Kezdőlap  
ENGLISH VERSION
 
A MŰI
Évkönyvek
Dokumentumok


A Magyar Űrkutatási Iroda
elérhetőségei

Cím:
1011 Budapest, Iskola u. 13.

Telefon:
06-1-795-6237

 
 
 

Oklevelek, kitüntetések
Űrnap
Régebbi híreink
Aktuális híreink

  2012. évi I. negyedév
 

 

2012. III. 30. - A PECS új szabályrendszere - PECS Információs Nap - Tájékoztatjuk az érdekelteket és az érdeklődőket, hogy a Magyarország és az Európai Űrügynökség kapcsolatát megalapozó „Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) Megállapodás” pályázati szabályrendszere megváltozott, a régi szabályok szerint (Questionnaire, Financial Plan beküldése a MŰI-nek, az Űrkutatási Tudományos Tanács véleményezése alapján jóváhagyás/elutasítás) új projekt indítására már nincs lehetőség.

A jövőben a PECS projektekre pályázni az ESA pályázati weboldalán keresztül lehet. A projektek ITT (Invitation to Tender) formájában kerülnek kiírásra, melyet az adott PECS állam kutatóhelyei/cégei számára hirdetnek meg. A változtatással az ESA meg szeretné könnyíteni a pályázatok benyújtása módjának elsajátítását egy, a jövőben esedékes ESA csatlakozás esetére.

Az ESA Budapesten egy „PECS Információs Nap” keretében mutatja be a pályázatok benyújtásának új szabályrendszerét. A MŰI kéri a jelenlegi PECS projektekben résztvevő vagy a részvétel iránt érdeklődő kutatóhelyek, egyetemek, cégek képviselőit, hogy a rendezvényen lehetőségük szerint mindenképpen vegyenek részt. Az előadást követően diszkusszióra lesz lehetőség a még felmerülő kérdések megvitatása céljából. Ezen túlmenően lehetőség lesz arra is, hogy a projektvezetők az ESA képviselőivel külön-külön is megbeszélést folytassanak negyed-negyed órás turnusokban. (Erre pl. üzleti titok vagy speciális, nem a nagyközönség számára felteendő kérdések esetén lehet szükség.)

A program előreláthatólag a következő.

2012. április 19., PECS Információs Nap
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1011 Budapest, Iskola u. 13., 405-ös tárgyaló

10:00 – 11:30 A PECS-pályázatok indításának új szabályrendszere
11:30 – 12:30 Plenáris ülés, diszkusszió

(fél óra szünet, majd a 204-es tárgyalóban)

13:00-tól Bizalmas megbeszélések negyed órás váltásokban

A programon való részvételhez regisztráció szükséges. A regisztráció határideje: 2012. április 12. A regisztrációnál kérjük jelezni, ha a 13 órától kezdődő megbeszélésen részt kívánnak venni, a külön megbeszélésekre a bejelentkezés sorrendjében kerül sor. Jelezni a hso.mui@gmail.com e-mail címen lehet.

2012. III. 26. - Elhunyt Gál Gyula - Mély fájdalommal tudatjuk, hogy dr. Gál Gyula, a világűrjog nemzetközi hírű szaktekintélye és művelője március 19-én hosszú betegséget követően elhunyt. A továbbiakban az Űrkutatási Tudományos Tanács korábbi elnökének, Almár Ivánnak a visszaemlékezését mutatjuk be, de bemutatjuk azt is, tanítványai számára mit jelentett, mit adott a világűrjogász.


Gál Gyula előadása a Magyar Asztronautikai Társaság 2006. december 8-án megrendezett tisztújító közgyűlésén

2012. III. 14. - A X. Ifjúsági Fórum helye és ideje - Örömmel tájékoztatjuk honlapunk olvasóit arról, hogy a Magyar Asztronautikai Társaság és a Magyar Űrkutatási Iroda idén ismét, immáron 10. alkalommal rendezi meg az "Ifjúsági Fórum" című űrkutatási konferenciát. A rendezvényen egyetemisták, PhD-hallgatók adnak elő legújabb programjaikról, sikereikről. Így természetesen szó lesz a MaSat-1 programról és folytatásáról, továbbá az Európai Űrügynökség magaslégköri ballon-, illetve rakétaprojektjében való kiemelkedően sikeres magyar részvételről is. De nem maradnak el űrcsillagászattal, illetve egy, a Nemzetközi Űrállomáson folyó kísérlettel kapcsolatos beszámolók sem. A fórum elején a két rendező (MŰI és a MANT) beszámolóit hallgathatják meg a résztvevők. A rendezvényen a részvétel ingyenes. Helye és ideje: 2012. április 13. (péntek), 9 órától a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium székhelyén (1011 Budapest, Fő u. 44-50., a földszinti "Zöld Galériában". A részletes programról hamarosan tájékoztatunk.

2012. III. 9. - Hazai pályázati siker az ESA SWARM programjában - Az ESA befogadta az Eötvös Loránd Geofizikai Intézetnek a magnetoszféra MHD hullámai és turbulenciája témában beadott projektpályázatát (The study of MHD waves, turbulence and the plasmasphere based on SWARM observations), ezzel a hazai Intézmény hivatalosan csatlakozott a SWARM programhoz. A SWARM egy három alacsony földpályán keringő műholdból álló megfigyelő-rendszer, melynek elsődleges feladata a földi mágneses tér minden korábbinál alaposabb megfigyelése. A három műholdból álló konstelláció mindemellett egyedülálló lehetőséget teremt az ionoszférán-magnetoszféra áramrendszereinek és a magneto-hidrodinamikai hullámok és a turbulencia vizsgálata számára is.


A SWARM kutatóholdak a Föld körül

A műholdak felbocsátását ez év júliusára tervezik, a kalibrált adatok feldolgozása a következő esztendőben kezdődhet. A projektben az ELGI kutatóin kívül az MTA CSFK GGI (Sopron) és a bukaresti Institutul de Stiinte Spatiale (ISS - Űrtudományok Intézete, Románia) munkatársai vesznek részt. A projekt Principal Investigator-a (Heilig Balázs) és egyik Co-Investigator-a (Co-I) (Kovács Péter), az ELGI két munkatársa. (A résztvevők teljes listáját az ESA Earthnet Online oldalán találja meg.)


A SWARM tervezett pályája

Az ELGI által koordinált MM100 meridionális magnetométer állomáslánc észleléseivel szerepet vállalunk az ESA által szintén befogadott SWARM-EMISSAR (Electric, Magnetic and Ionospheric Survey of Seismically Active Regions with SWARM) c. programban is. E program célja a földrengéseket esetlegesen megelőző ionoszférikus elektromágneses jelek megfigyelése földi és a SWARM műholdakkal észlelt in-situ észlelések alapján. A projekt koordinátora a román űrtudományi intézet (Institute of Space Sciences, ISS), résztvevői pedig az ELGI-n kívül az ELTE Űrkutató Csoportja, valamint a román University Dunarea de Jos Galaţi, a tajvani University of Tainan, illetve a görög National Observatory of Athens.


A SWARM felépítése

A SWARM-ról bővebben magyarul részletesen az Űrvilágon olvashat.

(Fenti hír szerzőjének, Heilig Balázsnak a beszámolót ezúton köszönjük és az eddigi sikerekhez gratulálunk!)

2012. III. 6. - Óriási lehetőség az űriparnak - Hazánk ugyan az EUMETSAT műholdmeteorológiai szervezet teljes jogú tagja, aktivitásunk más közép- és kelet-európai államokéhoz hasonlóan nem kevés kívánnivalót hagy maga után. Bár a tagdíj befizetése ellenében a hazai cégek és kutatóhelyek számos kutatás-fejlesztési programban vehetnének részt (természetesen pályázati úton), addig nem hogy nyertes pályázó, de pályázó sem igen akad. Ezt az EUMETSAT is fölismerte, ezért a következő pályázati kiírásukon (ITT 12/205350 - MTG Mission Operations Facility) való indulás megkönnyítése érdekében információs napot rendeznek az ESA földi irányítóközpontjában, az ESOC-ban (Darmstadt). A március 29-én sorra kerülő egésznapos rendezvényen a pályázatok módozatával, lehetőségeivel ismerkedhetnek meg, a konkrét pályázattal, emellett egy "brainstorming" keretében a későbbi pályázati indulások megkönnyítéséről is szó lesz. A pályázati kiírás feladataiból adódóan elsősorban űripari cégek számíthatnak megrendelésre. Mivel az MTG (MeteoSat Third Generation) irányítása az ESA ESOC központjában kerül kialakításra, a projekt EUMETSAT-finanszírozású és meghirdetésű, ESA által megvalósított projektként is felfogható. A rendezvényre történő jelentkezés határideje: 2012. március 27. Regisztrálni az eumits@eumetsat.int e-mail címen lehet. Javasoljuk, minél többen képviseljék hazánkat, az űripari cégeket, szervezeteket, valamint a meteorológiával foglalkozó állami és egyetemi kutatóhelyeket! Kérjük, a jelentkezésről lehetőség szerint a MŰI-t is tájékoztassák (Horvai Ferenc címén, horvai@hso.hu).

2012. II. 28. - Málta Együttműködési Megállapodást kötött az ESÁ-val - 2012. február 20-án, többéves előkészítést követően Karlheinz Kreuzberg, az ESA Főigazgatói Kabinet vezetője és Jeffrey Pullicino Orlando, a Máltai Tudományos és Technológiai Tanács elnöke, parlamenti képviselő aláírásukkal látták el az ESA és Málta közötti Együttműködési Megállapodást Vallettában. A megállapodás értelmében Málta az ESA számos, elsősorban oktatási és kutatási programjában működhet együtt az Európai Űrügynökséggel, ám a PECS Megállapodástól eltérően, kizárólagos hazai költségvállalás mellett. A szigetország a jövőben várhatóan teljes jogú tagként is csatlakozik az űrügynökséghez, noha a PECS Megállapodást valószínűleg nem írja alá. (A PECS Megállapodásban rögzített éves minimum egymillió eurós befizetés több lenne az ESA teljes jogú tagdíjánál.) Együttműködési Megállapodást a legutóbb - igaz, nem EU-tagként - Izrael írt alá tavaly januárban, s az Európai Unió tagországai közül már Bulgária az egyetlen, melynek még nincs kapcsolata az űrhivatallal (noha bizonyos ESA ülésekre meghívást kap). Magyarország 1991-ben írta alá a megállapodást.


Karlheinz Kreuzberg az ESA és Jeffrey Pullicino Orlando Málta nevében aláírják a megállapodást

2012. II. 28. - GMES-jelentkezések hazai információs napra - Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a GMES pályázati lehetőségeiről az ESA - mint arról már tájékoztattunk - információs napokat tart azon országokban, melyek ezt igénylik. Kérjük, hogy a különböző földmegfigyelési projektekkel foglalkozó hazai egyetemek, cégek, kutatóhelyek tegyenek javaslatot arra, milyen tájékoztatás érdekelné őket elsősorban (ESA pályázati rendszer, GMES általában, részterületek, EU-finanszírozás kérdése, stb.). A beérkező javaslatokat a MŰI összegzi, s az alapján állítjuk össze egy megrendezendő információs nap lehetséges programját. A GMES-ről, az európai űrfelvételek EU-tagok (így Magyarország) számára ingyenes letölthetőségről a http://gmesdata.esa.int/web/gsc/access_data oldalon találhatnak bővebb információt.

2012. II. 28. - A MaSat-1 a Föld árnyékában - Továbbra is tökéletesen működik az első magyar műhold. A MaSat-1 rendszerei azonban újabb kihívás elé néznek, hiszen az űreszköz pályája úgy módosult, hogy keringése során idejének körülbelül negyedét a Föld árnyékában tölti. Ennek megfelelően a fedélzeti berendezések hőmérséklete több tíz fokot csökkent. A hőmérsékleti adatok elemzéséből az irányítók optimalizálni tudják a műhold működését. Az MTI-nek a félaktív mágneses stabilizálási kísérletről Gschwindt András csoportvezető elmondta: "Még várunk a stabilizációs kísérlettel, mivel ez energiaigényes művelet. Jelenleg olyan helyzetben pörög a műhold, hogy az antenna forgása sem zavarja a vételt. Folyamatosan kapjuk az adatokat 102 rádióállomástól a világ 24 országból. A következő 2-3 hétben, amíg a Masat-1 a legrosszabb helyzetbe kerül, nagyon izgalmas lesz látni, hogy a tervezésnek megfelelően működik-e, tehát a belső hőmérséklet, hőeloszlás olyan-e, mint terveztük, és az energiaellátással nem lesz-e valami probléma. Megfigyeljük, hogy jól tervezték-e a műholdat - vesszük az adatokat és nézzük, hogy mi történik ott fent". Az MTI teljes anyagát itt olvashatják.

Az Olasz Űrügynökség időközben érdekes videót tett közzé, melyen egy, a Vega által indított műholdak elhelyezésére szolgáló platformhoz illesztett kamera készített. A felvételen jól látható az, ahogyan a műholdak elhagyják a platformot. A MaSat-1 fejlesztői a képeken a MaSat-1-et is azonosították.


2012. II. 28. - ESA-EU-12 ülés a GMES pályázati lehetőségeiről - Az Európai Űrügynökség és az Európai Unióhoz 2004-ben és 2007-ben csatlakozott 12 országának képviselői között Párizsban, február 22-én fontos tanácskozásra került sor. Az informális megbeszélésen a felek azt vitatták meg, hogyan tudná az ESA elősegíteni, hogy az EU-12 tagországai jobb pályázati eredménnyel szerepeljenek az EU által finanszírozott, ám ESA által meghirdetett, a földrajzi visszatérítés elvét azonban nem követő GMES űrszegmenst lérintő pályázatokon. Az ESA ezért május 3-4-én Bukarestben a kelet-európai országok számára kétnapos konferenciát rendez, de felajánlotta, hogy meghívás esetén valamennyi érintett országba ellátogatnak információs napok tartása céljából. Ez az ESA pályázati rendszerének és a GMES-nek a bemutatását jelentené. Az EU 7. Kutatás-fejlesztési Keretprogramjából az EU-12 által a GMES-re fordított összegeknek mintegy 1 százaléka tér vissza valamilyen módon az EU-12-be (ez egyetlen nyertes céget, a magyar Admatis Kft.-t jelent).

2012. II. 28. - Az ESA Földmegfigyelési Programbizottság ülése - Az EU tagállamai is meghívást kaptak az Európai Űrügynökség Földmegfigyelési Programbizottságának február 22-23-i ülésére. Hazánk megfigyelőként, bizonyos, EU-projekteket is érintő pontok esetén hozzászólási joggal vehetett részt az ülésen. Magyarországot a Párizsi Nagykövetségről Somogyi Norbert és Révfy Tivadar, az NFM Magyar Űrkutatási Irodából Horvai Ferenc képviselte. Az ülésen tárgyalt legfontosabb kérdést a GMES következő időszakra történő finanszírozása körüli probléma jelentette. Az Európai Bizottság ugyanis a következő hétéves költségvetésen kívül szeretné támogatni a GMES-programot, mely javaslatot a tagállamok többsége és az ESA is elutasítja. A vita a GMES Űrszegmensének részét képező Sentinel holdak felbocsátását is veszélybe sodorhatja. A vitáról további információkat az EuroPolitics lap cikkében olvashatnak.

2012. II. 28. - MaSat-1 emlékbélyeg, emlékérme - A MaSat-1-ről, Magyarország első műholdjáról a Magyar Posta és a Magyar Nemzeti Bank is megemlékezik, előbbi emlékbélyeg, utóbbi emlékérme kibocsátásával. Az 1000 Ft névértékű, réz-nikkel ötvözetből vert, a forgalomban fizetőeszközként is szolgáló érme kiadásának napja április 12-e, az Űrhajózás Napja. A kibocsátás alkalmával honlapunkon további információkkal fogunk szolgálni.


Az MNB által 2012. április 12-én kibocsátandó 1000 Ft névértékű érme a MaSat-1-ről

2012. II. 28. - 50 éve repült az első amerikai űrhajós - 1962. február 20-án indult a világűrbe a Mercury (Friendship-7 névre keresztelt) űrhajóval John Glenn, az első amerikai űrhajós. (Előtte már hajtottak végre szuborbitális repülést az űreszközzel, ám Glenn állt először bolygó körüli pályára.) A repüléssel az Egyesült Államok sikerrel szállt be a szovjet Szputnyik-1 műhold 1957. október 4-i felbocsátásával kezdődő űrkorszak nagy részét jellemző űrversenybe. Kennedy elnök 1961. május 25-én hirdette meg az emberes holdraszállás programját, melynek első lépése épp Glenn repülése volt. A II. Világháborút és a Koreai háborút is megjárt katona, majd berepülő pilóta a Mercury-program hétfős űrhajóscsapatának tagja volt, később az amerikai kongresszus szenátorává választották. Glenn sokáig nem repülhetett újra, ám végül 1998-ban az STS-95 Discovery űrrepülőgépen mégis az űrbe indulhatott, hogy 77 évesen a világ máig legidősebb űrhajósaként orvosbiológiai kísérletek alanya lehessen. A már a 91. évében járó űrhajós továbbra is előadásokat tart, népszerűsíti az amerikai űrtevékenységet, s kiáll az emberes Mars-program mellett.


John Glenn űrhajós és John F. Kennedy elnök a Mercury Friendship-7 űrhajó mellett

2012. II. 28. - Megnyílt a Kreatív Magyarország Kiállítás - Február 14-én a BME K épületének aulájában megnyílt a 2012-es Kreatív Magyarország Kiállítás. A vándorkiállításnak számos űrtechnológiai vonatkozása van, hiszen a Nemzetközi Űrállomáson végrehajtott FOCUS kísérlet eszköze mellett a Pille dózismérő is helyet kapott, de számos tabló foglalkozik a hazai űrkutatás sikereivel. Az idei kiállítás fő attrakciója természetesen az előző nap felbocsátott MaSat-1 volt. A kiállítás megnyitóján beszédet mondott Tarlós István főpolgármester, aki külön is köszöntötte a MaSat-1 fejlesztőit. A kiállításról és annak az országon belüli állomásairól annak honlapján olvashatnak részletesebben.

2012. II. 28. - Pályán Magyarország első műholdja - Február 13-án, a tervezett 11 órakor felbocsátották Európa új hordozórakétáját a Vegát. Az első tesztrepülését végző hordozóeszköz fedélzetén összesen kilenc műhold kapott helyet, köztük 7 cubesat. Utóbbiak között találjuk a PW-Sat-1-et, a Varsói Műegyetem által készített első lengyel, a Bukaresti Műegyetem által épített első román holdat, a Goliatot (honlapja itt, és Magyarország első, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatói által épített MaSat-1-et. A műholdak a tervnek megfelelően álltak Föld körüli pályára, indításukat követően nem sokkal már floridai rádióamatőrök fogták (a működő holdak) jeleit. A felbocsátást a BME Q épületében élőben követhették nyomon a jelenlévők (az ESA honlapján pedig valamennyi érdeklődő). Az egyetem "földi irányítóközpontja" 13:11-kor erősítette meg a MaSat-1 vételét. A kouroui helyszínen élőben tekintette meg a felbocsátást Kovács Kálmán, a Magyar Űrkutatási Tanács elnöke is. Sokáig nem lehetett pontosan tudni arról, hogy a többi cubesat milyen állapotban van. Annyi bizonyosnak tűnik, hogy a Xatcobeo spanyol műhold a tervek szerint működik, a MaSat-1-hez hasonlóan. A többi cubesat állapotáról ellentmondásos hírek érkeznek. A MaSat-1 az adatok adására-vételére, valamint a parancsok továbbítására szolgáló csatornán kívül Morze-jelekkel kódolt üzenetet is sugároz. A műhold jeleit világszerte, összesen 24 országból, illetve valamennyi kontinensről (az Antarktiszt is beleértve) veszik. További információkat a MaSat-1 hivatalos honlapján olvashatnak.


Az első Vega hordozórakéta felbocsátása (Forrás: ESA)


Magasba emelkedik a Vega, fedélzetén a MaSat-1-gyel (Forrás: ESA)


A startot a BME-n követők már tapsolhatnak - pályán a MaSat-1 (Forrás: BME)


A MaSat-1 program résztvevői, köztük Gschwindt András, a BME Űrkutató Csoportjának vezetője (Forrás: BME)


Az első magyar műhold "földi irányítóközpontja" a BME-n - ide futnak be az adatcsomagok a világ valamennyi tájáról, de itt veszik is az adást a BME vevőjével (Forrás: BME)

2012. II. 27. - Újabb három csapat sikere az ESA programjában - Az Európai Űrügynökség oktatási programjának keretében évről évre meghirdetett felsőlégköri ballon- és rakétakísérleteket lehetővé tevő REXUS/BEXUS programjában nyertesként kihirdetett csapatok között három magyar diákcsoportot találunk a 2012-es évben. Zábori Balázs, a tavalyi rendkívül sikeres CoCoRad kísérletének tulajdonképpeni folytatásaként értelmezhető TechDose rakétakísérletet mutatja be részletesen a honlapunk számára megküldött cikkében, melyet az Űrtudomány rovatban olvashatnak.

2012. II. 27. - Az FP-7 pályázatok hivatalos honlapja - Az Európai Bizottság tájékoztatása alapján valamennyi érdekelttel ezúton tudatjuk, hogy az EU 7. Kutatás-fejlesztési Keretprogramjának pályázatainak hivatalos honlapja ezentúl az "FP-7 Participant Portal". A CORDIS weboldalon ugyanakkor az eddigieknek megfelelően továbbra is megjelennek az aktuális pályázati felhívások. A változtatás oka egyébként az volt, hogy elősegítse a pályázati partnert kereső intézmények részvételét a regisztráció lehetőségének hangsúlyozásával. A portál már korábban is létezett, ám februártól számos egyéb szolgáltatással is bővítették (pl. a dokumentumok közötti könnyebb eligazodást segítő "FP-7 Docs" menüponttal, mely a CORDIS-nál egyszerűbb keresést tesz lehetővé).

2012. II. 27. - Pályán a VesselSat-2 - 2011 októberében - mint ahogyan arról honlapunkon is beszámoltunk - sikeresen Föld körüli pályára állt a tengeri hajóforgalom követésére épített luxemburgi VesselSat-1 mikroműhold. Az űreszköz egyik beszállítója a magyar BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft. A budapesti űripari cég az adatcsatorna legfontosabb láncszemét, a fedélzeti digitális modulátort készítette. Az idei év világviszonylatban is első indításakor a kínai Hosszú Menetelés-4B hordozórakéta segítségével állították sikeresen pályára a hasonló magyar részvétellel épített VesselSat-2-t. Míg a VesselSat-1 egyenlítői, addig utóda poláris pályán kering a Föld körül. A VesselSat-program az első olyan projekt, melyben hazai űripari cég tisztán magánbefektetői megrendelésre gyártott űreszközre fedélzeti műszert. (A cégnek számos megrendelése volt már, műhold fedélzetén azonban a VesselSat-1 esetén helyezett el műszert első alkalommal.)

2012. II. 27. - Végéhez közeledik a NeuroSpat kísérlet - Január 3-án végezte André Kuipers holland űrhajós az ISS európai Columbus moduljában elvégezte a jelentős magyar részvétellel folyó NeuroSpat kísérlet egyik utolsó mérését. Az MTA Pszichológiai Kutatóintézetének Űrkutató Csoportja által fejlesztett kísérlet az űrhajósok agyi elektromos aktivitását vizsgálja különböző hatások figyelembevétele mellett. A mérések elsősorban a súlytalanságban a "fent" és a "lent" jelentőségének elvesztésekor bekövetkező reakcióidőben és különböző "hibázásokban" bekövetkező változásokat kutatja. A kísérletekről további információkat az Űrtudomány rovatban olvashatnak.

2012. II. 27. - Pályán a Csibisz-M - Január 25-én a terveknek megfelelően belépett, majd elégett a légkörben a Nemzetközi Űrállomást kiszolgáló Progressz M13-M orosz teherűrhajó. A küldetés magyar vonatkozását az adja, hogy az űreszköz vitte magával a 40 kg tömegű Csibisz-M űridőjárás-kutató mikroműholdat. A Csibisz-M VLF-jelenségeket megfigyelő fő tudományos műszere az Eötvös Loránd Tudományegyetem Űrkutató Csoportja által készített SAS3. A Progressz megsemmisülése előtt a Csibisz-M sikeresen levált az űrhajóról, s megkezdte önálló működését a Föld körüli pályán. A magyar berendezésről részletesen olvashatnak az Űrvilág cikkében.


A Csibisz-M holdon működő SAS3 műszer

2012. II. 7. - UN COPUOS - SPIDER regionális iroda Magyarországon - Február 7-én, az ENSZ Világűrbizottsága Tudományos és Technikai Albizottsága ülése alkalmából Bécsben az ENSZ Világűriroda (OOSA) és a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola képviselői megállapodást írtak alá, amelynek értelmében a Főiskolán létesül az ENSZ katasztrófa- és vészhelyzet-elhárító SPIDER programjának egyik regionális irodája (Regional Support Office, RSO). A megállapodást az OOSA részéről Takao Doi japán űrhajós, az OOSA űralkalmazási szakértője, a Károly Róbert Főiskola részéről pedig dr. Bíró Tibor, a Természeti Erőforrás-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar dékánja írta alá. Az aláíráson megjelent dr. Csuday Balázs nagykövet, Magyarország Bécsi Állandó Képviseletének vezetője és a Főiskola több oktatója. Jelen volt a COPUOS STS legtöbb küldöttsége is. A gyöngyösi lett a SPIDER program 12. regionális irodája, de az OOSA további öt országgal folytat tárgyalásokat hasonló RSO-k létesítéséről.


Bíró Tibor dékán és Takao Doi, az OOSA űralkalmazási szakértője a megállapodás aláírásakor


Bíró Tibor dékán a már aláírt megállapodással

2012. II. 7. - ENSZ Világűrbizottság - Február 6-án Bécsben megkezdődött az ENSZ Világűrbizottság Tudományos és Technikai Albizottságának (COPUOS STS) 49. ülésszaka. Az ülésszakon a Világűrbizottság 71 tagállamának többségén kívül számos ország és nemzetközi szervezet megfigyelőként képviselteti magát. Az Albizottság a következő két évre az argentin Felix Menicoccit választotta elnökévé. A magyar küldöttség vezetője, dr. Both Előd az általános véleménycsere keretében elmondott felszólalásában egyebek mellett beszámolt ESA kapcsolataink alakulásáról, a Csibisz-M orosz tudományos műholdon újabb magyar műszer világűrbe juttatásáról, valamint az első magyar műhold közelgő felbocsátásáról.

2012. II. 6. - Még lehet jelentkezni az Alpbachi Nyári Iskolára - Az érdeklődő hallgatókat kérjük, mielőbb töltsék ki az on-line regisztrációs lapot az évről évre, Tirolban megrendezésre kerülő Alpbachi Nyári Iskolára a rendezvény honlapján. A jelentkezéseket március 31-ig várják, maga az iskola július 24. és augusztus 2. között kerül megrendezésre. Az idei év témája az óriásbolygók kutatásával kapcsolatos, címe: "Exploration of the Giant Planets and their Systems". Kérjük, hogy a jelentkezők tájékoztassák dr. Both Elődöt, a MŰI igazgatóját is a both@hso.hu vagy az elod.both@nfm.gov.hu email-címen, mivel a magyar jelentkezéseket a szervező FFG felé az NFM MŰI hagyja jóvá.


2012. II. 6. - ESA-EU informális megbeszélés Darmstadtban - Az Európai Űrügynökség és az Európai Unió nem ESA-tagállamai közötti harmadik megbeszélésre január 20-án került sor az ESA ESOC (European Space Operations Centre) darmstadti irányítóközpontjában. Az ülésre az eddigiektől eltérően azon EU-tagok is meghívást kaptak, melyek még nem vették fel formálisan a kapcsolatot az űrügynökséggel (Málta és Bulgária). Az informális találkozón a jelenlévők tájékoztatták a többi ország és az ESA képviselőit az űrkutatási projektek előre haladásáról az egyes országokban, illetve a jövőbeni együttműködési lehetőségekről. Emellett az ESA beszámolt a jelenlévő országok PhD hallgatói számára kialakított 12 hónapos továbbképzési lehetőségről. Az ülés levezető elnöke Jean-Jacques Dordain, az ESA főigazgatója volt, Magyarországot Horvai Ferenc, az NFM Magyar Űrkutatási Iroda munkatársa képviselte.


Az ESOC fő irányítóterme

2012. II. 6. - MaSat-1 egy közösségi portálon - A Facebook közösségi portálon a MaSat-1 fejlesztői külön oldalt hoztak létre. Az érdeklődök itt számos képet és természetesen az aktualitásokat olvashatják. A csoport bejelölésével elősegítjük a MaSat-1 programjának szélesebb körű megismertetését.


A MaSat-1 Facebook-oldala


A MaSat-1 egyik hivatalos posztere

2012. II. 6. - Magyar kislány nevét viseli majd az egyik Galileo-hold - Az Európai Bizottság a Galileo navigációs műholdak egyes példányainak elnevezésére rajzpályázatot hirdetett a 9-11 éves korosztály számára. Mivel a holdak száma miatt Magyarországról 1 pályázat nyerhetett, igen nehéz dolga volt a 781 pályázat értékelésére vállalkozott zsűrinek (melynek tagjai mások mellett Czene Attila, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium sportért felelős államtitkára, Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke és az Európai Parlament Galileo-ügyekért felelős korábbi képviselője, Farkas Bertalan űrhajós és Süveges Gergő újságíró-műsorvezető). Az első helyezést Kraaijvanger Lisa Viktória, a Fillér utcai Általános Iskola tizenegy éves tanulója nyerte el, így a magyar Galileo-hold a Lisa nevet viseli majd.


Kraaijvanger Lisa Viktória és háttérben első helyezést elért alkotása - kezében a Lisa nevű Galileo-hold makettjét tartja


Csoportkép a nyertessel és a zsűri néhány tagjával: Süveges Gergő, Kraaijvanger Lisa Viktória, Farkas Bertalan, Czene Attila és Szűcs Tamás

2012. II. 6. - Toulouse Space Show 2012 - 2012. június 25-28. között rendezik meg Európa egyik - főként az űripari cégek érdeklődésére számot tartó -, kiállításokban és előadásokban bővelkedő "show-t" többek között az Európai Űrügynökséggel közösen Toulouse-ban. Az általános regisztrációs díj május 15-e előtt fizetve 474 euró, míg a diákok, nyugdíjasok és munkanélküliek 254 euróért vehetnek részt a rendezvényen. A szimpózium teljes címe "Toulouse Space Show 2012 - International Week on Space Applications". A részvételt valamennyi, űralkalmazások (és más területek, pl. a szervezők által kiemelten kezelt űrjog) iránt érdekelődő számára ajánljuk, kiemelten tekintve az űripari cégekre, melyek képviselői kiállíthatnak és kiállításokat tekinthetnek meg, külön tárgyalásokat folytathatnak más európai (és nemzetközi) partnerekkel. A space show honlapja: .

2012. II. 6. - ISS tudományos szimpózium - 2012. május 2-4. között az Európai Űrügynökség Berlinben tudományos ülésszakot rendez a Nemzetközi Űrállomáson folyó kutatási javaslatokról. Az ESA számítása szerint az űrállomás még legalább 20 évig szolgálja a tudományt és az innovációt. Ennek megfelelően a szimpóziumra várják mindazokat, akik be szeretnék mutatni javaslatukat, illetve részt kívánnak venni a különböző kísérletekben akár javaslatokkal, akár adatkiértékeléssel, a technológiai transzferben való közreműködéssel. Az ülésre február 29-ig kell jelentkezni Sylvie Ijsselteinnél, az ESA Űrrepülési Igazgatóságának munkatársánál a Sylvie.Ijsselstein@esa.int e-mailes elérhetőségen. Az ESA körülbelül 20 egyetemi hallgató részvételét is támogatja, mely támogatásban az utazási költségek (300 euróig), valamint a Hilton szállón való két éjszakás tartózkodés visszatérítése is beleértendő. Kérjük azon hallgatókat, akik részt szeretnének venni az ülésen, azt a fenti e-mail címen jelezzék, s oda küldjék meg angol nyelvű önéletrajzukat (melyben kutatási területükről, tapasztalataikról és esetleges cikkeikről is írnak) és motivációs levelüket! További információkat a rendezvény néhány napon belül aktiválandó honlapján olvashatnak.

2012. II. 6. - Még lehet jelentkezni az idei LPSC-re - Február 24-én zárul az idei (43.) Hold- és Bolygótudományi Konferenciára (Lunar and Planetary Science Conference) való jelentkezés határideje. Kérjük, hogy aki a 2012. március 19-23. között Woodlandsben (Texas, Houston) megrendezendő rendezvényen részt kíván venni, illetve a leadott és elfogadott hazai és más országbeli abstractokra kíváncsi, látogasson el a konferencia honlapjára.

2012. II. 6. - 4 nap a COSPAR anyagok leadási határidejéig - Emlékeztetünk, hogy a COSPAR (Committee on Space Research) idei közgyűlését (kongresszusára) 2012. július 14-22. között Indiában tartja. Az ülésen több szekcióban hallgathatnak (és elfogadásuk esetén tarthatnak) előadást a résztvevők. Ezzek kapcsolatban emlékeztetünk, hogy február 10-e az abstractok feltöltésének határideje. További információk a rendezvény honlapján olvashatók.

2012. I. 23. - Doktori és poszt-doktori ösztöndíj-lehetőségek a Francia Űrügynökségnél - A CNES a francia katonai és polgári célú űrtevékenység letéteményese, de egyben az ambiciózus francia űrpolitika európai szintű képviselője is. Az intézmény igazgatási központja Párizsban található, de legjelentősebb kutatási központja Toulouse-ban, a francia repülőgép- és űripar központjában van. Míg Párizsban 250, Toulouse-ban, ahol a műholdfejlesztések és a gyártás folyik, 1600 fő dolgozik. Párizs mellett Évry-ben található a 300 alkalmazottat foglalkoztató rakétatervező és –fejlesztő bázis, míg a Francia-Guyanán lévő kourou-i űrközpontban újabb 250 ember kap munkát. Innen egyébként nem csupán az Ariane rakéták indulnak, hanem innen bocsátják fel az európai fejlesztésű Vega, illetve az oroszok és európaiak által közösen épített "európai Szojuz" hordozórakétákat is. A CNES minden évben körülbelül 100, doktori és posztdoktori ösztöndíjat ítél oda a tevékenységi körébe tartozó területekre kutatási szándékkal jelentkező fiatalok számára. A doktori ösztöndíjra jelentkezőkkel szemben támasztott alapföltétel, hogy rendelkezzenek olyan Master-2 diplomával, ami lehetővé teszi számukra a doktori iskolába történő beiratkozást, míg a posztdoktori ösztöndíjra jelentkezőknek legkésőbb a tervezett kutatási ciklus megkezdése előtt meg kell szerezniük tudományos fokozatukat (a CNES általi (rész)finanszírozással korábban doktoranduszként a CNES-nél dolgozók nem jelentkezhetnek erre az ösztöndíjra). A doktori és poszt-doktori programok angol nyelven itt érhetők el. A doktoranduszokkal a CNES egy éves, kétszer egy-egy évre megújítható szerződést köt, a havi bruttó ösztöndíj 1919 euró. A poszt-doktori ösztöndíjra jelentkezők egy éves, egy alkalommal újabb egy évre megújítható szerződést írnak alá, a részükre folyósított összeg havi 2258 euró. A kutatási munkát mindkét pályázat esetében legkésőbb 2011. decemberében meg kell kezdeni. A jelentkezés on-line történik, a kiíró kéri az érdeklődőket, hogy a pályázat elkészítésének megkezdése előtt mindenképpen vegyék föl a kapcsolatot az általuk kiválasztott témát vezető kutatóval. Témakörök a 2012-es pályázati fordulóban:

- Űreszközöket használó tudományok - doktori ösztöndíj (Sciences utilisatrices des moyens spatiaux), így a világűr kutatása, ezen belül: csillagászat és asztofizika, asztrobiológia, fundamentális fizika, Nap, helioszféra, magnetoszféra, Naprendszer. - A Föld kutatása : légkör, időjárás, klíma, légköri kémia, óceán, kontinentális felszín, szilárd földfelszín (terre solide). - Mikrogravitációs környezet (micropesanteur, Micro-g environment)

A CNES az idén is számos posztdoktori kutatói ösztöndíjat ítél oda, de ellentétben a doktori ösztöndíjakkal, itt külön témákat nem hirdetnek meg. A lehetőség iránt érdeklődőket arra kérik, hogy tanulmányozzák a CNES honlapján hozzáférhető információkat, valamint vegyék föl a kapcsolatukat a szakterületüknek megfelelő témafelelőssel. A letöltött és kitöltött, aláírt űrlapot legkésőbb 2012. március 31-ig a következő címre célszerű elküldeni: boursepostdoctorale.paris@cnes.fr.

2012. I. 11. - Február 9-én indulhat a MaSat-1 - Január 9-én tartott sajtótájékoztatójában Jean-Jacques Dordain részletesen szólt a 2012-es esztendő űrtevékenység területén legfontosabb európai eseményeiről. A főigazgató kiemelten foglalkozott a Vega hordozórakéta első repüléseiről. Mint bejelentette, a rakéta első tesztrepülésére várhatóan február 9-én kerül sor. A Vega hasznos terheként számos műholdat szeretnének Föld körüli pályára állítani, köztük a MaSat-1-et, az első magyar műholdat. Mellette utazik még az első lengyel (PW-Sat-1) és az első román (Goliat) műhold is. Mindhárom űreszköz 10x10x10 cm-es ún. cubesat, s valamennyit egyetemisták építették. A MaSat-1 fejlesztő csapata a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatóiból állt, megépítése öt évet (2007-2011) vett igénybe.

2012. I. 11. - 20 éve alakult meg a MŰI - 20 évvel ezelőtt, 1992. január 1-jén alakult meg a Magyar Űrkutatási Iroda. Az űrtevékenységgel kapcsolatos hazai feladatok koordinálására hivatott szervezet létrejöttét az 5 nappal később megjelent, a Magyar Űrkutatási Iroda létrehozásáról szóló 3/1992. (I. 6.) Korm. rendelet szabályozta. Hazánkban az űrkutatással kapcsolatos kormányzati irányítás először, 1966. január 11-től az Űrkutatási Kormánybizottság (létrehozta a 3095/1966. sz. Korm. határozat), majd 1978. november 2-től a Magyar Tudományos Akadémia Interkozmosz Tanácsának (létrehozta a 3464/1978. sz. MT határozat) feladata volt. A Magyar Űrkutatási Iroda igazgatói: Tófalvi Gyula (1992-1997), majd Both Előd (1997-től). A MŰI mellett 1992-ben két űrkutatási tanács is alakult: a Magyar Űrkutatási Tanács tulajdonképpen egy szakértőkkel kiegészült tárcaközi bizottság volt, amely határozataival stratégiai kérdésekben hozott döntést, elfogadta a MŰI költségvetését, meghatározta a hazai űrkutatás fő irányait. A szakmai kérdésekben emellett a MŰI igazgatóját a kétéves időtartamra felkért szakértőkből álló Űrkutatási Tudományos Tanács segítette. A MŰI önállóságát 2006. január 1-jén vesztette el, amikor az Informatikai és Hírközlési Minisztérium főosztályává vált. Ezt követően 2006. június 9. és 2006. július 31. között a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium főosztályaként, 2006. augusztus 1. és 2008. december 31. a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 2009. január 1. és 2011. szeptember 30. között a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal osztályaként működött tovább. 2011. október 1-től a MŰI a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium osztálya. Az elmúlt 20 év legfontosabb eredményének minden bizonnyal az Európai Űrügynökséggel kiépülő szoros kapcsolatokat tekinthetjük. Hazánk 1991-ben a volt szocialista államok közül elsőként írta alá az ESÁ-val az Együttműködési Megállapodást, 1998-tól részt vett az ESA tudományos és technológiai fejlesztéseket lehetővé tevő PRODEX programjában, 2003-ban pedig elsőként írta alá a PECS Megállapodást, melynek alapján ma is részt veszünk az európai űrprojektekben. 2007-ben hazánk volt az első, amely megkezdte csatlakozási tárgyalásait az ESÁ-val. Ám azok a hazai majd a világgazdasági válság miatt felfüggesztésre kerültek, miközben 2008-ban Csehország, 2011-ben pedig Románia az ESA teljes jogú tagállamává vált. 2012-ben várhatóan Lengyelország is aláírja a csatlakozási szerződést. Fontos ugyanakkor kiemelnünk, hogy - néha hazai projektek támogatásának ma már jelentősen szűkültek a lehetőségei - az európai űrprojektekben való részvételünk minden korábbinál intenzívebb, amit az is elősegít, hogy 2008 óta évi 2 millió eurós PECS befizetéssel veszünk részt a PECS-ben (ennek 93 %-a kötelezően visszaáramlik Magyarországra). Mit is kívánhatnánk a MŰI-nek, mint újabb, stabilabb húsz évet, s az ESÁ-hoz történő sikeres, mielőbbi csatlakozást!

2012. I. 11. - Teljesült egy kívánság - A Csodalámpa Közhasznú Alapítvány célja olyan, életet veszélyeztető betegségben szenvedő 3 és 18 év közötti gyerekek egy-egy saját kívánságának teljesítése, ahol a család anyagi helyzete a kívánság teljesítését nem teszi lehetővé. A Dunaharasztiban lakó 7 éves Ádám Krisztiánnak különleges kívánsága volt: találkozni Farkas Bertalan űrhajóssal. A 2011. november 24-én sorra került találkozónak a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum adott otthont. Ádám Krisztián számára feledhetetlen élményt jelentett a nap, az űrhajóstól ráadásul ajándékokat is kapott: űrételt, valamint egy Kubaszov aláírásával is ellátott oklevelet. A találkozóról részletes beszámolót a Csodalámpa Alapítvány honlapján olvashatnak.2012. I. 4. - Meghirdették az idei Alpbachi Nyári Iskolára való jelentkezést - Már lehetséges az on-line regisztráció az évről évre, Tirolban megrendezésre kerülő Alpbachi Nyári Iskolára a rendezvény honlapján. A jelentkezéseket március 31-ig várják, maga az iskola július 24. és augusztus 2. között kerül megrendezésre. Az idei év témája az óriásbolygók kutatásával kapcsolatos, címe: "Exploration of the Giant Planets and their Systems". Kérjük, hogy a jelentkezők tájékoztassák Dr. Both Elődöt, a MŰI igazgatóját is a both@hso.hu vagy az elod.both@nfm.gov.huemail-címen, mivel a magyar jelentkezéseket a szervező FFG felé az NFM MŰI hagyja jóvá.

2011. I. 3. - Magyar Űripari Centrum Miskolcon - A Magyar Űripari Klaszter az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett ÉMOP 1.2.1.-11-0002 számú "A Magyar Űripari Klaszter technológia fejlesztése" című pályázat keretében új székhelyre költözik, amely egyben a Magyar Űripari Centrum nevet nyerte el. A klaszterről és a beruházás mikéntjéről részletes cikket közöl az Űrvilág. További híreket a Magyar Űripari Klaszter honlapján olvashatnak.


A Magyar Űripari Centrum épülete
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Űrtudomány
Földmegfigyelés
Mikrogravitáció
Navigáció és távközlés