, nagy türelemmel viselt súlyos betegsége következtében június 11-én elhunyt Dr. Fejes István, a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) penci Kozmikus Geodéziai Obszervatóriumának (KGO) nyugalmazott munkatársa, 1990 és 2003 között vezetője. Fejes István 1965-ben szerzett diplomát a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) matematika-fizika szakán. Egyetemi doktori fokozatát 1973-ban ugyanitt, rádiócsillagászati témában szerezte (A csillagközi semleges hidrogén eloszlása a Virgo régióban), majd négy év múlva a kandidátusi címet is elnyerte. A fizikai tudomány doktora fokozatot 1988-ban ítélte oda neki a Magyar Tudományos Akadémia (MTA), a disszertáció címe „Az SS433 megfigyelése VLBI technikával” volt. 1997-ben az ELTE egyetemi magántanára lett.

A FÖMI-ben a penci obszervatórium alapítása, 1973 óta dolgozott. Szakmai pályafutásának különleges értéke, hogy több szakterületen is maradandót alkotott. Rádiócsillagászként elindított Magyarországon egy sikeresen működő kutatócsoportot, amely a nagyon hosszú bázisvonalú interferometria (VLBI) asztrofizikai és geodézia alkalmazásaival foglalkozik. Részt vett az űr-VLBI technika kidolgozásában. A mikrohullámú űrgeodéziai megfigyelési technikákkal kapcsolatban az 1980-as években részt vett a GPS technológia előfutárának tekinthető Doppler-interferometriai eljárás kifejlesztésében. A rendszerváltással egyidőben egy nehéz, de izgalmas időszakban vette át a KGO vezetését. Kihasználva a KGO kiterjedt kapcsolatrendszerét, egyik kezdeményezője volt a „GPS in Central Europe” szemináriumsorozatnak, amely sikeresen hozta össze kelet és nyugat kutatóit, komoly támogatást adva ezzel a magyarországi kutatásoknak is. Vezető szerepet játszott a GPS technika hazai meghonosításában, amiért 1993-ban többedmagával Akadémiai Díjban is részesült. Az 1980-as évek végén egyik kezdeményezője volt a hazai GPS mozgásvizsgálati programnak, amelynek keretében Európa legjobb GPS geodinamikai alapponthálózatát (HGRN) hozták létre az ország tektonikai mozgásainak vizsgálatára. Ez a program azóta is nagy sikerrel folyik. A programot a közép-európai régióra is sikerült kiterjeszteni (CEGRN), ahol Fejes István az együttműködés vezetője volt. Szívügye volt a nemzeti GPS referenciaállomás-hálózatokat összefogó közép- és kelet-európai EUPOS kezdeményezés, amelyben a kezdetektől egészen a legutóbbi időszakig végzett eredményes munkát.

Igen fontosnak tartotta a nemzetközi szakmai kapcsolatokat. Ő maga is többször töltött hosszabb-rövidebb időt vendégkutatóként külföldön, főleg Hollandiában és Németországban. Nagy hangsúlyt fektetett a fiatalabb generációra, a kutatói utánpótlás nevelésére. Rádiócsillagászati speciális előadásokat kezdett az ELTE-n, doktori témavezetéseket vállalt. Dolgozott a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) földmérő és térinformatikai mérnöki doktori programjának testületeiben. Sikerült elérnie, hogy azok a kutatási irányok, amiknek az alapjait lerakta, ma is a penci obszervatórium tevékenységének szerves részét képezik.

Lehetetlen volna felsorolni mindazokat a hazai és nemzetközi szakmai szervezeteket, testületeket, amelyekben szerepet vállalt. Itthon tagja volt például az Űrkutatási Tudományos Tanácsnak, egy időben vezette az MTA Kozmikus Geodéziai Albizottságát (1991-96), részt vett az MTA Csillagászati és űrfizikai Bizottságának munkájában. Szívén viselte a rádiócsillagászati frekvenciák védelmét, tagja volt az ezen őrködő európai szervezetnek (CRAF). A Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU), a Nemzetközi Geodéziai Szövetség (IAG), a Nemzetközi Rádiótudományi Unió (URSI) mind aktív tagját veszítette el Fejes István halálával.

S akit egykori kollégái, barátai elveszítettek benne: egy mindig új ötletekkel előálló kutatót, a fiatalokat támogató vezetőt, a célok elérésében hajthatatlan munkatársat. Emléke, tevékenységének sok-sok eredménye még hosszú ideig velünk marad.

Fejes Istvánt június 28-án, Solymáron helyezték örök nyugalomra.

2011. VII. 5. - Gagarin repüléséről is megemlékezett az ENSZ Világűrbizottsága - 2011. június 1. és 10. között tartotta 54. ülését az ENSZ Világűrbizottsága (COPUOS - Committee on the Peaceful Uses of Outer Space). Az ülésen megemlékeztek Jurij Gagarin 50 évvel ezelőtti űrutazásáról, illetve a COPUOS elmúlt fél évszázadáról (a bizottság 1961-ben vált az ENSZ állandó bizottságává). A Magyarországot képviselő delegációt Kovács Tamás Iván, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára vezette, s annak tagja volt Both Előd, a Magyar Űrkutatási Iroda igazgatója is.

2011. VII. 5. - Simonyi Károly terem a BME-n, ifj. Simonyi Károly Budapesten - Simonyi Károly (Charles Simonyi) jelenlétében, 2011. május 30-án avatták fel a világűrben már kétszer is járt szoftverfejlesztő édesapjáról elnevezett Simonyi Károly termet. Az avató ünnepségen Simonyi mellett jelen volt Habsburg György, a Magyar Vöröskereszt elnöke, Farkas Bertalan űrhajós, Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Kovács Kálmán docens, a Magyar Űrkutatási Tanács elnöke és a BME Egyesült Innovációs Tudásközpont igazgatója, Both Előd, a Magyar Űrkutatási Iroda igazgatója és Pap László, az Űrkutatási Tudományos Tanács elnöke, Simonyi tanítványa is. A BME Simonyt-terme nem az első, amely a fizikus nevét őrzi. 2010. november 19-én adták át ugyanis az SE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika szintén Simonyiról elnevezett tantermét, amelyet Charles Simonyi támogatásának köszönhetően sikerült felújítani. Akkor az ifjabb Simonyit testvére, Simonyi Tamás képviselte.

2011. VII. 5. - Az ESA és az ESA-kapcsolatokkal rendelkező EU-tagállamok második találkozója - Az ESÁ-hoz még nem csatlakozott, ám az Együttműködési Megállapodást vagy a PECS Megállapodást aláíró EU-tagállamok, illetve az Európai Űrügynökség második találkozójára 2011. május 30-án került sor Noordwijkban, az ESA hollandiai űrtesztközpontjában (ESTEC). Az ESA delegációját ismét Jean-Jacques Dordain vezette, hazánkat Csiszér Gábor (NFM) és Horvai Ferenc (NFM MŰI) képviselte. A jelenlévő további országok: Ciprus, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia. (Csehország már tag, Románia pedig már aláírta a csatlakozási megállapodást, így a két ország nem képviseltette magát.) Az ESA főigazgatója tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy az ESA Council ülésein a fenti 8 ország megfigyelőként ezentúl részt vehet. Emellett a csatlakozási kritériumokról is szó esett, amelyet az ESA története során először alkotott meg. A főigazgató pénzügyi, politikai és technológiai kritériumokról beszélt. Az ESA emellett új education programot hirdetett meg kifejezetten az ESÁ-ba tartó, fentebb felsorolt országok PhD hallgatói számára. (PhD hallgatók 2012-ben 12 hónapon át részt vehetnek adott ESA-létesítmények munkájában. Az ESA tutort biztosít számukra.) Az ESA tájékoztatta a megjelenteket, hogy Bulgáriával és Máltával előrehaladottak a tárgyalások, az Együttműködési Megállapodás aláírására hamarosan sor kerül. Az ülést követően az ESA munkatársai körbevezették a megjelent országok képviselőit az ESTEC tesztközpontban.

2011. VII. 5. - MaSat-1 érmet tervezett a Magyar Nemzeti Bank - Április 21-én hozta nyilvánosságra a jegybank a 2012-es tervezett érmekibocsátással kapcsolatban elfogadott érme-terveket. Az érmek között szerepel a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen épített, várhatóan 2012-ben induló MaSat-1-ről megemlékező érme. Az érmét a "Magyar mérnökök, feltalálók technikai újdonságai, találmányai" sorozatban adják ki. A kiadás feltétele a műhold sikeres felbocsátása.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Űrtudomány
Földmegfigyelés
Mikrogravitáció
Navigáció és távközlés