Kezdőlap  
ENGLISH VERSION
 
A MŰI
Évkönyvek
Dokumentumok


A Magyar Űrkutatási Iroda
elérhetőségei

Cím:
1011 Budapest, Iskola u. 13.

Telefon:
06-1-795-6237

 
 
 

Oklevelek, kitüntetések
Űrnap
Régebbi híreink
Aktuális híreink

  2005. I. negyedév
 

 

2005. III. 30. - Az ENSZ Világűrhét eseményeinek nemzetközi koordinálására létrehozott Spaceweek International Association közreadta a 2004. évi Világűrhét rendezvényeiről szóló nemzeti beszámolókat. A magyar beszámoló itt olvasható. A magyar beszámoló az Űrnapról, a MŰI/MANT Ifjúsági Fórumról, a Mars Society Magyar Tagozata munkájáról, valamint a MANT ifjúsági esszépályázatának meghirdetéséről szól (az utóbbi pályázatban egyébként a napokban van a beadási határideje!!).

2005. III. 21. - Március 13-18. között rendezték meg a XXXVI. Holdi és Planetáris konferenciát Houstonban. A XXXVI. Lunar and Planetary Science konferencia anyagát 121 szekcióba osztották be a szervezők. A több, mint 1400 közleményt kb. 600 előadásra, 700 poszterre és 100 print only közleményre tagolták. A vasárnap esti Open House Demonstration-ra, és a keddi valamint a csütörtöki estékre lett beosztva a poszter-szekciók anyaga. A magyarok kutatásait összesen 12 közlemény képviselte. E munkák az 1., a 24., a 62., a 70., a 76. a 77., a 79., a 90. és a 95. szekcióban szerepeltek. E közleményekkel Magyarországot több, mint 28 kutató képviselte a konferencián, melyre személyesen 8 magyar kutató jutott el. Az idén hangzott el a harmadik LPSC-s magyar (szóbeli) előadás, amit Gucsik Arnold tartott a Nyugat- Magyarországi Egyetemről. Ő a 62. szekcióban az impakt anyagopkon végzett katódlumineszcenziás vizsgálatairól beszélt.

2005. III. 18. - 2005. III. 17-én 10 órakor a Magyar Tudományos Akadémia nagy előadótermében Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter megnyitotta az Impact of Space on Society című, a világűr társadalmi hatásaival foglalkozó nemzetközi tudományos konferenciát. A Nemzetközi Asztronautikai Akadémia (IAA) konferenciáját magyar részről a Magyar Űrkutatási Iroda, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Asztronautikai Társaság szervezte. Fővédnökei Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter és Vizi E. Szilveszter akadémikus, az MTA elnöke. Megrendezését a Kármán Tódor által alapított IAA mellett, a nemzetközi szervezetek közül az Európai Űrügynökség (ESA), a Japán Űrügynökség (JAXA), az EURISY, az UNESCO és a Nemzetközi Űregyetem is támogatta.
Az űrtevékenység túlnyomó részének közvetlen vagy közvetett hatása van a társadalomra: segíti a különféle társadalmi, gazdasági és kulturális problémák megoldását az egész világon (pl. a navigáció, térképezés, termésbecslés, környezetvédelem, természeti katasztrófák elkerülése, távoktatás, távorvoslás stb. segítségégével). A konferencián az érdeklődők többek között előadásokat hallhatnak az űrtevékenység hasznáról mindennapi életünkben, társadalmi, kulturális hatásairól (beleértve a művészeteket és a science fictiont), szerepéről az oktatásban és az ismeretterjesztésben, az információs társadalom megteremtésében. A konferencia keretében külön megemlékezés hangzik el a száz éve elhunyt Verne Gyuláról, az űrhajózási irodalom úttörőjéről.
A konferencián sor került az IAA és az ESA által közösen kiadott „Impact of Space Activities Upon Society” című könyv bemutatására is. A könyv számos társadalmilag elismert személyiség (többek között Kofi Annan, az ENSZ főtitkára, dr. Almár Iván, csillagász, dr. Gál Gyula űrjogász és Vágó István, magyar médiaszemélyiség) összegyűjtött nyilatkozatát tartalmazza arról, hogy számukra miben mutatkozik meg az űrtevékenység társadalomra gyakorolt pozitív hatása.
A konferencia kiegészítő rendezvényeként 2005. március 16-án a Leonardo/OLATS nemzetközi csoport „Space and the Arts: The Impact of Space on Society” címmel a művészetek és a világűr kapcsolatáról szóló nyilvános workshopot rendezett a Millenárison, amelyhez képzőművészeti kiállítás is társult. (A kiállítás március 30-ig tekinthető meg a Millenáris D csarnokában.)


2005. III. 11. - Március 15-e alkalmából a Magyar Köztársaság Elnöke a magyar űrkutatás fejlesztésében és nemzetközi képviseletében végzett tevékenységéért, a csillagászati-űrkutatási eredményeket bemutató ismeretterjesztő munkásságáért a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozta dr. Horváth Andrásnak, a Budapesti Planetárium igazgatójának. Gratulálunk!

2005. III. 8. - 2005. február 28-án budapesti idő szerint 20 óra 9 perckor egy Szojuz-U típusú rakétával elindult a Progressz M-52-es teherűrhajó a kazahsztáni Bajkonurból. Indulás után 9 perccel érte el a 200 km magasságot és megkezdte a közel 2 napos útját a Nemzetközi Űrállomás (ISS) felé. A rakományban található a KFKI-Atomenergia Kutatóintézet Sugárvédelmi Kutatócsoportja által tervezett és készített 2 darab 3 tengelyű kozmikus részecske detektor összeállítás is, melyeket az űrállomás Szerviz Moduljában fognak elhelyezni és kb. 9 hónapos adatgyűjtés után szállítják vissza kiértékelésre. Ez a vizsgálat része a 2001-ben indított BRADOS kísérletsorozatnak, melyben a Kutatócsoport már harmadik alkalommal vesz részt. A korábbi kísérletekről készített beszámolók az Űvilágban a nyomdetektor kulcsszóval kereshetőek. A mostani kísérlet fő célja az ISS belsejében kialakuló neutron sugárzási tér időbeli és térbeli eloszlásának, valamint a nagy energiás, nagy rendszámú kozmikus részecskék fajtájának és irány eloszlásának tanulmányozása. Jelenleg a Kutatócsoport hasonló detektorcsomagokkal más, az űrállomáson folyó űrséta szimulációs kísérletben is részt vesz (Matroshka program).Az Űrállomásról készített kép a közeledő Progresszt mutatja.

2005. III. 2. - Az Európai Bizottság március 1-jén kiadott sajtóközleménye szerint elhalasztották a döntést a Galileo műholdrendszert üzemeltető konzorcium kiválasztásáról. Az Európai Bizottság indoklása szerint mindkét versenyben lévő pályázó kiváló minőségű kiegészítő anyagot nyújtott be a január végi határidőre, ezért a Galileo Joint Undertaking egyelőre nem tudott döntést hozni, további tárgyalásokat tart szükségesnek. További részletek az Űrvilág hirportálon olvashatók.

2005. II. 21. - Magyar részvétel az Indonéz Űrkutatási Hivatal LAPAN-TUBSAT távérzékelő műhold programjában. – Az Indonéz Űrkutatási Hivatal (LAPAN) 2005 végén fogja felbocsátani az első indonéziai távérzékelő műholdat. A műhold elsődleges feladata a természeti katasztrófák (erdőtüzek, árvizek, földrengések, szökőárak, vulkánkitörések) és azok hatásainak megfigyelése, az ellenük való védekezés segítése.
A műhold fedélzeti berendezései közül a legfontosabbak a képfelvevő kamerák. Két kamera található a műholdon, egy nagy látószögű és egy nagy felbontású. A kamerák jeleit mikrohullámon továbbítják a földi állomásra. A földi vevőállomás legfontosabb műszereit, a nagyérzékenységű, szuper kiszajú mikrohullámú erősítőket és a különleges minőségű, számítógéppel is vezérelhető képvevő berendezést magyar mérnökök tervezték és építették meg. A Bonn Magyarország kft. űrkutató részlegének mérnökei kiváló munkát végeztek, már megrendelést kaptak újabb berendezések szállítására is.
A programban való sikeres magyar részvétel tovább erősbíti a magyar űrkutatás és űripar nemzetközi hírét, jó referenciaként szolgál a teljes jogú ESA tagságra pályázó Magyarország űriparának megítélésében. További részletes információ elérhető a urvilág.hu hírportál honlapján.

2005. II. 17. - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! – A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közzétette a 2005. évi pályázatai közül a Gazdasági Versenyképesség Operatív Programját (GVOP). A programot kutatóhelyeink és űrtevékenység iránt érdeklődő vállalkozók figyelmébe ajánljuk. További információ elérhető a GKM honlapján, vagy a 06 - 40 2004 94-es kékszámon.

2005. II. 17. - A 2005. február 15-i Űrkutatási Tanács ülés felhatalmazta a MŰI igazgatóját, hogy közzétegye a 2005. évi alkalmazott űrtevékenységi pályázatok pályázati felhívását és pályázati feltételeit. Az erre vonatkozó anyag itt olvasható.

2005. II. 16. - A Magyar Űrkutatási Tanács 2005. február 15-én rendes évi ülését megtartotta. A testület elfogadta a MŰI előző évi gazdálkodásáról és szakmai munkájáról szóló beszámolót. Jóváhagyta a 2005. évi gazdálkodásra vonatkozó terveket és a MŰI 2005-ös szakmai munkatervét. Elfogadta a magyar űrkutatás 2004. évi általános nemzetközi tevékenységéről szóló beszámolót. A MŰT szakértőinek megbízatása 2004 végén lejárt. A MŰT elnöke az eddigi szakértők közül dr. Magyari Bélát és dr. Pap Lászlót újabb négy évre meghívta a Tanács tagjai közé. Rajtuk kívül Roboz Andrást, Simon Tamást, Solymosi Jánost és dr. Tóth Lászlót kérte fel, hogy a 2005-2008 években legyenek a MŰT egyéni szakértői. A MŰT eddigi szakértői közül Apáthy Istvánnak, dr. Ferencz Csabának, dr. Horváth Andrásnak és Winkler Péternek a felügyelő miniszter levélben köszönte meg több mint egy évtizedes munkájukat.

2005. II. 9. - Csillagászati - űrkutatási szakkör indult!
A GEMMA Űrküldetés Szimulátor Csoport szakkört indít elsősorban középiskolásoknak, de idősebbek is jelentkezhetnek. A foglalkozások február 1-én kezdődtek, de az érdeklődők továbbra is bekapcsolódhatnak! A szakköri foglalkozásokon résztvevők átfogó elméleti ismereteket szerezhetnek az űrkutatás és csillagászat témaköréből. Emellett aktívan részt vehetnek az Űrküldetés Szimulátor fejlesztésében és szerepet vállalhatnak a szimulációk során.
A szakkörök időpontja: keddenként 16-18 óra között.
Helyszíne: az Uránia Csillagvizsgáló (Budapest I ker. Sánc u. 3/b) első emeleti szakköri helyisége (ahol az űrszimulátor is található).
Jelentkezni személyesen vagy e-mailben, a gemma@marvin.elte.hu címen lehet. További, részletes információkat itt olvashatnak.

2005. II. 8. - PÁLYÁZAT! A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) Románia viszonylatában rövidesen meghirdeti a kétoldalú tudományos együttműködések támogatására szóló pályázatát. A közös projektek tematikus megkötés nélkül, bármely tudományterületen beadhatók. A beadási határidő május 6. A részletek az NKTH honlapján olvashatók. Kérjük, lehetőség szerint minél többen próbáljanak élni ezzel a lehetőséggel.

2005. I. 26. - Az EURISY szövetség, a Norvég Űrkutatási Oktatóközponttal (NAROM) és az UNESCO-val közösen tudományos-fantasztikus írásművek elkészítésére pályázatot hirdet, 12-17 évesek számára. A pályázat célja a fiatalok figyelmének felkeltése a világűr békés célú kutatásával kapcsolatban. A beadási határidõ 2005. május 15. A kiírás részletei a MANT és az EURISY honlapján olvashatók.

2005. I. 26. - 2005 folyamán megkezdődik a GALILEO európai műholdas rádiónavigációs helymeghatározó rendszer kiépítése, próbaüzembe helyezése.
A rendszer Európa minden eddigihez viszonyított legnagyobb infrastrukturális projektje, ami 30 műholdon alapul, és a tervek szerint 2008-2010 között éri el teljes működőképességét. A GALILEO kereskedelmi szolgáltatásai az Európai Unió tervei szerint 2008-tól indulnak.
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium részéről az EU Koordinációs Főosztály képet szeretne kapni arról, hogy kik azok a hazai potenciális vállalkozók/vállalkozások, akik/amelyek a műholdas rádiónavigációs alkalmazások egyes részterületeinek szolgáltatásaiban szolgáltatásnyújtóként/fejlesztőként lehetőséget látnak, és a program iránt érdeklődést mutatnak.
Fentiek alapján az Informatikai és Hírközlési Minisztérium konferenciatermében 2005. január 28-án 9 órától egy „interest group” létrehozása céljából megbeszélést tartunk a GALILEO programban való hazai részvétel lehetőségéről.

2005. I. 21. - Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter, a magyar űrkutatás felügyelő minisztere, a Magyar Űrkutatási Tanács elnöke levélben gratulált Jean-Jacques Dordain-nak, az Európai Űrügynökség (ESA) főigazgatójának abból az alkalomból, hogy az ESA Huygens űrszondája január 14-én küldetését sikeresen teljesítve sima leszállást hajtott végre a Szaturnusz Titán nevű holdján.

2005. I. 13. - A Tudományos Újságírók Klubja és a MÚOSZ újságíróképző tanfolyamot indít. A tanfolyamra felvételt nyert pályázók közül a Magyar Űrkutatási Iroda 1 főt támogat. A pályázat beadási, és a MŰI-nél való pályázás határideje egyaránt 2005. január 30. A részletes felhívás itt olvasható.

2005. I. 12. - A Magyar Űrkutatási Iroda vendégei voltak az iNavSat konzorcium képviselői. Az iNavSat versenyben van az európai műholdas navigációs rendszer, a Galileo üzemeltetési jogának elnyeréséért. A konzorcium három meghatározó cége a Thales, az Inmarsat és az EADS. Dr. Gerard Brachet, az iNavSat tanácsadója és Mr. Lyn Dutton a Thales munkatársa délelőtt az államigazgatás érintett képviselőivel, délután pedig a műholdas navigáció iránt érdeklődő cégek, intézetek képviselőivel találkoztak. Előadásaikban ismertették a Galileo rendszer lényegét, konzorciumuk elképzeléseit az üzemeltetésre vonatkozóan, valamint kifejtették, miként kapcsolódhatnak be magyar cégek, intézmények a Galileo programba. Hangsúlyozták, hogy utóbbira elsősorban az alkalmazások szélesítése területén van lehetőség, ezen a területen viszont tág tere van az új ötletek sikeres megvalósításának.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Űrtudomány
Földmegfigyelés
Mikrogravitáció
Navigáció és távközlés