Kezdőlap  
ENGLISH VERSION
 
A MŰI
Évkönyvek
Dokumentumok


A Magyar Űrkutatási Iroda
elérhetőségei

Cím:
1011 Budapest, Iskola u. 13.

Telefon:
06-1-795-6237

 
 
 

Oklevelek, kitüntetések
Űrnap
Régebbi híreink
Aktuális híreink

  Elhunyt Gál Gyula
 

 
Dr. Almár Iván visszaemlékezése:

2012. március 19-én hosszú, súlyos betegség után, 86 éves korában elhunyt a nemzetközi hírű magyar világűrjogász, dr. Gál Gyula.

Dr. Gál Gyula a Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) tiszeteltbeli tagja volt. Hatalmas szakmai tekintélye, alapos tudása, segítőkészsége és jó kedélye révén az egyesület mindenki által tisztelt és szeretett támasza volt.
Gál Gyula 1928-ban született Debrecenben. A Református Kollégium gimnáziumában érettségizett, majd 1948-ban a Debreceni Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett kitüntetéses diplomát. Mint a jog- és államtudományok doktora, előbb a nagykanizsai, majd a pécsi törvényszéken dolgozott. 1952-től a pécsi egyetemen tanársegéd, ahol részt vett a nemzetközi jogi tanszék oktatómunkájában.
1957-től a TERIMPEX külkereskedelmi vállalat jogtanácsosa. Külföldi bíróságok előtt képviselte a magyar érdekeket, és részt vett a magyar és a nemzetközi választott bíráskodásban. 1987-ben vezető jogtanácsosként vonult nyugdíjba. Közben megbízott előadóként oktatott az ELTE-n és a Külkereskedelmi Főiskolán.
Az asztronautika nemzetközi jogi kérdései már az első szputnyik felbocsátásától kezdve foglalkoztatták. Már 1960-ban megjelent „Légtér és Világűr” című tanulmánya a Jogtudományi Közlönyben. Alig négy évvel később, 1964-ben adták ki „Világűrjog” című monográfiáját, amely nemzetközi szinten is a téma egyik legelső összefoglalása. 1970-ben e könyve alapján lett az állam-és jogtudományok kandidátusa. E könyv bővített, angol nyelvű változata „Space Law” címmel 1969-ben az Egyesült Államokban is megjelent. Ez élete főműve, amelyre a szakirodalom mind a mai napig hivatkozik.

Közben bekapcsolódott a MANT jogelődje, a MTESZ Központi Asztronautikai Szakosztálya munkájába, ahol 1978-ban megalakítja és vezeti a Világűrjogi Bizottságot. Amikor 1986-ban megalakul a MANT, akkor az Ellenőrző Bizottság elnökévé választják – ezt a fontos tisztséget szinte élete végéig betöltötte.
Nemzetközi szereplése már az 1960-as években kezdődött a Nemzetközi Világűrjogi Intézet (IISL) kollokviumain. 1981-ben az IISL az igazgatóság tagjává, majd 1996-ban tiszteletbeli igazgatóvá választotta. 1984-től a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia (IAA) levelező, 1987-től rendes tagja. Aktívan részt vett a nemzetközi asztronautikai kongresszusokon és az Interkozmosz jogi tárgyú értekezletein is.
Szerteágazó szakmai tevékenységéből kiemelhető aktív részvétele a légkör és a világűr elhatárolásával kapcsolatos évtizedes vitában, mint az „orbitális felfogás” egyik jelentős képviselője. Álláspontjának lényege, hogy az űrtevékenységet nem azzal kell definiálni, hogy milyen magasságban történik, hanem a tevékenység funkciója a döntő tényező. Ezt az álláspontot következetesen képviselte egész életében.
Nagyon fontos szerepet játszott életében a jövő nemzedék oktatása. Az ELTE jogászainak 1971-től pár év megszakítással húsz évig tanította a világűrjogot, 1988-tól docensként. 1996 és 2010 között ugyancsak docensként a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karán oktatott többszáz hallgatót, akik rajongtak színes, érdekes előadásaiért.
Munkásságát a MANT Fonó Albert díjjal és plakettel, MTESZ díjjal, végül tiszteletbeli tagsággal ismerte el. 2005-ben megkapta a Magyar Köztársaság arany érdemkeresztjét. 85. születésnapjáról barátai külön ünnepi kötet kiadásával emlékeztek meg.

Gál Gyula halálhírére Tanja Masson Zwaan professzor, az IISL elnöke ezt írta: „Évtizedek óta ismertem Gál professzort és mindig csodálatos embernek, nagyszerű tanárnak és jó barátnak tartottam. Tanítványaim is nagyon szerettek találkozni vele és elbeszélgetni a világűrjog kérdéseiről.

Gál Gyula színes egyéniségére, felejthetetlen baráti gesztusaira és tanácsaira még sokáig emlékezni fognak barátai, tanítványai és ismerősei. Emlékét megőrizzük!

Dr. Sipos Attila és dr. Tari Fruzsina visszaemlékezése:

Rendkívüli műveltségével és felbecsülhetetlen értékű munkásságával példát mutatott a számára oly kedves ifjúságnak. 2010-ig folyamatosan oktatott különböző egyetemeken, legutóbb a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi karán, de vendég előadóként többször tartott előadást a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen is.

2005-ben részesült a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben, amelyet “közel ötven éven át végzett tudományos tevékenysége, különösen a világűrjogi tudomány megalapozásában, művelésében és oktatásában elért, nemzetközi eredményei elismeréséül” vehetett át.
A világűrjog területén korszakalkotó munkásságát a világon elsők között megjelent, a Világűrjogról című monográfiája fémjelzi. 1964-ben magyar nyelven, majd 1969-ben angolul, aktualizált kiadásban jelent meg az Egyesült Államokban és Magyarországon is. A könyvben kifejtett nézetei forradalmiak voltak, amelyet az idő bizonyított, így emelve fel őt a nemzetközi közösség elismert tagjává. Rendszeresen publikált magyar, angol, és német nyelven is. Könyveit és egyéb publikációit világszerte megtaláljuk a világűr kutatását feldolgozó jelentősebb könyvtárakban, azokat rendszeresen hivatkozza a szakirodalom.
Az űrkorszak hajnalától képviselte, az általa átmeneti jellegűnek tekintett „tevékenység elméletet”, a légitér és a világűr elhatárolása vonatkozásában. A világűrjog a gyakorlatban a mai napig ezen a megközelítésen alapul.
Tagja és két cikluson keresztül elnökségi tagja volt a világűrjog első számú nemzetközi szervezetének, az IISL-nek (International Institiute of Space Law), majd megkapta az IISL Örökös Tiszteletbeli Elnöke címet. A Magyar Asztronautikai Társaság tagja és több évtizeden át felügyelő bizottságának elnöke volt. Úgyszintén részt vett a Magyar Veterán Repülők Egyesületében.

Örökre emlékezetes marad számunkra fergeteges előadói stílusa, nagyszerű humora és megszámlálhatatlan anekdotája a világűrjog és az élet minden területéről. Büszkék lehetünk, hogy ismerhettük őt. Eltávozása pótolhatatlan űrt hagy maga után szakmailag és emberileg egyaránt. Emlékét örökké őrizzük!

Dr. Mihálka György visszaemlékezése:

Nagy veszteség érte a nemzetközi jog művelőinek életét 2012. március 19-én. Dr. Gál Gyula személyében olyan nemzetközileg elismert magyar világűrjogász távozott, aki a világűrjog tudományos feldolgozása és annak közéleti ismeretterjesztése terén magasan kiemelkedő és maradandó életutat hagyott maga után. Publikációi a mai napig hivatkozási alapok, útmutatást adnak az összefüggések értelmezésében. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karán folytatott oktatói munkája mellett a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2006 és 2010 között félévente tartott egy-egy vendégelőadást a világűrjog, mint jogtudományi ág kialakulásáról, annak jeles és nemzetközi hírű szakembereiről, kollégáiról. A hallgatókat mindvégig elvarázsolta színes, hangulatos és esemény-ismeret gazdag előadásával, melyek során nemcsak tudást, hanem értékrendet is közvetített.
Jóságát, emberségét mindannyian szerettük, és tiszteltük. Külön figyelmet fordított arra, hogy a hallgatóinak a tájékozottságát ne csak az egyetemen, hanem az oktatási időn túl is bővítse. A sukorói nyaralójába rendszeresen meghívta a tanítványait, ahol őket a kedves vendéglátáson és a jogi ismereteken túl a történelem, a művészetek területén is maradandó élményekkel gazdagította.
Emlékét kegyelettel megőrizzük! Nyugodjék békében!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Űrtudomány
Földmegfigyelés
Mikrogravitáció
Navigáció és távközlés