Kezdőlap  
ENGLISH VERSION
 
A MŰI
Évkönyvek
Dokumentumok


A Magyar Űrkutatási Iroda
elérhetőségei

Cím:
1011 Budapest, Iskola u. 13.

Telefon:
06-1-795-6237

 
 
 

Oklevelek, kitüntetések
Űrnap
Régebbi híreink
Aktuális híreink

  2003. IV. negyedév
 

 

2003. XII. 29.Pályázat tudományosújságíró-képzésre.
A Tudományos Újságírók Klubja és a MÚOSZ tudományos és környezetvédelmi újságíróképző tanfolyamot indít. A jelentkezéshez szükséges részletes tudnivalók itt olvashatók. A Magyar Űrkutatási Iroda ezúton felajánlja, hogy egy fő teljes részvételi díját magára vállalja, azzal a feltétellel, hogy a MŰI által támogatott hallgató a tanfolyam ideje alatt és a befejezését követő fél év során a MŰI-vel kötendő továbbképzési szerződésben meghatározott számú, a MŰI-vel egyeztetett témájú cikket publikál országos sajtótermékekben. A MŰI támogatását bárki elnyerheti, aki sikeresen felvételizik az újságíró stúdióba. A MŰI támogatást kérő pályázatokat a MŰI igazgatójának címezve, a tanfolyami jelentkezéssel egyidejűleg kell a MŰI címére elküldeni. A jelentkezők pályázatukhoz mellékeljék rövid szakmai önéletrajzukat, különös tekintettel esetleges űrkutatási írásaikra, továbbá arra vonatkozó részletes tervüket, hogy a MŰI támogatás elnyerése esetén milyen űrkutatási cikkek megírására vállalkoznának.

2003. XII. 16. - Az ESA és Magyarország közötti PECS Egyezmény hatálybalépése alkalmából a MŰI ezúton nyilvános felhívást bocsát ki a PECS keretében végzendő munkák tervének előzetes igénybejelentésére. A részletes feltételek itt olvashatók.

2003. XII. 16. - Megjelentek az EU 6 K+F Keretprogram 2004-es űrkutatási pályázati felhívásai! A GMES és a SATCOM témában meghirdetett pályázatok a Cordis információs honlapon olvashatóak. A pályázás feltételeiről információk elérhetőek honlapunkon.

2003. XII. 16. - A Magyar Asztronautikai Társaság javaslata alapján a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Szövetségi Tanácsa kimagasló, hosszú időn át végzett szakmai-társadalmi tevékenysége elismeréséül
Apáthy Istvánt a MANT tagját, a Magyar Űrkutatási Tanács szakértőjét, az Űrkutatási Tudományos Tanács tagját MTESZ DÍJ kitüntetésben részesítette. A díj átadására a Szövetségi Tanács december 16-i ünnepi ülésén került sor. Ezúton is gratulálunk a kitüntetettnek.

2003. XII. 12. - 2004. IAF Kongresszus, Vancouver! Az ESA minden évben pályázatot ír ki diákok számára az IAF Kongresszuson való részvételre az ESA költségén. Az utóbbi két évben magyar diákok is sikeresen pályáztak, és kiutazhattak Hustonba, illetve Brémába. Az idei pályázati kiírás már megjelent az ESA honlapján, bíztatunk mindenkit, hogy próbálja meg!Sok sikert!

2003. XII. 11. - ESA kiadványok az interneten! A Európai Űrügynökség tevékenységének alapos megismerését és nyomon követését teszi lehetővé az ESA által kiadott általános (ESA Annual Report, ESA Bulletin), és az egyes tevékenységi területeket felölelő (EO Quarterly, EDUnews, PFF, ECSS/PSS Series) kiadványok sorozata, amelyek legtöbbje letölthető az internetről, a következő címen!

2003. XII. 10. - Csornai Gábor, a FÖMI Távérzékelési Központ vezetője a távérzékelés mezőgazdasági alkalmazásai területén elért kimagasló és jelentős gazdasági hasznot hozó tevékenységéért Gábor Dénes-díjban részesült. A MŰI az egész űrkutató szakma nevében ezúton gratulál a kitüntetettnek.

2003. XII. 10. - Több évig tartó tárgyalási folyamat eredményeképpen J.J. Dordain ESA főigazgató és P. Busquin az EU Bizottsága nevében aláírta az ESA-EU Keretmegállapodást, amely az elkövetkező négy évre meghatározza a két szervezet együttműködésének formáját és tartalmát. A megállapodásnak két célja van, egyrészt elősegíteni az európai űrkutatási politika koherens és progresszív fejlődését, másrészt biztosítani mindkét szervezet számára az intézményi és működési önállóságot és hatékonyságot a közös célok megvalósításában. További részletes információ itt olvasható.

2003. XII. 8. - Az EURISY és az UNESCO a 2003-2004 –es tanévben nemzetközi esszépályázatot hirdet 11-15 éves diákoknak, azzal a céllal, hogy növelje a fiatalság tájékozottságát a világűr mindennapjainkban betöltött fontos szerepéről, és arra biztassa őket, hogy képzeljék el a világűr jövőbeni szerepét a társadalom jólétében.
A pályázati kiírás magyar nyelven itt olvasható.

2003. XII. 5. - Az ESA honlapján részletes cikk jelent meg Magyarország és Csehország csatlakozásáról a PECS programhoz, abból az alkalomból, hogy Magyarország november 5-én aláírta a PECS Alapokmányt, Csehország pedig november 25-én magát a PECS Egyezményt. A teljes cikk itt olvasható.

2003. XII. 1. - Nemzetközi pályázat fiataloknak: Adj nevet egy űreszköznek!

Valamikor 2004 elején egy Ariane 5 hordozórakéta indítja majd el a Rosetta űrszondát a Csurjumov-Geraszimenko üstökös felé. Az ESA programjának egyik kulcsa az a leszállóegység, amelyet 8 európai ország (Ausztria, az Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Írország, Magyarország, Németország és Olaszország) összesen 11 vállalatából álló konzorcium fejlesztett ki. 2014-ben ez lesz az első űreszköz, amely leszáll egy üstökös magjára. A konzorcium tagjai most felkérik a fiatalságot, hogy segítsenek nevet találni a leszálló egység számára – ezáltal soha nem látott lehetőséget kapnak arra, hogy részt vegyenek egy történelmi jelentőségű bolygókutatási programban!

Az üstökösök talán a legaktívabb és legtitokzatosabb égitestek a Naprendszerben. Leszálló egységet küldeni egy üstökös magjára egyike a legmerészebb vállalkozásoknak az űrkutatásban.

Nem lehetséges, hogy egy ilyen űreszköz névtelen maradjon, ezért szervezzük a pályázatot egy alkalmas név megtalálása érdekében. A pályázat minden 12 és 25 év közötti fiatal számára nyitva áll. A mai naptól kezdve 2004. január 5-ig beadhatók a név-javaslatok, valamiféle indokolással együtt (lásd az útmutatót) a megadott honlapra.

A magyar honlap címe: www.rmki.kfki.hu

2003. XI. 25. - Az EURISY, a Norwegian Space Centre és az UNESCO arra ösztönzi a gyerekeket, hogy rajz/festmény formájában mutassák meg, milyennek képzelik el az életet a világűrben. A rajz-/festménypályázat 6 és 10 év közötti gyermekek számára biztosít lehetőséget arra, hogy bemutassák, hogyan képzelik el az űrbéli életet, egyúttal megmutathassák tehetségüket a rajzolás vagy festés területén.
A pályázati kiírás magyar nyelven itt olvasható.

2003. XI. 5. - Dr. Both Előd és Jean-Pol Poncelet a mai napon Párizsban, az ESA központjában aláírta az ún. PECS Alapokmányt (PECS Charter), amely hatályba lépteti az áprilisban aláírt PECS Megállapodást, és ezáltal Magyarország vált az ESA első európai együttműködő államává (ECS). Az ECS státusz lehetőséget biztosít az ESA szinte összes programjában való közvetett részvételre, a Kormány által kötelezően befizetett részvételi tagdíj keretén belül. Az ECS státusz mérföldkő a magyar űrkutatás számára, amely utat nyit a jövőbeni ESA tagságunk felé.Fotó: ESA - S. Corvaja

2003. X. 16. - Az ŰRNAP 2003 konferencián a MŰI igazgatója átadta a Magyar űrkutatásért okleveleket a Pille műszer közelmúltban világűrbe juttatott példánya elkészítésében közreműködő munkatársaknak. Az elismerésben a következők részesültek: Bodnár László villamosmérnök, Cseri Sándor elektrotechnikus, Csikós József mechanikai műszerész, Csőke Antal gépészmérnök, Detréné Németh Ingeborg laboráns, Hajós Géza mechanikai műszerész, Héjja István villamosmérnök, Mihály László elektrotechnikus és Rigó László finommechanikai műszerész, akiknek ezúton is gratulálunk. A Pilléről szóló - Apáthy István által írt - összefoglaló honlapunk Űrtudomány rovatában olvasható. Lásd még IX. 24-i és VIIII. 25-i hírünket.

Az Űrnap eseményeiről részletes tudósítás olvasható az Űrvilág magazinban.

2003. X. 15. - Industry Space Days, ESTEC, 2003. november!

Az idei év a harmadik alkalom, hogy az ESA megrendezi az „Industry Space Days”(ISD) fórumot, amely az európai űrkutatás, űripar, és az űrpolitika formálóinak legnagyobb szabású összejövetele, a résztvevők számát tekintve. Az idei fórum az ESTEC-ben lesz (Noordwijk, Hollandia) 2003. november 24-26 között. A részvételre regisztrálni 2003. november 4-ig lehet! Részletes információk és a szükséges linkek itt találhatók.

2003. X. 12. - A Német Katonai Repülők Szövetsége évenként rendezett nemzetközi találkozóját Friedrichroda thüringiai üdülőhelyen tartották 2003. október 12-én. A találkozón tizenkét nemzet képviselői vettek részt. A magyar delegációt dr. Magyari Béla vezette. A delegáció tagjai: dr. Gál Gyula és Rétháti László voltak. A waltershauseni temetőben tartott emlékünnepségen a második világhábrú áldozatainak emlékművén koszorút helyezett el, és az ezt követő banketten beszédet mondott a német-magyar repülőkapcsolatokat és a repülők határokat átívelő bajtársiasságát méltatva.


2003. X. 1. - Az Űrkutatási Világhét egyik hazai rendezvénye lesz 2003. október 9-én a III. Ifjúsági Fórum, ahol a fiatal generáció meghívott képviselői előadásokat hallgatnak meg, ill. kérdéseket tehetnek fel a jelenlévő szakembereknek, valamint megbeszélhetik az elmúlt hónapok tapasztalatait.
Az idei ŰRNAP 2003. október 16-án (csütörtökön) lesz az ELTE TTK lágymányosi északi épülete (Bp. XI. Pázmány Péter sétány 1/a) Harmónia termében 9.00 – 13.00 óráig. A központi téma: „Űrtevékenységünk az EU küszöbén”. Külföldi és magyar szakemberek tartanak előadásokat a témában.
A Magyar Asztronautikai Társaság évente megrendezi esszépályázatát általános és középiskolások számára, jelentős érdeklődést kiváltva. A középiskolai nyertesek Huntsville-ben (USA) nemzetközi űrtáborban tanulhatnak. Az általános iskolások a hazai űrtáborban gyarapíthatják tudásukat. Az előző tanévben összesen 82 pályázat érkezett a felhívásra. A MANT az idén is az Űrkutatási Világhéthez kapcsolja a verseny indítását, „Te mit kutatnál a bolygórendszerünkben?” címmel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Űrtudomány
Földmegfigyelés
Mikrogravitáció
Navigáció és távközlés