Kezdőlap  
ENGLISH VERSION
 
A MŰI
Évkönyvek
Dokumentumok


A Magyar Űrkutatási Iroda
elérhetőségei

Cím:
1011 Budapest, Iskola u. 13.

Telefon:
06-1-795-6237

 
 
 

Oklevelek, kitüntetések
Űrnap
Régebbi híreink
Aktuális híreink

  2008. IV. negyedév
 

 

2008. XII. 24. - Kellemes Ünnepeket! - Ezúton kívánunk minden kedves Olvasónknak Áldott, Békés Karácsonyt és a 2009-es esztendőre egészségben, sikerekben gazdag Boldog Új Esztendőt!
2008. XII. 19. - A 2009-es Alpbachi Nyári Iskola - Az ESA által is támogatott 2009-es Alpbachi Nyári Iskola témája a Csillagászat Nemzetközi Évéhez kapcsolódóan az exobolygó-kutatás lesz. Az iskolára jelentkező hallgatóknak március 31-ig kell jelentkezniük. A részletekkel január második felében készülnek el a szervezők, így a nyári iskola pontos idejéről és áráról honlapunk is csak azt követően ad tájékoztatást. Annyi bizonyos, hogy a regisztrációs díj hallgatónként 370 euró lesz, míg a táborban összesen 60 hallgató vesz majd részt.

2008. XII. 19. - Megjelent a Természet Világa "Földközelben a világűr" c. különszáma - 2008. december 15-én a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat székházában került sor a Természet Világa Magyar Űrkutatási Iroda által is támogatott "Földközelben a világűr" c. különszámának sajtóbemutatójára. A kiadvány előreláthatólag kb. három hónapon keresztül lesz kapható az újságárusoknál. Az elsősorban különböző űralkalmazásokkal foglalkozó különszám szerzője dr. Frey Sándor csillagász, a Magyar Asztronautikai Társaság főtitkár-helyettese, a bevezetőt dr. Pap László, az Űrkutatási Tudományos Tanács elnöke írta.


A Természet Világa legújabb különszáma


A különszám sajtóbemutatója - dr. Pap László, az ŰTT elnöke a különszám hiánypótló jellegéről beszél


dr. Frey Sándor, a különszám nagyrészének írója mutatja be a "Földközelben a világűr" c. kiadványt

2008. XII. 19. - A VIII. Ifjúsági Fórum előadásai letölthetők - A korábbi évekhez hasonlóan, honlapunkon elérhetővé tesszük a VIII. Ifjúsági Fórum előadásait is (folyamatosan bővítjük). A MANT és a MŰI közös rendezvényét december 5-én tartottuk az Országos Meteorológiai Szolgálat Dísztermében. Az ülést dr. Both Előd, a MŰI igazgatója vezette le. Az előadások az alábbiak voltak:

 • Horvai Ferenc: Az ESA oktatási programjai, magyar lehetőségek kapcsolatainak alakulása fényében
 • Dr. Tari Fruzsina: A világűrjog aktuális kérdései
 • Marosy Gábor: Műegyetemi CubeSat Projekt
 • Bacsárdi László, Várhegyi Zsolt, dr. Tari Fruzsina: A Nemzetközi Asztronautikai Kongresszus és a Young Professionals Programme
 • 2008. XII. 18. - Miniszteri szinten ülésezett az ESA Tanács - 2008. november 25-26-án Hágában tartotta ülését az ESA Miniszteri Tanácsa. Az ülésen a nem ESA-tag EU országok képviselői megfigyelőként vehettek részt. Az ülésen az ESA apparátus munkatársaival együtt mintegy 300 fő volt jelen, a tagországok maximum 9 fős küldöttségekkel vehettek részt a tanácskozáson. Az ülésen az ESA 18 tagállama (EU-15 + Csehország, Norvégia és Svájc) valamint Kanada képviseltette magát tanácskozási joggal, a küldöttségek közel felét az űrtevékenységért felelős miniszter vezette. Megfigyelőként 3 szervezet (EC, EUMETSAT és European Space Science Foundation), valamint 9 ország volt jelen (Ciprus, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Románia és Szlovénia). A magyar delegáció vezetője dr. Both Előd, a MŰI igazgatója volt. Berlin (2005) után ez volt a második alkalom az ESA történetében, hogy Magyarország (a többi új EU tagországgal együtt) meghívást kapott a Miniszteri Tanács ülésére.


  Az ESA tagországait képviselő delegációvezetők (általában miniszterek) csoportképe

  Az ESA elnöki tisztét 2005 óta Hollandia töltötte be, ennek megfelelően az ülés elején Maria van de Hoeven holland miniszter asszony elnökölt. A következő hároméves periódusban az előzetes megállapodás szerint Olaszország tölti be az ESA elnöki tisztét, ennek megfelelően a Tanács Mariastella Gelmini olasz miniszter asszonyt választotta az ülés elnökévé. Felszólalásában az ESA előtt álló feladatokról szólt.

  Az előző és az új elnök, valamint későbbi felszólalásában az ESA Tanács elnöke, az ESA főigazgatója és több küldöttség köszöntötte Csehországot abból az alkalomból, hogy néhány nappal a Miniszteri Tanács ülése előtt vált az ESA tagjává.


  Munkában a miniszteri szintű ESA Tanács

  Az ülésről készített részletes útijelentés megtekinthető a MŰI Irattárában. Ebből kiemelendő, hogy jelenleg két ország jelezte már csatlakozási szándékát: Magyarország és Románia. Hazánkkal a csatlakozási tárgyalások 2007 májusában már megkezdődtek. Viszont fontos kiemelni, hogy az ESA a bővítési stratégiájában már egyértelműen megkülönbözteti az EU-n belüli és az EU-n kívüli országokat, előbbiek felvételét fontos célként megjelölve. A Miniszteri Tanács döntött az ESA 2009-2013 évekre tervezett átlagos költségvetéséről is, ami évi 3020 M€ lesz. További részleteket olvashatnak az ESA sajtóközleményében.

  2008. XII. 8. - Az Űrnap előadásai letölthetők - A korábbi évekhez hasonlóan, honlapunkon elérhetővé tesszük a 2008-as Űrnap előadásait. Az Űrnapot november 20-án tartottuk a BME K épületének Dísztermében. Köszöntőt mondott dr. Péceli Gábor rektor, az ülést dr. Molnár Károly K+F miniszter nyitotta meg. Levezető elnök volt dr. Pap László, az ŰTT elnöke. A résztvevőket Kovács Kálmán MŰT-elnök is köszöntötte. Az előadások az alábbiak voltak:

 • Dr. Chris de Cooker: ESA enlargement – special relations with Central and Eastern European countries
 • Dr. Both Előd: A hazai űrtevékenység elmúlt esztendeje
 • Lábó Eszter: Magyarország és az EUMETSAT kapcsolatainak alakulása - a csatlakozás fényében
 • Dr. Roósz András: A MICAST Hungary program – anyagtudományi kísérletek
 • Dr. Erdős Géza: Újabb eredmények a Naprendszer „határáról”
 • Dr. Balázs László: Agyi aktivitás vizsgálata a Nemzetközi Űrállomáson
 • Kocsis Gábor: A diákok által fejlesztett ESEO műhold és ESMO holdszonda bemutatása, a hazai részvétel
 • Dr. Pázmándi Tamás: Dr. Simonyi Károly űrdozimetriai méréseinek eredménye
 • Solymosi János: Új lehetőségek, fejlemények a magyar műholdépítő ipar
 • 2008. XII. 8. - Megrendeztük a VIII. Ifjúsági Fórumot - A VIII. Ifjúsági Fórumon mindössze 4 előadás hangzott el, ami a korábbi évek hagyományával szembeni váltásként hatott. Ugyanakkor az előadások közben a hallgatók kérdéseket tettek fel, sikerült megvitatni az egyes előadások során felvetődött kérdéseket, problémákat. Így tulajdonképpen az egyik leghosszabb Fórumra került sor (december 5-én, 10-14 óra között). Az előadásokat a MŰI honlapján keresztül hamarosan elérhetővé tesszük. Egyetlen (ám semmiképpen sem elhanyagolható) probléma az előadások nehézkes és elhúzódó feltöltése, az ebből eredő technikai nehézségek voltak. A Fórum levezető elnöke dr. Both Előd, a MŰI igazgatója volt. Az alábbiakban az Ifjúsági Fórum képeiből válogatunk.


  Dr. Tari Fruzsina az aktuális űrjogi kérdésekről tart előadást


  A MaSat-1 projektet Marosy Gábor mutatja be


  Az idei IAC-ről is hallhattunk beszámolót: Bacsárdi Lászlótól, dr. Tari Fruzsinától és Várhegyi Zsolttól

  2008. XII. 3. - A VIII. Ifjúsági Fórum programja - Idén már a második Ifjúsági Fórumra kerül sor, erre korábban még nem volt példa. Éppen ezért most a megszokottnál kevesebb előadás mellett tartjuk rendezvényünket, bízva abban, hogy "fórumos" nevéhez mérten valóban kialakul egy beszélgetés, közös gondolkodás a fiatal kutatók, egyetemisták és a többi résztvevő között. Az előadások azért természetesen nem maradhatnak el - igazi premierre is sor kerül, hiszen a VIII. Ifjúsági Fórumon mutatkozik be az első magyar műhold, a MaSat-1 építőinek csapata.

  Az ENSZ Világűrhét alkalmából meghirdetett VIII. Ifjúsági Fórumot december 5-én (pénteken) az Országos Meteorológiai Szolgálat Székházának Dísztermében (Budapest, II., Kitaibel Pál u. 1.) tartjuk, 10 és 12:30 óra között!

  Elnököl: Dr. Both Előd, a Magyar Űrkutatási Iroda igazgatója
  Előadások:

  Horvai Ferenc (Magyar Űrkutatási Iroda): Az ESA oktatási programjai, magyar lehetőségek kapcsolatainak alakulása fényében
  Dr. Tari Fruzsina (Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda): A világűrjog aktuális kérdései
  Marosy Gábor (BME Elektronikus Eszközök Tanszék): Műegyetemi CubeSat Projekt
  Bacsárdi László, valamint Várhegyi Zsolt, dr. Tari Fruzsina: A Nemzetközi Asztronautikai Kongresszus és a Young Professionals Programme

  Az Ifjúsági Fórumra minden érdeklődőt szeretettel várnak a rendezők: a Magyar Űrkutatási Iroda és a Magyar Asztronautikai Társaság

  2008. XI. 28. - VIII. Ifjúsági Fórum - Emlékeztetjük Olvasóinkat, hogy a Magyar Asztronautikai Társaság és a Magyar Űrkutatási Iroda által közösen megrendezésre kerülő VIII. Ifjúsági Fórumot 2008. december 5-én (péntek), 10 órától tartjuk az Országos Meteorológiai Szolgálat Székházának Dísztermében (1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1. - A MŰI-nek helyet adó épület). A rendezvényre valamennyi középiskolás és egyetemista, illetve fiatal kutató érdeklődőt várjuk. Összesíteni szeretnénk az elmúlt évben a diákok, fiatal kutatók által elért eredményeket az űrtevékenység különböző területeiről. Kiemelt témánk lesz a Budapesti Műegyetemen jelenleg is folyó műholdépítés (MaSat-1 - az első magyar műhold), de előadásokat hallgathatunk más témákban is, emellett megismerkedhetünk az Európai Űrügynökség oktatási programjával, különös tekintettel a magyarországi fiatalok, diákok számára elérhető újabb és újabb lehetőségekkel. (Felhívjuk a középiskolások figyelmét, hogy a MANT és a MŰI ugyan kiállít igazolást az Ifjúsági Fórumon való részvételről, azokat az iskolának nem kötelessége elfogadni, ezért arról előtte konzultáljanak osztályfőnökükkel.) További információval és részletes programmal néhány napon belül jelentkezünk.

  2008. XI. 25. - Ezek történtek az idei Űrnapon - A Magyar Asztronautikai Társasággal közösen november 20-án a BME K épületének Dísztermében tartotta szokásos éves rendezvényét, az idei Űrnapot a Magyar Űrkutatási Iroda. (Az Űrnapot - immár hagyományosan - még az ENSZ Világűrhetének alkalmából hirdettük meg.) Az Űrnap levezető elnöke dr. Pap László akadémikus, az Űrkutatási Tudományos Tanács elnöke volt.


  Az ŰTT elnöke köszönti a megjelenteket (mellette a képen balra Kovács Kálmán MŰT-elnök, jobbra dr. Molnár Károly K+F miniszter, valamint dr. Both Előd, a MŰI igazgatója

  A konferenciát dr. Péceli Gábor műegyetemi rektor köszöntője után dr. Molnár Károly kutatás-felesztésért felelős tárca nélküli miniszter nyitotta meg. Beszédében dr. Molnár Károly hangsúlyozta, K+F miniszterként hamarosan ő lesz a Kormány űrkutatásért felelős tagja, de már eddig is részt vett nemzetközi űrkutatási miniszteri találkozókon, illetve néhány héttel az Űrnapot megelőzően aláírta a PECS Megállapodás meghosszabbításáról szóló megállapodást. A PECS első öt évét értékelve rávilágított arra is, hogy az űripari és egyetemi részesedés növelése lesz a következő PECS-ciklus legfőbb feladata.


  Dr. Molnár Károly megnyitja az Űrnapot


  A résztvevők egy csoportja

  Az előadásokat megelőzően dr. Horváth András és Kovács Kálmán átadták a MANT idei űrkutatási díjait. A Fonó Albert-díjat idén Apáthy István, a Nagy Ernő-díjat Sik András kapta. "A Magyar Asztronautikai Társaságért" Oklevelet vehetett át a nyári ESA-táborral kapcsolatos munkájáért Kristóf Dániel, illetve a MANT alapszabalya módosításának előkészítésével kapcsolatos munkájáért dr. Tari Fruzsina. Kitüntetéseikhez ezúton gratulálunk!


  Dr. Horváth András, a MANT elnöke átadja a Nagy Ernő-díjat Sik Andrásnak - a kitüntetéshez Kovács Kálmán is gratulál

  A díjátadást követően Kovács Kálmán, a Magyar Űrkutatási Tanács elnöke is köszöntötte a konferencia résztvevőit.


  A MŰT elnökének köszöntője

  Az előadások sorát dr. Chris de Cooker úr, az Európai Űrügynökség Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának vezetője nyitotta. Az "ESA bővítése - különleges kapcsolatok a közép- és kelet-európai országokkal" címmel megtartott előadás az Űrnapok történetében először nyújtott betekintést az ESA bővítési politikájába. De Cooker úr 2007-ben tagja volt az ESA-Magyarország csatlakozási tárgyalások európai delegációjának, a PECS Bizottság munkáját pedig elsőkézből ismeri. Előadásában beszámolt arról, hogy Magyarország először írta alá a térségből az Általános Megállapodást, és a PECS Megállapodás aláírásával először vált Európai Együttműködő Állammá. Ugyanakkor Csehország ma már az Európai Űrügynökség tagja. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a PECS Megállapodás meghosszabbításával a magyar űrkutatás és űripar további fejlődésre kap lehetőséget, így végső soron Magyarország felkészültebben lehet majd a szervezet tagja. Emellett bejelentette, hogy néhány héttel az Űrnapot megelőzően Jean-Jacques Dordain, az ESA főigazgatója levelet kapott Călin Popescu-Tăriceanu román miniszterelnöktől, melyben Románia hivatalosan is kéri ESA-ba történő felvételét, a csatlakozási tárgyalások megkezdését.


  Dr. Chris de Cooker az ESA bővítésének lehetséges jövőjéről is szól

  Második előadóként dr. Both Előd a magyar űrtevékenység elmúlt egy évét értékelte. A MŰI igazgatója szólt a PECS Megállapodás meghosszabbításáról, az EU 7. K+F Keretprogramját értékelve pedig elmondta, hogy a hazai pályázók ugyan az űrtudomány különböző területein a várakozásokon felül teljesítettek, ám a Kopernikus (GMES) földmegfigyelési programról ugyanez már nem mondható el.


  Az Űrnap közönsége (a képen dr. Both Előd tartja meg előadását)

  A szünetet követően az elmúlt esztendő legfontosabb eseményeiről, terveiről hallhattak egy-egy előadást a résztvevők. Lábó Eszter, az Országos Meteorológiai Szolgálat Távérzékelési Osztályának munkatársa Magyarország és az EUMETSAT kapcsolatát mutatta be, emellett felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar űripar is komoly lehetőségekhez jut az ország EUMETSAT-hoz történt csatlakozásával, hiszen így akár a geostacionárius vagy alacsony Föld körüli pályán keringő holdak építésében, tervezésében, kiszolgálásában is részt vehetnek a sikeresen pályázók. A MICAST-Hungary programot, a programban végzett anyagtudományi kísérleteket mutatta be dr. Roósz András, a Miskolci Egyetem Anyagtudományi Intézetének igazgatója. Dr. Erdős Géza, az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet Kozmikus Fizikai Főosztályának vezetője a Voyager-1,-2 és az Ulysses űrszondák mérési eredményeinek kiértékeléséről szólt részletesen. A máig működő Voyager-ikrek a Napot körülvevő "mágneses burok" (a helioszféra - pontosabban "szuperszonikus napszélbuborék") áttörésével kerültek be a hírekbe az elmúlt években. Dr. Balázs László, az MTA Pszichológiai Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa a SURE program keretében végrehajtandó magyar ISS-kísérletről tartott előadást "Agyi aktivitás vizsgálata a Nemzetközi Űrállomáson" címmel. A magyar diákok által (is) fejlesztett ESEO (European Student Earth Orbiter) és ESMO (European Student Moon Orbiter) űreszközöket és az azok megépítéséhez való hazai hozzájárulást mutatta be előadásában Kocsis Gábor, a BME Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék doktorandusza. Mint azt a MŰI honlapján korábban már olvashatták, Simonyi Károly 2009-ben várhatóan ismét meglátogatja a Nemzetközi Űrállomást - űrturistaként 2007-ben már részt vett egy küldetésen. 2007-es űrdozimetriai méréseiről dr. Pázmándi Tamás, az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet Űrdozimetriai Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa. Az idei Űrnapot a sajtóban az elmúlt hónapokban rendre megjelenő magyar űrtesztközpont (Aerospace City) terve és önálló magyar műhold építése miatt az érdeklődés homlokterébe kerülő hazai űripar egyik legfőbb képviselője, Solymosi János, a Bonn-Magyarország Elektronikai Kft. űrügyekért felelős igazgatójának (az ŰTT és a MŰT tagja) előadása zárta. Előadásában a hazai műholdépítési lehetőségek mellett az elmúlt hónapokban a nyugat-európai társcégekkel folytatott tárgyalásokról is beszámolt.

  A sok visszajelzés szerint az Űrnap igen jól sikerült, az előadások érdekesek voltak. A rendezvényen kb. 200 érdeklődő vett részt. A BME az idén 7. alkalommal látta vendégül a rendezvényt, amit ezúton is külön köszönünk.

  2008. XI. 25. - Tíz éves a Nemzetközi Űrállomás - Az orosz Zarja energiaellátó modult 1998. november 20-án egy Proton hordozórakéta emelte a magasba a kazahsztáni Bajkonurból. Ezzel megkezdődhetett a hosszú ideje tervezett űrállomáskomplexum építése. Az amerikai Freedom, az orosz Mir-2 és az európai Columbus űrállomások terveinek végül közös megvalósításaként jött létre a Nemzetközi Űrállomás (a japán Kibo modult már az eredeti amerikai Freedom-tervek is tartalmazták, Japán nem tervezett korábban önálló űrállomást indítani). Az elmúlt tíz év ugyan nem volt elegendő építésének befejezésére, hiszen azt számos esemény hátráltatta (így a kilencvenes éven orosz gazdasági válsága és a Columbia-tragédia), mégis számos tudományos eredmény születhetett már a fedélzetén folyó kutatásokból. A magyarok elsősorban sugárvédelmi kísérletekben (Pille, Matrjoska, Bradoz) vesznek részt, de a SURE program keretében hamarosan anyagtudományi és pszichológiai kísérletek is indulnak. Legénysége jelenleg háromfős, de 2009-től várhatóan ez a szám hatra ugrik. Magyar szempontból kiemelkedően fontos, hogy a világ ötödik űrturistája (illetve az első, aki űrturistaként kétszer látogat az űrbe) a második magyarként 2007-ben több mint két hetet töltött az ISS fedélzetén, miközben európai és magyar kísérleteket is végzett. Simonyi Károly jövőre ismét a Nemzetközi Űrállomás vendége lesz.


  A Nemzetközi Űrállomás (azaz a Zarja modul) 1998-ban, építése kezdetén (Fotó: STS-88 Endeavour)


  A Nemzetközi Űrállomás napjainkban (Fotó: STS-126 Endeavour)

  2008. XI. 17. - Csehország lett az Európai Űrügynökség 18. tagja - Immár felvonták a Cseh Köztársaság lobogóját az ESA intézményein, miután az november 12-én a szervezet 18. teljes jogú tagjává vált. Csehország Magyarország után az ESA 2. Európai Együttműködő Állama volt, ám a (magyar csatlakozási tárgyalások kezdete után megkezdett) gyors csatlakozási tárgyalásoknak köszönhetően 2008. július 8-án Mirek Topolánek cseh miniszterelnök és Jean-Jacques Dordain ESA-főigazgató Prágában aláírták a csatlakozási szerződést. A cseh szenátus szeptember 18-án, a képviselőház pedig szeptember 25-én ratifikálta a megállapodást, amit Václav Klaus elnök októberben aláírásával szentesített. A megerősítésről szóló tájékoztató okmányt Csehország diplomáciai csatornákon ezután megküldte az ESA-nak, amit az Európai Űrügynökség a PECS Bizottság november 12-i ülését követően (ld. lentebb), hivatalosan átvett. Ezzel Csehország az ESA 18. tagállamává vált.


  A cseh lobogó az olaszországi ESRIN ESA-központ előtt

  2008. XI. 17. - További MŰI-rendezvények 2009-ben - Emlékeztetjük Olvasóinkat, hogy - mint azt már korábban is meghirdettük -, 2008. november 20-án a BME K épületének Dísztermében tartjuk az idei Űrnapot (a programról ld. október 20-i hírünket), 2009. december 5-én pedig az Országos Meteorológiai Szolgálat Székházának Dísztermében a VIII. Ifjúsági Fórumot. Mindkét rendezvény társszervezője a Magyar Asztronautikai Társaság.

  2008. XI. 17. - Nemzetközi űrkutatási konferencia Budapesten - Az EURISY Szervezet, az Európai Űrpolitikai Intézet és a Magyar Űrkutatási Iroda, az Európai Űrügynökség támogatásával kétnapos konferenciát szervez 2009. január 26-27-én Budapesten. A konferencia címe: "Models of Governance of National Space Activities in the Evolving European Framework". További információ és regisztráció az EURISY honlapján letölthető Draft Second Announcement-ben olvasható. Regisztrálni szintén a honlapon keresztül lehet, november 21-ig kedvezményes regisztrációs díj mellett.

  2008. XI. 17. - Negyedik alkalommal ülésezett a PECS Bizottság - 2008. november 12-én megtartotta negyedik ülését az Európai Együttműködő Államok Terve Bizottsága (PECS Committee). A Bizottság tagjai Magyarország, Csehország, Románia és Lengyelország voltak. A Bizottság első elnöke dr. Both Előd volt, aki az ülés során adta át mandátumát a frissen megválasztott Marius-Ioan Piso úrnak, a Román Űrügynökség elnökének. Az ülést követően, de még november 12-én az Európai Űrügynökség hivatalosan is átvette a Csehország ESA-csatlakozásáról szóló megerősítő jegyzéket, s ezzel befejeződött az a ratifikációs folyamat, amely a cseh csatlakozást megelőzte. Peter Lala cseh delegációvezető a Bizottság ülésén kijelentette, hogy a Bizottság munkájában megfigyelőként továbbra is részt kívánnak venni. A magyar delegáció tagjai dr. Both Előd és Horvai Ferenc voltak, akik felváltva egyúttal vezették is a delegációt.

  2008. XI. 17. - Ülésezett az ESA Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága - 2008. november 10-11-én Párizsban, az Európai Űrügynökség Igazgatóságán tartotta szokásos ülését az ESA Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága. A Bizottság munkájában az ESA tagállamai teljes jogú tagként, Kanada bizonyos megszorítások mellett szavazati joggal, az Európai Együttműködő Államok (így hazánk is) pedig megfigyelőként vehetnek részt. Az ülésen Magyarországot kétfős delegáció (dr. Both Előd MŰI-igazgató és Horvai Ferenc, a MŰI munkatársa) képviselte. A magyar delegáció vezetője dr. Both Előd volt. Az ülésen a résztvevők üdvözölték Csehország közelgő ESA-csatlakozását.

  2008. XI. 17. - Bolygóvédelmi konferencia és nemzetközi diákpályázat - Az ESA Advanced Concepts Team társrendezésében a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia jövőre konferenciát rendez a Föld bolygó kisbolygó-becsapódások elleni védelmének témájában. A konferenciára a spanyolországi Granadában kerül sor, 2009. április 27-30. között. A fő témák: a Földet megközelítő kis égitestek felfedezése és követése; a földközeli kisbolygók és üstökösök tulajdonságai; az esetleg veszélyt jelentő égitestek pályájukról való eltérítése; a potenciális becsapódási katasztrófák természete; a védekezés megszervezésének politikai és jogi vonatkozásai. A konferencia kapcsán a mester- vagy doktori képzésben részt vevő egyetemi hallgatók számára pályázatot hirdettek. A pályázat címe: Encounter 2029: Research Students Investigating Apophis, vagyis a diákoknak a 2029-ben a Föld közelébe érkező Apophis kisbolygó vizsgálatával kapcsolatos elképzeléseiket kell kidogozniuk. A pályaművek beküldési határideje 2009. január 15. A jelentkezést mindenképp javasoljuk! További információk a konferencia honlapján érhetők el. (Forrás és további információk magyar nyelven: Űrvilág)

  2008. XI. 17. - Hold körüli pályán a Csándráján-1 - A Csándráján-1 (Chandrayaan-1) indiai holdszonda november 8-án Hold körüli, november 12-én pedig végleges, 100 km magasságú Hold körüli pályára állt. November 14-én a Csándráján-1-ről levált a néhány tudományos berendezést, tv-kamerát és indiai felségjelvényeket szállító MIP (Moon Impact Probe) egység, amely néhány órával később a tervezettnek megfelelően, a Hold felszínébe csapódott. A becsapódás előtt képeket készített a Hold felszínéről. (A MIP a Luna-24 1976-os leszállása óta az első ember alkotta tárgy, amelyet a Hold felszínének elérésére terveztek.) A Csándráján-1 azóta megkezdte tudományos programját, a vizsgálatok szerint valamennyi rendszere kifogástalanul működik. India első holdszondája néhány hónappal a kínai Csang'e-1 (Chang'E-1) és a japán Kaguja (Kaguya) után érkezett a Holdhoz. Jövőre már amerikai (Lunar Reconnaissance Orbiter), 2012-ben pedig orosz (Luna-Glob-1) űrszondák is várhatóak. Mint október 20-i hírünkben már beszámoltunk róla, a Csándráján-1 programjában egy magyar űripari cég is részt vett.


  2008. XI. 7. - A 2008-as Űrnap háttéranyaga - A Magyar Űrkutatási Iroda és a Magyar Asztronautikai Társaság közös rendezvényét, az idei Űrnapot 2008. november 20-án rendezzük a BME K épületének Dísztermében. A rendezvényre valamennyi érdeklődőt várunk. A részletes programot október 20-i hírünkben már bemutattuk, az elsősorban a sajtó számára készített háttéranyagban szintén el olvasható.

  2008. X. 31. - Csillagászati vetélkedők 2008-2009 - 2009-ben lesz 400 éve, hogy Galileo Galilei először használt távcsövet csillagászati megfigyelésekhez. Felfedezéseivel a csillagászat fejlődése hatalmas lendületet vett. Az ENSZ ennek emlékére 2009-et a Csillagászat Nemzetközi Évének nyilvánította. A hazai programsorozat egyik kiemelt fontosságú rendezvényeként több hazai csillagászati szervezet közösen országos csillagászati diákvetélkedőket hirdet általános iskolások (alsó tagozatosoknak: „400 éves a távcső” Országos Csillagászati Diákvetélkedő; felső tagozatosoknak: Kepler Országos Csillagászati Diákvetélkedő) és középiskolások (Galilei Országos Csillagászati Diákvetélkedő) számára. A vetélkedők célja a tanulók csillagászati-űrkutatási ismereteinek gyarapítása. További információk a megadott linkeken keresztül érhetők el. (A vetélkedőkkel kapcsolatos legfontosabb információkat az alábbi hirdetményekben is olvashatják: „400 éves a távcső”; Kepler; Galilei.) A versenyhez sok sikert kívánunk a résztvevőknek!

  2008. X. 20. - Magyar idő szerint ma hajnalban Sriharikotából, PSLV hordozórakétával sikeresen pályára állították India első holdszondáját, a Chandrayaan–1-et (lásd részletesen az Űrvilág hírét). Az indiai Chandrayaan–1 holdprogramban a BHE Bonn Magyarország kft. is részt vesz. Az elektronikai K+F-fel foglalkozó budapesti cég már közel 15 éve fejleszt és gyárt mikrohullámú részegységeket és berendezéseket az Indiai Űrkutatási Hivatal (ISRO), az NRSA (National Remote Sensing Agency), a SAC (Space Application Centre), a VSSC (Vikram Sarabhai Space Centre) és az ISTRAC (Indian Space Tracking Network) részére. A Chandrayaan–1 programban programozható nagyfelbontású és kis fáziszajú mikrohullámú szintézeres jelforrások kifejlesztésével és szállításával vettek részt. Ezeket a berendezéseket az összeszerelt műhold végső földi ellenőrzése az ún. "Microwave Ground Checkout" során használják. Az első példányokat már egy évvel ezelőtt leszállította a magyar cég, azok azóta is hibátlanul működnek. Az ISRO szakemberei a kedvező tapasztalatok alapján azóta már más műholdas programokhoz is rendeltek hasonló berendezéseket.

  2008. X. 20. - Az Űrnap részletes programja - A korábbi évekhez képest hamarabb meg tudjuk hirdetni az Űrnap programját. Tájékoztatunk arról, hogy a részvétel ingyenes. A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

  Az Űrnapot november 20-án (csütörtökön) a BME K épületének Dísztermében (Budapest, XI., Műegyetem rkp. 3-9.) tartjuk, 9 és 13:30 óra között!

  Elnököl: Dr. Pap László, az Űrkutatási Tudományos Tanács elnöke
  Köszöntő: Dr. Péceli Gábor, a BME rektora
  Megnyitó: Dr. Molnár Károly kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter

  Díjak, kitüntetések átadása
  Előadások:

  Dr. Chris de Cooker (Európai Űrügynökség): ESA enlargement – special relations with Central and Eastern European countries
  Dr. Both Előd (Magyar Űrkutatási Iroda): A hazai űrtevékenység elmúlt esztendeje

  Szünet

  Lábó Eszter (OMSZ Távérzékelési Osztály): Magyarország és az EUMETSAT kapcsolatainak alakulása - a csatlakozás fényében
  Dr. Roósz András (ME Anyagtudományi Intézet): A MICAST Hungary program – anyagtudományi kísérletek
  Dr. Erdős Géza (MTA KFKI RMKI Kozmikus Fizikai Főosztály): Újabb eredmények a Naprendszer „határáról”
  Dr. Balázs László (MTA Pszichológiai Kutatóintézete): Agyi aktivitás vizsgálata a Nemzetközi Űrállomáson
  Kocsis Gábor (BME Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék): A diákok által fejlesztett ESEO műhold és ESMO holdszonda bemutatása, a hazai részvétel
  Apáthy István (MTA KFKI AEKI Űrdozimetriai Kutatócsoport): Dr. Simonyi Károly űrdozimetriai méréseinek eredménye
  Solymosi János (Bonn-Magyarország Elektronikai Kft.): Új lehetőségek, fejlemények a magyar műholdépítő ipar

  Az Űrnapra minden érdeklődőt szeretettel várnak a rendezők: a Magyar Űrkutatási Iroda és a Magyar Asztronautikai Társaság
  A korábbi Űrnapokról itt olvashatnak.

  2008. X. 20. - Az EUMETSAT-tagországok számára hozzáférhető pályázati források - Az EUMETSAT nemzetközi szervezethez való csatlakozásunk óta hazai kutatóhelyek, űripari cégek is pályázhatnak az EUMETSAT pályázati rendszerén keresztül. Ahhoz, hogy az érdeklődők hozzáférjenek a pályázatokhoz, regisztrálniuk kell az EUMITS-oldalon (EUMETSAT's Invitation to Tender System), melyet a eumits.eumetsat.int címen érhetnek el. Ismét jelezzük, hogy a meteorológiai-éghajlati kutatások mellett Magyarország akár a műholdak, illetve műszerek építésében, szoftverek fejlesztésében is részt vállalhat.

  2008. X. 20. - Magyarország az EUMETSAT tagja - A Magyar Közlöny október 10-i, 144. számában megjelent az Országgyűlés szeptember 26-i ülésén elfogadott, a Magyar Köztársaságnak a Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezete kiváltságairól és mentességeiről szóló Jegyzőkönyvhöz való csatlakozásáról szóló 2008. évi LIV. törvény szövege, ezzel Magyarország befejezte a csatlakozási szerződés ratifikációjának jogi lépéseit, majd megküldte az erről szóló jegyzéket az EUMETSAT-nak. Így az EUMETSAT ún. Együttműködő Államai közül hazánk a negyedik, amely - Szlovákia, Horvátország és Szlovénia után - a szervezet teljes jogú tagjává vált. Lengyelország és Lettország várhatóan 2009 elején csatlakozik - áll az EUMETSAT Közleményében. A csatlakozást követően műholdas alkalmazások és kutatások mellett a magyar kutatóhelyek és űripari cégek is pályázhatnak a szervezet műholdjainak, földi kiszolgáló létesítményeinek, illetve azok egyes műszereinek fejlesztésére, megépítésére.

  2008. X. 9. - Magyarország és az ESA újabb öt évre aláírta a PECS Megállapodást - Több hónapos előkészítést követően, Szabó Imre űrkutatásért felelős környezetvédelmi és vízügyi miniszter felkérésére dr. Molnár Károly kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter a Magyar Kormány részéről, valamint Jean-Jacques Dordain, az Európai Űrügynökség főigazgatója az ESA részéről, szeptember 26-i keltezéssel, aláírták a Magyarország és az ESA között 2003 óta hatályos PECS Megállapodás meghosszabbításáról szóló megállapodást. A meghosszabbítás ratifikációja Magyarország részéről véget ért azzal, hogy a Magyar Közlöny 2008. október 8-i számában megjelent az azt kihirdető 243/2008. (X. 8.) Korm. rendelet. A megállapodás szerint Magyarország újabb öt évig, 2013. november 5-éig maradhat az Európai Űrügynökség ún. európai együttműködő állama. Így továbbra is lehetséges, hogy a hazai kutatóhelyek és űripari cégek alvállalkozóként részt vegyenek az ESA különböző programjaiban. Mint emlékezetes, 2007-ben megkezdődtek a teljes jogú tagságot célzó csatlakozási tárgyalások is. A most megkötött megállapodás nem akadálya annak, hogy Magyarország a következő 5 éven belül az ESA tagjává váljon. 2003-ban Magyarország volt az első ún. PECS állam, de még 2003-ban Csehország, majd 2006-ban Románia, 2007-ben pedig Lengyelország is részesévé vált a PECS programnak. Csehország 2008. július 8-án írta alá a csatlakozási szerződést az ESA-val.

  2008. X. 8. - Európa a világűrben - Ifjúsági pályázat - A Magyar Asztronautikai Társaság és a Magyar Űrkutatásért Alapítvány, az Aeromagazin, a Galaktika magazin, az Élet és Tudomány, valamint a Természet Világa c. folyóirattal együttműködve az ENSZ Világűrhét alkalmából pályázatot hirdet "Európa a világűrben" címmel az űrkutatás iránt érdeklődő tanulók számára. Az oktatási intézményekben tanulók a 11-14 és a 15-18 éves korcsoportban (de legfeljebb a középiskola befejezéséig) pályázhatnak. Kategóriánként a két legjobb pályamű szerzője térítésmentesen vehet részt a MANT 2009. évi (immár XVI.) magyarországi űrtáborában. Továbbá kategóriánként három-három helyezett részvételi díját az elért helyezés mértékében csökkentjük. A Tizenhatodik Magyar Ifjúsági Űrtáborban való önköltséges részvétel jogát minden pályázó (a korábbi években pályázó is) eredményétől függetlenül elnyeri. Tárgynyeremények is lesznek! A pályázat fődíja: részvételi lehetőség a NASA huntsville-i Nemzetközi Űrtáborban. További részletek olvashatók a MANT pályázati felhívásában.

  2008. X. 8. - A világűr hetét ünnepli a világ - Az ENSZ 1999-es döntése nyomán minden esztendő október 4-10. közötti hetén a világ az űrkutatásról és annak eredményeiről emlékezik meg. Mint emlékezetes, 1957. október 4-én indult el a Szovjetunióból a Föld első mesterséges holdja, a Szputnyik-1. Hazánkban is számos helyen tartanak megemlékezéseket, így Szombathelyen, Kecskeméten és Budapesten is. Kérjük, hogy a megemlékezésekről tájékoztassák Horvai Ferencet, a MŰI munkatársát a horvai@hso.hu e-mail címen.


  2008. X. 8. - A 2008-as Űrnap helye és ideje - A Magyar Űrkutatási Iroda és a Magyar Asztronautikai Társaság 2008-ban is megrendezi az űrkutatók legnagyobb hazai fórumává és találkozójává fejlődött Űrnapot. A konferenciát ezúttal ismét (immár 7. alkalommal) a Műegyetemen tartjuk, 2008. november 20-án, előreláthatólag 09:00-13:30 között. A részletes programról napokon belül tájékoztatást adunk Olvasóinknak. A rendezvényre várjuk az űrkutatásban dolgozókat és munkatársaikat, valamint az űrkutatás iránt érdeklődőket egyaránt. Az Űrnapot egyúttal a Világűrhétre való (vissza)emlékezésnek is szánjuk.

  2008. X. 8. - A VIII. Ifjúsági Fórum ideje - A Magyar Űrkutatási Iroda és a Magyar Asztronautikai Társaság a szokásoknak megfelelően, 2008 végén is megtartja az elsősorban középiskolások, egyetemisták és doktoranduszok számára rendezett Ifjúsági Fórumot. A helyszín még egyelőre kérdéses, az időpont viszont már nem az, a VIII. Ifjúsági Fórumot 2008. december 5-én rendezzük meg. Várunk valamennyi érdeklődő és az űrkutatásban dolgozó fiatalt. Az Ifjúsági Fórumot egyúttal a Világűrhétre való (vissza)emlékezésnek is szánjuk.

  2008. X. 7. - FP7 Space Információs Nap - Október 17-én a közép-európai országok pályázói számára nemzetközi Információs Napot szervez Lengyelország. A konferencián az egyes országok űrkutatását bemutató előadások mellett az EU 7. Kutatás-fejlesztési Keretprogramjáról, annak Világűr fejezetéről, illetve a gyakorlatibb pénzügyi-elszámolási részéről szerezhetnek újabb ismereteket a résztvevők. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A rendezvény előtt, október 16-án az EADS Astrium európai óriásvállalat támogatásával fogadásra kerül sor. Az Információs nap helyszíne: a krakkói Jagelló Egyetem. További részletes információ és regisztráció a lengyelországi EU NCP oldalról érhető el (linkre kattintva). A részvételt valamennyi pályázó számára javasoljuk, hiszen nem csak újabb tájékozódási lehetőség, de egyidejűleg lehetséges új konzorcium-partnerekkel is találkozhatnak.

  2008. X. 7. - Simonyi Károly ismét az űrbe tart - Szeptember 30-i és október 7-i közleményében arról tájékoztat a Space Adventures nevű, világűrbe utazásokat rendező amerikai cég, hogy ifj. dr. Simonyi Károly amerikai-magyar űrturista 2009 tavaszán visszatér a Nemzetközi Űrállomásra, s ezzel végrehajtja második űrrepülését. Simonyi lesz tehát az első, aki kétszer vált jegyet az ISS-re, egyben az első magyar, aki kétszer látogat a világűrbe. A fejleményekről, esetleges tudományos programjáról folyamatosan tájékoztatunk. (Érdemes az események végett Simonyi honlapját is követni: www.charlesinspace.com, ahol többek között arról is olvashatunk, hogy Simonyi 20 millió dollárral támogatta a Large Synoptic Surrey Telescope felállítását is.)

  2008. X. 7 - A MESSENGER másodszor is elhaladt a Merkúr mellett - Október 6-án a terveknek megfelelően haladt el a MESSENGER amerikai űrszonda a Merkúr mellett. Az űreszköznek így már másodszor nyílt alkalma a bolygó tanulmányozására, ezúttal 200 km-es maximális közelségben. A Merkúrt korábban csak a Mariner-10 űrszonda vizsgálhatta közelebbről. A MESSENGER még 2009-ben is elhalad a Naphoz legközelebb keringő nagybolygó mellett, mielőtt 2011-ben végleges, Merkúr körüli pályára áll. Az Európai Űrügynökség közben már tervezi a BepiColombo nevű űrszondát. A BepiColombo két egységből áll majd: a JAXA japán űrügynökség által fejlesztett, elnyúlt, Merkúr körüli pályára álló Mercury Magnetospheric Orbiterből és az ESA által fejlesztett, poláris pályára álló Mercury Planetary Obiterből. A BepiColombo küldetésében magyar kutatók is szerepet vállalhatnak.


  A Merkúr 27 ezer km-ről

  2008. X. 7. - Állami kitüntetések - Az augusztus 20-i ünnepek alkalmából dr. Székely Tamás egészségügyi miniszter a köztársasági elnök nevében a Magyar Honvédség egészségügyi szolgálata érdekében végzett kiemelkedő orvosi munkája elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (katonai tagozata) kitüntetést adta át dr. Grósz Andor orvos-dandártábornoknak, az Állami Egészségügyi Központ katonai főigazgató-helyettesének, egyben a Magyar Asztronautikai Társaság alelnökének. Szűcs Erika szociális és munkaügyi miniszter előterjesztésére dr. Sólyom László köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend Arany Érdemkeresztjét adományozta dr. Horváth Lászlónak, a Puskás Tivadar Távközlési Technikum igazgatójának, a Magyar Asztronautikai Társaság elnökségi tagjának. Kitüntetéseikhez ezúton is gratulálunk.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Űrtudomány
  Földmegfigyelés
  Mikrogravitáció
  Navigáció és távközlés